Ухвала
від 25.06.2018 по справі 757/31073/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31073/18-к

У Х В А Л А

25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування ОВС у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 11.06.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на банківських рахунках юридичних осіб в банківських установах, а саме:

- Акціонерний банк «Південний» (МФО 328209):

- рахунки №№ НОМЕР_1 (980), НОМЕР_1 (978), НОМЕР_1 (840), які належать ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

- рахунок № НОМЕР_2 (840), який належить ТОВ «Чарівний світ іграшок» (код ЄДРПОУ 40291453);

- рахунки №№ НОМЕР_3 (980), НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (840), які належать ТОВ «Укрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573);

- ПАТ «Унівесрал Банк» (МФО 322001):

- рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

- рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які належать ТОВ «Тамп сервіс» (код ЄДРПОУ 40566160);

- рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які належать ТОВ «Південий інвест строй» (код ЄДРПОУ 40904541);

- ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123):

- рахунки №№ НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_11 (980), які належать ТОВ «ТК Укрпромторг» (код ЄДРПОУ 40114707);

- рахунки №№ НОМЕР_12 (978), НОМЕР_12 (840), НОМЕР_12 , які належать ТОВ «Чарівний світ іграшок» (код ЄДРПОУ 40291453);

- рахунки №№ НОМЕР_13 (980), НОМЕР_13 (978), НОМЕР_13 (840), які належать ТОВ «Укрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 40060573);

- рахунки №№ НОМЕР_14 (840), НОМЕР_14 (978), НОМЕР_14 (980), які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

- рахунки №№ НОМЕР_15 (840), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_15 (978), які належать ТОВ «Бронкс-Трейд» (код ЄДРПОУ 41383210);

- рахунки №№ НОМЕР_16 (980), НОМЕР_16 (840), НОМЕР_16 (978), які належать ТОВ «Тамп сервіс» (код ЄДРПОУ 40566160);

- рахунки №№ НОМЕР_17 (840), НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 ((980), які належать ТОВ «Південий інвест строй» (код ЄДРПОУ 40904541);

- рахунки №№ НОМЕР_18 (980), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (840), які належать ТОВ «Комапнія «Сарекс» (код ЄДРПОУ 40928143);

- рахунки №№ НОМЕР_19 (840), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_19 (840), які належать ТОВ «Алансфорд» (код ЄДРПОУ 41628479);

- рахунки №№ НОМЕР_20 (980), НОМЕР_20 (978), НОМЕР_20 (840), які належать ТОВ «Інвентпром» (код ЄДРПОУ 40892767);

- Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711):

- рахунки №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313):

- рахунки №№ НОМЕР_23 (840), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_23 (978), які належать ТОВ «Бефініт Ком» (код ЄДРПОУ 41571035);

- рахунки №№ НОМЕР_24 (978), НОМЕР_24 (980), НОМЕР_24 (840), які належать ТОВ «Інвентпром» (код ЄДРПОУ 40892767);

- ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

- рахунки №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які належать ТОВ «Інтер Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012):

- рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Інтер Компані» (код ЄДРПОУ 40880772);

- рахунки №№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , які належать ТОВ «Брістоль Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005):

- рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 (980), НОМЕР_35 (978), НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (643), які належать ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 39912549);

- Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (380269):

- рахунки №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , які належать ТОВ «Сектор» (код ЄДРПОУ 39912549);

- АБ «УкрГазбанк» (МФО 320478):

- рахунки №№ НОМЕР_39 (840), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_39 (978), які належать ТОВ «Дельтатрек» (код ЄДРПОУ 40054109);

- рахунок № НОМЕР_40 , який належить ТОВ «Брістоль Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

- рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ «Чорноморгідробут» (код ЄДРПОУ 36610868);

- рахунок № НОМЕР_43 , який належить ТОВ «Будінтрейд» (код ЄДРПОУ 39750402);

- рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

- рахунки№№ НОМЕР_46 (980), НОМЕР_46 (840), НОМЕР_46 (978), які належать ТОВ «Дельтатрек» (код ЄДРПОУ 40054109);

- АТ «Райффайзен банк Аваль» у місті Києві (МФО 380805):

- рахунок № НОМЕР_47 , який належить ТОВ «Брістоль Красная» (код ЄДРПОУ 37350005);

- Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» місто Київ (МФО 320649):

- рахунок № НОМЕР_48 , який належить ПАТ «Укрпромтеплиця» (код ЄДРПОУ 04414738);

- ПАТ «Кристал банк» (МФО 339050):

- рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , які належать ТОВ «Будінтрейд» (код МФО 39750402);

- рахунок № НОМЕР_51 , який належить ТОВ «Яркус» (МФО 40794846).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення25.06.2018
Оприлюднено22.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/31073/18-к

Ухвала від 29.08.2018

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Присяжнюк Олег Богданович

Ухвала від 25.06.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні