ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

Справа № 761/11971/18

Провадження № 1-кп/761/1461/2018

У Х В А Л А

Іменем України

30 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Бугіль В.В.

за участю прокурора Олійниченко В.В.

підозрюваного ОСОБА_1

при секретарі Калініченко Є.Г.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченко В.В. про звільнення ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця міста Києва, громадянина України, одруженого, маючого на утриманні малолітніх дітей, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100100000080 від 15.09.2017),-

В С Т А Н О В И В :

02 квітня 2018 року у провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Підозрюваний просив задовольнити клопотання прокурора.

З клопотання прокурора вбачається, що ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, займаючи згідно угоди від 02.03.2015 року посаду заступника головного бухгалтера ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567) зареєстрованого платником податків в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві, виконуючи організаційно - розпорядчі функції та адміністративно - господарські функції, до яких входило:

?відповідно до розділу 1 Договору, Предмет договору :

1.1. Предметом укладеного Договору є надання Заступником головного бухгалтера Замовнику послуг з практичного ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності Замовника. Послуги охоплюють господарську діяльність Замовника з моменту підписання цього договору.

1.2. Заступник головного бухгалтера на підставі чинного законодавства і нормативних документів України, умов цього договору, власних професійних знань і досвіду, самостійно визначає форми і методи ведення бухгалтерського обліку, що повинні відповідати Закону України Про бухгалтерський облік i фінансову звітність в Україні від 16 липня 1999 року № 996-XIV та національним стандартам бухгалтерського обліку.

?відповідно до розділу 2 Договору , Обов'язки Заступника головного бухгалтера

3.4. Заступник головного бухгалтера зобов'язаний:

- правильно нараховувати і своєчасно перераховувати податки і платежі до бюджету, в тому числі податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, внесків на соціальне страхування, інші податки, коштів на фінансування капітальних вкладень;

- повний облік грошових коштів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, а також своєчасне відображення у бухгалтерському облікових операцій, пов'язаних з їх рухом;

- достовірний облік витрат на виробництво й обіг, виконання кошторисів витрат, реалізації продукції, виконання будівельно-монтажних, науково-дослідних та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг;

- точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності Товариства згідно з установленими правилами;

- своєчасний інструктаж працівників бухгалтерії, інших зацікавлених працівників Товариства і його підрозділів з питань бухгалтерського обліку, контролю, звітності й економічного аналізу;

- складання достовірних бухгалтерських звітів і балансів, іншої бухгалтерської звітності на основі первинних документів і бухгалтерських записів, надання їх на розгляд директорові у визначений ним строк;

- контроль за стягненням в установлені строки дебіторської і поверненням кредиторської заборгованості, дотриманням платіжної дисципліни;

- контроль за законністю списання з бухгалтерських балансів нестач, дебіторської заборгованості та інших витрат;

- нарахування і виплата винагород працівникам Товариства й іншим особам;

- виконання інших функцій і обов'язків, що випливають із законодавства, інших нормативних документів, в т. ч. відповідних кваліфікаційних довідників;

тобто, будучи службовою особою зазначеного вище суб'єкта підприємницької діяльності та діючи в порушення перерахованих вимог нормативно - правових документів, в період з 02.03.2015 по 31.03.2016 року умисно ухилився від сплати податку на прибуток за період 2015 року у сумі 1 517 356, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету України у значних розмірах.

З метою формування на ДП "ПЕГАС - ПРІОР" витрат, які надають право на зменшення податкового зобов'язання сплати податку на прибуток до державного бюджету, ОСОБА_1, усвідомлюючи, що він зобов'язаний створювати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку і забезпечувати фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, з метою прикриття від податкових органів відомостей про відсутність на товаристві таких операцій, погодився на пропозицію невстановлених досудовим розслідуванням осіб використати первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств з ознаками фіктивності ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" (код 39476912) та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" (код 39517953). Під час складання податкової звітності товариства використовуючи отримані договори про надання фінансово - економічних послуг №020215 від 02.02.2015 року укладений між ДП "ПЕГАС - ПРІОР" та ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" , договір про надання консультаційних послуг №КП - 07/15 - 1 від 06.07.2015 року укладений між ДП "ПЕГАС - ПРІОР" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" які були підставою для початку здійснення удаваних фінансово - господарських взаємовідносин.

В подальшому, для створення вигляду здійснених законних господарських операцій пов'язаних з наданням послуг, невстановлені досудовим розслідуванням особи, у вказаний період надали ОСОБА_1 відповідні первинні документи згідно яких ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" продавець (виконавець), а ДП "ПЕГАС - ПРІОР" покупець (замовник) послуг.

Разом з тим, ОСОБА_1, будучи обізнаним про те, що ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" не будуть виконувати договірні зобов'язання, переслідуючи злочинний намір на ухилення від сплати податків, для незаконного формування витрат на підприємстві, від невстановлених досудовим розслідуванням осіб протягом 2015 року отримував підписані податкові та видаткові накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунки-фактури з реквізитами ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" , які включені до складу витрат ДП "ПЕГАС - ПРІОР" у період 2015 року на суму 6 571 000 гривень.

Вказані завідомо неправдиві документи за своєю економічною природою не відповідали фактичним обставинам здійснення у період 2015 року фінансово-господарських операцій між ДП "ПЕГАС - ПРІОР" та ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" , оскільки у зазначених підприємств не існувало трудових та матеріальних ресурсів необхідних для здійснення господарських операцій.

В подальшому, достовірно знаючи про те, що у період 2015 року ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" на адресу ДП "ПЕГАС - ПРІОР" послуг не надаватиме та робіт, не виконуватиме, переслідуючи свій злочинний умисел, направлений на ухилення від сплати податків, ОСОБА_1 для створення вигляду реального здійснення господарських операцій, пов'язаних з наданням послуг, використав реквізити завідомо неправдивих первинних фінансово-господарських документів, отриманих від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, під час складання бухгалтерського обліку та податковій звітності ДП "ПЕГАС - ПРІОР" .

Так, ОСОБА_1, будучи обізнаним про те, що він, як відповідальна особа на підприємстві, зобов'язаний відповідно до вимог податкового законодавства забезпечити достовірне фіксування всіх фактів здійснених ним господарських операцій, які мали місце у період 2015 року на ДП "ПЕГАС - ПРІОР" , достовірно знаючи про суми отриманого доходу від здійснення у вказаний період фінансово-господарських операцій, та виниклих в результаті цього податкових зобов'язань з податку на прибуток, усвідомлюючи суспільну небезпечність характеру діяння, що виразилось в ухиленні від сплати податку на прибуток ДП "ПЕГАС - ПРІОР" , та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах, перебуваючи за робочим місцем в офісному приміщенні фактичного місцезнаходження ДП "ПЕГАС - ПРІОР" , що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 4, відображав первинні документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ДП "ПЕГАС - ПРІОР" з ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" у бухгалтерському та податковому обліку підприємства.

Таким чином ОСОБА_1, будучи службовою особою ДП "ПЕГАС - ПРІОР" , достовірно знаючи про суми отриманого доходу від здійснення протягом 2015 року, фінансово-господарських операцій, та виниклих в результаті цього податкових зобов'язань з податку на прибуток, усвідомлюючи суспільну небезпечність характеру діяння, що виразилось в ухиленні від сплати податків ДП "ПЕГАС - ПРІОР" та передбачаючи настання наслідків у вигляді ненадходження до державного бюджету коштів у значних розмірах, в денний час доби, перебуваючи за робочим місцем в офісному приміщенні ДП "ПЕГАС - ПРІОР" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Глибочицька, 4, врахував первинні документи по фінансово - господарським взаємовідносинам ДП "ПЕГАС - ПРІОР" з ТОВ "КАРНЕЛЬ ЛТД" та ТОВ "ВЕНДЛЕНД" при складанні податкової декларацій з податку на прибуток за 2015 рік, яку було подано 25.02.2016 до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС м. Києві, за адресою: м. Київ, пров. Політехнічний, 5 - А, в електронному вигляді.

Згідно висновків акту перевірки №72/26-15-14-02-01-14/24575567 від 27.02.2017 року Про результати документальної планової виїзної перевірки ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24525567) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період 01.01.2013 по 30.09.2016 р.р., відповідно до висновків якого встановлено ухилення від сплати податку на прибуток за 2015 рік в тому числі за 9 місяців 2016 роки на суму 3 046 276 грн. та встановлено, порушення ДП "ПЕГАС - ПРІОР" :

- п.134.1.1, п.134.1, ст.134 Податкового Кодексу України, в результаті чого занижено податок на прибуток на загальну 3 046 276 грн., в тому числі за 9 місяців 2016 року, на підставі якого ГУ ДФС у м. Києві винесено податкове повідомлення - рішення від 21 березня 2017 року №0001421402 згідно якого ДП "ПЕГАС - ПРІОР" збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів на суму 3 046 276 гривень.

В подальшому ДП "ПЕГАС - ПРІОР" подано скаргу до ДФС України на податкове повідомлення рішення ГУ ДФС у м. Києві 21 березня 2017 року №0001421402 за результатами розгляду якої ДФС України винесено рішення №10482/6/99-99-11-01-01-25 від 18.05.2017 згідно якого скаргу ДП "ПЕГАС - ПРІОР" задоволено частково та зменшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток . На підставі даного рішення ГУ ДФС у м. Києві винесено податкове повідомлення рішення №003171402 від 24 травня 2017 року згідно якого ДП "ПЕГАС - ПРІОР" збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів на суму 1 517 356 гривень.

Таким чином, заступник головного бухгалтера ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567) ОСОБА_1, у період 2015-2016 років, виконуючи свої службові обов'язки, умисно ухилився від сплати податку на прибуток, що спричинило ненадходження коштів до державного бюджету на загальну суму 1 517 356 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, є значним розміром і підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Факт вчинення ОСОБА_1, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, повністю доведено зібраними доказами, зокрема:

-актом про результати документальної планової виїзної перевірки ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 по 30.09.2016;

-цивільно - правовою угодою від 02 березня 2015 року;

-податковим повідомленням рішенням від 24 травня 2017 року №0003171402;

-податковою декларацією з податку на прибуток підприємства за 2015 рік платника ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567);

-протоколом допиту свідка головного бухгалтера ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567) ОСОБА_3;

-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_1;

-протоколом огляду руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ДП "ПЕГАС - ПРІОР" (код 24575567) за період з 06.01.2015 по 31.08.2017;

-іншими матеріалами в їх сукупності.

Прокурор просить суд звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку зі сплатою підозрюваним до державного бюджету України податку на прибуток, штрафних санкції та пені.

Враховуючи викладене, суд заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного висновку.

Обставинами, які свідчать, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, та відповідною правовою підставою є наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 212 КК України, кримінальна відповідальність настає за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах

Разом з тим, відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України, особа, яка вчинила діяння, передбачені частинами першою, другою, або діяння, передбачені частиною третьою (якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) цієї статті, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона до притягнення до кримінальної відповідальності сплатила податки, збори (обов'язкові платежі), а також відшкодувала шкоду, завдану державі їх несвоєчасною сплатою (фінансові санкції, пеня).

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_1 сплатив до державного бюджету України податок на прибуток ДП "ПЕГАС - ПРІОР" в загальній сумі 1 517 356 гривень, а також штрафні санкції (379 339 грн.) та пеню (141 076, 69 грн.) в загальній сумі 2 037 771, 69 грн., що підтверджено платіжним дорученням № 3751 від 07.07.2017 року про перерахування коштів.

Враховуючи, що підстави для притягнення ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності зникли, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

З огляду на викладене, суд, керуючись ст. 44, ст. 212 КК України, 285, 286, 288 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 Олійниченка В.В. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 32017100100000080 від 15.09.2017, за ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - закрити.

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, у зв'язку із сплатою до державного бюджету України податку на прибуток, штрафних санкцій та відшкодуванням шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою.

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга, протягом семи днів з дня її оголошення, через Шевченківський районний суд м. Києва.

Суддя Бугіль В.В.

Дата ухвалення рішення 30.08.2018
Зареєстровано 02.09.2018
Оприлюднено 02.09.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону