КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

ПОСТАНОВА

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД Справа № 823/1371/18 Суддя (судді) першої інстанції: П.Г. Паламар

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2018 року м. Київ

Київський апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів: головуючого судді Бабенка К.А., суддів: Літвіної Н.М., Сорочка Є.О., розглянувши адміністративну справу за апеляційною скаргою судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича на Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 29 травня 2018 року за адміністративним позовом судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича до В.о. голови Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Надії Петрівни, Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області про визнання дій протиправними, зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Згідно з п. 3 частини першої ст. 311 Кодексу адміністративного судочинства України, суд апеляційної інстанції може розглянути справу без повідомлення учасників справи (в порядку письмового провадження) за наявними у справі матеріалами, якщо справу може бути вирішено на підставі наявних у ній доказів, у разі подання апеляційної скарги на рішення суду першої інстанції, які ухвалені в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін (у порядку письмового провадження).

Рішенням Черкаського окружного адміністративного суду від 29 травня 2018 року у задоволенні адміністративного позову відмовлено повністю.

Не погоджуючись із зазначеним судовим рішенням, Позивачем подано апеляційну скаргу, в якій він просить судове рішення суду першої інстанції скасувати та прийняти нове судове рішення про задоволення його адміністративного позову повністю.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити, Рішення суду першої інстанції скасувати, ухвалити нове Рішення, яким адміністративний позов задовольнити повністю з наступних підстав.

Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України Позивачу видано Довідку-виклик від 15 лютого 2018 року №126/49, в якій зазначено, що Позивач є аспірантом 1-го року заочної форми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальністю 081-Право, спеціалізацією - земельне право, на умовах контракту. Аспірант незалежно від форми навчання зобов'язаний щовівторка з 13 лютого по 25 травня (включно) 2018 року відвідувати аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю (складання заліків та екзаменів) відповідно до індивідуального плану навчальної та наукової роботи аспіранта та освітньо-наукової програми аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

16.02.2018 Позивачем Відповідачу подано Заяву про надання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, а саме: з 20.02.2018 року - 23.02.2018 року; 27.02.2018 року - 02.03.2018 року; 06.03.2018 року - 07.03.2018 року; 13.03.2018 року - 16.03.2018 року; 20.03.2018 року.

Наказом Відповідача Про надання відпустки судді Кравчуку В.М. у зв'язку з навчанням від 16 лютого 2018 року № 6-в, на підставі Довідки-виклику Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України від 15.02.2018 року №126-49 та Заяви Позивача від 16.02.2018, Позивачу надано додаткову оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України на період аудиторних занять та проходження всіх форм поточного та підсумкового контролю (складання заліків та екзаменів) відповідно до індивідуального плану навчальної та наукової роботи аспіранта та освітньо-наукової програми аспірантури Інституту тривалістю 5 календарних днів, а саме: 20 та 27 лютого, 06, 13 та 20 березня із збереженням середньої заробітної плати.

Листом Відповідача від 19 лютого 2018 №6/18 повідомлено Позивача, що надання днів тижня, середа, четвер та п'ятниці (21, 22, 28 лютого та 01, 14, 15 березня 2018 року), то ці дні не охоплюються Довідкою-викликом №126/49 від 15.02.2018 року, а тому не пов'язані з навчанням.

Згідно зі ст. 1 Закону України Про відпустки від 15 листопада 1996 року №504/96-ВР (надалі - Закон №504/96-ВР), державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою, регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 4 Закону №504/96-ВР, установлюються такі види відпусток, як додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.

Згідно з частиною першою ст. 5 Закону №504/96-ВР, тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими законами та іншими нормативно-правовими актами України і незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

Відповідно до ст. 202 Кодексу законів про працю України, працівникам, які проходять виробниче навчання або навчаються в навчальних закладах без відриву від виробництва, власник або уповноважений ним орган повинен створювати необхідні умови для поєднання роботи з навчанням.

Згідно з частиною четвертою ст. 15 Закону №504/96-ВР та частинами четвертою, шостою ст. 216 Кодексу законів про працю України, працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів; відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року.

Як зазначено в Довідці-виклику Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України від 15 лютого 2018 року №126/49, аспірант незалежно від форми навчання зобов'язаний щовівторка з 13 лютого по 25 травня (включно) 2018 року відвідувати аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю (складання заліків та екзаменів) відповідно до індивідуального плану навчальної та наукової роботи аспіранта та освітньо наукової програми аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.

Як вбачається з Довідки Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України від 06.06.2018 року №126/173, індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта на 2 семестр 1-го року навчання передбачає виконання освітньо-наукової програми аспірантури, а саме: освітньої складової, яка передбачає набуття мовних компетентностей з іноземної мови, оволодіння загальнонауковими компетентностями з філософії та засвоєння навчальної дисципліни зі спеціальності Методологія, організація та технологія наукових досліджень , та наукової складової, яка передбачає проведення власного наукового дослідження. У рамках реалізації права на академічну мобільність аспірантури Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, здобувають загальнофілософські компетентності (в обсязі не менше 4 кредитів ЄКТС) та мовні компетентності з іноземної мови (в обсязі не менше 6 кредитів ЄКТС) в установах Національної академії наук України, а саме: підготовка аспірантів з іноземної мови проводиться Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАНУ, а з філософії - Центром гуманітарної освіти НАНУ. У Довідці-виклику №126/49 від 15.02.2018 року зазначено про те, що аспірант зобов'язаний щовівторка з 13 лютого по 25 травня (включно) 2018 року відвідувати аудиторні заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю (складання заліків та екзаменів). Однак, в довідці не зазначено, що вказані дати охоплюють лише заняття зі спеціальності. Натомість, аспірант повинен відвідувати заняття та проходити всі форми поточного та підсумкового контролю з іноземної мови та з курсу філософії, а також займатися науковою роботою, яка передбачає теоретичну роботу над підготовкою дисертаційного дослідження, апробацію наукових досліджень та публікацію праць, що в сукупності складає індивідуальний план навчальної та наукової роботи аспіранта, на виконання якого надається додаткова оплачувана відпустка відповідно до частини четвертої ст. 15 Закону України Про відпустки .

На підтвердження виконання індивідуального плану аспіранта Позивачем додано Довідку Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України, в якій зазначено, що Позивач дійсно відвідує заняття у групі мовної підготовки по четвергах та суботах з листопада 2017 року по червень 2018 року та Довідку Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України від 07 березня 2018 року №220/19 щодо проходження Позивачем навчання з курсу філософії: лекції та семінарські заняття - щосереди з листопада 2017 року по червень 2018 року в Центрі гуманітарної освіти НАН України.

На підставі наведеного, дії Відповідача - В.о. голови Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Надії Петрівни, щодо відмови в наданні судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчуку Вадиму Миколайовичу частини додаткової відпустки є протиправними, у зв'язку з чим колегія суддів дійшла висновку щодо зобов'язання її надати Позивачу частину додаткової відпустки на підставі поданої Заяви.

Згідно зі ст. 217 Кодексу законів про працю України, на час додаткових відпусток у зв'язку з навчанням (статті 211, 213, 216 цього Кодексу) за працівниками за основним місцем роботи зберігається середня заробітна плата.

Відповідно до частини першої ст. 151 Закону України Про судоустрій і статус суддів від 02 червня 2016 року №1402-VIII (надалі - Закон №1402-VIII), Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.

Згідно з частиною першою ст. 154 Закону №1402-VIII, територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.

Оскільки Позивач має право на додаткову відпустку у зв'язку з навчанням в аспірантурі, частину якої йому протиправно не було надано, колегія суддів дійшла висновку щодо зобов'язання Відповідача - Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області, виплатити Позивачу суддівську винагороду.

Відповідно до частини другої ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, вимоги якої Відповідачем не виконано .

Згідно з частиною першою ст. 317 Кодексу адміністративного судочинства України, підставами для скасування судового рішення суду першої інстанції повністю або частково та ухвалення нового рішення є, зокрема неправильне застосування норм матеріального права.

А відповідно до частини другої ст. 317 Кодексу адміністративного судочинства України, неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню; порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи.

Судом першої інстанції неправильно застосовано норми матеріального права, що призвели до неправильного вирішення справи, тому Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 29 травня 2018 року скасовується та ухвалюється нове Рішення, яким адміністративний позов задовольняється повністю .

Згідно з частиною першою ст. 139 Кодексу адміністративного судочинства України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Керуючись ст.ст. 139, 311, 315, 317, 321, 322, 325, 328 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчука Вадима Миколайовича задовольнити, Рішення Черкаського окружного адміністративного суду від 29 травня 2018 року скасувати, прийняти нове Рішення, яким адміністративний позов задовольнити повністю.

Визнати протиправними дії В.о. голови Шполянського районного суду Черкаської області Побережної Надії Петрівни щодо відмови в наданні судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчуку Вадиму Миколайовичу частини додаткової відпустки, у зв'язку з навчанням в аспірантурі в період з 21.02.2018 року по 23.02.2018 року, з 28.02.2018 року по 03.03.2018 року, 07.03.2018 року, та з 14.03.2018 року по 16.03.2018 року;

Зобов'язати В.о. голови Шполянського районного суду Черкаської області Побережну Надію Петрівну (код за ЄДРПОУ 02885573) надати судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчуку Вадиму Миколайовичу (індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) частину додаткової відпустки, у зв'язку з навчанням в аспірантурі виданням відповідного наказу згідно поданої Кравчуком Вадимом Миколайовичем Заяви в період з 21.02.2018 року по 23.02.2018 року, з 28.02.2018 року по 03.03.2018 року, 07.03.2018 року, та з 14.03.2018 року по 16.03.2018 року.

Зобов'язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 26261092) виплатити судді Шполянського районного суду Черкаської області Кравчуку Вадиму Миколайовичу (індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) суддівську винагороду, в зв'язку з наданням додаткової відпустки, у зв'язку з навчанням в аспірантурі в період з 21.02.2018 року по 23.02.2018 року, з 28.02.2018 року по 03.03.2018 року, 07.03.2018 року, та з 14.03.2018 року по 16.03.2018 року.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Шполянського районного суду Черкаської області (код за ЄДРПОУ 02885573) на користь Кравчука Вадима Миколайовича (індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) 1762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору, сплаченого Квитанціями від 12 квітня 2018 року №0.0.1008755289.1 та від 15 червня 2018 року №0.0.1061124187.1.

Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань Територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області (код за ЄДРПОУ 26261092) на користь Кравчука Вадима Миколайовича (індивідуальний ідентифікаційний номер НОМЕР_1) 1762 (одну тисячу сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. судового збору, сплаченого Квитанціями від 12 квітня 2018 року №0.0.1008755289.1 та від 13 липня 2018 року №0.0.1081609781.1.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена протягом тридцяти днів з дня складення її в повному обсязі безпосередньо до Верховного Суду.

Постанову складено в повному обсязі 17.09.2018 року.

Головуючий суддя Бабенко К.А.

Судді: Літвіна Н.М.

Сорочко Є.О.

Дата ухвалення рішення 17.09.2018
Оприлюднено 19.09.2018

Судовий реєстр по справі 823/1371/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.09.2020 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.09.2020 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 09.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 07.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 03.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 25.10.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 17.09.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.06.2018 Київський апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 29.05.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.04.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.04.2018 Черкаський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 823/1371/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону