Ухвала
від 18.07.2018 по справі 757/35198/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35198/18-к

У Х В А Л А

19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 16.07.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках:

- ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), адреса: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8а:

ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № НОМЕР_1 ;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № НОМЕР_2 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № НОМЕР_3 ; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № НОМЕР_4 ; ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210)№ НОМЕР_5 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ; ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016)№ НОМЕР_7 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) № НОМЕР_8 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № НОМЕР_9 ;ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № НОМЕР_10 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № НОМЕР_11 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № НОМЕР_12 ;

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, просп. Миру, 28: ТОВ «АВЕЛІНО АГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41683648) № НОМЕР_13 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № НОМЕР_14 ;ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № НОМЕР_15 ; ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277) № НОМЕР_18 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 ;ТОВ «КРИСТАЛГРУП АГРОКОМПАНИ» (ЄДРПОУ 41366016) № НОМЕР_22 ,№ НОМЕР_23 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258) № НОМЕР_24 ,№ НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998)№ НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ; ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ,№ НОМЕР_37 ; ТОВ «ПРОМ ІНДАСТРІАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 41322450) № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,

- ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), адреса: м. Київ,вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991)№ НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ; ТОВ «РІВЕРГРУП» (ЄДРПОУ 40734258) № НОМЕР_61 ,№ НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 ; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 ,№ НОМЕР_70 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447)№ НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № НОМЕР_77 ; ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № НОМЕР_78 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № НОМЕР_79 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587) № НОМЕР_80 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № НОМЕР_81 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № НОМЕР_82 ;

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме ЮЖНОМУ ГРУПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 328704), адреса: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1:ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 ;ТОВ «АЛМІТА» (ЄДРПОУ 40908970) № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 ;ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;ТОВ «ЕВІС КОНСЕНСУС» (ЄДРПОУ 41508670) № НОМЕР_89 ,№ НОМЕР_90 ; ТОВ «КРОТОНЕ АГРОНИКС» (ЄДРПОУ 41668202) НОМЕР_91 ; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № НОМЕР_92 ,№ НОМЕР_93 ; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № НОМЕР_94 ,№ НОМЕР_95 ; ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № НОМЕР_96 ; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ;

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «АВІСКОМ» (ЄДРПОУ 39463154) № НОМЕР_100 ,№ НОМЕР_101 ; ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ; ТОВ «АЛКМАР-СЕРВИС» (ЄДРПОУ 41026444) № НОМЕР_104 ,№ НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642) № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 ; ТОВ «ЕКО КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39475277)№ НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824)№ НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ; СВК «РАССВЕТ» (ЄДРПОУ 30817018) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ,№ НОМЕР_123 ; ТОВ «СОФТІС» (ЄДРПОУ 40636117) № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № НОМЕР_127 ,№ НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; СФГ «ЛІЛІЯ» (ЄДРПОУ 20956781) № НОМЕР_130 ; ТОВ «ТВЕНТЕ АГРОГРУП» (ЄДРПОУ 41434688) № НОМЕР_131 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;ТОВ «ФАСТРОНС» (ЄДРПОУ 40718758) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ; ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № НОМЕР_137 ;ТОВ «ЮНИСКОМ ТРЕЙДІНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40968935) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;

- АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369) № НОМЕР_141 ;ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 ; ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300)№ НОМЕР_144 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642)№ НОМЕР_145 ; ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТМАРКЕТ» (ЄДРПОУ 37954587)№ НОМЕР_146 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 ; ТОВ «ПАЛЬМІРА ЕКСІМ» (ЄДРПОУ 39857991)№ НОМЕР_149 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233)№ НОМЕР_150 ; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № НОМЕР_151 ;ТОВ «ГРУПА ФОБОС» (ЄДРПОУ 38933222) № НОМЕР_152 ; ТОВ «ГЛОРІЗ ТРАНС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41535217) № НОМЕР_153 ,

- ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пpов. Шевченка, 12: ТОВ «АГРОМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39625369)№ НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 ; ТОВ «АРІЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39374871) № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 ,№ НОМЕР_160 ; ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233)№ НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 ; ФГ «АТРОПОС» (ЄДРПОУ 21013202) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 ,№ НОМЕР_167 ;

- АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» (МФО 380377), адреса: м. Київ,бульв. Лесі Українки, 30-в: ТОВ «АГРОПРОМ-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39036060)№ НОМЕР_168 ; ТОВ «ВЕСТХЕМ АГРОІНКОРП» (ЄДРПОУ 41128642)№ НОМЕР_169 ; ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447)№ НОМЕР_172 ;

- АТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), адреса: м. Київ,вул. Кудрявський узвіз, 2: ТОВ «АЛЬЯНС ПРЕСТИЖ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859300)№ НОМЕР_173 ; ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № НОМЕР_174 ;ТОВ «ГРУПА ЕВЕРЕСТ» (ЄДРПОУ 41114210) № НОМЕР_175 ;ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) № НОМЕР_176 ,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «ГАГАРА» (ЄДРПОУ 38368144) № НОМЕР_177 , № НОМЕР_178 ;ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ;

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «ДАРІОКРОС» (ЄДРПОУ 41275359) № НОМЕР_181 ; ТОВ «ССГ ОИЛ ГРУПП» (ЄДРПОУ 38811998) № НОМЕР_182 ;

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «ОДЕСТОРГ ГРУП» (ЄДРПОУ 40859824) № НОМЕР_183 ; ТОВ «ТОТАЛ СЕРВІС ГРУП» (ЄДРПОУ 40928447) № НОМЕР_184 ; ТОВ «АРТЕЙ СИСТЕМ» (ЄДРПОУ 38390269) № НОМЕР_185 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ПАРАДІС КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39410233) № НОМЕР_186 ;

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ХАНДАЛ» (ЄДРПОУ 40118151) № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , № НОМЕР_189 ,

- ПАТ «ПУМБ «(МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАРПЕ ДИЕМ» (ЄДРПОУ 42070845) № НОМЕР_190 , ТОВ «ТОРСІОНГРОС» (ЄДРПОУ 41513667) № НОМЕР_191 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.07.2018
Оприлюднено24.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/35198/18-к

Ухвала від 17.09.2018

Кримінальне

Апеляційний суд міста Києва

Росік Тетяна Володимирівна

Ухвала від 18.07.2018

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Підпалий В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні