ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

          

11.01.10                                                                                           Справа№ 20/193

За позовом: Відкритого акціонерного товариства «Стрийський хлібокомбінат», с.Слобідка, Стрийський район Львівської області

до відповідача: Суб»єкта підприємницької діяльності фізичної особи –підприємця ОСОБА_1, м.Стрий

про стягнення 9 721,98 грн.

Суддя  Манюк П.Т.      

При секретарі Мільчук І.Л.

Представники:

від позивача:  Стефанович Ю.М. –представник

від відповідача: не з»явився

        Зміст ст. 22 ГПК України представнику позивача роз‘яснено.

          Розглядається справа за позовом Відкритого акціонерного товариства «Стрийський хлібокомбінат»до Суб»єкта підприємницької діяльності фізичної особи –підприємця ОСОБА_1  про стягнення 9 721,98   грн.

Розгляд справи відкладався з підстав, зазначених у відповідній ухвалі суду.

Представник позивача в судовому засіданні 11.01.2010 року позовні вимоги підтримав.

Представник відповідача в судове засідання повторно не з”явився, хоча був належно повідомлений про час та місце розгляду справи, про що свідчить повідомлення про вручення поштового відправлення № 4868546, вимоги суду не виконав, позовні вимоги не заперечив, доказів погашення боргу не подав.

Розглянувши матеріали справи в порядку ст. 75 ГПК України, суд встановив наступне.

Відкрите акціонерне товариство «Стрийський хлібокомбінат»(надалі - позивач) звернулося до господарського суду з позовом до Суб»єкта підприємницької діяльності фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 (надалі - відповідач) про стягнення 9 721,98     грн..

В обґрунтування позовних вимог вказує на те, що 23.07.2009 р. між ВАТ «Стрийський хлібокомбінат»(позивач) та СПД ФО  ОСОБА_1 (відповідач) був укладений договір про порядок погашення заборгованості відповідача перед позивачем за поставку хлібобулочної продукції. Згідно умов даного договору відповідач по справі визнав, що на день підписання даного договору існує заборгованість перед позивачем в сумі 4 452,16 грн.,  яку він зобов‘язувався погашати щоденно в розмірі не менше 50 грн. Крім цього, відповідач зобов‘язався щоденно замовляти в позивача та оплачувати хлібобулочну продукцію на загальну суму не менше 150 грн.

Позивач, в свою чергу зобов‘язувався не вчиняти дій до примусового стягнення коштів, при умові  повного виконання відповідачем вимог договору.

На виконання умов договору ВАТ «Стрийський хлібокомбінат» в період з 25.07.2009 року по 26.08.2009 року на підставі товарних видаткових накладних від 25.07.2009 р. № 132999 на суму 50,83 грн.; від 28.07.2009 р. № 1334420 на суму 67,94 грн.; від 30.07.2009 р. № 133751 на суму 87,72 грн.; від 31.07.2009 р. № 133899 на суму 68,72 грн.; від 01.08.2009 р. № 134019 на суму 83,22 грн.; від 03.08.2009 р. № 134288 на суму 89,99 грн.; від 04.08.2009 р. № 134436 на суму 68,89 грн.; від 05.08.2009 р. № 134632 на суму 74,34 грн.; від 07.08.2009 р. № 134955 на суму 70,51 грн.; від 08.08.2009 р. № 135081 на суму 55,44 грн.; від 09.08.2009 р. № 135217 на суму 102,42 грн.; від 10.08.2009 р. № 135376 на суму 79,62 грн.; від 11.08.2009 р. № 135507 на суму 41,00 грн.; від 12.08.2009 р. № 135695 на суму 91,88 грн.; від 13.08.2009 р. № 135851 на суму 72,90 грн.; від 14.08.2009 р. № 136008 на суму 89,30 грн.; від 15.08.2009 р. № 136176 на суму 112,92 грн.; від 17.08.2009 р. № 136399 на суму 75,65 грн.; від 19.08.2009 р. № 136719 на суму 76,52 грн.; від 20.08.2009 р. № 136883 на суму 108,36 грн.; від 22.08.2009 р. № 137158 на суму 177,36 грн.; від 24.08.2009 р. № 137433 на суму 126,24 грн.; від 25.08.2009 р. № 13755 на суму 87,07 грн.; від 26.08.2009 р. № 137741 на суму 70,81 грн. було поставлено відповідачу хлібобулочну продукцію на загальну суму 2 029,16 грн.

Свої зобов‘язання відповідач згідно умов договору не виконав.

На момент звернення позивачем з позовом до суду,  сума основного боргу відповідача, становить 6 481,32 грн.

Крім стягнення основного боргу позивач просить стягнути з відповідача, відповідно до умов договору 50% штрафу в розмірі 3 240,66 грн..

Розглянувши представлені позивачем матеріали, заслухавши пояснення представника позивача, оцінивши докази по справі у їх сукупності, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов  договору  та  вимог  цього  Кодексу,  інших актів цивільного законодавства,  а за відсутності таких умов та вимог -  відповідно до   звичаїв   ділового  обороту  або  інших  вимог,  що  звичайно ставляться.

Судом встановлено, що між сторонами укладено договір про порядок погашення заборгованості відповідача перед позивачем за поставку хлібобулочної продукції. Згідно умов договору відповідач визнав, що існує заборгованість перед позивачем в розмірі 4 452,16 грн.

На виконання умов договору позивачем на адресу відповідача поставлено хлібобулочну продукцію на суму 2 029,16 грн., що підтверджується видатковими накладними.

Відповідач свої зобов‘язання по договору належним чином не виконав. Заборгованість відповідача становить 6 481,32 грн.

Представник відповідача в судове засідання не з»явився, позовні вимоги не заперечив, доказів погашення основного боргу суду не подав, тому до стягнення підлягає сума в розмірі 6 481,32 грн.

 Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов‘язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов‘язання (неналежне виконання).

Згідно ст. 611 ЦК України правовими наслідками порушення зобов»язання є припинення зобов»язання, сплата неустойки та відшкодування збитків.

Відповідно до ч.1 ст. 692 ЦК України покупець зобов‘язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Згідно п.2.1. Договору, відповідач взяв на себе зобов»язання здійснювати щоденне погашення існуючої заборгованості, шляхом щоденної оплати позивачу не менше 50,00 грн., шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок або внесення готівкових коштів в касу, з дня підписання договору до повного погашення існуючої заборгованості.

Відповідно до ст. 546 ЦК України виконання зобов‘язання може забезпечуватися неустойкою.

Відповідно до ст.549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов‘язання; штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконання або неналежного виконання зобов»язання; пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов»язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 7. Договору передбачено, що за односторонню відмову боржника від виконання умов даного договору, передбачених в п.2.1. та п.2.2. даного договору, боржником сплачується штраф в розмірі 50% відсотків від суми наявної заборгованості.

Що стосується стягнення 50% штрафу в розмірі  3 240,66 грн., суд вважає, що розрахований він, відповідно до умов Договору, тому підлягає до стягнення.

Оскільки спір виник внаслідок неправомірних дій відповідача, судові витрати покладаються на відповідача.  

  

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 33, 43, 47-1, 49, 75, 82-85 ГПК України,  суд,-

        в и р і ш и в:

1. Позов задоволити повністю.

2. Стягнути з Суб»єкта підприємницької діяльності фізичної особи –підприємця ОСОБА_1 АДРЕСА_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1) на користь Відкритого акціонерного товариства «Стрийський хлібокомбінат» (82463, Львівська область, Стрийський район, с.Слобідка, вул. Ф. Колеси, 4,  код ЄДРПОУ  23976347) суму у розмірі  10 059, 98 грн.  з них:

-          6 481,32 грн. основного боргу;

-          3 240,66  грн. 50% штрафу;

-          102 грн. держмита;

-          236 грн.  витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.  Наказ видати відповідно до ст. 116 ГПК України

    

Суддя                                                                                                     

Зареєстровано 25.01.2010
Оприлюднено 29.03.2010
Дата набрання законної сили 11.01.2010

Судовий реєстр по справі 20/193

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 04.07.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 31.05.2012 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Рішення від 10.10.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.09.2011 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 28.07.2011 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 07.12.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 17.11.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 13.10.2010 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Судовий наказ від 09.02.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Рішення від 11.01.2010 Господарський суд Львівської області Господарське
Ухвала від 11.01.2010 Господарський суд Рівненської області Господарське
Ухвала від 09.10.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.09.2009 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 15.09.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 27.08.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 25.08.2009 Господарський суд міста Києва Господарське
Рішення від 14.08.2009 Господарський суд Дніпропетровської області Господарське
Ухвала від 30.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське
Ухвала від 06.07.2009 Господарський суд Донецької області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону