ВІННИЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Вінниця

17 вересня 2018 р. Справа № 0240/2555/18-а

Вінницький окружний адміністративний суд у складі

головуючого судді Крапівницької Н.Л.,

розглянувши у письмовому провадженні м. Вінниці в порядку спрощеного позовного провадження адміністративну справу за позовом

Головного управління ДФС у Вінницькій області

до товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС"

про зупинення видаткових операцій на рахунках, заборону відчуження рухомого та нерухомого майна та зобов'язання допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу

В С Т А Н О В И В:

До Вінницького окружного адміністративного суду з адміністративним позовом звернулось Головне управління ДФС у Вінницькій області (далі - ГУ ДФС у Вінницькій області) до товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС" (далі - ТОВ "ПОЛЮС-ЛЮКС") про зупинення видаткових операцій на рахунках, заборону відчуження рухомого та нерухомого майна та зобов'язання допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач зазначив, що за відповідачем рахується податковий борг в сумі 481149,60 грн., який останнім не сплачено, у зв'язку з чим податковим органом прийнято рішення про опис майна у податкову заставу, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС".

07 травня 2018 року податковим керуючим складено акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу № 6, у якому зафіксовано факт ненадання документів, необхідних для опису майна.

Згідно ухвали суду від 06.08.2018 року розгляд справи здійснюється за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні з викликом сторін.

Представник позивача у судове засідання не з'явилась, проте надала заяву про розгляд справи у письмовому провадженні, окремо зазначила, що позовні вимоги підтримує в повному обсязі.

Відповідач у судове засідання також не з'явився, хоча належним чином повідомлений, про що свідчать рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення та витяг з реєстру поштових відправлень, явку у судове засідання уповноваженого представника не забезпечив, у встановлений судом строк відзив на позовну заяву не подав.

Відповідно до ч. 3 ст. 194 КАС України учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності. Якщо таке клопотання заявили всі учасники справи, судовий розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження на підставі наявних у суду матеріалів.

Згідно п.1 ч. 3 ст. 205 КАС України, якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Частиною 9 ст. 205 КАС України передбачено, що якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з'явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

З огляду на те, що орган доходів і зборів, а також платника податків належним чином повідомлено про дату, час і місце розгляду справи, суд дійшов висновку про розгляд справи без участі представників сторін.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши надані докази в їх сукупності, суд дійшов до висновку про задоволення адміністративного позову, з наступних підстав.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЮС-ЛЮКС" як суб'єкт підприємницької діяльності зареєстровано 18.04.2013 року, перебуває на обліку у Жмеринсьій ОДПІ ГУ ДФС та являється платником податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України від 02.12.2010 року №2755-VI.

Як випливає із матеріалів справи за відповідачем рахується податковий борг в сумі 481149,60 грн.

У зв'язку з несплатою податкового боргу у визначені строки ДПІ у м. Чекасах ГУ ДФС у Черкаській області прийнято рішення №1009/23-01-23-02 від 13.05.2015 року про опис майна у податкову заставу, що перебуває у власності товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС".

На виконання повноважень наданих ст. 20 Податкового кодексу України, Жмеринською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області на адресу товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС" направлено повідомлення про виділення майна у податкову заставу.

07 травня 2018 року податковим керуючим складено акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу № 6, у якому зафіксовано факт ненадання документів, необхідних для опису майна.

Надаючи оцінку спірним правовідносинам, суд виходив з такого.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Відповідно до п.п. 88.1, 88.2 ст. 88 Податкового кодексу України з метою забезпечення виконання платником податків своїх обов'язків, визначених цим Кодексом, майно платника податків, який має податковий борг, передається у податкову заставу, право на яку виникає згідно з цим Кодексом та не потребує письмового оформлення.

Підстави виникнення права податкової застави визначені статтею 89 Податкового кодексу України. Зокрема, підпунктом 89.1.1 пункту 89.1 цієї статті передбачено, що право податкової застави виникає у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;

За приписами п. 91.3 ст. 91 ПК України податковий керуючий описує майно платника податків, що має податковий борг, в податкову заставу, здійснює перевірку стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі, проводить опис майна, на яке поширюється право податкової застави, для його продажу у випадках, передбачених цим Кодексом, одержує від боржника інформацію про операції із заставленим майном, а в разі його відчуження без згоди контролюючого органу (за умови, коли наявність такої згоди має бути обов'язковою згідно з вимогами цього Кодексу) вимагає пояснення від платника податків або його службових (посадових) осіб. У разі продажу в рахунок погашення податкового боргу майна платника податків, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право отримувати від такого платника податків документи, що засвідчують право власності на зазначене майно.

У разі відмови платника податків від підписання акта опису майна, на яке поширюється право податкової застави, податковий керуючий має право залучати до опису майна платника податків не менш як двох понятих.

У зв'язку з несплатою товариством з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС" податкового боргу у визначені строки контролюючий орган прийняв рішення про опис майна у податкову заставу, що перебуває у власності платника податків.

Проте, відповідачем необхідні для такого опису документи не надано, у результаті чого податковим керуючим складено акт № 6 від 07.05.2018 року про відмову платника податків від опису майна у податкову заставу.

Відповідно до положень п. 89.4 ст. 89 ПК України у разі якщо платник податків не допускає податкового керуючого для здійснення опису майна такого платника податків у податкову заставу та/або не подає документів, необхідних для такого опису, податковий керуючий складає акт відмови платника податків від опису майна у податкову заставу.

Контролюючий орган звертається до суду щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків, заборону відчуження таким платником податків майна та зобов'язання такого платника податків допустити податкового керуючого для опису майна у податкову заставу.

Згідно з п.п. 20.1.32 п. 20.1 ст. 20 ПК України контролюючий орган має право звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), та зобов'язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом.

З огляду на викладене та враховуючи те, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЮС-ЛЮКС" не надало документи необхідні для такого опису, що повністю підтверджується належними і допустимими доказами, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення адміністративного позову та зупинення видаткових операцій на рахунках такого платника податків шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності відповідача, що знаходяться в банку, заборонити відчуження рухомого та нерухомого майна та зобов'язати відповідача допустити податкового керуючого для опису та перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі.

Згідно ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні (стаття 90 КАС України).

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 139 КАС України судові витрати у цій справі стягненню з відповідача не підлягають.

Керуючись ст.ст. 73, 74, 75, 76, 77, 90, 94, 139, 241, 245, 246, 250, 255, 295 КАС України, суд -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов задовольнити повністю.

Зупинити видаткові операції на рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС" ( код ЄДРПОУ 38668747, с. Олександрівка, Жмеринський район, Вінницька область, 23127) шляхом накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника. податків, що знаходяться в банку.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю "ПОЛЮС-ЛЮКС" відчужувати рухоме та нерухоме майно.

Зобов'язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЮС-ЛЮКС" допустити податкового керуючого Головного управління ДФС у Вінницькій області для опису майна у податкову заставу.

Рішення суду першої інстанції набирає законної сили в порядку, визначеному ст. 255 КАС України.

Відповідно до ст. 295 КАС України, апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

позивач - Головне управління ДФС у Вінницькій області (код ЄДРПОУ 39402165, адреса: 21100, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7)

відповідач - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛЮС-ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 38668747, адреса: 23127, Вінницька область, Жмеринський район, с. Олександрівка).

Суддя підпис Крапівницька Н. Л.

Копія вірна СУДДЯ

Секретар

Дата ухвалення рішення 17.09.2018
Зареєстровано 13.11.2018
Оприлюднено 13.11.2018

Судовий реєстр по справі 0240/2555/18-а

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 17.09.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 27.08.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 06.08.2018 Вінницький окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону