ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкриття провадження у справі про банкрутство

24.09.2018Справа № 917/814/16 За заявою публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України"

до публічного акціонерного товариства "АвтоКраз"

(ідентифікаційний код 05808735)

про порушення провадження у справі про банкрутство

Суддя Яковенко А.В.

при секретареві судового засідання Кобельчуку О.І.

Представники:

від заявника - Пономаренко П.І.

від боржника- Клецькой А.А.

ВСТАНОВИВ:

Заявник звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство боржника, оскільки останній неспроможний сплатити борг.

Ухвалою Господарського суду Полтавської області від 07.06.16 відмовлено у порушенні провадження у справі № 917/814/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "АвтоКраз" (ідентифікаційний код 05808735).

Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 03.08.16 скасовано ухвалу господарського суду Полтавської області від 07.06.16 у справі № 917/814/16, а справу скеровано до господарського суду Полтавської області для виконання вимог ч. 1 ст. 17 ГПК України.

Господарським судом Полтавської області на виконання вимог ч. 1 ст. 17 ГПК України скеровано матеріали справи № 917/814/16 до господарського суду міста Києва.

Розпорядженням керівника апарату господарського суду міста Києва призначено автоматичний розподіл справи, в результаті якого справу № 917/814/16 передано для розгляду судді Паську М.В.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 01.03.17 відмовлено публічному акціонерному товариству "АвтоКраз" в прийнятті касаційної скарги на постанову Харківського апеляційного господарського суду від 03.08.16.

Господарським судом Полтавської області на виконання вимог ч. 1 ст. 17 ГПК України скеровано матеріали справи № 917/814/16 до господарського суду міста Києва.

Враховуючи, що через оскарження постанови Харківського апеляційного господарського суду від 03.08.16 засідання, призначене на 27.12.16, не відбулося, а заява про порушення справи про банкрутство боржника залишилася нерозглянутою, розгляд справи призначено на 13.04.17.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 13.04.17 надіслано матеріали справи № 917/814/16 за заявою публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" про порушення справи про банкрутство публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (ідентифікаційний код 05808735) за встановленою підсудністю до Господарського суду Полтавської області.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 12.05.17 скасовано ухвалу господарського суду м. Києва від 13.04.17.

Ухвалою Вищого господарського суду України від 27.09.17 припинено касаційне провадження на постанову Київського апеляційного господарського суду від 12.05.17.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 27.11.2017 задоволено самовідвід судді Паська М.В. у справі № 917/814/16 заявою публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" про порушення справи про банкрутство публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (ідентифікаційний код 05808735).

Згідно повторного автоматизованого розподілу судової справи, справа №917/814/16 передана на розгляд судді Яковенко А.В.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 07.12.2017 справу №917/814/16 прийнято до свого провадження суддею Яковенко А.В. та призначено до розгляду на 17.01.2018.

Судове засідання, призначене на 17.01.2018, не відбулось, у зв'язку з направленням матеріалів справи до Верховного Суду України.

Постановою Верховного Суду України від 16.04.2018 касаційну скаргу ПАТ "АвтоКраз" на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2017 у справі №910/814/16 залишено без задоволення. Ухвалу Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2017 залишено без змін. Матеріали справи №917/814/16 повернуто до господарського суду м. Києва.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 12.07.2018 розгляд справи у судовому засіданні призначено на 01.08.2018.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 01.08.2018 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 13.08.2018.

13.08.2018 у судовому засіданні оголошено перерву до 20.08.2018.

20.08.2018 до Господарського суду м. Києва надійшли письмові пояснення боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.08.2018 відкладено розгляд справи у підготовчому засіданні на 24.09.18.

20.09.2018 від ініціюючого кредитора надійшла довідка про розмір безспірних вимог.

У судове засідання, призначене на 24.09.2018, з'явилися повноважені представники ініціюючого кредитора та боржника.

Заявник надав пояснення по справі та клопотав про відкриття провадження у справі.

Боржник заперечував щодо відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "АвтоКраз" та відзначив, що вимоги ініціюючого кредитора повністю забезпечені заставою.

Судом досліджено подані пояснення та відзиви.

Згідно з приписами ст. 16 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 р. в редакції від Закону 22.12.2011 р. (далі - Закон) з'ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, а також ознак неплатоспроможності боржника або її загрози та вирішення інших питань, пов'язаних з розглядом справи, здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом.

Відповідно до ст. 1 Закону під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність суб'єкта підприємницької діяльності виконати після настання встановленого строку грошові зобов'язання перед кредиторами не інакше, як через відновлення його платоспроможності.

Відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю", державна таємниця (далі також - секретна інформація) - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою.

Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за місцезнаходженням боржника (ч. 6 ст. 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (надалі - Закон про банкрутство). Разом з тим, статтею 30 ГПК України визначена виключна підсудність справ, яка є правилом, відповідно до якого справа має бути розглянута тільки певним господарським судом. Виключна підсудність означає, що певні категорії справ не можуть розглядатися за правилами підсудності, а також за правилами альтернативної підсудності. У відповідності до ч. 5 ст. 16 ГПК України справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються місцевим господарським судом юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Згідно з ч. 6 ст. 2 Закону про банкрутство провадження у справах про банкрутство боржників, які здійснюють діяльність, пов'язану з державною таємницею, регулюється з урахуванням особливостей, передбачених законодавством про державну таємницю.

Станом на день розгляду справи до режимно-секретного відділу Господарського суду м. Києва документи з грифом "таємно" не надходили.

У відповідності до ч.2 ст. 31 Господарського процесуального кодексу України справа, прийнята судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому суду, за винятком випадків, коли внаслідок зміну складі відповідачів справа відноситься до виключної підсудності іншого суду.

Спори між судами щодо підсудності не допускаються (ч.6 ст. 31 ГПК).

Крім того, як було зазначено в постанові Київського апеляційного господарського суду від 12.05.2017, чинне законодавство не допускає спір про підсудність, а оскаржувана ухвала (13.04.2017) є прямо протилежною до ухвали господарського суду Полтавської області від 02.11.2016р.

Відтак, зважаючи на вищевикладені обставини, справа підлягає розгляду в Господарському суді м. Києва.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає за можливе провести підготовче засідання.

Розглянувши у підготовчому засіданні матеріали справи та подані докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство "АвтоКраз" було зареєстровано як юридична особа, місцезнаходженням якого станом на даний час є: 39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Київська, 62, код ЄДРПОУ 05808735.

За твердженнями ініціюючого кредитора у Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" наявна непогашена заборгованість в розмірі 867 303 047,40 грн.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Закону, якщо справа порушується за заявою кредитора, господарський суд перевіряє обґрунтованість його вимог, їх безспірність, вжиття заходів щодо примусового стягнення за цими вимогами в порядку виконавчого провадження.

Звертаючись до суду про ініціювання процедури банкрутства Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз", на підтвердження своїх посилань ініціюючим кредитором було подано копії довідки відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України про те, що сума безспірних вимог кредитора сукупно становить не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, рішення господарського суду Полтавської області від 19.07.2011 у справі № 19/193, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2011 у справі № 19/193, рішення господарського суду Полтавської області від 26.07.2011 у справі № 18/41/11, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2011 у справі № 18/41/11, рішення господарського суду Полтавської області від 09.07.2013 у справі № 917/1000/13, постанова Харківського апеляційного господарського суду від 06.11.2013 у справі № 917/1000/13, копії договорів застави товарів в обороті, акцій, іпотеки нерухомого майна, постанови про відкриття виконавчих проваджень, накази господарського суду Полтавської області.

За наслідками дослідження описаних документів судом встановлено, що між відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" (далі - АТ "ОЩАДБАНК", Банк, Ініціюючий кредитор), тип якого відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" на підставі змін до статуту, зареєстрованих державним реєстратором Печерської районної в м. Києві держадміністрації 07.06.2011, було змінено на публічне акціонерне товариство, та публічним акціонерним товариством "АвтоКрАЗ" (далі - ПАТ "АвтоКрАЗ", Боржник), яке є новим найменуванням Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства, заснованої згідно наказу Фонду державного майна України від 24.10.1995 №33-АТ "Про створення холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у відповідності до Закону України "Про господарські товариства" та Указу Президента України від 11.05.1994 № 224/94 "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" шляхом об'єднання в статутному капіталі контрольних пакетів акцій дочірніх підприємств та інших активів, 09.10.2008 було укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 205/31/2 (надалі - Кредитний договір).

У зв'язку з невиконанням ПАТ "АвтоКрАЗ" зобов'язань за Кредитним договором, АТ "ОЩАДБАНК" розпочало процедуру стягнення заборгованості за Кредитним договором в судовому порядку.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 19.07.2011 у справі №19/193, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2011, позов Банку задоволено повністю. Стягнуто з Холдінгової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства (вул. Київська, буд. 62, м. Кременчук, Полтавська область, 39631 ідентифікаційний код 05808735) на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (м. Київ, 01601, вулиця Госпітальна, 12-г, ідентифікаційний код 00032129) 147350000,00 грн. простроченого основного боргу за кредитом, 20700505,93 грн. - прострочених процентів за ставкою 7% річних, 1711101,15 грн. - пені за несвоєчасну сплату процентів, 2861254,11 грн. пені за несвоєчасне погашення основного боргу, 1,93 грн. санкцій за несвоєчасну сплату комісійної винагороди, 305626,82 грн. - 3 % річних за несвоєчасну сплату процентів, 551716,44 грн. - 3 % річних за несвоєчасну сплату основного боргу, 2219308,86 грн. - інфляційних за несвоєчасну сплату процентів, 1544447,26 грн. інфляційних за несвоєчасну сплату основного боргу, 25500,00 грн. витрат з оплати держмита, 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу. В касаційному порядку судове рішення не оскаржувалось. У хвалою господарського суду Полтавської області від 23.02.2012 відстрочено виконання рішення господарського суду Полтавської обл. від 26.07.2011 до 01.02.2014.

11.07.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. відкрито виконавче провадження № 43957924 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 11.01.2012 № 19/193.

04.11.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. виконавче провадження № 43957924 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 20.03.2014 № 18/41/11 приєднане до зведеного виконавчого провадження №45314193.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 26.07.2011 у справі №18/41/11, залишеним без змін постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.10.2011 позов Банку задоволено. Стягнуто з Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі Відкритого акціонерного товариства на користь Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" - 64 801 298,19 грн. заборгованості за договором відновлюваної кредитної лінії № 205/31/2, що укладений між сторонами 09.10.2008, з яких 59 000 000,00 грн. прострочені кредитні транші (основний борг); 2 880 659,18 грн. несплачені проценти за листопад 2010 року; пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 1 389 606,84 грн.; пеня за несвоєчасну сплату процентів - 171 531,06 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату основного боргу (кредиту) - 268 956,16 грн.; 3% річних за несвоєчасну сплату процентів -33 199,56 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасну сплату основного боргу -669 416,13 грн.; втрати від інфляції за несвоєчасну сплату процентів -387 929,26 грн. та суми державного мита - 25 500,00 грн. та витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу - 236,00 грн. Звернуто стягнення на заставлене майно шляхом проведення публічних торгів на предмет застави - автомобілі "КрАЗ" виробництва Холдингової компанії "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства у кількості 151 од. В касаційному порядку судове рішення не оскаржувалось.

22.04.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. відкрито виконавче провадження № 43044262 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 20.03.2014 № 18/41/11.

04.11.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. виконавче провадження № 43044262 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 20.03.2014 № 18/41/11 приєднане до зведеного виконавчого провадження №45314193.

Рішенням господарського суду Полтавської області від 09.07.2013, частково зміненим постановою Харківського апеляційного господарського суду від 06.11.2013, у справі № 917/1000/13 за позовом AT "Ощадбанк" до ПАТ "АвтоКрАЗ" задоволено позовні вимоги Банку в загальній сумі 630 422 701, 53 грн., в тому числі заборгованість за простроченим кредитом у сумі 294 336 000, 00 грн., заборгованість за простроченими процентами в сумі 221 330 646, 84 грн.; 34 711 113, 61 грн. пені за несвоєчасне погашення кредиту; 16 038 418, 25 грн. пені за несвоєчасну сплату процентів, 44 854 307, 90 грн. - 3% річних; 19 088 962, 47 грн. інфляційних втрат за період з 28.12.2010 по 19.05.2013 включно; 63 252, 46 грн. судового збору.

14.01.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.I. відкрито виконавче провадження № 41447764 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 19.11.2013 № 917/1000/13.

04.11.2014 постановою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. виконавче провадження № 41447764 з виконання наказу господарського суду Полтавської області від 20.03.2014 № 18/41/11 приєднане до зведеного виконавчого провадження №45314193.

З моменту відкриття виконавчих проваджень минуло більше трьох місяців (ВП тривають більше 3 років).

Слід зазначити, що 22.03.2015 ПАТ "АвтоКрАЗ" звернулось до господарського суду Полтавської області зі скаргою на постанову головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. про арешт коштів боржника. Ухвалою господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 у справі № 917/1000/13 зазначену скаргу прийнято до розгляду, призначено її розгляд у судовому засіданні та заборонено Державній виконавчій службі та органам державної виконавчої служби вчиняти будь-які виконавчі дії по зведеному виконавчому провадженні № 45314193, яке веде відділ примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України до розгляду скарги судом по суті.

25.03.2015 ухвалою господарського суду Полтавської області зупинено провадження з розгляду скарги ПАТ "АвтоКрАЗ" на постанову головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України Мазура Г.І. про арешт коштів боржника, а матеріали справи №917/1000/13 направлено до господарського суду м. Києва для розгляду заяви відповідача про відстрочення виконання судового рішення.

10.03.2016 постановою Харківського апеляційного господарського суду ухвалу господарського суду Полтавської області від 24.03.2015 скасовано в частині заборони Державній виконавчій службі та органам державної виконавчої служби вчиняти будь- які виконавчі дії по зведеному виконавчому провадженні № 45314193.

Протягом цього періоду згідно з довідкою відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України стягнуто на користь Банку лише грошові кошти в сумі 5 216 384,89 грн., які було розподілено наступним чином:

- 63 252,46 грн. - на рахунок № 63992010204041, як відшкодування судового збору на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 09.07.2013 у справі № 917/1000/13 (наказ господарського суду Полтавської області від 19.11.2013) про стягнення заборгованості ПАТ "АвтоКрАЗ" за Кредитним договором;

- 4 299 958,83 грн. - на рахунок № 20696306305, як сплата процентів на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 09.07.2013 у справі № 917/1000/13 (наказ господарського суду Полтавської області від 19.11.2013) про стягнення заборгованості ПАТ "АвтоКрАЗ" за Кредитним договором;

- 18 442,40 грн. - на рахунок №63992010204041 як відшкодування судового збору на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 19.07.2011 у справі №19/193 (наказ господарського суду Полтавської області від 11.01.2012) про стягнення заборгованості ПАТ „АвтоКрАЗ" за Кредитним договором;

- 386 071,77 грн. - на рахунок №20696306305 як сплата процентів на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 19.07.2011 у справі №19/193 (наказ господарського суду Полтавської області від 11.01.2011) про стягнення заборгованості ПАТ „АвтоКрАЗ" за Кредитним договором;

- 25 736,00 грн. - на рахунок №63992010204041 як відшкодування судового збору на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 26.07.2011 у справі №18/41/11 (наказ господарського суду Полтавської області від 20.03.2014) про стягнення заборгованості ПАТ „АвтоКрАЗ" за Кредитним договором;

- 422 923,43 грн. - на рахунок №20696306305 як сплата процентів на виконання рішення господарського суду Полтавської області від 26.07.2011 у справі №18/41/11 (наказ господарського суду Полтавської області від 20.03.2014) про стягнення заборгованості ПАТ „АвтоКрАЗ" за Кредитним договором.

З огляду на вищевикладене, сукупний розмір безспірних вимог Ініціюючого кредитора до Боржника складає 810 420 022,38 грн., з яких:

- заборгованість за простроченим кредитом - 500 686 000,00 грн.,

- заборгованість за простроченими процентами в сумі 239 802 857,92 грн.;

- 3% річних - 46 013 806,88 грн.;

- інфляційні нарахування - 23 910 063,98 грн.

- судовий збір - 7 293,60 грн.

Розмір пені, що не включається до складу безспірних вимог Ініціюючого кредитора складає 56 883 025,02 грн.

Обставини наведені у поданих відзивах спростовуються документами по справі.

Так, щодо часткового забезпечення вимог банку заставою майна боржника судом з матеріалів справи встановлено таке.

В забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Кредитним договором, між ПАТ "АвтоКрАЗ" та AT "Ощадбанк" було укладено ряд договорів забезпечення, зокрема:

1. Договір іпотеки нерухомого майна № 205/31/2-3 від 09.10.2008 договірною вартістю предмету іпотеки 119 334 731 грн.

2. Договір застави товарів в обороті № 205/31/2-4 від 14.10.2008 договірною вартістю предмету застави 76 125 000 грн. Предметом застави виступав 151 автомобіль "КрАЗ", з яких у межах виконавчого провадження описано та арештовано лише 52 одиниці. Автомобілі розукомплектовані, відсутні двигуни, елементи підвіски та ін.

3. Договір застави акцій № 205/31/2-5 від 14.10.2008 договірною вартістю предмету застави 59 272 737,47 грн. Предметом застави є акції ВАТ "Полтавський автоагрегатний завод", ВАТ "Токмацький ковальсько-штампувальний завод", ВАТ "Херсонський завод карданних валів", ВАТ "Сімферопольський завод авторулів", ВАТ "Кам'янець-Подільськавтоагрегат".

Так відповідно до правової позиції Вищого господарського суду України, який в Інформаційному листі "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" № 01-06/606/2013 від 28.03.2013 звертає увагу на те, що під час визначення господарським судом розміру вимог кредитора, що забезпечені майном боржника, до уваги має братися оцінка майна, погоджена сторонами у відповідному договорі застави (іпотеки).

Таким чином, безспірні вимоги Банку у розмірі 810 420 022,38 грн. лише частково забезпечені заставою/іпотекою майна Боржника на суму 254 732 468,47 грн.

Крім того, в забезпечення виконання зобов'язань Боржника за Кредитним договором, між АТ "ОЩАДБАНК" та третіми особами (майновими поручителями) було укладено ряд договорів забезпечення, зокрема: договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-7, укладений між Банком та ТОВ „Нафтохімімпекс"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-8, укладений між Банком та ТОВ „Укртехвуглець"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-6, укладений між Банком та ТОВ „Газотурбінні технології"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-9, укладений між Банком та ТОВ „Гармоніка"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-13, укладений між Банком та ТОВ „Нафтохімімпекс"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-10, укладений між Банком та ТОВ „Укртехвуглець"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-11, укладений між Банком та ТОВ „Газотурбінні технології'"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-12, укладений між Банком та ТОВ „Гармоніка"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-16, укладений між Банком та ТОВ „Реакційні труби"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-14, укладений між Банком та ТОВ „Нові промислові технології"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-17, укладений між Банком та ТОВ „Феррекспо"; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-18, укладений між Банком та ТОВ „Спільне українсько-американське підприємство з іноземними інвестиціями в формі Товариства з обмеженою відповідальністю „Фінанси та кредит лізинг; договір застави акцій від 16.10.2008 № 205/31/2-15, укладений між Банком та ТОВ „Промінек"; договір застави акцій від 31.10.2008 № 205/31/2-24, укладений між Банком та ТОВ „Газотурбінні технології"; договір застави акцій № 205/31/2-21 від 31.10.2008, укладений між Банком та ТОВ „Нові промислові технології"; договір застави акцій № 205/31/2-22 від 31.10.2008, укладений між Банком та ТОВ „Феррекспо"; договір застави акцій № 205/31/2-23 від 31.10.2008, укладений між Банком та ТОВ „Промінек"; договір застави акцій № 205/31/2-25 від 19.03.2009, укладений між Банком та ТОВ „Перт".

Слід зазначити, що в розумінні ст. 11 Закону до заяви про порушення справи про банкрутство, серед іншого, заявник повинен надати докази того, що сума вимог кредитора (кредиторів) не забезпечена повністю заставою майна саме боржника (за наявності застави).

Застава майна інших юридичних осіб, що надана ініціюючому кредитору в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором, не може братися до уваги під час питання забезпечення вимог кредитора заставою майна боржника.

Відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно становлять не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим Законом.

Безспірні вимоги кредиторів - це грошові вимоги кредиторів, підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, і постановою про відкриття виконавчого провадження, згідно з яким відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника. До складу цих вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції (абз. 2 ч. 3 ст. 10 Закону).

Отже, описаними вище обставинами справи підтверджується обґрунтованість тверджень ініціюючого кредитора про невиконання Публічним акціонерним товариством "АвтоКраз" грошових зобов'язань у понад тримісячний строк від встановленого законодавством моменту їх погашення, безспірність грошових вимог до боржника та вжиття заходів примусового стягнення простроченої заборгованості у судовому порядку з наступним пред'явленням виконавчого документу до виконання.

Таким чином, виходячи з норм Закону, суд приходить до обгрунтованості грошових вимог Публічного акціонерного товариства Державний ощадний банк України , у сумі 555 687 553,91грн, яка не забезпечена заставою боржника.

Боржник факт наявності простроченої заборгованості перед заявником станом на 24.09.2018 р. не спростував, доказів належного виконання прострочених грошових зобов'язань не подав.

Згідно із ч.1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ч. 6 ст. 16 Закону за наслідками розгляду заяви про порушення справи про банкрутство та відзиву боржника господарський суд виносить ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство або відмову у відкритті провадження у справі про банкрутство.

Згідно з ч. 7 ст. 16 Закону суд відмовляє у відкритті провадження у справі про банкрутство, якщо заявником не доведено наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство; вимоги кредитора є повністю забезпеченими майном боржника; вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду; відсутня хоча б одна з підстав, передбачених ч. 3 ст. 10 цього Закону; за наявності підстав, передбачених ст. 15 цього Закону.

24.09.2018 р. у підготовчому засіданні судом не було встановлено підстав для відмови у порушенні провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" перелічених у ч. 7 ст. 16 Закону.

Враховуючи розмір безспірних вимог Банку до Боржника, що складає 810 420 022,38 грн. та значно перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати, беручи до уваги той факт, що безспірні вимоги забезпечені заставою майна боржника лише частково, а саме на суму 254 732 468,47 грн. (сума безспірних вимог Ініціюючого кредитора, не забезпечених заставою майна Боржника складає 555 687 553,91 грн.), а також те, що сума боргу не сплачується протягом більш як трьох місяців, за наслідками розгляду у підготовчому засіданні заяви про порушення провадження у справі про банкрутство, суд вважає за доцільне її задовольнити.

Згідно з ч. 9 ст. 16 Закону питання введення процедури розпорядження майном боржника та призначення розпорядника майна вирішується господарським судом в ухвалі підготовчого засідання.

Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство було визначено кандидатуру арбітражного керуючого Кізленка В.А. для призначення розпорядником майна Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз".

Як вище вказувалося, арбітражний керуючий Кізленко В.А. заяву на участь у справі про банкрутство надав.

Окрім цього, до суду надійшли заяви арбітражних керуючих Закорка В.В., Кравченка Р.М. Демчана О.І. про участь у справі про банкрутство.

Арбітражний керуючий Закорко В.В. у поданій заяві повідомив, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень термінів подання інформації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до державного органу з питань банкрутства, а також порушень термінів, визначених ухвалами господарських судів, і порушень законодавства та ліцензійних умов провадження діяльності арбітражного керуючого не допускав, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не здійснював, має значний досвід роботи, п'ятий рівень кваліфікації. Подано свідоцтво про підвищення кваліфікації від 12.10.2014; відповідальність застрахована відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого (не додано квитанцію про сплату страхового платежу).

У поданій заяві арбітражним керуючим Кравченком Р.М., зазначено, що він не є заінтересованою особою відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; раніше засуджений не був, у тому числі за вчинення корисливих злочинів; має дозвіл на провадження діяльності арбітражних керуючих (свідоцтво №133 від 12.02.2013); відповідальність застрахована відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого (додано квитанцію про сплату страхового платежу); має досвід роботи; підвищено кваліфікацію арбітражного керуючого 25.02.2017; має п'ятий рівень кваліфікації.

У поданій заяві арбітражним керуючим Демчаном О.І., зазначено, що він не є заінтересованою особою відповідно до положень Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; раніше засуджений не був, у тому числі за вчинення корисливих злочинів; має дозвіл на провадження діяльності арбітражних керуючих (свідоцтво №1732 від 11.11.2015); відповідальність застрахована відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого (додано квитанцію про сплату страхового платежу); має досвід роботи; підвищено кваліфікацію арбітражного керуючого від 25.02.2015, від 12.11.2016, від 10.12.2015, подано сертифікат про участь у семінарі на тему "Новели та практика застосування Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Арбітражний керуючий Кізленко В.А. у поданій заяві повідомив, що має свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого, за час провадження діяльності арбітражного керуючого порушень термінів подання інформації, передбаченої Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", до державного органу з питань банкрутства, а також порушень термінів, визначених ухвалами господарських судів, і порушень законодавства та ліцензійних умов провадження діяльності арбітражного керуючого не допускав, судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльністю арбітражного керуючого не має, управління боржником раніше не здійснював, має значний досвід роботи, п'ятий рівень кваліфікації, відповідальність застрахована відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого (додано квитанцію про сплату страхового платежу).

При визначенні кандидатури розпорядника майна боржника, суд керується приписами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", виходячи з норм якого остаточне рішення з указаного питання приймається саме судом.

Дослідивши подані докази, заслухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали, подані заяви арбітражних керуючих на засадах конкурентності, врахувавши визначено кандидатуру арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство, суд вважає за можливе задовольнити заяву арбітражного керуючого Кізленка В.А. на участь у справі про банкрутство (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 408 від 27.02.2013) виходячи з наступного:

- арбітражний керуючий, не є заінтересованою особою стосовно боржника та кредиторів;

- має дозвіл на провадження діяльності арбітражних керуючих;

- управління боржником раніше не здійснював;

- судимості за вчинення корисливих злочинів та заборони суду займатися діяльності арбітражного керуючого не має;

- має досвід роботи;

- відповідальність застрахована відповідно до договору добровільного страхування відповідальності арбітражного керуючого.

Приписами ст. 114 Закону встановлено, що кандидатура арбітражного для виконання повноважень розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України. Під час прийняття заяви про порушення справи про банкрутство суд в ухвалі зобов'язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого надати заяву на участь у даній справі та, у разі неотримання судом від нього такої заяви, розпорядник майна призначається судом без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Дослідивши подані арбітражним керуючим Кізленком В.А. документи, суд вважає за можливе призначити його розпорядником майна боржника у даній справі.

На підставі чого, у задоволенні заяв арбітражних керуючих Закорка В.В., Демчана О.І., Кравченка Р.М., які звернулися до суду із заявами про участь у справі, судом відмовлено.

За наведених обставин, суд дійшов висновку про доцільність закінчення підготовчого засідання.

Враховуючи все вищевикладене, керуючись ст.ст. 1, 10, 16, 115 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 12, 74, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Київська, 62, код ЄДРПОУ 05808735).

2. Визнати грошові вимоги Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" до Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" у розмірі 555 687 553,91 грн.

3. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

4. Ввести процедуру розпорядження майном Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Київська, 62, код ЄДРПОУ 05808735).

5. Призначити розпорядником майна Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Київська, 62, код ЄДРПОУ 05808735) арбітражного керуючого Кізленка Вадима Андрійовича (свідоцтво № 408 від 27.02.2013 р., адреса для листування: 04053, м. Київ, вул. Кудрявська, 11).

6. Встановити оплату послуг арбітражного керуючого Кізленка В.А. у розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання повноважень, починаючи з дати його призначення та до моменту прийняття комітетом кредиторів відповідного рішення про встановлення оплати послуг розпорядника майна.

7. Офіційно оприлюднити оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" Публічного акціонерного товариства "АвтоКраз" (39631, Полтавська обл., м. Кременчук, вулиця Київська, 62, код ЄДРПОУ 05808735) у встановленому законодавством порядку.

8. Заборонити боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави.

9. Зобов'язати розпорядника майна у строк до 13.11.2018р. подати до господарського суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів (письмові нормативно-обґрунтовані пояснення щодо складеного реєстру по кожному з кредиторів, витяги з державних реєстр заборон щодо майна боржника , фінансовий звіт підприємства боржника, довідки від державної податкової інспекції, Головного управління статистики; УДАІ МВС України в м. Києві; Київської міської інспекції державного технічного нагляду; Головного управління земельних ресурсів КМДА управління земельного кадастру, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; державних реєстраторів заборон рухомого та нерухомого майна; Державного департаменту інтелектуальної власності, тощо), а також, при наявності, письмові заперечення боржника щодо вимог кредиторів), докази повідомлення кредиторів щодо розгляду їх вимог, а також повідомлення про дату проведення попереднього засідання суду.

10.Зобов'язати розпорядника майна у строк до 13.11.2018 р. скласти реєстр вимог кредиторів відповідно до норм ст.ст. 13, 14, 15 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та наказу Міністерства економіки України "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення реєстру вимог кредиторів" від 02.07.2010 р. № 788 та подати його на затвердження до господарського суду.

11.Визначити дату проведення попереднього судового засідання на 03.12.2018 12:00. Судове засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду м. Києва в залі №3.

12.Зобов'язати розпорядника майна у строк до 24.11.2018 р. провести інвентаризацію майна боржника.

13. Зобов'язати Державного реєстратора за місцем знаходження боржника надати суду докази внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про порушення провадження у справі про банкрутство боржника.

14.Копію ухвали надіслати боржнику, ініціюючому кредитору та засновнику (учаснику) боржника, місцевому загальному суду, органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням боржника та державному реєстратору за місцезнаходженням боржника для відома та внесення відповідних відомостей про порушення провадження у справі про банкрутство.

Ухвала набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена.

Повний текс ухвали складено 09.10.2018

Суддя А.В. Яковенко

Дата ухвалення рішення 24.09.2018
Зареєстровано 09.10.2018
Оприлюднено 09.10.2018

Судовий реєстр по справі 917/814/16

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 22.03.2021 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.09.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 24.09.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 01.08.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 12.07.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Постанова від 16.04.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 16.03.2018 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 07.12.2017 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 27.11.2017 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону