СМІЛЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 703/1137/18

2/703/1028/18 .

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року Смілянський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

головуючого судді Опалинської О.П.

при секретарі судового засідання Бойко Л.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла цивільну справу за позовом Фермерського господарства Іванна 2013 до ОСОБА_1 про визнання права власності, -

встановив:

Фермерське господарство Іванна 2013 звернулося до суду з позовом до ОСОБА_1 про визнання права власності на гараж.

Позовні вимоги обґрунтовують тим, що згідно свідоцтва про право власності на майновий пай від 25 грудня 2010 року ОСОБА_2 був власником частки майнового паю вартістю 8165 гривень або 0,52 %, який перебуває в КСП Україна в с. Ротмістрівка Смілянського району Черкаської області.

16 серпня 2011 року між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав, засвідчений секретарем Мельниківської сільської ради Смілянського району Черкаської області та зареєстрований в реєстрі за № 181.

23 грудня 2016 року між ФГ Іванна 2013 та ОСОБА_1 було укладено договір купівлі-продажу майнових прав за умовами якого ФГ Іванна 2013 сплатила ОСОБА_1 8165 гривень.

Згідно свідоцтва про право власності на майновий пай від 17 липня 2017 року ФГ Іванна 2013 є власником частки майнового паю, яка перебуває в КСП Україна визначеною в розмірі 8165 гривень або 0,52 %.

На даний час виникла необхідність провести державну реєстрацію права власності в натурі на виділене майно, але відсутні документи необхідні для державної реєстрації права власності в зв'язку з виділенням такого майна в натурі власникам майнових паїв сільськогосподарських підприємств. Так як, від попереднього договору купівлі-продажу ОСОБА_1 отримав кошти за належну йому частку в майновому паї йому було запропоновано нотаріально посвідчити договір купівлі-продажу від 23 грудня 2016 року, від якого останній відмовився. Вважають, що внаслідок придбання об'єкту нерухомості набули на нього право власності, яке не мають можливості підтвердити, окрім як в судовому порядку.

Представник позивача в судове засідання не з'явився, надав суду заяву, згідно якої просив справу розглядати без його участі, на задоволенні позовних вимог наполягає.

Відповідач ОСОБА_1 в судове засідання не з'явився, надіслав до суду заяву в якій справу просить розглядати без його участі, проти задоволення позову не заперечує.

У відповідності до ч.2 ст. 247 ЦПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, чи в разі якщо відповідно до положень цього кодексу розгляд справи здійснюється судом за відсутності осіб, які беруть участь у справі, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснюється.

Оскільки розгляд справи відбувався за відсутності учасників процесу фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального засобу не здійснювалося.

Суд вивчивши матеріали справи, надані сторонами докази, дослідивши їх всебічно, повно, безпосередньо та об'єктивно, оцінивши їх належність, допустимість, достовірність, достатність і взаємний зв'язок у сукупності, з'ясувавши усі обставини справи вважає позовну заяву ФГ Іванна 2013 обґрунтованою та такою, що підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Статтею 76 ЦПК України визначено, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору (ч. 1 ст. 95 ЦПК України).

Відповідно до вимог ст. 81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

За правилами ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Так, у відповідності до змісту ст.328 Цивільного Кодексу України підставою набуттям права власності є правочини, що не заборонені законом, в т.ч. договори.

У відповідності до ст.ст.7,9,23 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року № 2114-XII визначення порядку виділення майнового паю члена колективного підприємства, який виходить із нього, структури та вартості паю віднесено до компетенції органу самоврядування колективного підприємства, який діє на підставі Статуту, та затверджених ним актів.

Аналогічно, у відповідності до ст. 25 Закону України Про сільськогосподарську кооперацію від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР, у разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на отримання майнового паю натурою, грішми або, за бажанням, цінними паперами відповідно до його вартості на момент виходу , а земельної ділянки -в натурі (на місцевості). Термін та інші умови отримання паю встановлюються статутом кооперативу.

Протоколом № 2 від 27 серпня 2008 року засідання комісії по виділенню майна в натурі вирішено виділити майно, згідно поданих заяв власникам майнових сертифікатів, які між собою об'єдналися в групи для полегшення поділу на загальну суму 754836 гривень 544463 гривень, неліквідного майна на 210373 гривень в тому числі гараж вартістю 7747 гривень (а.с.3-4).

Відповідно до листа про надання згоди на виділення майна від 06 червня 2011 року співвласники не заперечували проти виділення в натурі ОСОБА_2 будівлі гаража з прилеглою до нього асфальтною площадкою на його майновий сертифікат про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства серія НОМЕР_2 вартістю 7747 гривень (а.с.5-7).

З акту прийому -передачі від 15 червня 2011 року вбачається, що співвласники провели передачу ОСОБА_2 його майна в натурі, а саме гаража з прилеглою до нього асфальтною площадкою (а.с. 8).

З свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_2 виданого 25 грудня 2010 року Ротмістрівською сільською радою Смілянського району Черкаської області вбачається, що ОСОБА_2 має право на пайовий фонд майна в КСП Україна згідно свідоцтва про право на спадщину за законом від 25 травня 2005 року загальна вартість якого станом на 01 січня 2000 року становить 3071311 гривень, частка ОСОБА_2 визначена в розмірі 8165 гривень або 0,52 % (а.с.9).

З договору купівлі-продажу майнових прав від 16 серпня 2011 року вбачається, що ОСОБА_2 зобов'язаний передати у власність ОСОБА_1 майнові права право власності на які підтверджується іменним майновим свідоцтвом (майновим сертифікатом) номінальною вартістю 8165 гривень (а.с. 10).

Відповідно до свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_3 виданого 29 грудня 2016 року Ротмістрівською сільською радою Смілянського району Черкаської області ОСОБА_1 має право на пайовий фонд майна в КСП Україна згідно договору купівлі-продажу від 16 серпня 2011 року загальна вартість якого станом на 01 січня 2000 року становить 3071311 гривень, частка ОСОБА_1 визначена в розмірі 8165 гривень або 0,52 % (а.с. 11).

Згідно договору купівлі-продажу майнових прав від 23 грудня 2016 року вбачається, що ОСОБА_1 зобов'язаний передати у власність ФГ Іванна 2013 майнові права право власності на які підтверджується іменним майновим свідоцтвом (майновим сертифікатом) номінальною вартістю 8165 гривень (а.с. 12).

Відповідно до свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП (майновий сертифікат) серія НОМЕР_4 виданого 17 липня 2017 року Ротмістрівською сільською радою Смілянського району Черкаської області ФГ Іванна 2013 має право на пайовий фонд майна в КСП Україна згідно договору купівлі-продажу від 23 грудня 2016 року загальна вартість якого станом на 01 січня 2000 року становить 3071311 гривень, частка ФГ Іванна 2013 визначена в розмірі 8165 гривень або 0,52 % (а.с.13).

Вказані рішення прийняті у відповідності до встановленого законодавством порядку розпаювання майна колективних сільськогосподарських підприємств і є правомочними.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено, що приміщення, набуті позивачем на підставі правомірного цивільно-правового правочину, відтак суд приходить до беззаперечного висновку про законність підстав такого набуття, та можливості визнання права власності за позивачем на гараж, прибудову та асфальтну площадку.

У відповідності до ст.391 ЦК України власник вправі вимагати усунення перешкод у здійсненні права користування та розпорядження своїм майном, хоча б ці перешкоди і не були пов'язані з позбавленням володіння. Власник також вправі пред'явити позов про визнання права власності, якщо це право не визнається іншими особами, що відповідає вимогам ст. 392 ЦК України.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 5 від 07 лютого 2014 року з урахуванням положень частини першої статті 15 та статті 392 ЦК власник майна має право пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Виходячи зі змісту наведених норм права, потреба в такому способі захисту права власності виникає тоді, коли наявність суб'єктивного права власника не підтверджена відповідними доказами, підлягає сумніву, не визнається іншими особами або ними оспорюється, а не в тому разі, коли цими особами не виконується відповідне рішення суду, ухвалене раніше.

Відповідно до ст. 3 ЗУ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01 липня 2004 року №1952-ІV, право власності на нерухомість підлягає обов'язковій державній реєстрації та виникає з моменту такої реєстрації. Будь-які правочини щодо нерухомого майна, в тому числі видача свідоцтва про право на спадщину, вчиняються, якщо право власності на таке майно зареєстровано згідно з вимогами цього Закону.

Згідно зі ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 16, ст.ст. 386, 391 ЦК України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування своїм майном.

Підставою для задоволення позову власника є встановлення факту порушення прав власника й об'єктивно існуючих перешкод у здійсненні ним цих прав.

Окрім того, відповідно до ст. 82 ЦПК України, обставини, визнані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, не підлягають доказуванню.

З матеріалів справи вбачається, що відповідач визнав позов та не заперечує проти його задоволення, за таких обставин суд вважає, його таким, що ґрунтується на вимогах закону, підтвердженими нале6жними та допустимими доказами, відтак підлягає до задоволення, а невизнане право позивача захисту в судовому порядку, шляхом визнання права власності на гараж, прибудову та асфальтну площадку.

Враховуючи визнання позову відповідачем та із аналізу норми ч.3 ст.200 ЦПК України, згідно якої за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем, суд знаходить можливим розглянути справу по суті та ухвалює рішення по справі на підставі наявних у справі доказів, оскільки визнання позову відповідачем не порушує прав третіх осіб.

На підставі вищевикладеного та керуючись ЗУ Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень від 01 липня 2004 року №1952-ІV, ст.ст.7,9,23 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" від 14 лютого 1992 року № 2114-XII, ст. 25 Закону України Про сільськогосподарську кооперацію від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР, ст.ст. 2, 76, 81, 82, 89, 200, 247, 259, 263-265, 273 ЦПК України, ст.ст. 391, 392, ЦК України, -

вирішив:

Позовну заяву Фермерського господарства Іванна 2013 до ОСОБА_1 про визнання права власності задоволити повністю.

Визнати за Фермерським господарством Іванна 2013 , місцезнаходження с. Ротмістрівка, вул. Котляревського, 7, Смілянського району Черкаської області, код ЄДРПОУ 40904798 в особі голови Вечорик Раїси Олександрівни, паспорт серії НОМЕР_5 виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 23 серпня 1996 року РНОКПП НОМЕР_1 право власності на гараж, а саме зазначені в технічному паспорті: літери А-1 - гараж (загальна площа 512,0 кв.м.), а - прибудова (загальна площа 38,1 кв.м.), І - асфальтна площадка (загальна площа 714 кв.м.), який знаходиться в АДРЕСА_1.

Рішення може бути оскаржене в 30-денний строк з дня його отримання шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку на його оскарження, а в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо рішення не буде скасовано.

Позивач: Фермерське господарство Іванна 2013 , місцезнаходження с. Ротмістрівка, вул. Котляревського, 7, Смілянського району Черкаської області, код ЄДРПОУ 40904798 в особі голови Вечорик Раїси Олександрівни, паспорт серії НОМЕР_5 виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 23 серпня 1996 року РНОКПП НОМЕР_1 .

Відповідач: ОСОБА_1, паспорт серії НОМЕР_6 виданий Смілянським МРВ УМВС України в Черкаській області 23 вересня 1996 року, зареєстрований та житель АДРЕСА_2.

Головуючий О.П.Опалинська

Дата ухвалення рішення 19.06.2018
Зареєстровано 22.06.2018
Оприлюднено 22.06.2018

Судовий реєстр по справі 703/1137/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.06.2018 Смілянський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне
Ухвала від 23.04.2018 Смілянський міськрайонний суд Черкаської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 703/1137/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону