ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022,

тел/факс: 22-09-70/24-09-91 E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

16 жовтня 2018 року Справа № 912/1445/17

Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Коваленко Н.М.

при секретарі судового засідання Філіповій А.Г.

розглянувши у справі № 912/1445/17 від 06.06.2017 про банкрутство Приватного підприємства "Галант-Україна" (далі - ПП "Галант-Україна"), вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006,

в судовому засіданні позовну заяву № б/н від 02.11.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю "Толсма Україна" (далі - ТОВ "Толсма Україна"), вул. Жилянська, 31, 01033, м. Київ

до відповідача 1. ПП "Галант-Україна", вул. Тімірязєва, 76, м. Кропивницький, 25006,

та відповідача 2. Фермерського господарства "Агроекохолод" (далі - ФГ "Агроекохолод"), 27342, Кіровоградська область, Олександрівський район, село Підлісне

про визнання права власності та витребування майна

ПРЕДСТАВНИКИ:

від позивача - ОСОБА_1, довіреність № б/н від 30.10.2017;

від відповідача 1. - участі не брали;

від відповідача 2. - ОСОБА_2, довіреність № б/н від 01.11.2017.

Після перерви в судовому засіданні - 08.10.2018, оголошеної до 16:30 - 16.10.2018, повноважні представники сторін у судовому засіданні 16.10.2018 участі не брали.

ВСТАНОВИВ:

Постановою від 02.10.2017 господарський суд визнав ПП "Галант-Україна" банкрутом. Відкрив ліквідаційну процедуру щодо банкрута - ПП "Галант-Україна". Припинив повноваження розпорядника майном - арбітражного керуючого ОСОБА_3, призначеного ухвалою суду від 06.06.2017. Призначив ліквідатором банкрута - ПП "Галант-Україна" арбітражного керуючого ОСОБА_4

06.11.2017 позивач, у межах провадження у справі № 912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна", звернувся до господарського суду з позовною заявою до відповідачів про визнання права власності та витребування майна з вимогами:

- визнати за ТОВ "Толсма Україна" (вул. Жилянська, 31, 01033, м. Київ, ідентифікаційний код 38129232) право власності на обладнання охолоджувальної системи для зберігання моркви, а саме: на чиллер GCUI220, 220кВт, яке знаходиться в будівлі Комбінованого сховища плодово-овочевої продукції на 12 тисяч тон за адресою: вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівського району, Кіровоградської області.

- витребувати від ФГ "Агроекохолод" (27342, Кіровоградська обл., Олександрівський район, село Підлісне, ідентифікаційний код 37964349) на користь ТОВ "Толсма Україна" (вул. Жилянська, 31, 01033, м. Київ, ідентифікаційний код 38129232) обладнання охолоджувальної системи для зберігання моркви, а саме: чиллер GCUI220, 220кВт, яке знаходиться в будівлі Комбінованого сховища плодово-овочевої продукції на 12 тисяч тон за адресою: вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівського району, Кіровоградської області.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на неналежне виконання відповідачем 1. умов Договору поставки обладнання №200313, укладеним з позивачем 20.03.2013, а від так, згідно умов вказаного договору та положень чинного законодавства, право власності на поставлене позивачем відповідачеві 1. обладнання вентиляційної системи для зберігання картоплі та цибулі та охолоджувальної системи для зберігання моркви належить позивачеві. Проте, зазначене обладнання на даний час перебуває у володінні відповідача 2. Позивач вважає за необхідне витребувати із володіння відповідача 2 не все обладнання, а лише частину обладнання охолоджувальної системи для зберігання моркви, а саме чиллер GCUI220, 220 кВт, вартість якого становить 1 083 088,00 грн.

Ухвалою від 12.07.2018 господарський суд позовну заяву №б/н від 02.11.2017 Товариства з обмеженою відповідальністю "Толсма Україна" в межах справи №912/1445/17 про банкрутство ПП "Галант-Україна" ухвалив розглядати за правилами загального позовного провадження зі стадії відкриття провадження у справі. Позовну заяву ухвалив розглядати за правилами загального позовного провадження. Підготовче засідання призначив на 10.08.2018 на 15:10. Зазначив, що відповідачі мають право у строк протягом 15 днів з дня вручення їм ухвали про відкриття провадження у справі подати відзив на позовну заяву, що має відповідати вимогам ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

У разі ненадання відповідачами відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач має право у строк протягом 10 днів з дня отримання відзиву на позовну заяву надати відповідь на відзив, що має відповідати вимогам частин 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України.

Відповідачі мають право у строк протягом 10 днів з дня отримання відповіді на відзиви подати заперечення, що мають відповідати вимогам частин 3-6 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідачів, якщо такі докази не надані позивачем.

08.08.2018 відповідачем 2. надано господарському суду відзив на позовну заяву з фіскальними чеками, як доказами направлення його іншим учасникам, з вимогою припинити провадження у справі за позовом ТОВ "Толсма Україна" до ПП "Галант-Україна" та ФГ "Агроекохолод" про визнання права власності та витребування майна.

При цьому суд враховує, що за ч. 8 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України - відзив подається в строк, встановлений судом, який не може бути меншим п'ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі. Суд має встановити такий строк подання відзиву, який дозволить відповідачу підготувати його та відповідні докази, а іншим учасникам справи - отримати відзив не пізніше першого підготовчого засідання у справі.

Як вбачається з матеріалів справи, відповідач 2. отримав ухвалу суду від 12.07.2018 - 13.07.2018, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу 2500663631764 від 12.07.2018.

Відповідно граничний 15 денний строк, встановлений судом, відповідачу для подання відзиву на позов скінчився 30.07.2018.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. (ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України).

20.03.2013 між ТОВ "Толсма Україна" (Продавець) та ПП "Галант Україна" (Покупець) укладено договір поставки обладнання № 200313 (далі - Договір), за умовами якого продавець зобов'язується поставити змонтоване обладнання, а покупець зобов'язується своєчасно і в повному обсязі оплатити та належним чином прийняти вказане обладнання. Найменування, кількість, ціна окремої одиниці та загальна вартість обладнання вказуються у Додатку № 1 (Специфікація), що є невід'ємною частиною даного Договору (п. 1.1. Договору).

Шляхом підписання Додатку № 1 до Договору (Специфікація) сторони погодили, зокрема, найменування обладнання, до складу якого входять дві його загальні одиниці: вентиляційна система для зберігання картоплі та цибулі та охолоджувальна система для зберігання моркви, а також погоджено ціну за кожну одиницю обладнання.

01.08.2013 сторонами внесено зміни в Додаток № 1 (Специфікація), якою змінено ціну кожної одиниці обладнання, залишивши при цьому незмінною загальну ціну обладнання (715 550,00 Євро).

Загальна вартість змонтованого Обладнання, що постачається за цим Договором з урахуванням ПДВ становить 7 403 179,76 грн, що дорівнює в еквіваленті 715 550,00 Євро за офіційним курсом гривні до Євро, встановленим Національним Банком України на дату укладення даного Договору, який становить 10,346139 гривень за 1 Євро (п. 2 Договору).

Поставка Обладнання здійснюється силами і транспортом Продавця, на умовах DDP - с. Підлісне, Олександрійський р-н, Кіровоградська область, Україна (Правила ІНКОТЕРМС-2010 року). Право власності на Обладнання переходить до Покупця з моменту повної його оплати (п.п. 3.1., 3.2. Договору).

У розділі 4 Договору сторони погодили порядок розрахунків.

Так, згідно п.п. 4.1. - 4.4. Договору, Покупець розраховується з Продавцем за Обладнання шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Продавця; датою оплати вважається дата списання грошових коштів з рахунку Покупця; сторони погодили наступний порядок оплати:

- 20 % загальної вартості Обладнання згідно п. 2.1. цього Договору оплачується протягом 5 банківських днів після підписання Договору на підставі виставленого рахунку Продавця;

- 70 % загальної вартості Обладнання згідно п. 2.1. цього Договору оплачується протягом 5-ти банківських днів після письмового повідомлення Покупця про готовність відвантаження Обладнання із заводу в Нідерландах на підставі виставленого рахунку Продавця;

- 10 % загальної вартості Обладнання згідно п. 2.1. цього Договору оплачується протягом 5 банківських днів з моменту підписання Акту вводу в експлуатацію на підставі рахунку Продавця;

Всі платежі розраховуються в євро та здійснюються в гривні у відповідності до офіційного курсу євро до гривні, встановленого НБУ на дату виставлення рахунку (п.4.4 Договору).

На виконання умов Договору позивач поставив відповідачу передбачене договором обладнання, що підтверджується видатковою накладною № 3 від 06.08.2013 та актом приймання-передачі обладнання від 06.08.2013; видатковою накладною № 6 від 24.09.2013 та актом приймання-передачі від 24.09.2013.

Всього позивачем поставлено відповідачу обладнання загальною вартістю, що у еквіваленті вартості у євро становить 715 550 євро (238 000 євро + 477 550 євро = 715 550 євро).

Згідно ч. 1 ст. 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник) зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

У відповідності до ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж.

Відповідно до приписів ст. 655 Цивільного кодексу України за договором купівлі - продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Продавець повинен одночасно з товаром передати покупцеві його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару та підлягають переданню разом із товаром відповідно до договору або актів цивільного законодавства (ч. 2 ст. 662 ЦК України).

Відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Статтею 525 Цивільного кодексу України передбачено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Аналогічні вимоги встановлено і ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України.

Згідно ч. 1 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товарозпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

На виконання умов Договору на підставі виставлених позивачем рахунків №3 від 20.03.2013 на суму 1 480 635,96 грн, №6 від 19.06.2013 на суму 5 354 379,52 грн, №13 від 16.08.2013 на суму 4 623 687,54 грн відповідачем здійснено оплату на загальну суму 6 812 912,83 грн, що еквівалентно 643 995,00 євро.

Відповідно до п.6.2 Договору обладнання вважається зданим Продавцем і прийнятим Покупцем після підписання відповідних актів прийому-передачі.

На обладнання повинна бути вся технічна й інша документація його виробника, включаючи інструкції з експлуатації Обладнання українською і/або російською мовою (п.6.4 договору).

Пунктом 6.5 договору сторони передбачили, що при передачі Обладнання Продавець зобов'язаний передати Покупцю податкову накладну, копію сертифікату країни походження Обладнання, Технічну документацію на обладнання (технічний паспорт, інструкцію по монтажу, демонтажу, експлуатації обслуговування.

Враховуючи, що сторонами підписано акти приймання-передачі обладнання від 06.08.2013 та від 24.09.2013 - передбачені п.п. 6.4 та 6.5 умови договору сторонами були виконані.

За змістом п.7.1.4 договору вбачається, що Покупець забезпечує монтаж та поставляє Покупцю змонтоване обладнання.

Введення обладнання в експлуатацію здійснюється безпосередньо виробником обладнання у відповідності до укладеного між позивачем та Компанією Tolsma Techniek Emmeloord B.V. контракту.

Тому, підписання сторонами актів приймання-передачі свідчить про отримання обладнання у належному стані, у визначеній договором комплектності, свідчить про отримання ним передбаченої технічної документації.

Заборгованість зі сплати вартості поставленого обладнання в сумі 1 125 563,80 грн стягнуто з відповідача 1. на користь позивача постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 04.12.2014 у справі №912/1586/14.

Наказ на примусове виконання постанови, вид

аний Господарським судом Кіровоградської області 19.12.2014, пред'явлено до виконання ВДВС Ленінського районного управління юстиції м. Кіровограда. Постановою від 31.01.2015 ВДВС Ленінського районного управління юстиції м. Кіровограда відкрите виконавче провадження з виконання зазначеного наказу.

На даний час рішення суду про стягнення заборгованості з відповідача 1. на користь позивача не виконано.

Факт порушення відповідачем 1. договірного зобов'язання по оплаті вартості поставленого обладнання підтверджується судовим рішенням у справі №912/1586/14.

За ч. 4 ст. 75 ГПК України - обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

При цьому, позивач, як конкурсний кредитора у даній справі про банкрутство з грошовими вимогами до боржника у встановленому порядку не звернувся.

Особи, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, або не заявлені взагалі, не є конкурсними кредиторами, а їх вимоги погашаються в шосту чергу в ліквідаційній процедурі. (ч. 4 ст. 23 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом")

Посилаючись на ч. 1 ст. 697 Цивільного кодексу України позивач зазначає, що на даний час право власності на поставлене позивачем відповідачеві 1. обладнання вентиляційної системи для зберігання картоплі та цибулі та охолоджувальної системи для зберігання моркви належить позивачеві.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ст. 319, 321, 387, 392, 697 Цивільного кодексу України.

За ч. 1, 2 ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов'язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару. Договором купівлі-продажу може бути передбачено розстрочення платежу.

Порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України). Статтею 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. У разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору (ст. 611 Цивільного кодексу України). Відповідно до ч.1,2 ст. 615 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання однією стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом. Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від відповідальності за порушення зобов'язання.

Відповідно до ч. 2 ст. 695 Цивільного кодексу України якщо покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і переданий йому товар, продавець має право відмовитися від договору і вимагати повернення проданого товару.

Вимоги позивача про визнання права власності на обладнання охолоджувальної системи для зберігання моркви, а саме: на чиллер GCUI220, 220кВт, яке знаходиться в будівлі Комбінованого сховища плодово-овочевої продукції на 12 тисяч тон за адресою: вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівського району, Кіровоградської області, не підлягають задоволенню з тих підстав, що ст. 16 Цивільного кодексу України встановлено - кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна правовідношення; припинення правовідношення; відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди; визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб. Суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

Згідно зі ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 692 Цивільного кодексу України - якщо покупець відмовився прийняти та оплатити товар, продавець має право за своїм вибором вимагати оплати товару або відмовитися від договору купівлі-продажу.

Як вбачається з матеріалів справи позивач, як продавець, вже скористався за своїм вибором одним із способів захисту його порушеного права та інтересу шляхом пред'явлення позову з вимогою про стягнення залишку вартості поставленого обладнання. Таким чином, позивач має право вимоги виконання судового рішення, як стягувач за судовим наказом, виданим на підставі відповідного рішення суду. Отже, майнові права позивача захищені в судовому порядку шляхом присудження до стягнення заборгованості за поставлений товар (обладнання).

З огляду на зазначене, позові вимоги про визнання права власності на обладнання (чиллер GCUI220, 220кВт, яке знаходиться в будівлі Комбінованого сховища плодово-овочевої продукції на 12 тисяч тон за адресою: вул. Квіткова, 1, с. Підлісне, Олександрівського району, Кіровоградської області) безпідставні і задоволенню не підлягають.

Враховуючи вищевикладені обставини, відсутність підстав для задоволення позову про визнання права власності на вказане обладнання, враховуючи, що на момент прийняття судом рішення договір поставки обладнання №200313 від 20.03.2013 є не розірваним, відсутні підстави для задоволення позову в частині вимог про витребування від відповідача 2. на користь позивача такого обладнання.

Судові витрати у вигляді судового збору покладаються на позивача згідно ст. 129 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись ст. 3, 12, 74-77, 129, 233, 236-241 Господарського процесуального кодексу України, ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", господарський суд

УХВАЛИВ:

У задоволенні позову відмовити повністю.

Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття.

Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Примірники цієї ухвали направити кредиторам (ухвала суду від 03.08.2017), банкруту, ліквідатору - арбітражному керуючому ОСОБА_4, ТОВ "Толсма Україна" (вул. Жилянська, 31, 01033, м. Київ), ФГ "Агроекохолод" (27342, Кіровоградська область, Олександрівський район, село Підлісне).

Суддя Н.М. Коваленко

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.

Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013.

Дата ухвалення рішення15.10.2018
Оприлюднено16.10.2018

Судовий реєстр по справі —912/1445/17

Ухвала від 14.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 14.07.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 28.06.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 22.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 16.05.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 26.04.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 15.03.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

Ухвала від 23.02.2023

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тимошевська В.В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні