ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

УХВАЛА

Справа № 1540/4926/18

УХВАЛА

27 вересня 2018 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Самойлюк Г.П., розглянувши матеріали позовної заяви ТОРГОВИЙ ДІМ ПАЛЬМІРА ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛМА ГРУП С.А. (ШВЕЙЦАРІЯ) до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №№ 0028261402, 0028271402 від 09.07.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява ТОРГОВИЙ ДІМ ПАЛЬМІРА ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛМА ГРУП С.А. (ШВЕЙЦАРІЯ) до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №№ 0028261402, 0028271402 від 09.07.2018р.

Відповідно до п. 4 ч.1 ст.171 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки подана без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 КАС України, з огляду на наступне.

Відповідно до вимог п.п.2, 3 ч. 5 ст. 160 КАС України в позовній заяві зазначаються: повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти; зазначення ціни позову, обґрунтований розрахунок суми, що стягується, - якщо у позовній заяві містяться вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної оскаржуваним рішенням, діями, бездіяльністю суб'єкта владних повноважень.

Позивач зазначив щодо відповідача ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 33915167, однак згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за таким кодом значиться інша юридична особа ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ПАЛМА ГРУП МЕНЕДЖМЕНТ"( ДП "ПГМ" ).

Таким чином, позивачем не дотримано вимог п.2 ч. 5 ст. 160 КАС України, оскільки в позовній заяві не вірно зазначено ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України щодо позивача.

За приписами ч.6 ст. 160 КАС України, якщо позовна заява подається представником, то у ній додатково зазначаються відомості, визначені у пункті 2 частини п'ятої цієї статті стосовно представника.

Позовну заяву підписано та подано представником позивача за довіреністю Бондаром О.В., однак у позовній заяві не зазначено реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номера і серії паспорта представника позивача.

Згідно ч. 4 ст. 161 КАС України позивач зобов'язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази - позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Згідно ч.1 ст.160 КАС України у позовній заяві позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Згідно ч.7 ст. 161 КАС України до заяви про визнання індивідуального акта протиправним чи адміністративного договору недійсним додається також оригінал або копія оспорюваного акта чи договору або засвідчений витяг з нього, а у разі відсутності акта чи договору у позивача - клопотання про його витребування.

Позивач зокрема, просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДФС в Одеській області №№ 0028261402, 0028271402 від 09.07.2018р., проте до позовної заяви не додано оскаржуваного податкового повідомлення-рішення №0028261402від 09.07.2018р., не зазначено про неможливість його надання.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 1 ст. 80 КАС України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Відповідно до ч.2 ст. 80 КАС України у клопотанні про витребування доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, що подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

Враховуючи вищевикладене, суддя дійшов висновку, що позовну ТОРГОВИЙ ДІМ ПАЛЬМІРА ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛМА ГРУП С.А. (ШВЕЙЦАРІЯ) слід залишити без руху, встановивши позивачу строк для усунення недоліків.

Виявлені недоліки повинні бути усунені у п'ятиденний строк з моменту отримання ухвали суду шляхом оформлення позовної заяви відповідно до вимог ст.ст. 160, 161 КАС України, а саме:

зазначення в позовній заяві ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України щодо позивача;

зазначення в позовній заяві реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номера і серії паспорта представника позивача;

надання до суду належним чином засвідченої копії оскаржуваного податкового повідомлення-рішення №0028261402 від 09.07.2018р.

надання до суду всіх наявних доказів, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги або обґрунтованого клопотання про витребування доказів, оформленого відповідно до вимог КАС України із зазначенням про заходи, яких позивачем вжито для отримання цих доказів самостійно, надання доказів вжиття таких заходів, та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу.

При цьому, суд зазначає, що з урахуванням вимог ч.1 ст.161 КАС України позивачу слід надати копії належно оформленої позовної заяви до кількості учасників справи.

Згідно ст. 44 КАС України учасники справи зобов'язані, зокрема, сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази.

При цьому, суд вважає за необхідне зазначити, що у разі своєчасного виконання ухвали суду та направлення необхідних документів засобами поштового зв'язку, позивачу, з метою попередження повернення судом позовної заяви позивачеві з підстав невиконання вимог ухвали суду про залишення адміністративного позову без руху, необхідно завчасно повідомити суд відповідними засобами зв'язку (телефон, факс, електронна пошта, тощо) про надіслання матеріалів, оскільки згідно з п.1 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України № 958 від 28 листопада 2013 року , зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 р. за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв'язку (без урахування вихідних днів об'єктів поштового зв'язку): місцевої - Д+2; у межах області та між обласними центрами України - Д+3, пріоритетної - Д+1, де Д день подання поштового відправлення до пересилання в об'єкті поштового зв'язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 2, 3 кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 243, 294 КАС України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву ТОРГОВИЙ ДІМ ПАЛЬМІРА ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПАЛМА ГРУП С.А. (ШВЕЙЦАРІЯ) до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень №№ 0028261402, 0028271402 від 09.07.2018р., - залишити без руху.

Надати позивачу 5-денний строк для усунення недоліків позовної заяви з дня отримання ухвали.

У разі не усунення недоліків позовної заяви позовна заява буде повернута позивачу відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 169 Кодексу адміністративного судочинства.

Копію ухвали невідкладно надіслати позивачу.

Згідно ч. 2 ст. 256 КАС України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею, і не підлягає оскарженню згідно ст. 294 КАС України.

Суддя: Г.П. Самойлюк

Дата ухвалення рішення 27.09.2018
Оприлюднено 28.09.2018

Судовий реєстр по справі 1540/4926/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.02.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.12.2018 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 19.11.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 02.10.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.09.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1540/4926/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону