ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі

13.06.2018 р. Справа №914/937/18

Господарський суд Львівської області у складі

Суддя Фартушок Т.Б.

розглянув матеріали позовної заяви:

за позовом: Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, м.Львів

до відповідача: Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1, м.Львів

про: стягнення заборгованості

ціна позову: 64063,99грн.

ВСТАНОВИВ:

23.05.2018р. на розгляд до Господарського суду Львівської області звернулося із позовною заявою Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради до Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 про стягнення заборгованості; ціна позову: 64063,99грн.

Підставами позовних вимог Позивач визначає порушення Відповідачем договору про на право тимчасового користування окремими конструктивними елементами благоустрою комунальної власності на умовах оренди для розміщення відкритого літнього майданчика №Г-207-2016(П) 20.03.2017р.

Ухвалою Господарського суду Львівської області суд постановив позовну заяву Управління комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради від 23.05.2018р. №2302-вих-3488 залишити без руху; надати Управлінню комунальної власності Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради десятиденний строк з моменту вручення ухвали для усунення недоліків поданої позовної заяви, а саме належним чином засвідчити копії документів долучених до позовної заяви.

08.06.2018р. до Господарського суду Львівської області надійшла заява Позивача про усунення недоліків позовної заяви від 06.06.2018р. б/н (вх.№20988/18).

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст.162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України.

Підстави для її повернення, залишення без руху або відмови у відкритті провадження у справі, встановлені Господарським процесуальним кодексом України, відсутні.

Відповідно до частин 1, 3 та 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження або позовного провадження (загального або спрощеного); спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи; загальне позовне провадження призначене для розгляду справ, які через складність або інші обставини недоцільно розглядати у спрощеному позовному провадженні; для цілей цього Кодексу малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п'ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Частина 1 статті 247 Господарського процесуального кодексу встановлює імперативну норму, за якою у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Приписами статті 7 Закону України Про Державний бюджет України на 2018 рік встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року для працездатних осіб в розмірі 1762 гривні.

Розглянувши та дослідивши подану позовну заяву, враховуючи ціну позову, обраний позивачем спосіб захисту, категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, кількість сторін та інших учасників справи, відсутність в матеріалах позову доводів чи доказів, які б вказували, що розгляд справи становить значний суспільний інтерес, суд встановив, що поданий позов за своїми ознаками є малозначним в розумінні ч.5 ст.12 ГПК України та справа підлягає розгляду в порядку спрощеного позовного провадження.

Окрім того, суд в порядку ч.5 ст.252 ГПК України дійшов висновків про необхідність проведення судового засідання з повідомленням (викликом) сторін.

Керуючись ст.ст.12, 20, 120, 121, 162, 176, 234, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1 . Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження.

3 . Призначити судове засідання з розгляду справи по суті на 03.07.18 р. о 12:30 год.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду (м.Львів, вул.Личаківська, 128). Інформація про номер залу судового засідання буде розміщена на дошці оголошень суду.

4. Учасникам справи:

- уточнену позицію кожного учасника справи щодо предмету позову із врахуванням обставин, що досліджуються при розгляді справи по суті;

- надати нормативно і документально підтверджену оцінку позиції протилежної сторони;

- вказати обставини, які на думку представників учасників справи, мають бути дослідженні в ході розгляду справи по суті для підтвердження або спростування позовних вимог;

- в разі наявності обставин або наявних питань, на які необхідно отримати письмову, нормативно та документально підтверджену відповідь від інших учасників справи, пропонується надати перелік таких питань.

надати нормативно та документально підтверджене:

- обґрунтування своєї правової позиції з посиланням по кожному належному та допустимому доказу, що долучені до матеріалів справи, а також усі норми чинного законодавства України, що регулюють спірні правовідносини;

- надати для огляду судом оригінали доказів, копії яких долучаються до матеріалів справи та на які має місце посилання в поданих до суду заявах;

- у разі погашення (повністю чи частково) суми заборгованості, про стягнення якої подано позов - письмово повідомити про це суд, із доданням доказів погашення заборгованості;

5 . Позивачу :

- у триденний строк з моменту отримання відзиву надати відповідь на відзив та докази надіслання (надання) іншим Учасникам справи відповіді на відзив;

- докази перебування Позивача та Відповідача в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату подання позовної заяви до Господарського суду Львівської області;

6. Відповідачу :

- у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали, відповідно до ст. 165 ГПК України надати відзив на позовну заяву і всі письмові та електронні докази (які можливо доставити до суду); одночасно надіслати (надати) Позивачеві копію відзиву та доданих до нього документів, докази такого надіслання (надання) надати суду;

- у триденний строк з моменту отримання відповіді на відзив надати заперечення на відповідь на відзив з доказами надіслання (надання) заперечення та доданих до нього документів Учасникам справи;

7. Визначити Відповідачеві п'ятиденний з дня вручення ухвали строк для можливості подати заяву з запереченням проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження. У випадку подання такої заяви копію надіслати (надати) іншим Учасникам справи, докази такого надіслання (надання) надати суду;

8. Визнати явку повноважних представників Учасників справи в судове засідання для надання пояснень по суті справи обов'язковою.

9. Викликати в судове засідання повноважних представників Учасників справи для надання пояснень по суті справи.

10. При направленні у судове засідання уповноважених представників Учасників справи, останнім мати при собі відповідно до ст.60 Господарського процесуального кодексу України документи, що підтверджують повноваження представників.

11. Ухвала набирає законної сили в порядку та строк, передбачені ст.235 ГПК України.

12. Ухвала не підлягає оскарженню.

Права та обов'язки Учасників справи визначені ст.ст.42, 43, 46 ГПК України

Згідно зі ст.80 ГПК України, докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї. Копії доказів (крім речових доказів), що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи. Суд не бере до уваги відповідні докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними.

Сторони до початку розгляду справи по суті, зобов'язані повідомити суд про всі відомі їм рішення судів, що стосуються предмету спору, а також про всі відомі їм незавершені судові провадження, що стосуються предмету спору.

Сторонам роз'яснити, що у випадку наявності підстав, зазначених у статтях 35, 36, 37 ГПК України, заява про відвід судді, секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача (ч.2 ст.38 ГПК України) повинна бути подана у строки, передбачені ч.3 ст.38 ГПК України.

Звернути увагу сторін на те, що, відповідно до ст.135 Господарського процесуального кодексу України, суд може постановити ухвалу про стягнення в дохід державного бюджету з відповідної особи штрафу у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, зокрема, за ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу.

У разі неявки повноважних представників Учасників справи в судове засідання - повідомити суд про причини неявки.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.43 ГПК України, учасники справи зобов'язані з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається - lv.arbitr.gov.ua/sud5015/.

Суддя Фартушок Т. Б.

Зареєстровано 14.06.2018
Оприлюднено 14.06.2018
Дата набрання законної сили 13.06.2018

Судовий реєстр по справі 914/937/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 10.12.2018 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.10.2018 Західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.09.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.09.2018 Львівський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Рішення від 09.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 08.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 07.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 06.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 01.08.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 13.06.2018 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 29.05.2018 Господарський суд Львівської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону