Ухвала
від 18.07.2018 по справі 757/35202/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35202/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В клопотанні прокурора наявні достатні підстави для накладення арешту на кошти - суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.07.2018 року суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки корегування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на суму ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміту ПДВ) по ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648),ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154), ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД»(ЄДРПОУ 39625369), ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060),ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444), ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970), ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300), ТОВ «АРІЛ ГРУП»(ЄДРПОУ 39374871), ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642),ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144), ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210), ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359), ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670), ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277), ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587), ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016), ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202),ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824), ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991), ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233),ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258), СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018), ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117), ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998), СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781), ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688), ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447),ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758), ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202), ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222), ТОВ «ХАНДАЛ»(ЄДРПОУ 40118151), ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935), ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450), ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845), ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217), ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269), ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667), на яку вказані платники мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Доручити виконання ухвали Державній фіскальній службі України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.07.2018
Оприлюднено24.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/35202/18-к

Ухвала від 27.08.2018

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Дзюбін В'ячеслав Вікторович

Ухвала від 18.07.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні