ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 31 липня 2018 року Справа № 0440/5200/18 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Захарчук - Борисенко Н.В.

при секретарі судового засідання - Музиці Я.І.

за участі:

представників позивача - Луценко С.О., Скок О.А., Корсунський Д.Ю.

представника відповідача - Довгуль В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Дніпрі адміністративну справу за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" (52050, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, 1) до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-) про визнання протиправним та скасування рішення, -

ВСТАНОВИВ:

11.07.2018 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" звернулось до Дніпропетровського окружного адміністративного суду з позовом до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, в якому просить визнати протиправним та скасувати рішення від 02.07.2018 року №0259331315 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, прийняте Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області.

В обґрунтування позову позивач зазначив, що ТОВ "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" відповідно до платіжних доручень № 1912 від 19 червня 2017 року на суму 227258,46 грн. (двісті двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят вісім грн. 46 коп.), № 1913 від 19 червня 2017 року на суму 747,96 грн. (сімсот сорок сім грн. 96 коп.) та № 1914 від 19 червня 2017 року на суму 1256,75 грн. (одна тисяча двісті п'ятдесят шість грн. 75 коп.) було здійснено перерахунок грошових коштів з власного рахунку на рахунок Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Вказані грошові кошти списані з рахунка платника податків - позивача саме 20.06.2017, що підтверджує заключна виписка по особовому рахунку. З огляду на те, що позивачем виконано платіж щодо сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування своєчасно і грошові кошти, відповідно до п. 1 ч. 10 ст. 9 Закону, були списані з рахунку позивача 20.06.2017 без порушення діючого податкового законодавства України, то ТОВ "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" вважає рішення заступника начальника Головного управління державної фіскальної служби у Дніпропетровській області від 02.07.2018 року №0259331315 Про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску протиправним та таким, яке підлягає скасуванню.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 12.07.2018 було відкрито провадження у справі та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) учасників справи.

Представники позивача у судовому засіданні підтримали позовні вимоги в повному обсязі та просили позов задовольнити.

Представник відповідача заперечував проти задоволення позову, свої доводи виклав у відзиві на позов, якому в зазначив, що відповідно до Індивідуальної картки платника податків товариства з обмеженою відповідальністю "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" в період, що перевірявся, мало недоїмку, яка відображена в копії Витягу з Індивідуальної картки платника податків.

Заслухавши пояснення представників сторін, розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд дійшов такого висновку.

Судом встановлено та матеріалами справи підтверджено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" з 26.052014 перебуває на обліку в Дніпровській ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та є платником єдиного внеску.

07.07.2018 позивачем простим листом було отримано Рішення Головного управління ДФС у Дніпропетровській області від 02.07.2018 року №0259331315 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та Додаток до Рішення від 02.07.2018 року № 0259331315 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску.

Не погодившись з прийнятим рішенням позивач звернувся з даним позовом до суду.

Відповідно до ст. 67 Конституції України, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Основним нормативно-правовим актом, що визначає правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, умови та порядок його нарахування і сплати та повноваження органу, що здійснює його збір та ведення обліку є Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 року № 2464.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закон України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платниками єдиного внеску, зокрема, є роботодавці: підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 6, абз. 1 і 2 ч. 8 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платник єдиного внеску зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок. Також платники єдиного внеску, крім платників, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, не пізніше 20 числа наступного місяця.

При цьому, платники, зазначені у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування , під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

Частиною 7 ст. 9 зазначеного Закону встановлено, що єдиний внесок сплачується шляхом перерахування платником безготівкових коштів з його банківського рахунку.

У відповідності до положень абзацу 1 ч. 5, ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування , сплата єдиного внеску здійснюється у національній валюті шляхом внесення відповідних сум єдиного внеску на рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів для його зарахування, крім єдиного внеску, який сплачується в іноземній валюті розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) за працюючих у них громадян України та громадянами України, які працюють або постійно проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - договір про добровільну участь).

Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску;

Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Розрахункове обслуговування органу доходів і зборів здійснюється відповідно до умов договорів між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, і власниками рахунків (ч. 6 ст. 9 зазначеного Закону).

Відповідно до ч. 10 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування днем сплати єдиного внеску вважається: у разі перерахування сум єдиного внеску з рахунку платника на відповідні рахунки органу доходів і зборів - день списання банком або центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, суми платежу з рахунку платника незалежно від часу її зарахування на рахунок органу доходів і зборів.

Відомості про стан розрахунку платника єдиного внеску з бюджетом відображається в оперативній формі обліку, яка ведеться в порядку встановленому наказом Міністерства фінансів України 07.04.2016 року № 422 Про затвердження Порядку ведення органами Державної фіскальної служби України оперативного обліку податків і зборів, митних та інших платежів до бюджетів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування .

У силу приписів ч. 11 ст. 9 Закону України Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у разі несвоєчасної або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом.

Так, згідно ч. 10 ст. 25 цього Закону на суму недоїмки нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка суми недоплати за кожний день прострочення платежу.

Крім того, у випадку несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) єдиного внеску на платника єдиного внеску орган доходів і зборів накладається штраф у розмірі 20 відсотків від своєчасно не сплачених сум (п. 2 ч. 11 ст. 25 вказаного Закону).

Таким чином, за несплату платником податків єдиного внеску у певний термін законодавець для такого платника передбачив негативні наслідки у вигляді штрафних санкцій.

Відповідно до наданих доказів в матеріалах справи, судом встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 1912 від 19 червня 2017 року на суму 227258,46 грн. (двісті двадцять сім тисяч двісті п'ятдесят вісім грн. 46 коп.), № 1913 від 19 червня 2017 року на суму 747,96 грн. (сімсот сорок сім грн. 96 коп.) та № 1914 від 19 червня 2017 року на суму 1256,75 грн. (одна тисяча двісті п'ятдесят шість грн. 75 коп.) було здійснено перерахунок грошових коштів з власного рахунку на рахунок Дніпропетровської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Вказані грошові кошти списані з рахунка платника податків - позивача саме 20.06.2017, що підтверджує заключна виписка по особовому рахунку.

Згідно з ч. 4 ст. 45 Бюджетного кодексу України (далі - БК України), податки і збори та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).

Нормами ч. 5 ст. 45 БК України передбачено, що податки і збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими до державного бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Аналіз норм БК України дає підстави зробити висновок, що усі податкові надходження, справляння яких передбачено законодавством України, є доходами державного бюджету, які визнаються зарахованими до бюджету з дня зарахування на єдиний казначейський рахунок.

Поняття єдиний казначейський рахунок закріплене в Положенні про єдиний казначейський рахунок, затверджене Наказом Державного казначейства України від 26.06.2002 № 122 (далі - Положення № 122), та визначається як консолідований рахунок, відкритий Державному казначейству України в Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України.

Пунктом 2.1 цього Положення встановлено, що єдиний казначейський рахунок консолідує кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, коштів інших клієнтів, обслуговування яких здійснюється органами Державного казначейства України та регламентується законодавством.

Тобто, зі змісту пунктів Положення № 122 слідує, що всі сплачені податки і збори (обов'язкові платежі), в будь-якому випадку зараховуються та акумулюються на один консолідований рахунок - єдиний казначейський рахунок.

Аналізуючи наведені вище положення законодавства у контексті спірних правовідносин слід звернути увагу, що обов'язком платника, відповідно до Закону № 2464-VI, є своєчасна і в повному обсязі сплата єдиного внеску, що вимагає від платника вчинення дій, спрямованих на списання з його рахунку коштів для сплати цього платежу (в разі безготівкового перерахунку).

Судячи зі встановлених в цій справі обставин, платник добросовісно вчиняв дії з метою належного виконання свого обов'язку, свідченням чого є платіжний документ про сплату єдиного соціального внеску за вказаний вище період, а відтак платник податку не може нести відповідальність за несвоєчасне виконання зобов'язання зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Таку ж правову позицію викладено в ухвалах Вищого адміністративного суду України від 14 лютого 2017 р. у справі № К/800/31650/16; від 08 лютого 2017 р. у справі № К/800/18686/16; від 07 грудня 2016 р. у справі № К/800/30717/15.

За таких обставин суд приходить до висновку, що рішення відповідача від 02.07.2018 року №0259331315 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, прийняте Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області є протиправним та підлягає скасуванню.

Зважаючи на вказане, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Відповідно до частини першої ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст. ст. 139, 241-246 , Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов товариства з обмеженою відповідальністю "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" (52050, Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Степове, вул. Механізаторів, 1) до Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-) про визнання протиправним та скасування рішення - задовольнити у повному обсязі.

Визнати протиправним та скасувати рішення від 02.07.2018 року №0259331315 про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (перерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску, прийняте Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ 39394856) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "КАМ'ЯНСЬКЕ АГРО" (ЄДРПОУ 39225623) 1762,00грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок) судового збору.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення суду складений 03 серпня 2018 року.

Суддя Н.В. Захарчук-Борисенко

Дата ухвалення рішення 31.07.2018
Зареєстровано 17.09.2018
Оприлюднено 17.09.2018

Судовий реєстр по справі 0440/5200/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 31.07.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 31.07.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.07.2018 Дніпропетровський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону