КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

18 вересня 2018 року

м. Київ

Справа № 920/740/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кушнір І.В. - головуючий, Краснов Є.В., Мачульський Г.М.,

розглянувши заяву Приватного підприємства "Карла Маркса-2"

про забезпечення позову

за позовом Приватного підприємства "Карла Маркса-2"

до Головного управління Держгеокадастру у Сумській області

про поновлення договору оренди землі,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Верховного Суду від 22.03.2018 поновлено Приватному підприємству "Карла Маркса-2" строк для подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Сумської області від 27.09.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 28.11.2017 у справі № 920/740/17, відкрито касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою та призначено її до розгляду на 15.05.2018.

Ухвалою Касаційного господарського суду від 10.05.2018 провадження за касаційною скаргою у справі №920/740/17 зупинено до перегляду палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судових рішень у подібних правовідносинах у іншій справі № 920/739/17.

12.09.2018 до Верховного Суду від Приватного підприємства "Карла Маркса-2" надійшла заява про забезпечення позову, в якій заявник просить забезпечити позов Приватного підприємства "Карла Маркса-2" шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Добробут-12" та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо користування земельною ділянкою кадастровий номер 5923882300:09:001:0012, зокрема, шляхом оранки, культивації, сівби, підживлення, збирання врожаю, до моменту розгляду касаційної скарги Приватного підприємства "Карла Маркса-2" та ухвалення судового рішення Верховним Судом у справі.

Враховуючи, що для здійснення будь-яких процесуальний дій, зокрема, щодо розгляду заяви про забезпечення позову, провадження у справі, яка зупинена, підлягає поновленню, тому Верховний Суд вважає за необхідне поновити касаційне провадження у справі №920/740/17.

У заяві про забезпечення позову позивач зазначає, що відповідачем 29.08.2018 укладено з іншою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Добробут-12" інший договір оренди землі на ту саму земельну ділянку кадастровий номер 5923882300:09:001:0012, яка є предметом судового розгляду у даній справі №920/740/17. Як стверджує позивач, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист порушених прав позивача.

В обґрунтування заяви позивачем додано витяг з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, який містить відомості про здійснення державної реєстрації договору оренди земельної ділянки від 29.08.2018 кадастровий номер 5923882300:09:001:0012 за Товариством з обмеженою відповідальністю "Добробут-12"

Відповідно до частини 1 статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи.

Згідно з частинами 1, 2 статті 136 ГПК України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача або інших осіб з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення.

Позов забезпечується, зокрема, забороною відповідачу вчиняти певні дії; забороною іншим особам вчиняти дії щодо предмета спору або здійснювати платежі, або передавати майно відповідачеві, або виконувати щодо нього інші зобов'язання (пункт 4 частини 1 статті 137 ГПК України).

Заходи забезпечення позову мають бути співмірними із заявленими позивачем вимогами.(частина 4 статті 137 ГПК України).

Співмірність передбачає співвідношення господарським судом негативних наслідків від вжиття заходів до забезпечення позову з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті невжиття цих заходів, з урахуванням відповідності права чи законного інтересу, за захистом яких заявник звертається до суду, та майнових наслідків заборони відповідачу здійснювати певні дії.

У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обґрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням: розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову; забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу; наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв'язку з вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Отже, умовою застосування заходів до забезпечення позову є достатньо обґрунтоване припущення господарського суду, що невжиття таких заходів може утруднити чи зробити неможливим виконання судового рішення через, зокрема, зникнення, зменшення за кількістю або погіршення за якістю майна (грошових коштів) тощо на момент виконання рішення.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що предмет спору за вимогами позивача стосується земельної ділянки кадастровий номер 5923882300:09:001:0012 площею 16, 7960 га, яка була об'єктом оренди позивачем за договором оренди земельної ділянки від 24.03.2010. Підстави позову зводяться до заперечення відповідача у поновленні договору оренди вказаної земельної ділянки на той самий строк і на тих самих умовах.

Отже, предметом спору у даній справі є, фактично, спір щодо права користування земельною ділянкою, користувачем якої є позивач, і підстави забезпечення позову не обмежуються лише пов'язаністю з позовною вимогою і статтею 136 ГПК України передбачено можливість забезпечення позову не лише у разі, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити виконання рішення суду, а також у разі, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду і ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Тобто, за замістом частини 2 статті 136 ГПК України у вирішенні питання щодо забезпечення позову слід також враховувати, за захистом якого порушеного чи оспорюваного права або інтересу звернувся позивач, не обмежуючись лише неможливістю виконання рішення суду та позовними вимогами.

Складовою права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції, є виконання рішення господарського суду. Право на суд було б ілюзорним, якби судові рішення залишалися не виконуваними. Зокрема, у рішення Європейського суду з прав людини у справі "Хорнсбі проти Греції" зазначено, що "право на суд" було б ілюзорним, якби правова система договірних держав допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов'язкову силу, не виконувалось б на шкоду одній з сторін.

Ефективність правосуддя залежить і від виконання судового рішення.

Враховуючи предмет та підстави позову, а також те, що з наданих позивачем документів до заяви про забезпечення позову вбачаться укладення відповідачем 29.08.2018, тобто, до закінчення касаційного перегляду справи, договору оренди спірної земельної ділянки з іншою особою - Товариством з обмеженою відповідальністю "Добробут-12", то колегія суддів дійшла висновку, що існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду при задоволенні позову, а тому задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні рішення суду при умові задоволення позовних вимог, невжиття заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся.

Відповідно до статті 141 ГПК України суд може вимагати від особи, яка звернулася із заявою про забезпечення позову, забезпечити відшкодування можливих збитків відповідача, які можуть бути спричинені забезпеченням позову (зустрічне забезпечення). Розмір зустрічного забезпечення визначається судом з урахуванням обставин справи. Заходи зустрічного забезпечення позову мають бути співмірними із заходами забезпечення позову, застосованими судом, та розміром збитків, яких може зазнати відповідач у зв'язку із забезпеченням позову.

Заявник, звертаючись із заявою про забезпечення позову, зазначив, що пропонує здійснити зустрічне забезпечення шляхом зупинення виконання позивачем умов договору оренди землі від 24.03.2010 щодо обробітку земельної ділянки з кадастровим номером 5923882300:09:001:0012 до моменту прийняття рішення Верховним Судом.

Враховуючи наведені вище положення закону та встановлені критерії щодо визначення способу зустрічного забезпечення, суд зазначає, що застосування зустрічного забезпечення не є доцільним у даному випадку.

Крім того, провадження у даній справі, як зазначалось вище, було зупинено до закінчення перегляду у касаційному порядку судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судового рішення у подібних правовідносинах у справі № 920/739/17.

Ухвалою Верховного Суду від 05.09.2018 поновлено провадження у справі №920/739/17 та призначено її розгляд на 10.09.2018 і в цей же день прийнято постанову по суті спору у вказаній справі. Повний текст постанови на даний час не виготовлено.

Враховуючи наведене, після розгляду заяви позивача про забезпечення позову, провадження у справі №920/740/17 підлягає зупиненню до закінчення перегляду (виготовлення повного тексту постанови) судового рішення у справі № 920/739/17 за результатами касаційного розгляду судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Керуючись статтями 136, 137, 138, 140, 145, 228, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

У Х В А Л И В:

1. Поновити провадження у справі №920/740/17 за касаційною скаргою Приватного підприємства "Карла Маркса-2" на рішення Господарського суду Сумської області від 27.09.2017 та постанову Харківського апеляційного господарського суду від 28.11.2017.

2. Заяву Приватного підприємства "Карла Маркса-2" б/н від 12.09.2018 про забезпечення позову задовольнити.

3. Вжити заходи забезпечення позову шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Добробут-12" та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії щодо користування земельною ділянкою кадастровий номер 5923882300:09:001:0012, в тому числі, шляхом оранки, культивації, сівби, підживлення, збирання врожаю.

4. Стягувач: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАРЛА МАРКСА-2" (код 34264605, вулиця, Садова, 63/3, село Мінакове, Путивльський район, Сумська область, 41543).

5. Боржник-1: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОБРОБУТ-12" (код 36222347, вулиця Алфьорова, будинок 11, село Фотовиж, Глухівський район, Сумська область, 41410).

6. Боржник-2: Головне управління Держгеокадастру у Сумській області (код 39765885, вулиця Петропавлівська, 108, місто Суми, 40021).

7. Ухвала може бути пред'явлена до примусового виконання протягом трьох років з 19.09.2018.

8. Заходи забезпечення позову можуть бути скасовані судом за вмотивованим клопотанням учасника справи в порядку, передбаченому статтею 145 ГПК України.

9. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню з дня її постановлення.

10. Зупинити провадження у справі №920/740/17 до закінчення перегляду у касаційному порядку судовою палатою для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду судового рішення у подібних правовідносинах у справі № 920/739/17 (до виготовлення повного тексту постанови від 10.09.2018).

Головуючий І. Кушнір

Судді Є. Краснов

Г. Мачульський

Дата ухвалення рішення 18.09.2018
Зареєстровано 20.09.2018
Оприлюднено 20.09.2018

Судовий реєстр по справі 920/740/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 16.11.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 19.10.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.07.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 11.06.2021 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 20.01.2021 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.11.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.10.2020 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 08.10.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 10.09.2019 Північний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.09.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 10.05.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 22.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Постанова від 28.11.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 15.11.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 30.10.2017 Харківський апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 27.09.2017 Господарський суд Сумської області Господарське
Ухвала від 11.08.2017 Господарський суд Сумської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 920/740/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону