ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 815/2859/17

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді - Кравченка М.М.;

за участі:

секретаря судового засідання - Кушкань Т.В.;

представника позивача - Осіпенка І.В.;

представника відповідача - Поперечного О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд Одеського обласного фонду сприяння інвестиціям в будівництві та вирішенні соціальних проблем кадрових військовослужбовців та звільнених в запас до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області про визнання протиправним та скасування наказу від 14.02.2017 року № 266, -

СУТЬ СПОРУ:

Колективне комерційне підприємство Монтажспецбуд Одеського обласного фонду сприяння інвестиціям в будівництві та вирішенні соціальних проблем кадрових військовослужбовців та звільнених в запас звернулося до Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області, в якій просило визнати протиправним та скасувати наказ від 14.02.2017 року № 266 про проведення виїзної документальної позапланової перевірки.

В обґрунтування своїх позовних вимог позивач зазначив наступне.

14.02.2017 року директором Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд Одеського обласного фонду сприяння інвестиціям в будівництві та вирішенні соціальних проблем кадрових військовослужбовців та звільнених в запас ОСОБА_3 був отриманий наказ № 266 від 14.02.2017 року про проведення виїзної документальної позапланової перевірки ККП МОНТАЖСПЕЦБУД від Головного управління ДФС в Одеській Області. З отриманого наказу № 226 від 14.02.2017 року вбачається, що у відповідності до вимог пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України та на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.12.2016 року по справі № 522/522/5458/16-к № 1-кс/522/25385/16 у кримінальному провадженні № 32016160000000017 від 17.02.2016 року та з урахуванням доповідної записки в. о. заступника начальника ГУ ДФС в Одеській області Білоус М.А. від 10.02.202017 року № 55/162/15-32-14-01 прийнято рішення провести документальну позапланову виїзну перевірку ККП МОНТАЖСПЕЦБУД з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП "ПРОФІС КОМПАНІ" , ТОВ "КАТЕРИНА" , ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" , ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" , ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" , ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" , ПП "ВОЛЕНС" , ТОВ "ОВІДІПРОМ" , ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" , ТОВ "ЮНІАЛ" , ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" за період з 01.01.2013 року по 01.12.2016 року, термін проведення перевірки з 16.02.2017 року тривалістю 5 робочих днів. Позивач не погоджується з наказом відповідача від 14.02.2017 року № 266, вважає його протиправним та таким, що належить до скасування.

Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду від 04.05.2018 року адміністративну справу за позовом Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд Одеського обласного фонду сприяння інвестиціям в будівництві та вирішенні соціальних проблем кадрових військовослужбовців та звільнених в запас до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області про визнання протиправним та скасування наказу від 14.02.2017 року № 266 було призначено до розгляду в спрощеному позовному провадженні з повідомленням (викликом) сторін.

У відзиві на позовну заяву відповідач вказує, що наказ від 14.02.2017 року № 266 є правомірним, оскільки був прийнятий згідно діючого законодавства на підставі рішення суду. Підставою для проведення документальної позапланової перевірки відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України є отримання судового рішення (слідчого судді) про призначення перевірки, яке винесено відповідно до закону.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник відповідача в судовому засіданні позов не визнав та заперечував проти його задоволення.

Заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані письмові докази, перевіривши матеріали справи, а також проаналізувавши законодавство, яке регулює спірні правовідносини, суд дійшов висновку, що в задоволенні позову слід відмовити повністю. Свій висновок суд вмотивовує наступним чином. Так, суд, -

ВСТАНОВИВ:

14.02.2017 року в. о. начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області Г.В. Мілютін видав наказ № 266 Про проведення виїзної документальної позапланової перевірки ККП МОНТАЖСПЕЦБУД , код за ЄДРПОУ 32572447 , яким на виконання вимог пп.20.1.4 п.20.1 ст.20, пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України, на виконання ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.12.2016 року по справі № 522/522/5458/16-к № 1-кс/522/25385/16 у кримінальному провадженні № 32016160000000017 від 17.02.2016 року та з урахуванням доповідної записки в. о. заступника начальника ГУ ДФС в Одеській області Білоус М.А. від 10.02.2017 року № 55/162/15-32-14-01 наказав провести документальну виїзну позапланову перевірку Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП "ПРОФІС КОМПАНІ" , ТОВ "КАТЕРИНА" , ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" , ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" , ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" , ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" , ПП "ВОЛЕНС" , ТОВ "ОВІДІПРОМ" , ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" , ТОВ "ЮНІАЛ" , ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" за період з 01.01.2013 року по 01.12.2016 року з 16.02.2017 року тривалістю 5 робочих днів.

На виконання зазначеного наказу від 14.02.2017 року № 266 Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області видало направлення на перевірку від 14.02.2017 року № 191/14-01.

Згідно з ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч.2 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Перевіривши законність дій та рішень відповідача, суд прийшов до висновку, що позов не належить до задоволення з наступних підстав.

Згідно з пп.20.1.4 п.20.1 ст.20 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення.

Відповідно до п.75.1 ст.75 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пп.75.1.2 п.75.1 ст.75 Податкового кодексу України документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених цим Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків. Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок. Не може бути предметом планової документальної перевірки питання дотримання платником податків принципу витягнутої руки . Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених цим Кодексом. Документальною виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Документальною невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу. Документальною невиїзною позаплановою електронною перевіркою за заявою платника податків (далі - електронна перевірка) вважається перевірка, що проводиться на підставі заяви, поданої платником податків з незначним ступенем ризику, визначеним відповідно до пункту 77.2 статті 77 цього Кодексу, до контролюючого органу, в якому він перебуває на податковому обліку. Заява подається за 10 календарних днів до очікуваного початку проведення електронної перевірки, але не раніше офіційного повідомлення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, про запровадження проведення такої перевірки для відповідних платників податків: які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності; суб'єктів господарювання мікро-, малого; середнього підприємництва; інших платників податків. Форма заяви, порядок її подання, прийняття рішення про проведення електронної перевірки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Відповідно до пп.78.1.11 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких підстав: отримано судове рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки, винесену ними відповідно до закону.

Під час розгляду справи суд встановив, що 28.12.2016 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М. за результатами розгляду клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеської області Очеретюка Д.А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М. у кримінальному провадженні № 32016160000000017 від 17.02.2016 року про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки прийняв рішення у формі ухвали, яким клопотання задовольнив, надав дозвіл на проведення позапланової виїзної документальної перевірки фінансово-господарської діяльності Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд (код ЄДРПОУ 32572447) з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства, в тому числі при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин із ПП "ПРОФІС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 35050893), ТОВ "КАТЕРИНА" (код ЄДРПОУ 24534447), ТОВ "БІЗНЕС ЕРА" (код ЄДРПОУ 39049174), ТОВ "СІСТЕМС ТОНЕР" (код ЄДРПОУ 39438788), ТОВ "УКРКОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 37811080), ТОВ "ГАРАНТ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38477674), ПП "ВОЛЕНС" (код ЄДРПОУ 37391434), ТОВ "ОВІДІПРОМ" (код ЄДРПОУ 37929330), ПП "РІДНИЙ БЕРІГ" (код ЄДРПОУ 38350603), ТОВ "ЮНІАЛ" (код ЄДРПОУ 19198832), ТОВ "ЄВРОТЕХНОКОМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39049153) за період з 01.01.2013 року по 01.12.2016 року, встановив строк проведення позапланової виїзної документальної перевірки в межах п'ятнадцяти робочих днів із дати її початку, виконання ухвали доручив управлінню аудиту ГУ ДФС в Одеській області за участю оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області та слідчого управління ФР ГУ ДФС в Одеській області.

Ухвала слідчого судді від 28.12.2016 року про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної перевірки Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд оскарженню не підлягала.

Згідно з ч.5 ст.532 Кримінального процесуального кодексу України ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Відповідно до ч.2 ст.13 Закону України Про судоустрій і статус суддів судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Згідно з ч.4 ст.13 Закону України Про судоустрій і статус суддів невиконання судових рішень має наслідком юридичну відповідальність, установлену законом.

Тобто, на виконання вказаної ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, що набрала законної сили, відповідачем й була призначена перевірка позивача.

Відповідно до п.81.1 ст.81 Податкового кодексу України посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених цим Кодексом, таких документів: направлення на проведення такої перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення відповідної перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку у такому випадку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу; копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені цим Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу; службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки. Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених цим Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки. Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах, ніж визначені в абзаці п'ятому цього пункту, не дозволяється. При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення. У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.

Згідно з п.81.2 ст.81 Податкового кодексу України у разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків. Посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення до складеного контролюючим органом акта. У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.

Суд вважає необґрунтованими посилання позивача, як на підставу протиправності оскаржуваного наказу, на порушення відповідачем порядку проведення перевірки, на його думку, оскільки вони не мають значення для правильного вирішення спору в межах даного провадження.

Суд зазначає, що порушення порядку проведення перевірки не має значення до наказу про її призначення.

З урахуванням зазначеного, суд прийшов до висновку, що наказ Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області від 14.02.2017 року № 266 Про проведення виїзної документальної позапланової перевірки ККП МОНТАЖСПЕЦБУД , код за ЄДРПОУ 32572447 має всі необхідні реквізити, які передбачені законодавством, з достатнім змістом для висновків про фактичну підставу проведення перевірки та терміни її проведення.

Таким чином, наказ Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області від 14.02.2017 року № 266 Про проведення виїзної документальної позапланової перевірки ККП МОНТАЖСПЕЦБУД , код за ЄДРПОУ 32572447 є обґрунтованим та законним, тобто прийнятим відповідачем у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, в зв'язку з чим заявлені позовні вимоги не належать до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.2 КАС України завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Доводи позивача, якими він обґрунтовував свої позовні вимоги, не знайшли свого підтвердження впродовж розгляду справи та спростовуються наведеними в рішенні суду обставинами. Адже, згідно з ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.77 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача. У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

Відповідач довів суду належними та допустимими в спірних правовідносинах доказами з посиланнями на відповідні положення законодавства про необґрунтованість позовних вимог позивача.

Згідно з ч.1 ст.90 КАС України суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні.

У процесі розгляду справи не встановлено інших фактичних обставин, що мають суттєве значення для правильного вирішення спору, і доказів на підтвердження цих обставин.

Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.6 КАС України суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини.

Згідно з положеннями ст.9 Конституції України та ст.17, ч.5 ст.19 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини суди та органи державної влади повинні дотримуватись положень Європейської конвенції з прав людини та її основоположних свобод 1950 року, застосовувати в своїй діяльності рішення Європейського суду з прав людини з питань застосування окремих положень цієї Конвенції.

Відповідно до п.58 рішення Європейського суду з прав людини у справі Серявін та інші проти України від 10.02.2010 року, заява 4909/04, Суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі Руїс Торіха проти Іспанії від 09.12.1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Згідно з вимогами ст.139 КАС України судові витрати не стягуються.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст.2, 77, 90, 139, 242-246, 250 КАС України, суд -

ВИРІШИВ:

В задоволенні позову Колективного комерційного підприємства Монтажспецбуд Одеського обласного фонду сприяння інвестиціям в будівництві та вирішенні соціальних проблем кадрових військовослужбовців та звільнених в запас (вул. Крупської, 89, смт. Великодолинське, Овідіопольський р-н., Одеська обл., 67832, ідентифікаційний код 32572447) до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (вул. Семінарська, 5, м. Одеса, 65044, ідентифікаційний код 39398646) про визнання протиправним та скасування наказу від 14.02.2017 року № 266 - відмовити повністю.

Порядок і строки оскарження рішення визначаються ст.ст.293, 295 КАС України.

Рішення набирає законної сили в порядку і строки, встановлені ст.255 КАС України.

Повний текст рішення складено 25 червня 2018 року.

Суддя М.М. Кравченко

Дата ухвалення рішення 25.06.2018
Оприлюднено 27.06.2018

Судовий реєстр по справі 815/2859/17     

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 25.06.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 04.05.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 815/2859/17     

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону