ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа 127/21467/18

Провадження 1-кс/127/11186/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управлінняГоловного управлінняДФС уВінницькій областізнаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018020000000055 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в жовтні 2017 року невідомі особи з метою прикриття незаконної діяльності створили (зареєстрували) на підконтрольну підставну особу суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) - ТОВ «Квадра Компані» (код ЄДРПОУ 41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, офіс 9), в результаті чого здійснено фіктивну підприємницьку діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі, пов`язаної із ввезенням на митну територію України спирту етилового під виглядом товарів прикриття.

Установлено, що ТОВ «Квадра Компані» з моменту реєстрації за податковою адресою не знаходилося, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси у підприємства відсутні, що свідчить про неможливість проведення фінансово-господарської діяльності основним видом економічної діяльності є неспецiалiзована оптова торгiвля; засновником, керівником та головним бухгалтером являється ОСОБА_5 , жителька Львівської області, яка фактично ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності не має та формально займає посаду директора та бухгалтера ТОВ «Квадра Компані».

Проведеним оглядом та аналізом електронного архіву податкових накладних встановлено придбання ТОВ «Квадра Компані» протягом 2017 року по теперішній час концентрату протиобліднювальної рідини, в якій об`ємна доля етилового спирту (ректифікованого технічного) складає 95,85%. В подальшому вказаний концентрат протиобліднювальної рідини реалізується ТОВ «Квадра Компані» суб`єктам господарської діяльності ТОВ «Супер Герой» (код ЄДР 36302228, м. Київ), ТОВ «Сам-Буд 7» (код ЄДР 34323953, м. Київ), ТОВ «Пак Експо Лізинг» (код ЄДР 38508974, м. Київ), ТОВ «Сант Білдінг» (код ЄДР 41273330, м. Київ), ТОВ «Скайрок» (код ЄДР 41371843, м. Київ), ТОВ «Копренеса» (код ЄДР 41619349, м. Київ), ТОВ «Тірасбудмонтаж» (код ЄДР 38672381, м. Київ), у яких відсутній факт реалізації вказаного виду товару, або іншого товару, який може свідчити про подальше використання чи переробку концентрату протиобліднювальної рідини.

Таким чином, вбачається, що придбаний та нібито реалізований ТОВ «Квадра Компані» концентрат протиобліднювальної рідини використовується не за призначенням, оскільки відсутні факти його законного використання і по ланцюгу придбанняреалізації вказані товарно-матеріальні цінності «губляться».

Також згідно електронного архіву податкових накладних встановлено факти придбання ТОВ «Квадра Компані» товару, відмінного від реалізованого, тобто, відбулося так зване «пересортування» товару.

Враховуючи вищевикладені обставини, вбачається, що особи, які причетні до вчинення злочину, з метою штучного формування податкового кредиту з ПДВ, використовуючи реквізити підконтрольного СГД ТОВ «Квадра Компані», за рахунок злочинної схеми по ввезенню, придбанню та реалізації товарно-матеріальних цінностей, в тому числі, щодо ввезення на митну територію України спирту етилового під виглядом товарів прикриття з метою подальшої його очистки та подальшої реалізації на внутрішньому ринку як підакцизних товарів без сплати акцизного податку, та отримують внаслідок вчинення злочину кошти. При цьому, реєструють в системі електронного адміністрування ПДВ в ДФС України податкові накладні, тим самим створюючи суму ліміту податкового кредиту на спеціальних рахунках з ПДВ, яка у подальшому може бути використана для надання безпідставного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

При здійсненніфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Квадра Компані»проводило розрахункичерез банківськірахунки за№ НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 ,які відкритів АТ «УкрСиббанк».

Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів, так як невідомі особи, причетні до діяльності ТОВ «Квадра Компані», можуть у будь-який час здійснити відчуження грошових коштів з рахунків з метою їх приховування. Даний факт унеможливлює в подальшому накладення арешту на активи, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

Ініціатор клопотання просив розглянути клопотання про арешт майна без повідомлення службових осіб ТОВ «КвадраКомпані»,а такожбудь-якихінших представниківвказаного підприємства, так як це є необхідним з метою забезпечення арешту майна, а також можливого подальшого повного та об`єктивного виконання вироку суду та недопущення настання негативних наслідків.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід розглянути без виклику власника майна з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість слідчий ОСОБА_3 надаласуду заявупро розглядклопотання заїї відсутності,клопотання підтримала, та просила його задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали клопотання, з наданими копіями матеріалів кримінального провадження №32018020000000055, дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України на слідчого, прокурора покладено під час здійснення досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Також, ч. 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до чч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);{Пункт 2 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016}3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); {Пункт 3 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016} 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);{Частину другу статті 173 доповнено пунктом 3-1 згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016}4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);{Пункт 4 частини другої статті 173 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016} 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управлінняГоловного управлінняДФС уВінницькій областізнаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32018020000000055 від 02.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Квадра Компані» (код ЄДРПОУ 41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, офіс 9) у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19), можуть зберігати насобі слідикримінального правопорушення,є доказомзлочину, тому з метою забезпечення зберігання речового доказу, суд вважає,що єдостатні підставидля арешту зазначеногомайна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 100, 107, 131, 132, 170,171, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно - грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Квадра Компані» (код ЄДРПОУ 41648935, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, офіс 9) у безготівковій формі за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, адреса: м. Київ, вул. Симиренка/Зодчих, 2/19), а також накласти арешт на всі видаткові операції по вказаних рахунках з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів усіх рівнів, державних цільових фондів та заробітної плати.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 30.08.2018
Оприлюднено 24.02.2023

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 127/21467/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону