ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"06" листопада 2018 р.м. Одеса Справа № 916/1621/18

За позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «Карго-Сервіс» (65000, м. Одеса, вул. Преображенська, б. 11, офіс 9; код ЄДРПОУ 32184408)

До відповідачів: Приватного підприємства «НІКА» в особі голови комісії з припинення ОСОБА_1 (65005, м. Одеса, вул. Бабеля, б. 24; код ЄДРПОУ 30542866); Одеської митниці ДФС (65078, м. Одеса, вул. Гайдара, б. 21-А; код ЄДРПОУ 39441717)

про усунення перешкод у користуванні нежитловим приміщенням

Суддя Рога Н.В.

Секретар с/з ОСОБА_2

Представники:

Від позивача : ОСОБА_3 - на підставі довіреності № 30/07/18 від 30.07.2018 р.;

Від відповідача (ПП «НІКА» ): не з`явився.

Від відповідача (Одеська митниця ДФС): ОСОБА_4 - на підставі довіреності № 1590/15-70-10 від 14.12.2017 р.; ОСОБА_5 - на підставі довіреності №24/5/15-70-10 від 12.01.18р.; ОСОБА_6- згідно довіреності від 29.10.2018р.

В засіданні брали участь:

Від позивача : не з'явився;

Від відповідача (ПП «НІКА» ): не з'явився;

Від відповідача (Одеська митниця ДФС): ОСОБА_6- згідно довіреності від 29.10.2018р.

Суть спору: Позивач, Товариство з обмеженою відповідальністю (далі- ТОВ) Карго-Сервіс , звернувся до господарського суду Одеської області з позовом до приватного підприємства НІКА в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 та Одеської митниці ДФС про зобов'язання звільнити частину приміщення, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, де зберігається передане приватному підприємству НІКА на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС майно згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р.

Згідно уточнень до позовної заяви, що надійшли до суду 22.08.2018р., позивач просить суд зобов'язати Приватне підприємство (далі-ПП) НІКА в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 та Одеську митницю ДФС звільнити складське приміщення площею 200,00 кв.м, складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, що розташовані на другому поверсі нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, а також, площадку площею 230,00 кв.м за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, де зберігається передане приватному підприємству НІКА на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС майно згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р.

Відповідач - Одеська митниця ДФС проти позову заперечує у повному обсязі з мотивів, викладених у відзиві на позовну заяву, що надійшов до суду 04.09.2018р.

Відповідач- ПП "НІКА" про місце, дату та час судових засідань повідомлявся за юридичною адресою, але судова кореспонденція повернута поштою із позначкою за не витребуванням . Представник відповідача в судові засідання не з'являвся. Відзив на позовну заяву у встановлений судом строк відповідачем подано не було.

За приписами п.7 ст.120 ГПК України учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає.

Відповідно до частини дев'ятої статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Позивач у справі - ТОВ Карго-Сервіс зазначив, що товариство є власником нежилої будівлі, загальною площею 5771,6 кв.м, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, б.1-а,1-д.

01 січня 2014р. між ТОВ Карго-Сервіс (Орендодавець) та ПП "НІКА" (Орендар) був укладений Договір №07-27/13-Н оренди нежитлових приміщень, згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування нежитлові приміщення згідно додатку №1 до цього Договору, а саме: складське приміщення площею 200,00 кв.м, складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, площадка площею 230, 00 кв.м.

Згідно п.8.1 Договору строк його дії з моменту підписання і до 31.12.2014р.

Відповідно до п.2.4 Договору у випадку припинення Договору об'єкт оренди повертається Орендарем Орендодавцеві протягом 10 робочих днів , про що складається акт Приймання-передачі з оренди, який є доказом фактичного повернення об'єкта оренди Орендодавцеві. Об'єкт вважається поверненим Орендодавцеві з дати підписання сторонами акту приймання-передачі і з цієї дати Орендодавець припиняє нараховувати орендну плату Орендарю.

Крім того, за умовами п.5.2.7 Договору у випадку припинення дії Договору або його дострокового припинення Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди та майно , що надавалось в оренду разом з об'єктом оренди , у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зношення.

Позивач зазначає, що станом на дату розгляду справи, акт приймання-передачі щодо повернення майна з орендного користування сторонами не підписаний, а тому об'єкт оренди не повернуто Орендодавцеві.

Крім того, розділом 3 Договору встановлено, що місячна орендна плата за користування об'єктом оренди розраховується у відповідності до додатку №1 до Договору . Загальна сума орендної плати за об'єкт оренди в цілому становить 15 240 грн. ( з ПДВ). Орендна плата за наступний місяць сплачується Орендарем щомісячно, не пізніше 25 числа поточного місяця, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Орендодавця згідно виставлених рахунків. Орендна плата нараховується Орендарю з моменту прийняття об'єкта оренди по акту приймання-передачі від Орендодавця і до фактичного повернення йому цього об'єкта в такому ж порядку. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця.

Позивач зазначає, що ПП "НІКА" з січня 2015р. припинило сплату орендної плати, що також є порушенням умов Договору.

Позивач також зазначив, що за наявною у нього інформацією, у складських приміщеннях, наданих в орендне користування ПП "НІКА" згідно Договору, зберігається майно, яке передане ПП "НІКА" на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р.

З метою усунення перешкод у користуванні своєю власністю, ТОВ Карго-Сервіс 05.05.2018р. звернулося до Одеської митниці ДФС із пропозицією забезпечити участь своїх повноважних представників та представників ПП "НІКА" у процедурі повернення об'єкта оренди ТОВ Карго-Сервіс . Але, явку представників забезпечено не було.

Крім того, позивач зазначає , що відсутня можливість проведення інвентаризації майна, яке передане ПП "НІКА" на відповідальне зберігання та яке знаходиться на об'єкті оренди.

З урахуванням зазначеного, посилаючись на положення законодавства України щодо захисту права власності, а саме: ч.4 ст.41 Конституції України , ст.317, ст.391 Цивільного кодексу України, позивач зазначає, що у даному випадку, єдиною можливістю відновити порушене право ТОВ Карго-Сервіс на вільне користування своєю власністю , є покладення на відповідачів обов'язку усунути перешкоди в користуванні майном та зобов'язання їх звільнити зайняту частину приміщення, розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д.

Таким чином, позивач просить суд зобов'язати Приватне підприємство (далі- ПП) НІКА в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 та Одеську митницю ДФС звільнити складське приміщення площею 200,00 кв.м , складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, що розташовані на другому поверсі нежитлового приміщення , розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, а також площадку площею 230,00 кв.м за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, де зберігається передане приватному підприємству НІКА на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС майно згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р.

Відповідач- ПП "НІКА" своїм правом на захист у судовому порядку не скористався.

Відповідач - Одеська митниця ДФС проти позову заперечує, посилаючись на те, що 14.02.2013р. між ПП „Ніка» (Зберігач) та Південною митницею (Поклажодавець) було укладено договір за №44 про надання послуг відповідального зберігання, у відповідності до п.п.1.1.1, 1.4, 1.5 якого Зберігач зобов'язується надати Поклажодавцю послуги відповідального зберігання предметів, вилучених по протоколам про порушення митних правил, конфіскованих за рішенням суду, переданих для зберігання та інші предмети, що підлягають передачі у власність держави Україна. Право власності на майно до Зберігача не переходить, воно не може бути задіяне в господарському обороті Зберігача або бути передане ним третім особам. Конкретний перелік та види майна, що передається на відповідальне зберігання визначається в окремих актах прийому-передачі майна на відповідальне зберігання.

Положеннями п. 11.1 договору №44 про надання послуг відповідального зберігання від 14.02.2013р. визначено, що договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін, а в частині надання послуг діє з 01.01.2013р. по 31.12.2013р. або до повного виконання зобов'язань сторонами за договором (повне надання послуг, повний розрахунок за надані послуги).

Відповідно до п. п. 5.1, 5.2 договору №44 про надання послуг відповідального зберігання від 14.02.2013р. послуги надаються Зберігачем після підписання договору у строк не пізніше 10 робочих днів та погоджуються сторонами окремо в кожному випадку. Місце надання послуг визначено умовами договору за адресами: м. Ізмаїл, вул. Аеродромна, 2; м. Ізмаїл, вул. Короленка, 45; м. Одеса, вул. Хімічна, 1-д.

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013р. №229 „Про утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів» було утворено як юридичну особу публічного права, зокрема, Південну митницю Міндоходів; реорганізовано Південну митницю шляхом приєднання до Південної митниці Міндоходів та визначено Південну митницю Міндоходів (територіальний орган Міністерства доходів і зборів) правонаступником територіальних органів Державної податкової служби та Державної митної служби, тобто Південної митниці.

В подальшому, 01.04.2014р. між Південною митницею Міндоходів (Поклажодавець) та ПП „Ніка» (Зберігач) було укладено договір №213 про надання послуг відповідального зберігання, у відповідності до п.1.1.1 якого Зберігач зобов'язується надати Поклажодавцю послуги відповідального зберігання предметів, вилучених по протоколам про порушення митних правил, конфіскованих за рішенням суду, переданих для зберігання та інші предмети, що підлягають передачі у власність держави Україна .

Відповідно до п. 11.1 договору №213 про надання послуг відповідального зберігання від 01.04.2014р. договір набуває чинності з дня його підписання уповноваженими представниками сторін, а в частині надання послуг діє з 01.01.2014р. по 31.12.2014р. або до повного виконання зобов'язань сторонами за договором (повне надання послуг, повний розрахунок за надані послуги). Сторони домовились, що згідно ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання.

На виконання положень договору №44 про надання послуг відповідального зберігання від 14.02.2013р. та договору №213 про надання послуг відповідального зберігання від 01.04.2014р. між Південною митницею (а потім і Південною митницею Міндоходів) та ПП „Ніка» було підписано наступні акти прийому-передачі майна від 28.11.2012р. на суму 159 060,07 грн., від 30.04.2013р. на суму 153 430,95 грн., від 30.04.2013р. на суму 105 000,00 грн., від 23.10.2012р. на суму 46 002,12 грн., від 30.04.2013р. на суму 6 054,95 грн., від 03.08.2013р. на суму 906 073,14 грн., від 12.12.2013р. на суму 79,92 грн., від 12.12.2013р. на суму 613,86 грн.; від 24.11.2014р. на суму 340 862, 23 грн., від 06.08.2013р. на суму 202 693,48 грн.; від 30.10.2013р. на суму 2 950,00 грн. від 15.10.2013р. на суму 6 980,58 грн.; від 13.07.2013р. на суму 4 502,00 грн.; від 11.09.2013р. на суму 2 040,00 грн.; від 19.04.2014р. на суму 10 300,00 грн.; від 27.05.2013р. на суму 39 960,00 грн.; від 07.03.2014р. на суму 296 349,44 грн., у відповідності до яких Поклажодавець передав, а Зберігач прийняв майно у кількості та асортименті, вказаних у актах.

Одеська митниця ДФС була утворена як юридична особа публічного права (територіальний орган Державної фіскальної служби) на підстав Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р. за №311 „Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» . При цьому, вказаною постановою Південну митницю Міндоходів було реорганізовано шляхом її приєднання до відповідного територіального органу Державної фіскальної служби - Одеської митниці ДФС України. Отже, Одеська митниця ДФС є правонаступником Південної митниці Міндоходів, а, отже, правонаступником Поклажодавця за договором №44 про надання послуг відповідального зберігання від 14.02.2013р. та договором №213 про надання послуг відповідального зберігання від 01.04.2014р.

Відповідач зазначив, що Одеська митниця ДФС неодноразово намагалася отримати доступ до майна, переданого на відповідальне зберігання ПП "НІКА" з метою проведення його інвентаризації, але доступу до майна отримано не було . При цьому, незабезпечення допуску до майна мало систематичний характер протягом 2015-2017років, що підтверджується протоколами засідання інвентаризаційних комісій.

За таких обставин, Одеська митниця ДФС посилається на відсутність вини Митниці щодо неможливості власником приміщень - ТОВ Карго-Сервіс здійснювати розпорядження своїм майном, а також на відсутність порушення прав та охоронюваних законом інтересів позивача зі сторони Одеської митниці ДФС.

Розглянув матеріали справи, судом встановлено, що ТОВ Карго-Сервіс є власником нежилої будівлі , загальною площею 5771,6 кв.м, розташованої за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, б.1-а,1-д, що підтверджується Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно станом на 25.08.2018р. .

01 січня 2014р. між ТОВ Карго-Сервіс (Орендодавець) та ПП "НІКА" (Орендар) був укладений Договір №07-27/13-Н оренди нежитлових приміщень, згідно якого Орендодавець передає, а Орендар приймає в тимчасове платне користування нежитлові приміщення згідно додатку №1 до цього Договору, а саме: складське приміщення площею 200,00 кв.м, складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, площадка площею 230, 00 кв.м.

Відповідно до ч.1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

Згідно ч.1 ст.283 Господарського кодексу України за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності.

Отже, виходячи з зазначених положень законодавства, правовідносини, що виникли між ТОВ Карго-Сервіс та ПП "НІКА" на підставі Договору №07-27/13-Н оренди нежитлових приміщень від 01.01.2014р. , є орендними.

Згідно п.8.1 Договору строк його дії з моменту підписання і до 31.12.2014р. За умовами п.8.2 договору він припиняється, зокрема, у випадку закінчення строку, на який його було укладено. При цьому, Договір не містить положень щодо можливості автоматичного продовження строку дії Договору. Доказів укладення сторонами додаткових угод щодо продовження строку дії Договору матеріали справи не містять.

Отже, строк дії Договору №07-27/13-Н оренди нежитлових приміщень від 01.01.2014р. закінчився 31.12.2014р.

Відповідно до п.2.4 Договору у випадку припинення Договору об'єкт оренди повертається Орендарем Орендодавцеві протягом 10 робочих днів , про що складається акт Приймання-передачі з оренди, який є доказом фактичного повернення об'єкта оренди Орендодавцеві. Об'єкт вважається поверненим Орендодавцеві з дати підписання сторонами акту приймання-передачі і з цієї дати Орендодавець припиняє нараховувати орендну плату Орендарю.

Крім того, за умовами п.5.2.7 Договору у випадку припинення дії Договору або його дострокового припинення Орендар зобов'язаний повернути Орендодавцеві об'єкт оренди та майно, що надавалось в оренду разом з об'єктом оренди , у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зношення.

Але, станом на дату розгляду справи акт приймання -передачі щодо повернення майна з орендного користування сторонами не підписаний , а тому об'єкт оренди не повернуто Орендодавцеві.

За приписами ч.1 ст.785 Цивільного кодексу України у разі припинення договору найму наймач зобов'язаний негайно повернути наймодавцеві річ у стані, в якому вона була одержана, з урахуванням нормального зносу, або у стані, який було обумовлено в договорі.

Відповідно до ст. 795 Цивільного кодексу України передання наймачеві будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту починається обчислення строку договору найму, якщо інше не встановлено договором. Повернення наймачем предмета договору найму оформляється відповідним документом (актом), який підписується сторонами договору. З цього моменту договір найму припиняється.

Отже, виходячи з положень законодавства та умов Договору оренди наявні правові підстави для зобов'язання відповідача - ПП "НІКА" звільнити орендовані ним приміщення від наявного в них майна .

Виходячи з матеріалів справи та пояснень представників сторін , судом встановлено, що приміщення, які ПП "НІКА" орендувало у ТОВ Карго-Сервіс на підставі зазначеного Договору оренди, Орендар використовував для розміщення товару, переданого йому на відповідальне зберігання згідно договору №44 про надання послуг відповідального зберігання від 14.02.2013р. та договору №213 про надання послуг відповідального зберігання від 01.04.2014р. між Південною митницею (а потім і Південною митницею Міндоходів) та ПП „Ніка» . Але, Одеська митниця ДФС доступу до переданого на відповідальне зберігання майна не має, за відсутності представника ПП "НІКА" здійснити інвентаризацію товару та не має можливості самостійно, за відсутності Орендаря, звільнити орендоване приміщення .

Відповідно до частини першої статті 949 Цивільного кодексу України зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві річ, яка була передана на зберігання, або відповідну кількість речей такого самого роду та такої самої якості.

Крім того, відповідно до п.2 Порядку обліку, зберігання , оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.1998р. №1340, облік, попередня оцінка, а також відповідальність за зберігання майна, зазначеного у пункті 1 цього Порядку, до передачі його для подальшого розпорядження відповідно до пункту 9 цього Порядку покладаються на органи (суб'єкти господарювання), що здійснили вилучення або зберігають його.

За таких обставин, на думку суду , у даному випадку відсутня вина Одеської митниці ДФС у не вчиненні дій щодо звільнення нежилих приміщень, що належать ТОВ Карго-Сервіс на праві власності від майна, що в них зберігається, та відсутні підстави вважати, що Одеською митницею ДФС порушуються права та охоронювані законом інтереси позивача.

Відповідно до ч.3 ст.13 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. За приписами ч.1 ст.73 цього Кодексу доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. При цьому, відповідно до ч.1 ст.74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно зі статтею 86 Господарського процесуального кодексу України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Враховуючи вищевикладене та оцінюючи надані докази в сукупності, господарський суд вважає, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю Карго-Сервіс цілком обґрунтовані, відповідають вимогам чинного законодавства та фактичним обставинам справи, у зв'язку з чим підлягають задоволенню.

Судові витрати по сплаті судового збору покласти на відповідача відповідно до ст.ст. 123, 129 ГПК України.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 123, 129, 232, 238, 240, 241 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю Карго-Сервіс до приватного підприємства НІКА в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 та Одеської митниці ДФС про зобов'язання звільнити складське приміщення площею 200,00 кв.м , складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, що розташовані на другому поверсі нежитлового приміщення , розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, а також площадку площею 230,00 кв.м за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, де зберігається передане приватному підприємству НІКА на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС майно згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р. - задовольнити повністю.

2. Зобов'язати ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКА" в особі голови комісії з припинення ОСОБА_7 (65005, м.Одеса, вул.Бабеля, б.24, код ЄДРПОУ 30542866) та Одеську митницю ДФС (65078, м.Одеса, вул.Гайдара, б.21-А; код ЄДРПОУ 39441717) звільнити складське приміщення площею 200,00 кв.м, складське приміщення площею 432 ,00 кв.м, що розташовані на другому поверсі нежитлового приміщення , розташованого за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, а також площадку площею 230,00 кв.м за адресою: м.Одеса, вул.Хімічна, 1-а, 1-д, де зберігається передане приватному підприємству НІКА на відповідальне зберігання Одеською митницею ДФС майно згідно договору про надання послуг відповідального зберігання №273 від 01.04.2014р.

3. Стягнути з ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКА" (65005 , м.Одеса, вул.Бабеля , б.24 , код ЄДРПОУ 30542866) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю Карго-Сервіс (65000, м.Одеса, вул.Преображенська, б.11, офіс 9, код ЄДРПОУ 32184408) витрати по сплаті судового збору у розмірі 1 762 грн.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Одеського апеляційного господарського суду через господарський суд Одеської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 20 днів з дня його проголошення (підписання).

Повне рішення складено 16 листопада 2018 р.

Суддя Н.В. Рога

Дата ухвалення рішення 06.11.2018
Оприлюднено 16.11.2018

Судовий реєстр по справі 916/1621/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 21.02.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 05.02.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 14.01.2019 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 18.12.2018 Південно-західний апеляційний господарський суд Господарське
Рішення від 06.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 05.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 25.09.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.09.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 10.08.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/1621/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону