ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа №:755/19040/17

1кс/755/3755/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчої Польової І.В., розглянувши клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польової І.В. про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідча Польова І.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Апреленко О.І., звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" (ЄДРПОУ 01130561), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Блакитна, буд. 4.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих спонукань, спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створили низку суб'єктів господарської діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій по привласненню державних коштів, переводу безготівкових коштів у готівку в інтересах інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг на протязі 2016 - 2017 років.

Встановлено, що ТОВ Елби на підставі договору субпідряду виконує роботи з виготовлення та встановлення комплекту огородження на території комунального підприємства Міжнародний аеропорт Одеса . Зокрема, в грудні 2017 року, на підставі актів виконаних робіт на розрахунковий рахунок ТОВ Елби від ТОВ Спецрембуд (код 20741141) перераховано 1 899 000 грн коштів комунального підприємства.

Поряд з цим, ТОВ Елби на підставі договору субпідряду виконує роботи з будівництва огородження та системи технічного нагляду КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ". Так, в грудні 2017 року, ТОВ Сіно-Форт ЛТД (код 36065172) на підставі актів виконаних робіт перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ Елби 1 020 000 грн. коштів комунального підприємства.

За наявними даними, за вказівкою ОСОБА_3, з корисливих спонукань, з метою мінімізації податкових платежів для підконтрольного йому ТОВ Елби та подальшого незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, в період з 28 по 29 грудня 2017 року ТОВ Елби перерахувало 552 000 грн коштів комунальних підприємств на розрахунковий рахунок ТОВ "АСТОРАГРОСЕРВІС" (код 41595522) за спіральні бар'єри безпеки та дріт сталевий.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42017100000001106 від 28 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідча посилається на те, що інформація, що міститься у документах, які знаходяться у КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" , має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у зазначеному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" , у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вислухавши слідчу Польову І.В., яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться у КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Щодо вимог слідчої в частині надання дозволу іншим слідчим за постановою про доручення проведення слідчих дій на іншій території, то варто зазначити таке.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов'язаний її виконати.

Відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.

Оскільки доручення органу досудового розслідування провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування віднесено до дискреційних повноважень, які надані слідчому, тому не потребує будь-якого визнання з боку слідчого судді, зокрема, в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Польової І.В. - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Польовій Ірині Володимирівні, слідчим, які входять до групи слідчих, а саме: Войтовичу О.О., Ходаківському С.П., Сороці М.В., Надіду О.В., Завгородньому М.С., Дрозду А.М., Яцишіну А.Р. право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" (ЄДРПОУ 01130561), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, Шевченківський район, вул. Блакитна, буд. 4 , а саме: всі первинні документи (договори, угоди, контракти, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності, доручення, накази, рахунки-фактури, специфікації, товаро-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг, тощо), пов'язані із фінансово-господарськими взаємовідносинами між КП "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ Сіно-Форт ЛТД , ТОВ Елби , а також бухгалтерські документи, в яких відображенні вищевказані операції, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко

Дата ухвалення рішення 11.07.2018
Зареєстровано 18.07.2018
Оприлюднено 18.07.2018

Судовий реєстр по справі 755/19040/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 25.04.2019 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 11.07.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 18.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 12.06.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 06.06.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 24.05.2018 Апеляційний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 22.05.2018 Дніпровський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 755/19040/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону