ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

05.11.2018Справа № 910/11758/18

За позовом товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД

До 1. Товариства з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву

тунелів і підземних споруд спеціального призначення

2. Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ

Головного територіального управління юстиції в місті Києві

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів Комунальне підприємство ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР Виконавчого органу

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

про визнання права власності на транспортні засоби та зняття арешту,

Господарський суд міста Києва у складі судді Спичака О.М.

за участю секретаря судового засідання

Тарасюк І.М.

Представники сторін:

від позивача: Стеценко Д.Л.

від відповідача 1: КоломієцьЄ.В.

від відповідача 2: не з'явився

від третьої особи: не з'явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа за позовом товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД до Товариства з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення та Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві про визнання права власності на транспортні засоби (згідно переліку) та зняття арешту з них, накладеного в рамках виконавчих проваджень № 56983290 від 13.08.2018р., № 56983314 від 13.08.2018р. та № 56913994 від 03.08.2018р. Шевченківським районним відділом державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві , боржником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення .

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 20.06.2018р. між відповідачем-1 (продавець) та позивачем (покупець) укладено договір купівлі-продажу транспортних засобів №20/18-06, відповідно до умов якого відповідач-1 зобов'язався продати, а позивач зобов'язався прийняти та оплатити вартість транспортних засобів. Як зазначає позивач, з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі вказаний транспортний засіб вибув з власності відповідача-1 та перейшов у власність позивача, а тому накладення арешту на вказаний транспортний засіб постановою Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві в межах виконавчих проваджень № 56983290 від 13.08.2018р., № 56983314 від 13.08.2018р. та № 56913994 від 03.08.2018р. про стягнення боргу з відповідача-1, обмежує власника у здійсненні права власності.

Ухвалою від 13.09.2018р. відкрито провадження по справі; постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено судове засідання на 08.10.2018р.

Відповідач 1 у заяві 08.10.2018р. позов товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД визнав.

Ухвалою від 08.10.2018р. залучено до участі у розгляді справи в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів Комунальне підприємство ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

08.10.2018р. судом було відкладено підготовче засідання на 22.10.2018р.

22.10.2018р. судом було закрито підготовче провадження по справі та призначено справу до судового розгляду по суті на 05.11.2018р.

05.11.2018р. представником позивача було надано усні пояснення по суті спору, згідно змісту яких позовні вимоги підтримано в повному обсязі.

Представник відповідача 1 позовні вимоги визнав.

Представник відповідача 2 у судове засідання 05.11.2018р., як і в попередні засідання суду, не з'явився, проте, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, що підтверджується поштовим повідомленням №0103048062435.

Представник третьої особи у судове засідання 05.08.2018р. також не з'явився, проте, про дату час та місуе розгляду справи був повідомлений, що підтверджується поштовим повідомленням №0103048062427.

З приводу неявки вказаних учасників судового процесу суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.1 ст.202 Господарського процесуального кодексу України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

Згідно ч.1 ст.3 Господарського процесуального кодексу України судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України Про міжнародне приватне право , Закону України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом , а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

За приписами ст.9 Конституції України, статті 19 Закону України Про міжнародні договори України і статті 4 Господарського процесуального кодексу України господарські суди у процесі здійснення правосуддя мають за відповідними правилами керуватися нормами документів, ратифікованих законами України.

Відповідно до ч.1 ст.1 Закону України Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950р., Першого протоколу та протоколів №2, 4, 7 та 11 до Конвенції Україна повністю визнає на своїй території дію приписів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо визнання обов'язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикцію Суду в усіх питаннях, що стосуються її тлумачення і застосування.

Водночас ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини встановлено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожен має право на справедливий розгляд його справи.

У рішенні 15-рп/2004 від 02.11.2004р. Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень ст.69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) визначено, що справедливість - одна з основних засад права, є вирішальною у визначенні його як регулятора суспільних відносин, одним із загальнолюдських вимірів права. Зазвичай справедливість розглядають як властивість права, виражену, зокрема, в рівному юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх перед законом і засобах, що обираються для їх досягнення.

Значення принципів справедливості та добросовісності поширюється не тільки на сферу виконання зобов'язань, а і на сферу користування правами, тобто, такі засади здійснення судочинства виступають своєрідною межею між припустимим використанням права (як формою правомірного поводження) та зловживанням правами (як формою недозволеного використання прав).

Одночасно, застосовуючи відповідно до ч.1 ст.11 Господарського процесуального кодексу України, ст.17 Закону України Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді справи ч.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, суд зазначає, що право особи на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку кореспондується з обов'язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п.35 рішення від 07.07.1989р. Європейського суду з прав людини у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов'язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням ч.1 ст.6 даної Конвенції (рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005р. у справі Смірнова проти України ).

Наразі, за висновками суду, неявка відповідача 2 та третьої особи не перешкоджає розгляду спору у судовому засіданні 05.11.2018р.

В судовому засіданні 05.11.2018р. на підставі ст. 240 Господарського процесуального кодексу України проголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення представників позивача та відповідача 1, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

20.06.2018р. між товариством з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення (продавець) було укладено договір купівлі - продажу №20/18-06/2, відповідно до п.1.1 якого продавець зобов'язується передати покупцю у власність, а покупець прийняти та оплатити визначені у даному договорі транспортні засоби.

Зі змісту вказаного пункту укладеного між сторонами правочину полягає, що товаром визначено, зокрема, наступні транспортні засоби: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990.

Ціна даного договору становить 1 153 808 грн., без урахування податку на додану вартість (п.2.1 договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р.).

Пунктом 3.1 договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р. передбачено, що приймання-передача транспортних засобів проводиться уповноваженими представниками продавця та покупця і оформлюється актом приймання-передачі транспортних засобів, який є невід'ємною частиною цього договору.

У п.3.4 означеного договору вказано, що право власності на транспортні засоби переходить до покупця з моменту приймання транспортних засобів за актом приймання - передачі транспортних засобів та підписання видаткових накладних.

Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (п.6.1 договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р.).

Як свідчать матеріали справи, на виконання договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р. продавцем було передано покупцю транспортні засоби, перелік яких погоджено у п.1.1, про що сторонами складено та підписано акт від 20.06.2018р. приймання-передачі та видаткові накладні №РН-0000002 від 20.06.2018р. й №РН-0000007 від 20.06.2018р.

товариством з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД було оплачено придбані у відповідача 1 транспортні засоби, що підтверджується платіжним дорученням №46 від 20.06.2018р.

За твердженнями позивача, останнім було перереєстровано на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАВІГАТОРСПЕЦБУД" лише частину транспортних засобів, придбаних за договором №20/18-06/2 від 20.06.2018р.

При вчиненні дій щодо реєстрації транспортних засобів: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990, було встановлено, що на останні в межах виконавчого провадження, боржником за яким є Товариства з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення , державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві було накладено арешт.

Отже, за твердженнями позивача, фактичне накладення на вказане майно арешту після набуття позивачем на нього майнових прав, вказує на порушення прав та законних інтересів товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД як власника транспортних засобів, а отже, у відповідності до ст.59 Закону України Про виконавче провадження у останнього виникло право на звернення до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту.

Оцінюючи подані сторонами докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, та враховуючи, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, господарський суд дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню. При цьому, суд виходить з наступного.

Згідно ч.1 ст.2 Господарського процесуального кодексу України завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням (ч.2 ст.4 Господарського процесуального кодексу України).

Статтею 20 Господарського кодексу України передбачено, що кожний суб'єкт господарювання та споживач має право на захист своїх прав і законних інтересів.

Захист цивільних прав та інтересів судом здійснюється у спосіб встановлений законом або договором.

Згідно з ч. 1 ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Цивільне законодавство не містить визначення поняття способів захисту цивільних прав та інтересів. За їх призначенням вони можуть вважатися визначеним законом механізмом матеріально-правових засобів здійснення охорони цивільних прав та інтересів, що приводиться в дію за рішенням суду у разі їх порушення чи реальної небезпеки такого порушення.

Способи захисту мають універсальний характер, вони можуть застосовуватись до всіх чи більшості відповідних суб'єктивних прав. Разом з тим зазначений перелік способів захисту цивільних прав чи інтересів не є вичерпним. Відповідно до ст.16 Цивільного кодексу України суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом.

В силу норм п.1 ч.2 ст.16 вказаного Кодексу та ч.2 ст.20 Господарського кодексу України способом захисту прав та інтересів може бути, в тому числі, визнання права.

Статтею 1 Протоколу №11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст.13 Конституції України держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.

Статтею 41 Конституції України п. 2 ч.1 ст.3, ст.321 Цивільного кодексу України ніхто не може бути позбавлений права власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, встановлених Конституцією та законом. Враховуючи, що згідно зі ст.92 Конституції України правовий режим власності визначається виключно законами України, то інші нормативно-правові акти, які обмежують права власника і не мають ознак закону, не підлягають застосуванню. Аналогічну правову позицію наведено у п.1 Постанови №5 від 07.02.2014р. Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав .

Позов про визнання права власності є речово-правовим, вимоги якого звернені до суду, який повинен підтвердити наявність у позивача права власності на спірне майно. Об'єктом цього позову є усунення невизначеності відносин права власності позивача. Підставою позову є обставини, що підтверджують право власності позивача на майно. Умовами задоволення позову про визнання права власності на майно є наявність у позивача доказів на підтвердження в судовому порядку факту приналежності йому спірного майна на праві власності.

За приписами ст.321 Цивільного кодексу України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.386 Цивільного кодексу України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб'єктів права власності. Власник, який має підстави передбачати можливість порушення свого права власності іншою особою, може звернутися до суду з вимогою про заборону вчинення нею дій, які можуть порушити його право, або з вимогою про вчинення певних дій для запобігання такому порушенню.

Зазначена норма гарантує власнику можливість вимагати не лише усунення порушень його права власності, що вже відбулися, а й звертатися до суду за захистом своїх прав, що можуть бути реально порушені в майбутньому, тобто застосовувати такий спосіб захисту своїх порушених прав, як попередження або припинення можливого порушення його прав власника в майбутньому.

Статтею 392 Цивільного кодексу України встановлено, що власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

З наведених норм закону випливає, що позов про визнання права власності може пред'являтись у випадках, коли належне певній особі право або набуття цією особою права не визнається, оспорюється іншою особою.

Статтею 129 Конституції України встановлено, що основними засадами судочинства є змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно з ч.ч.1-3 ст.13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Аналогічна норма міститься у ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України.

Частиною 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

За таких обставин, враховуючи зміст ст.129 Конституції України, ч.ч.1-3 ст.13, ч.1 ст.74 Господарського процесуального кодексу України при зверненні до суду з позовом про визнання права власності заявником повинно бути доведено, зокрема, факт правомірного набуття відповідного майнового права та невизнання чи оспорювання цього права іншою особою (відповідачем).

Як було встановлено вище, 20.06.2018р. між товариством з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД (покупець) та Товариством з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення (продавець) було укладено договір купівлі - продажу №20/18-06/2, відповідно до п.1.1 якого продавець зобов'язується передати покупцю у власність, а покупець прийняти та оплатити визначені у даному договорі транспортні засоби.

Зі змісту вказаного пункту укладеного між сторонами правочину полягає, що товаром визначено, зокрема, наступні транспортні засоби: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990.

На виконання договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р. продавцем було передано покупцю транспортні засоби, перелік яких погоджено у п.1.1 вказаного паровичну, про що сторонами складено та підписано акт від 20.06.2018р. приймання-передачі та видаткові накладні №РН-0000002 від 20.06.2018р. й №РН-0000007 від 20.06.2018р.

товариством з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД було оплачено придбані у відповідача 1 транспортні засобі, що підтверджується платіжним дорученням №46 від 20.06.2018р.

Оцінюючи вказаний правочин в якості підстави для виникнення у позивача права власності на товар - транспортні засоби, суд зазначає наступне.

Статтею 328 Цивільного кодексу України встановлено, що право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

При цьому, діє презумпція правомірності набуття права власності на певне майно, яка означає, що право власності на конкретне майно вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом (п.5 Постанови №5 від 07.02.2014р. Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Про судову практику в справах про захист права власності та інших речових прав ).

Частинами 1, 2 ст.334 Цивільного кодексу України передбачено, що право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом. Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв'язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов'язання доставки.

Судом вказувалось, що у п.3.4 договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р. зазначено, що право власності на транспортні засоби переходить до покупця з моменту приймання транспортних засобів за актом приймання - передачі транспортних засобів та підписання видаткових накладних.

Господарським судом також було встановлено, що транспортні засоби було передано продавцем покупцю за актом приймання - передачі, що вказує на виникнення у позивача майнових прав (права власності) на товар за договором №20/18-06/2 від 20.06.2018р.

При цьому, надаючи оцінку вказаному правочину, як підставі виникнення права власності у позивача на спірне майно, судом також враховано, що Закон України Про дорожній рух регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов'язки і відповідальність суб'єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, об'єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання.

Статтею 34 вказаного нормативно-правового акту визначено, що державна реєстрація транспортного засобу полягає у здійсненні комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, звіркою і, за необхідності, дослідженням ідентифікаційних номерів складових частин та оглядом транспортного засобу, оформленням і видачею реєстраційних документів та номерних знаків. Державний облік зареєстрованих транспортних засобів включає в себе процес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про зареєстровані транспортні засоби та їх власників. Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення. Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України. Власники транспортних засобів та особи, які використовують їх на законних підставах, зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) належні їм транспортні засоби протягом десяти діб після придбання, митного оформлення, одержання транспортних засобів або виникнення обставин, що потребують внесення змін до реєстраційних документів. На транспортні засоби оформляються та видаються реєстраційні документи, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України, та закріплюються номерні знаки, які відповідають вимогам стандартів. Закупівля за державні кошти бланків реєстраційних документів та номерних знаків для транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог законодавства тими органами, на які покладений обов'язок щодо їх реєстрації.

Процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, оформлення та видачі реєстраційних документів і номерних знаків, затверджена Постановою №1388 від 07.09.1998р. Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів .

Пунктом 7 вказаного Порядку передбачено, що власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі - власники) зобов'язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини). Експлуатація транспортних засобів, що не зареєстровані (не перереєстровані) у підрозділах Державтоінспекції (крім транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цим Порядком) та без номерних знаків, що відповідають державним стандартам, а також ідентифікаційні номери складових частин яких не відповідають записам у реєстраційних документах або знищені чи підроблені, забороняється.

Тобто, з системного аналізу наведених правових норм полягає, що останні визначають не відмінний від ст.334 Цивільного кодексу України, момент виникнення у особи права власності на транспортний засіб, а лише обов'язок власника (тобто, особи яке вже набула майнові права на вказаний об'єкт) здійснити його реєстрацію. Аналогічну правову позицію наведено у постанові від 13.02.2018р. Верховного Суду по справі №910/11266/17.

При цьому, суд звертає увагу на те, що правовим наслідком невиконання власниками транспортних засобів наведеного вище обов'язку ніяким чином не є припинення права, а лише заборона експлуатації такого транспортного засобу.

Вказаним вище спростовуються заперечення третьої особи стосовно того, що право власності на автомобіль виникає з моменту його державної реєстрації.

За таких обставин, виходячи з приписів ст.334 Цивільного кодексу України та умов укладеного між позивачем та відповідачем 1 правочину, з огляду на фактичні обставини справи, суд дійшов висновку щодо наявності у товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД права власності на наступні транспортні засоби: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990.

Таким чином, позовні вимоги про визнання права власності на означене рухоме майно підлягають задоволенню в повному обсязі.

Щодо вимог про зняття арешту з вказаних вище транспортних засобів суд зазначає наступне.

За приписами ст.59 Закону України Про виконавче провадження особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржникові, може звернутися до суду з позовом про визнання права власності на це майно і про зняття з нього арешту. У разі набрання законної сили судовим рішенням про зняття арешту з майна боржника арешт з такого майна знімається згідно з постановою виконавця не пізніше наступного дня, коли йому стало відомо про такі обставини. 4. Підставами для зняття виконавцем арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини є:1) отримання виконавцем документального підтвердження, що рахунок боржника має спеціальний режим використання та/або звернення стягнення на такі кошти заборонено законом; 2) надходження на рахунок органу державної виконавчої служби, рахунок приватного виконавця суми коштів, стягнених з боржника (у тому числі від реалізації майна боржника), необхідної для задоволення вимог усіх стягувачів, стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, накладених на боржника; 3) отримання виконавцем документів, що підтверджують про повний розрахунок за придбане майно на електронних торгах; 4) наявність письмового висновку експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання щодо неможливості чи недоцільності реалізації арештованого майна боржника у зв'язку із значним ступенем його зношення, пошкодженням; 5) відсутність у строк до 10 робочих днів з дня отримання повідомлення виконавця, зазначеного у частині шостій статті 61 цього Закону, письмової заяви стягувача про його бажання залишити за собою нереалізоване майно; 6) отримання виконавцем судового рішення про скасування заходів забезпечення позову; 7) погашення заборгованості із сплати періодичних платежів, якщо виконання рішення може бути забезпечено в інший спосіб, ніж звернення стягнення на майно боржника; 8) отримання виконавцем документального підтвердження наявності на одному чи кількох рахунках боржника коштів, достатніх для виконання рішення про забезпечення позову. У всіх інших випадках арешт може бути знятий за рішенням суду.

Як свідчать матеріали справи, 03.08.2018р. державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві Колодчуком С.В. було відкрито виконавче провадження №56913994, боржником за яким є Товариство з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення , а стягувачем Комунальне підприємство ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

03.08.2018р. державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві Колодчуком С.В. накладено арешт на все майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення , в тому числі, спірне рухоме майно.

Отже, виходячи з висновків суду щодо виникнення у позивача на підставі договору №20/18-06/2 від 20.06.2018р. права власності на транспортні засоби: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990, суд дійшов висновку щодо обґрунтованості позовних вимог про зняття арешту, накладеного на наведене майно згідно постанови від 03.08.2018р. про арешт майна в межах виконавчого провадження №56913994.

Згідно приписів ст.129 Господарського процесуального кодексу України судовий збір покладається на відповідача 1.

Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236 - 240 Господарського процесуального кодексу України,

ВИРІШИВ:

1. Задовольнити позовні вимоги повністю.

2. Визнати право власності товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД (01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 3-А, ЄДРПОУ 34412917) на транспортні засоби: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990.

3. Зняти арешт, накладений в межах виконавчого провадження №56913994 державним виконавцем Шевченківського районного відділу державної виконавчої служби міста Київ Головного територіального управління юстиції в місті Києві, боржником за яким є Товариства з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення , з наступних транспортних засобів: ГАЗ-3110 Волга, номерний знак 28611 КА, номер кузова Y7D311000Y0391458, робочий об'єм двигуна 2445, 2000 року випуску; ГАЗ-31105, номерний знак АА 6789 АО, номер кузова 31105050065408, робочий об'єм двигуна 2445, рік випуску 2005; ГАЗ-2705-АС-6-242, номерний знак АА 6763 ВВ, номер кузова Y7C27050050028877, робочий об'єм двигуна 2890, 2005 року випуску; ГАЗ-52 (авар. АРТ- 2), номерний знак 17311 КА, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1976; ГАЗ-52-01, номерний знак 20684 КА, номер кузова XTN520100H1005396; робочий об'єм двигуна 3480; рік випуску 1987; ГАЗ-66, номерний знак АА 4167 ВА, номер кузова 0707983, робочий об'єм двигуна 4250, рік випуску 1992; ГАЗ-66, номерний знак 9410 КИЛ, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1985; ГАЗ-66 (УГБ 50М), номерний знак 17490 КА, об'єм двигуна 4250, рік випуску 1978; ЗІЛ-131, номерний знак 21589 КА, номер кузова 611030, об'єм двигуна 6000, рік випуску 1984; ЗІЛ-131 (бурова установка УРБ- 1ВС), номерний знак 21591 КА, номер кузова 325396, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1978; ЗІЛ-130 (Автопідйомник), номерний знак 08627 КА, номер кузова 2289382, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1984; ЗІЛ-157, номерний знак АА 0276 КВ, номер кузова 268735, об'єм двигуна 5550, рік випуску 1963; ЗІЛ-431410 (Цистерна), номерний знак АА 2164 СВ, номер кузова 2823625, об'єм двигуна 6000, рік виписку 1988; Камаз-43101 (УРБ 2.5А), номерний знак АА 1061 ІС, номер кузова 0003685, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1989; Камаз-43101, номерний знак АА 1026 КО, номер кузова 0019606, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1990; Камаз-55102, номерний знак АА 3094 ВВ, номер кузова 1010534, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1992; Камаз-5511, номерний знак 18360 КА, номер кузова 5511110670, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1982; Камаз-53213, номерний знак 24024 КА, номер кузова 532130017228, об'єм двигуна 10850, рік випуску 1988; МАЗ-5551, номерний знак 0798 КИТ, номер кузова 40043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 0858 КИТ, номер кузова 38373, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1993; МАЗ-5551, номерний знак 18281 КА, номер кузова 55510230000558,об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-5551, номерний знак 18283 КА, номер кузова 55510230000551; об'єм двигуна 11150, рік випуску 2003; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4413 ІК, номер кузова Y3M55510290013241, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223 номерний знак АА4416 ІК, номер кузова Y3M55510290013175, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4418 ІК, номер кузова Y3M55510290013260, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-555102-223, номерний знак АА4419 ІК, номер кузова Y3M55510290013267, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-551605, номерний знак АА8246 ІК, номер кузова Y3M55160580015148, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3613 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002043, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА 3614 ІМ, номер кузова Y3M5337A290002029, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ КС-35715 Івановець , номерний знак АА3618 ІМ, номер кузова Y3M5337A290001846, об'єм двигуна 11150, рік випуску 2009; МАЗ-642208 (тягач), номерний знак АА1545ІН, номер кузова Y3M64220880007076, об'єм двигуна 14860, рік випуску 2008; МАЗ-5334, номерний знак 0070 КИТ, номер кузова 3000, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1979; MA3-5334 (УРБ 3 AM), номерний знак 8687 КИН, номер кузова 60896, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1984; МАЗ-5334 (УРБ 3 А), номерний знак 3904 КИМ, номер кузова 85790, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1986; МАЗ-500, номерний знак 51738 КА, номер кузова 42772, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; МАЗ-500, номерний знак 46351 КТ, об'єм двигуна 11150, рік випуску 1970; Краз-6510, номерний знак 20180 КА, номер кузова X1C651001N0737032, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1992; Краз-65101 (КС 457), номерний знак 5959 КІА, номер кузова 773514, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1994; Краз-255 Б, номерний знак 0959 КІВ, номер кузова 153944, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1971; (Краз-255Б)Екскаватор ЭО-4421, номерний знак АА 1765 ВС, номер кузова 255Б1516895, об'єм двигуна 14860, рік випуску 1984; ТСМ 993930 (Причіп), номерний знак АА 5572 ХР, номер кузова XWL99393090000119, рік випуску 2009; ПГМФ-8304 (Причіп), номерний знак 17636 КА, номер кузова Y9B83040020000051, рік випуску 2002; ОДАЗ-93572 (Причіп), номерний знак 23156 КА, номер кузова Y7993512040A23001, рік випуску 2004; 2-ПН-4 (Причіп), номерний знак АА 9514 XX, номер кузова 126271, рік випуску 1986; TADANO TR 250М, номерний знак АА 9246 КН, номер кузова TR2522464, рік випуску 1990; УАЗ 469Б, номерний знак АА7386МВ, завод. номер шасі 028973/4403G, об'єм двигуна 2445, рік випуску 1990.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Управління по будівництву тунелів і підземних споруд спеціального призначення (01034, м.Київ, вул.Пушкінська, будинок 9-Г, ЄДРПОУ 04013382) на користь товариства з обмеженою відповідальністю НАВІГАТОРСПЕЦБУД (01015, м.Київ, вул.Лейпцизька, будинок 3-А, ЄДРПОУ 34412917) судовий збір в сумі 17307,12 грн.

5. Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили у відповідності до приписів ст.241 Господарського процесуального кодексу України. Згідно ч.1 ст.256 та п.п.17.5 пункту 17 Розділу XI Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення.

Повний текст складено та підписано 14.11.2018р.

Суддя Спичак О.М.

Зареєстровано 14.11.2018
Оприлюднено 15.11.2018
Дата набрання законної сили 05.11.2018

Судовий реєстр по справі 910/11758/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.11.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 23.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 11.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 08.10.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 13.09.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону