ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

31.07.2018Справа № 910/5010/18

Господарський суд міста Києва у складі судді Кирилюк Т.Ю. , при секретарі судового засідання Максимець В.О., розглянувши в порядку загального позовного провадження матеріали господарської справи за позовом приватного підприємства "Аграрне золото України"

до товариства з обмеженою відповідальністю "ТТК "Юга Плюс"

про стягнення 506 000,00 грн.

за участю представників сторін:

позивача: Стахов Р.В.

відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРАРНЕ ЗОЛОТО УКРАЇНИ" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ТТК "Юга Плюс" про стягнення 506 000,00 грн. безпідставно набутих коштів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 27.04.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/5010/18. Вирішено здійснювати розгляд справи за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 22.05.2018.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 22.05.2018 у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні представника відповідача підготовче засідання відкладено на 19.06.2018.

У судовому засіданні 19.06.2018 представник позивача заявив усне клопотання про продовження строку підготовчого провадження для надання можливості подати докази по справі.

За змістом частини третьої статті 177 Господарського процесуального кодексу України підготовче провадження має бути проведене протягом шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі. У виняткових випадках для належної підготовки справи для розгляду по суті цей строк може бути продовжений не більше ніж на тридцять днів за клопотанням однієї із сторін або з ініціативи суду.

З метою надання можливості позивачу подати докази на підтвердження своєї правової позиції, суд задовольнив клопотання позивача.

У судовому засіданні 19.06.2018 судом постановлено ухвалу не виходячи до нарадчої кімнати, якою продовжено строк проведення підготовчого провадження на 30 днів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 19.06.2018 підготовче засідання відкладено до 03.07.2018.

Через відділ автоматизованого документообігу суду, моніторингу виконання документів (канцелярію) 03.07.2018 представник позивача подав клопотання про долучення до матеріалів справи документів.

З метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору, суд ухвалою встановив відповідачу строк для подання відзиву на позов. Однак, відповідач не скористався своїм правом та не подав письмовий відзив на позов, у судове засідання повноважного представника не направив, про дату, час і місце підготовчого судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до частини дев'ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.07.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу № 910/5010/18 до судового розгляду по суті на 31.07.2018.

Представник позивача у судовому засіданні 31.07.2018 підтримав вимоги, викладені в позовній заяві та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Відповідач, в судове засідання, призначене для розгляду справи по суті не з'явився, про поважні причини неявки суд не повідомив, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином. Ухвали про відкриття провадження у справі та про відкладення розгляду справи були відправлені за адресою відповідача, вказаною у позовній заяві та яка відповідає місцезнаходженню відповідача відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, однак повернуті на адресу суду з відміткою пошти про неможливість їх вручення.

Відповідно до частини сьомої статті 120 Господарського процесуального кодексу України у разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідач про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до частини першої статті 202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

У судовому засіданні 31.07.2018 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

З матеріалів справи вбачається про те, що позивач, платіжними дорученнями № 154 від 07.03.2018 на суму 50 000, 00 грн. та № 170 від 14.03.2018 на суму 456 000, 00 грн. перерахував на рахунок відповідача грошові кошти в загальному розмірі 506 000, 00 грн.

Згідно позовної заяви, підписаної директором приватного підприємства "Аграрне золото України" Полохов О.С. та тверджень повноважного представника позивача, жодних договорів, домовленостей, на виконання яких могло відбутися перерахування на рахунок відповідача грошових коштів в загальному розмірі 506 000, 00 грн. між сторонами не існувало та відсутні.

У зв'язку з тим, що грошові кошти в розмірі 506 000, 00 грн. перераховані позивачем як помилково, останній, 18.04.2018 звернувся до відповідача з вимогою про повернення грошових коштів на підставі статті 1212 Цивільного кодексу України.

В якості доказів в підтвердження направлення вимоги на адресу відповідача, позивач до позовної заяви долучив опис вкладення у цінний лист та фіскальний чек № 4504 від 18.04.2018.

Днем пред'явлення вимоги кредитором слід вважати день, у який боржник одержав надіслану йому вимогу, а в разі якщо вимогу надіслано засобами поштового зв'язку і підприємством зв'язку здійснено повідомлення про неможливість вручення поштового відправлення, то днем пред'явлення вимоги є дата оформлення названим підприємством цього повідомлення.

У відповідності до частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Майно не може вважатися набутим чи збереженим без достатніх правових підстав, якщо це відбулося в не заборонений цивільним законодавством спосіб з метою забезпечення учасниками відповідних правовідносин у майбутньому породження певних цивільних прав та обов'язків, зокрема, унаслідок тих чи інших юридичних фактів, правомірних дій, прямо передбачених частиною другою статті 11 Цивільного кодексу України.

Загальна умова частини першої статті 1212 Цивільного кодексу України звужує застосування інституту безпідставного збагачення у зобов'язальних (договірних) відносинах, або отримане однією зі сторін у зобов'язанні підлягає поверненню іншій стороні на підставі цієї статті тільки за наявності ознаки безпідставності такого виконання.

Якщо ж зобов'язання не припиняється з підстав, передбачених статтями 11, 600, 601, 604 - 607, 609 Цивільного кодексу України, до моменту його виконання, таке виконання має правові підстави (підстави, за яких виникло це зобов'язання).

Якщо поведінка набувача, потерпілого, інших осіб або подія утворюють правову підставу для набуття (збереження) майна, стаття 1212 Цивільного кодексу України може застосовуватись тільки після того, як така правова підстава в установленому порядку скасована, визнана недійсною, змінена, припинена або взагалі була відсутня.

Тотожні висновки викладені у постанові Верховного Суду України №6-2978цс15 від 23.03.2016.

Будь-яких доказів, в підтвердження того, що між сторонами існують договірні відносини в розумінні статей 73, 74, 77, 79 Господарського процесуального кодексу України, матеріали справи не містять та суду не надано.

Таким чином, правомірність вимоги позивача про стягнення з відповідача безпідставно набутих коштів нерозривно пов'язана із відсутністю правових підстав набуття відповідачем спірної суми коштів.

Враховуючи відсутність між сторонами будь-яких господарських правовідносин, на підставі яких у позивача існує обов'язок по перерахуванню відповідачу грошових коштів у загальному розмірі 506 000,00 грн. за платіжними дорученнями № 154 від 07.03.2018 та № 170 від 14.03.2018, суд дійшов висновку про те, що відповідач є особою, яка набула майно - грошові кошти без достатньої правової підстави у розумінні статті 1212 Цивільного кодексу України, і, як наслідок, останній зобов'язаний повернути позивачу безпідставно отримані кошти у сумі 506 000, 000 грн.

З урахуванням наведеного, позовна вимога про стягнення з відповідача грошових коштів в розмірі 506 000, 00 грн. визнається судом обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до статті 129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача.

На підставі викладеного та керуючись статтями 129, 233, 238, 241-242 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов приватного підприємства "Аграрне золото України" до товариства з обмеженою відповідальністю "ТТК "Юга Плюс" про стягнення 506 000,00 грн. задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "ТТК "Юга Плюс" (04073, м. Київ, вул. Степана Бандери, буд. 8, кімната 10/7, ідентифікаційний код 38662771) на користь приватного підприємства "Аграрне золото України" (49017, м. Дніпро, вул. Караваєва, буд. 39, приміщення 2, ідентифікаційний код 34561704) грошові кошти в розмірі 506 000 (п'ятсот шість тисяч) 00 грн. та 7 590 (сім тисяч п'ятсот дев'яносто) грн. 00 коп. - судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено: 03.08.2018.

Суддя Т.Ю. Кирилюк

Дата ухвалення рішення 31.07.2018
Оприлюднено 03.08.2018

Судовий реєстр по справі 910/5010/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 03.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 19.06.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.04.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 910/5010/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону