КУП'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 628/771/18

Провадження № 2/628/607/18 р.

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

у складі: головуючого - судді Волчек О.О.

за участю секретаря Дюкової Г.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Куп'янську цивільну справу за уточненою позовною заявою ОСОБА_1 до Територіальної громади в особі Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області, треті особи: ОСОБА_2, ОСОБА_3 про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_1 звернувся до суду з позовною заявою, у якій, згодом уточнивши свої вимоги, просить визнати за ним право власності на житловий будинок № 39 з надвірними будівлями, а саме: будинок літ. А, сарай літ. Б, сарай літ. В, сарай літ. Г, сарай літ. Д, гараж літ. Е, погріб літ. Ж, вбиральня літ. З, огорожа літ. № 1,2 за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Фестивальна, 39, посилаючись на те, що на його ім'я зареєстроване вищевказане домоволодіння, згідно запису в погосподарській книзі за 2016-2020 роки, особовий рахунок № 320, як голови двору. Це будинок був куплений ним 18.03.1998 року, що підтверджується відповідними документами, але право власності не зареєстроване до теперішнього часу. При зверненні до Державної реєстраційної служби речових прав на нерухоме майно позивачу було роз'яснено про його право здійснити реєстрацію будинку на підставі технічного паспорту на будинок, а також документу, підтверджуючого право власності або користування землею, або витягу з Державного земельного кадастру про присвоєння кадастрового номеру земельної ділянки, оскільки будинок побудований до 08.08.1992 року. У зв'язку з відсутністю вказаних вище документів, у позасудовому порядку позивач не має змоги зареєструвати своє право власності на будинок та оформити витяг з державного земельного кадастру, тому вимушений звернутися до суду.

Відомостей про звернення позивача з аналогічним позовом у суду немає.

19.03.2018 року провадження по справі було відкрито та призначено судове засідання на 17.04.2018 року.

17.04.2018 року позивач уточнив свої вимоги, у зв'язку з чим судове засідання було відкладено до 14.05.2018 року.

За заявою позивача 14.05.2018 року судове засідання відклалося до 06.06.2018 року. 04.06.2018 року позивачем були уточнені позовні вимоги та для направлення позову учасникам справи до відома, судове засідання відклалося до 18.06.2018 року.

18.06.2018 року позивач надав заяву про розгляд справи у його відсутності, уточнені позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.

Представник відповідача з заступник Курилівського сільського голови ОСОБА_4 також надав заяву про розгляд даної справи без участі їх представника, позов підтримали у повному обсязі (а.с.38,47,56,57).

Крім того, треті особи ОСОБА_2 і ОСОБА_3 надали заяви про розгляд справи без їх участі, заперечень проти позову вони не мали та просили його задовольнити ( а.с. 36,37).

Фіксація судового процесу технічними засобами не проводилася згідно вимог ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

З'ясувавши позиції учасників справи та перевіривши матеріали справи, суд прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Частинами 1,2 ст. 89 ЦПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, обєктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний звязок доказів у їх сукупності.

Як вбачається з копії типового договору про купівлю-продаж жилого будинку садибного типу з надвірними будівлями від 18.03.1988 року, укладеного між колгоспом ім. Тельмана с. Курилівка Куп'янського району Харківської області, діючого на підставі уставу колгоспу в особі голови Рудик, та ОСОБА_1, а також копії виписки з протоколу №1 зборів уповноважених колгоспу ім. Тельмана від 25.01.1992 року, колгосп продав, а позивач придбав житловий будинок садибного типу з надвірними будівлями в с. Курилівка, вул. Фестивальна, 39, за 6667 руб., що належав даному колгоспу. Вказана сума була внесена до каси колгоспу по прибутковим ордерам № 180, 478. Власнику також надалася земельна ділянка 0,25 га ( а.с. 10,12).

Згідно довідки-характеристики, складеної 25.11.1992 року Куп'янським бюро технічної інвентаризації, зазначене вище домоволодіння складається з жилого будинку, зазначеному в документах під літ. А, сараїв літ. Б,В,Г,Д, гаражу літ. Е, погрібу літ. Ж, вбиральні літ. З, огорожі літ. №1,2. Рік побудови будинку 1981 (а.с.6-9).

Відповідно до висновку про вартість майна станом на 02.02.2018 року ринкова вартість житлового будинку з надвірним будівлями складає 106070,00 грн. ( а.с. 4).

Наданою Курилівською сільською радою Куп'янського району Харківської області 08.02.2018 року за № 136-02/20 довідкою підтверджується, що згідно особового рахунку № 320 в погосподарській книзі Курилівської сільської ради за 2016-2020 роки в житловому будинку за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Фестивальна, 39, станом на 01.01.2016 року були зареєстровані : голова двору ОСОБА_1, який там зареєстрований і мешкає до теперішнього часу, його сини ОСОБА_2 і ОСОБА_3, а також ОСОБА_5, з якою позивач 05.02.1998 року розірвав шлюб та вона 30.09.2016 року вибула з вищевказаного житлового будинку (а.с.3,5,13-14).

Згідно ст.392 ЦК України власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Відповідно до статті 41 Конституції України та ст.321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право приватної власності є непорушним і ніхто не може протиправно бути обмеженим в реалізації свого права власності.

Згідно із ст.325 ЦК України суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи, які можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно за законом не можуть їм належати.

Відповідно до статті 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, право власності вважається набутим правомірно, якщо інше не впливає з закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.

Відповідно до ст. 15 Закону України від 16 грудня 1993 року Про внесення змін до деяких законодавчих актів України та у зв'язку з прийняттям Закону України Про власність були виключені з Цивільного кодексу України (1963 року) в главі ІІ Спільна власність статті 120-127, що стосувалися правового положення членів колгоспного двору.

Закон України набрав чинності з моменту його публікації (Відомості Верховної Ради України № 3 1994 року). Таке поняття як колгоспний двір втратило своє значення на момент набрання чинності вказаним законом та внесенням відповідних змін.

Зокрема, ч. 4 ст. 3 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень передбачає, що права на нерухоме майно, що виникли до набрання чинності цим Законом, визнаються дійсними у разі відсутності їх державної реєстрації, передбаченої цим Законом, за таких умов: якщо реєстрація прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, або якщо на момент виникнення прав діяло законодавство, що не передбачало обов'язкової реєстрації таких прав.

Законом України Про власність (вступив у дію 15.04.1991 р.) скасовано інститут колгоспного двору, але не скасовано правового статусу членів колишнього колгоспного двору, щодо майна колгоспного двору, яке належало його членам на праві сумісної власності.

Отже, враховуючи надані до суду докази, які підтверджують набуття позивачем права власності на житловий будинок з набвірними будівлями на законних підставах та позицію відповідача і третіх осіб , що не заперечували проти визнання за ОСОБА_1 права власності на домоволодіння № 39 по вул. Фестивальній с. Курилівка Куп'янського району Харківської області, суд приходить до висновку, що уточнений позов ОСОБА_1 є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 81,259,264,265,354 ЦПК України, ст. ст. 325,328,392 ЦК України , суд,

У Х В А Л И В :

Уточнену позовну заяву ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований і мешкає за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Фестивальна, 39, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1, до Територіальної громади в особі Курилівської сільської ради Куп'янського району Харківської області, яка розташована за адресою: 63730 Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Лозова, 1, код ЄДРПОУ 04399170, треті особи: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: Харківська область м. Куп'янськ смт. Ківшарівка, 9/132, інших відомостей немає, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка-1, 16/26, інших відомостей немає, про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями - задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 право власності на житловий будинок з надвірними будівлями, а саме: будинок літ. А, сарай літ. Б, сарай літ. В, сарай літ. Г, сарай літ. Д, гараж літ. Е, погріб літ. Ж, вбиральня літ. З, огорожа літ. № 1,2 за адресою: Харківська область Куп'янський район с. Курилівка, вул. Фестивальна, 39.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення може бути оскаржене до Апеляційного суду Харківської області через Куп'янський міськрайонний суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги в 30-ти денний строк з дня проголошення рішення (п. 15, п.п. 15.5 Розділу ХІІІ Перехідні положення ЦПК України).

У відповідності до ч.1 ст. 354 ЦПК України якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення, зазначений вище строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не буде подано.

На виконання вимог ч. 10 ст. 272 ЦПК України суд повідомляє учасникам справи веб-адресу сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою вони можуть отримати інформацію по даній справі: http://kpm.hr.court.gov.ua/sud2023/gromadyanam/csz/ .

Головуючий О.О.Волчек

Дата ухвалення рішення 18.06.2018
Оприлюднено 20.06.2018

Судовий реєстр по справі 628/771/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.06.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне
Ухвала від 19.03.2018 Куп'янський міськрайонний суд Харківської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 628/771/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону