ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 1540/3484/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Танцюри К.О.,

за участю секретаря Орленко А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м.Одесі справу за адміністративним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «ВК МЕТАЛІКА» до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень,-

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВК МЕТАЛІКА» звернулось до суду з адміністративним позовом до Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.06.2018р. №0025711405, НОМЕР_1.

В обґрунтування позовних вимог позивач у позовній заяві зазначив, що у період з 28.03.2018р. по 11.04.2018р. ГУ ДФС в Одеській області була проведена планова виїзна документальна перевірка ТОВ "ВК МЕТАЛІКА» з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р., іншого законодавства за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р., за результатами якої складено акт №895/15-32-14-05/38572898 від 25.04.2018р. Разом з тим, за результатами розгляду заперечень позивача на акт перевірки від 25.04.2018р. податковим органом у період з 29.05.2018р. по 04.06.2018р. була проведена позапланова виїзна перевірка ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" з питань правильності висновків акту перевірки від 25.04.2018р. №895/15-32-14-05/38572898, за результатами якої складено акт №1256/15-32-14-05/38572898 та на підставі якого прийнято оскаржувані податкові повідомлення-рішення від 23.06.2018р. №0025711405, НОМЕР_1. Позивач не погоджується із прийняттям вказаних податкових повідомлень-рішень, посилаючись на те, що відповідачем, на його думку, в акті перевірки не наведено факти які б безспірно підтверджували недобросовістність саме ТОВ ВК МЕТАЛІКА , як платника податків та/або свідчили про його обізнаність щодо протиправного характеру діяльності свого контрагента. При цьому, позивач зазначав, що податкове законодавство не ставить у залежність податковий облік (стан) певного платника податку від інших осіб, від фактичної сплати контрагентом податку до бюджету, від перебування постачальника за юридичною адресою, а також від його господарських та виробничих можливостей, а питання віднесення певних сум податку на додану вартість до податкового кредиту поширюється виключно на окремо взятого платника та не залежить від розрахунків з бюджетом третіх осіб. Натомість, позивачем зазначено, що ним надано до контролюючого органу усі належним чином оформлені первинні документи, передбачені податковим законодавством у взаємовідносинах з контрагентами ПП Поляріус , ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , ТОВ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ та що недобросовістність платника має бути встановлена бузумовними та однозначно розтлумаченими доказами, водночас такі докази податковим органом в акті перевірці не наведено та реальність господарських операцій не спростовано, як і не заначено, на думку позивача, жодних належних доказів на підтвердження того, що визначені умовами договорів поставки/купівлі-продажу металопродукції не були виконані, виходячи з специфіки господарської операції позивача. Разом з тим, позивачем зазначено, що у ТОВ ВК МЕТАЛІКА завищення на суму 213339,00грн. не було, а тому податок на прибуток за 2015-2016 роки було обчислено у відповідності до вимог ст.ст. 134, 140 Податкового кодексу України, з урахуванням від'ємного значення минулих звітних періодів, та від'ємне значення за рахунок одержаного в 2014-2015 роках чистого прибутку було погашено на 66341,00грн.

Представники позивача у судовому засіданні, посилаючись на обґрунтування викладені у позовній заяві, просили суд задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Ухвалою суду від 01.08.2018р. відкрито провадження у справі та призначено розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 25.09.2018р. продовжено термін підготовчого провадження у адміністративній справі, на тридцять днів.

Ухвалою суду від 03.10.2018р. закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті.

Представник відповідача заперечувала проти задоволення позовних вимог ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" з підстав, викладених у відзиві на адміністративний позов від 20.08.2018р., зазначивши що проведеною перевіркою відображеного показника за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. в сумі 59512900,00грн. на підставі документів, наведених у додатку 7 до акту перевірки та наведених в даному акті перевірки встановлено завищення задекларованих ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" показників у рядку 2050 Форми 2 Фінансового звіту Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2 на суму всього 1791633,91 грн. Відповідач пояснила, що у ході перевірки ТОВ ВК МЕТАЛІКА встановлено, що одним із постачальників позивача у період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. є підприємтво ПП Поляріус , стосовно якого встановлено, що фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва за 2016 рік не подано, що унеможливлює встановлення основних засобів на ПП Поляріус та податкову звітність підприємтво з січня 2017 року не подає до контролюючого органу. Також, при проведенні перевірки, ТОВ ВК МЕТАЛІКА не надано до перевірки договір купівлі-продажу та сертифікати якості товарів, про що складено акт ненадання документів від 04.06.2018р., а відстань, зазначена у подорожніх листах вантажного автомобіля від 12.08.2016р. №141, від 12.07.2016р. №120, від 24.06.2016р. №1004 та дійсним розташуванням підприємств між собою не відповідає дійсності. Також, у ході проведення перевірки згідно поданої податкової звітності ПП Поляріус , а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ) не встановлено відрахувань суб'єктам підприємницької діяльності фізичним особам, що у свою чергу, на думку відповідача, свідчить про відсутність придбання товарно-матеріальних цінностей від не платників ПДВ. Таким чином, представник відповідача зазначала, що, враховуючи вищенаведені факти та отриману інформацію, перевіркою встановлено, що фінансово-господарські операції з поставки товарів від ПП Поляріус покупцю ТОВ ВК МЕТАЛІКА не є можливим, а також те, що перевіркою неможливо було встановити реальність господарських операцій та підтвердити фактичне придбання товару ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" від ПП Поляріус відповідно до наміру придбання металопродукції. Щодо контрагента позивача ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , перевіряючими під час перевірки встановлено, що вказане підприємтво постачало товар позивачу, однак вказаний контрагент не є виробником товарів реалізованих на адресу ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" , що свідчить про надання податкової виготи третім особам. Також, представник відповідача зазначила, що відповідно до Єдиного реєстру судових справ, ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА входить до складу підприємств які здійснюють не закону діяльність з надання податкової вигоди підприємтвам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань. У зв'язку з викладеним, як зазначила представник відповідача, перевіркою неможливо було встановити реальність господарських операцій та підтвердити фактичне придбання товару згідно укладеного між ТОВ ВК МЕТАЛІКА та ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА договору. Щодо контрагента позивача ТОВ ЛСБ , перевіряючими під час перевірки встановлено, що при дослідженні ланцюга постачання не встановлено придбання ТОВ ЛСБ сталі тонколистої з алюмоцинковим покриттям 0,50*137мм/0,55*137мм та сталі тонколистової оцинкової 0,65*137мм, що у свою чергу свідчить про відсутність у ТОВ ЛСБ на момент оформлення первинних документів на ТМЦ реалізованих ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" . При проведенні перевірки, ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" не надано до перевірки сертифікати якості товарів, що відображено в акті ненадання документів від 04.06.2018р., що унеможливлює встановлення виробників придбаних ТМЦ. Таким чином, на думку відповідача, ТОВ ВК МЕТАЛІКА завищено витрати, використання яких не доведено у межах господарської діяльності платника податку, що призвело до завищення витрат за 2016 рік на загальну суму 1191712,85грн. Разом з тим, відповідачем зазначено, що перевіркою задекларованих ТОВ ВК МЕТАЛІКА та встановлених у ході проведення перевірки показників у рядку 03 Декларацій Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України встановлено їх завищення всього у сумі - 213339 грн. та обгрунтованих пояснень і їх документальних підтверджень на запит податкового органу від 30.05.2018р. щодо виникнення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів, ТОВ ВК МЕТАЛІКА не надано. Також, представником відповідача зазначено, що перевіркою повноти визначення податкових зобов'язань з податку на додану вартість за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. встановлено їх заниження у сумі 5387,00грн. Разом з тим, перевіркою правомірності визначення податкового кредиту за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. відповідно встановлено його завищення всього у розмірі 362 667,00грн.

Заслухавши пояснення представників сторін та дослідивши матеріали справи, судом встановлено наступне.

У період з 28.03.2018р. по 11.04.2018р. ГУ ДФС в Одеській області було проведено планову виїзну перевірку ТОВ ВК МЕТАЛІКА з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р., за результатами якої складено акт від 25.04.2018р. №895/15-32-14-05/38572898 (а.с.211-264 т.3). ТОВ ВК МЕТАЛІКА , не погоджуючись із висновками акту перевірки ГУ ДФС в Одеській області від 25.04.2018р. №895/15-32-14-05/38572898, звернулось до контролюючого органу із запереченнями від від 03.05.2018р. №175.

За результатами розгляду заперечень ТОВ ВК МЕТАЛІКА від 03.05.2018р. №175 ГУ ДФС в Одеській області призначено проведення документальної позапланової перевірки ТОВ ВК МЕТАЛІКА , про що свідчить лист ГУ ДФС в Одеській області №7554/10/15-32-14-05-08 від 17.05.2018р. (а.с.47-54 т.1).

У період з 29.05.2018 р. по 04.06.2018р. Головним управлінням ДФС в Одеській області проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" , з питань правильності висновків акта документальної планової перевірки від 25.04.2018р. №895/15-32-14-05/38572898, а саме, щодо дотримання вимог податкового законодавства з податку на прибуток та податку на додану вартість, що стали предметом оскарження акту планової перевірки, за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р., за результатами якої складено акт перевірки від 11.06.2018р. №1256/15-32-14-05/38572898 (а.с.59-110 т.1).

Під час зазначеної перевірки податковим органом встановлено порушення ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" :

- п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134, п.135.1 ст.135, п.137.1 ст.137 Податкового кодексу України, П(С)БО 16 Витрати , затвердженого Наказом Міністерства Фінансів України від 31.12.1999 №318 зареєстрованого у Мінюсті України від 19.01.2000р. за № 27/4248, у результаті чого занижено податок на прибуток у періоді, що перевірявся, на загальну суму 335131,00грн.;

-п.185.1 ст.185, абз. б) п.187.1, п.187.6 ст.187, п.188.1 ст.188, п.189.1 ст.189, п.198.1, п.198.3 п.198.5 п.198.6 ст.198, п.201.6 п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, у результаті чого занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету у загальній сумі 366122грн.

Так, під час перевірки встановлено, що одним із постачальників ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" у період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. є підприємство ПП Поляріус , яке поставляло позивачу товар. Перевіряючими встановлено, що придбання товарів з номенклатурою: лист оцинков. товщ 0,55мм, лист сталевий товщ. 1мм не здійснювалось; лист оцинков. товщ. 1,0 мм реалізовано 12.08.2016р., у той час як саме підприємство придбало аналогічні товари лише 31.08.2016р.; лист сталевий товщ. 3 мм реалізовано 09.11.2016р. у той час як саме підприємство придбало аналогічні товари лише 20.12.2016р., що, на думку перевіряючих, свідчить про те, що на момент оформлення вище перелічених документів на момент реалізації у ПП Поляріус були відсутні товари або їх придбання здійснено пізніше ніж реалізація. ПП Поляріус не є виробником або імпортером товарів реалізованих на адресу ТОВ ВК МЕТАЛІКА та відповідно до Єдиного реєстру судових справ, ПП Поляріус входить до складу підприємств які здійснюють не закону діяльність з надання податкової вигоди підприємтвам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань. Разом з тим, у ході перевірки встановлено, що одним із постачальників за період з 01.01.2015р. по 31.12.2017р. є підприємтво ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , стосовно якого перевіряючими встановлено, що при проведенні перевірки ТОВ ВК МЕТАЛІКА не надано сертифікати якості товарів, що унеможливлює встановлення виробника. Також, встановлено, що ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА реалізовано на адресу ТОВ ВК МЕТАЛІКА :-прокат плоский з вуглецевої сталі, сарки завширшки 600 мм або більше, з гальв. покриттям 0,45*1250 МАТ RAL 8017 реалізоване 14.04.2017р., у той час як саме підприємство придбано аналогічні товари лише 11.10.2017р. та 25.10.2017р.; -прокат плоский з вуглецевої сталі, марки Dх51D завширшки 600мм або більше, з покриттям цинком 0,40х1250 реалізовано 18.04.2017р., у той час як саме підприємство придбано аналогічні товари лише 26.10.2017р., 27.10.2017р. та 31.10.2017р.; - прокат плоский з вуглецевої сталі, марки Dх51D завширшки 600мм або більше, з покриттям цинком 0,45 х1250 реалізовано 25.04.2017р. у той час як саме підприємство придбало аналогічні товари лише 31.10.2017р., 16.11.2017р., 17.11.2017р., 20.11.2017р. та 21.11.2017р. Також, встановлено що згідно поданої податкової звітності ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ) не встановлено відрахувань суб'єктам підприємницької діяльності фізичним особам, що,як ввіжає відповідач, свідчить про відсутність придбання товарно-матеріальних цінностей від не платників ПДВ. ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА не є виробником товарів реалізованих на адресу ТОВ ВК МЕТАЛІКА , що, на дуку відповідача, свідчить про надання податкової вигоди третім особам. Відповідно до Єдиного реєстру судових справ, ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА входить до складу підприємств, які здійснюють не закону діяльність з надання податкової вигоди підприємтвам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань. Щодо контрагента позивача ТОВ ЛСБ , перевіряючими під час перевірки встановлено, що при дослідженні ланцюга постачання не встановлено придбання ТОВ ЛСБ сталі тонколистої з алюмоцинковим покриттям 0,50*137мм/0,55*137мм та сталі тонколистової оцинкової 0,65*137мм, що свідчить про відсутність у ТОВ ЛСБ на момент оформлення первинних документів на ТМЦ реалізованих на ТОВ ВК МЕТАЛІКА та що такі факти є непоодинокі. Перевіряючими також зазначено, що при проведенні перевірки, ТОВ ВК МЕТАЛІКА не надано до перевірки сертифікати якості товарів, що відображено в акті ненадання документів від 04.06.2018р., що унеможливлює встановлення виробників придбаних ТМЦ. Також у ході проведення перевірки згідно поданої податкової звітності ТОВ ЛСБ , а саме, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (Форма №1ДФ) не встановлено відрахувань суб'єктам підприємницької діяльності фізичним особам, що у свою чергу свідчить про відсутність придбання товарно-матеріальних цінностей. Разом з тим, відповідачем зазначено, що перевіркою задекларованих ТОВ ВК МЕТАЛІКА та встановлених у ході проведення перевірки показників у рядку 03 Декларацій Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України встановлено їх завищення всього у сумі - 213339 грн. та обгрунтованих пояснень і їх документальних підтверджень на запит податкового органу від 30.05.2018р. щодо виникнення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових періодів, ТОВ ВК МЕТАЛІКА не надано.

ТОВ ВК МЕТАЛІКА , не погоджуючись із прийняттям податкових повідомлень-рішень ГУ ДФС в Одеській області від 23.06.2018р. №0025711405, НОМЕР_1, звернулось до суду із цим позовом.

Відповідно до ст.19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з п.п.134.1.1. п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Відповідно до п.135.1. ст.135 Податкового кодексу України базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Згідно з п.137.1. ст.137 Податкового кодексу України податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

Пунктом 6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.12.99 N 318 встановлено, що витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Відповідно до положень п. 185.1. ст. 185 Податкового кодексу України об'єктом оподаткування є операції платників податку з, зокрема, постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю.

Як вбачається з абз. а. п. 187.1. ст.187 Податкового кодексу України датою виникнення податкових зобов'язань з постачання товарів/послуг вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше, в тому числі дата зарахування коштів від покупця/замовника на банківський рахунок платника податку як оплата товарів/послуг, що підлягають постачанню, а в разі постачання товарів/послуг за готівку - дата оприбуткування коштів у касі платника податку, а в разі відсутності такої - дата інкасації готівки у банківській установі, що обслуговує платника податку.

Згідно з п.188.1. ст. 188 Податкового кодексу України база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім акцизного податку на реалізацію суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), за винятком:товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;газу, який постачається для потреб населення.

Пунктом 189.1. ст.189 Податкового кодексу України передбачено, що у разі здійснення операцій відповідно до пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу база оподаткування за необоротними активами визначається виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання.

Згідно з положень 198.1., 198.3 Податкового кодексу України до податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів та послуг. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається із сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з: придбанням або виготовленням товарів та наданням послуг

198.5. ст.198 Податкового кодексу України передбачено, що платник податку зобов'язаний нарахувати податкові зобов'язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі, якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:а) в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) або місце постачання яких розташоване за межами митної території України;б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку (крім випадків, передбачених пунктом 189.9 статті 189 цього Кодексу).

Згідно п. 201.10. ст.201 Податкового кодексу України при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

При цьому, згідно п. 198.6. ст.198 Податкового кодексу України передбачено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в Єдиному реєстрі податкових накладних податковими накладними / розрахунками коригування до таких податкових накладних чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ ВК МЕТАЛІКА відносяться: Код КВЕД 25.62 Механічне оброблення металевих виробів; Код КВЕД 25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. (основний); Код КВЕД 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; Код КВЕД 43.91 Покрівельні роботи; Код КВЕД 46.41 Оптова торгівля текстильними товарами; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням; Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Як встановлено судом та не спростовано відповідачем між ПП Поляріус та ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" були господарські відносини з поставки металу, на підтвердження реальності якої надано: видаткові накладні, подорожні листи вантажного автомобіля, податкові накладні, виписка з оборотів по рахунку Постачальники в розрізі рахунків Сировина та Виробництво , картки рахунку 201 ТОВ ВК МЕТАЛІКА за 2016 рік (а.с.122-154 т.1)

13.04.2017р. між ТОВ ОСОБА_1 група Деметра та ТОВ ВК МЕТАЛІКА укладено договір купівлі-продажу №151, відповідно до п.1.1. якого постачальник зобов'язаний у порядку і строки, встановлені договором, передати у власність покупця металопрокат, асортимент, кількість і ціна якого вказується у Специфікаціх/та/бо в рахунках на оплату, що є невід'ємною частиною даного договору, а покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах, визначених цим договором (а.с.161-163 т.1).

Позивачем на підтвердження виконання договору №151 від 13.04.2017р. надано видаткові накладні, специфікації, товарно-транспортні накладні, довіреності, податкові накладні, виписка з оборотів Постачальники в розрізі рахунків Сировина та Виробництво , картки рахунку 201 ТОВ ВК МЕТАЛІКА за квітень 2017 року, травень-квітень 2017 року (а.с.162-202 т.1)

29.02.2016р. між ТОВ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ БІЗНЕСУ та ТОВ ВК МЕТАЛІКА укладено договір поставки №29/02-16АМ, відповідно до п.1.1. якого постачальник зобов'язаний передати у власність покупця металопродукцію, а покупець зобов'язується прийняти товар та оплатити його на умовах, передбачених цим договором (а.с.218-220 т.1).

Згідно п.1.2.вказаного договору №29/02-16АМ, розгорнутий сортамент, конкретний обсяг, ціна узгоджується сторонами в рахунках - фактурах, видаткових накладних на підставі отриманих письмових заявок покупця.

Позивачем на підтвердження виконання договору №29/02-16АМ від 29.02.2016р. надано: видаткові накладні, подорожні листи вантажного автомобіля, податкові накладні, виписка з оборотів по рахунку Постачальники в розрізі рахунків Сировина та Виробництво за 2016 рік, картки рахунках 201 та 281 ТОВ ВК МЕТАЛІКА за лютий-грудень 2016 року, травень-квітень 2017 року (а.с.221-250 т.1-50 т.2).

Разом з тим, судом встановлено, що між ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" та ПП Строммашина -АГРО укладено договори оренди, предметом яких є опорна кран-балка вантажопідйомність 3,5 т., висотою підйому 7 м, ширина прольоту -18м, з підлоговом управлінням, що розташована у приміщенні №1 та приміщення №1 (частина виробничого приміщення площею 583,2 кв.м., спорядження кран-балкою); приміщення №2 (побутові приміщення площею 28,0кв.м.); приміщення №3 (складське приміщення площею 8,6 кв.м.); приміщення №4 (офісне приміщення площею 28 кв.м.); приміщення №5-офісне приміщення площею 28 кв.м., яке розміщене на 2-му поверсі над приміщенням №2, а саме договори оренди №16/09-13 від 16.09.2013 р.(а.с.175-177 т.2), №2/10-16 від 01.10.2016 р.(а.с.190-192 т.2), №3/12-16 від 01.12.2016 р.(а.с.198-200), договору оренди №4/02-17 від 28.02.2017р.(а.с.207-208 т.2), договору оренди №5/04-17 від 30.04.2017 р.(а.с.214-215 т.2), договору оренди №6/06-17 від 30.06.2017 р.(а.с.222-224 т.2), договору оренди №7/08-17 від 31.08.2017 р.(а.с.230-232 т.2), договору оренди №8/10-17 від 31.10.2017 р.(а.с.238-240 т.2), договору оренди №9/12-17 від 30.12.2017 р.(а.с.1-3 т.3)

Позивачем на підтвердження реальності виконання вказаних договорів оренди надано до суду: технічні характеристики та опис орендуємого майна, план розміщення приміщень, розрахунки сум орендної плати, акти приймання-передачі та платіжні доручення (а.с.175-246 т.2, 1-86 т.3).

При цьому, представником позивача надано до суду фото-фіксацію складського приміщення ТОВ ВК МЕТАЛІКА за адресою: м.Одеса, вул. Чапаєва, 5 (а.с.134-136 т.3), на підтвердження процесу відвантаження ТМЦ кран-балкою у виробничому приміщенні та зберігання у орендованому виробничому приміщенні.

Також, на підтвердження реальності та технічної можливості здійснення фінансово-господарських операцій з поставки товарно - матеріальних цінностей, позивачем надано до суду договір оренди автомобіля, укладеного між ОСОБА_2 та ТОВ ВК МЕТАЛІКА , предметом якого є автомобіль ISUZU, модель NQR 71Р, тип транспорту-вантажний бортовий (а.с.36-39 т.1) та договір оренди транспортних засобів від 01.02.2017р., укладеного між ТОВ ВК МЕТАЛІКА в особі головного бухгалтера ОСОБА_3 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4, предметом якого є транспортний засіб MAN модель TGL 8, 150, реєстраційний номер №ВН 1267 НС (а.с.41-43 т.1)

При цьому, як вбачається з подорожніх листів вантажного автомобіля, які наявні у матеріалах справи та надавались ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" під час перевірки, поставка товару була здійснена саме на вищезазначених транспортних засобах.

За нормами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999р. бухгалтерський та податковий облік базується на даних первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій. Згідно визначення, яке наведено у статті 1 Закону України №996-ХІУ, первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення.

У статті 9 даного Закону зазначено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Дотримання наведених вимог дає можливість підтвердити виконання договору.

Жодного належного доказу та обґрунтування, з відповідним посиланням на первинні документи, того, що господарські операції ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" по вищевказаним договорам з контрагентами не були здійснені перевіряючим не зазначено в акті перевірки.

Між тим, у позивача наявні первинні документі, які підтверджують здійснення вказаних господарських операцій та обґрунтованість їх відображення у бухгалтерському та податковому обліку та, з урахуванням виду діяльності позивача, пов'язані з його господарською діяльністю.

Суд не приймає до уваги посилання представника відповідача в акті перевірки на те, що контрагенти позивача реалізували позивачу товар, зокрема оцинковий та сталевий лист (ПП Поляріус та ), прокат плоский з вуглецевої сталі (ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА ) сталь тонколистої з алюмоцинковим покриттям та сталь тонколистової оцинкової (ТОВ ЛСБ ) з відповідними технічними характеристиками, які придбавали вказані товари після дат продажу ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" , враховуючи наступне.

З наданої до суду інформації по постачальнику ТОВ ЛСБ згідно договору поставк №29/02-16 АМ від 29.02.2016р. та ПП Поряліус за господарськими операціями за відсутності договору у паперовій формі, вбачається що товар був придбаний контрагентами позивача до його реалізації ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" (а.с.192-202 т.3). Також, згідно листа ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА №17.10.2018р. від 17.10.2018р. при реалізації товару за договором купівлі-продажу №151 від 13.04.2017р., вказаний товар був імпортований контагентом у березні 2017року по ВМД №UA110190/2017/500131 від 06.03.2017р. (а.с.205-208 т.3).

При цьому, суд наголошує що посилання відповідача у акті перевірки на фактичну неможливість реалізації контрагентами ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" вказаного товару ґрунтуються лише на припущеннях, оскільки фактичні докази відсутності (зокрема акти перевірки з встановленими обставинами) товарних залишків на підприємствах ПП Поляріус , ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , ТОВ ЛСБ на момент здійснення вищезазначених операцій до суду надано не було.

Таким чином, посилання представника відповідача на те, що фактично позивачу поставка товару (сировини) від ПП Поляріус , ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА , ТОВ ЛСБ не здійснювалась, ґрунтуються на припущеннях.

При цьому, суд не приймає до уваги посилання представника відповідача, на підтвердження нереальності укладених позивачем договорів із вищезазначеними контрагентами, на те, що ТОВ ОСОБА_1 ДЕМЕТРА та ПП Поляріус входять до складу підприємств які здійснюють незакону діяльність з надання податкової вигоди підприємтвам реального сектору економіки з метою мінімізації податкових зобов'язань, оскільки жодного належного та допустимого доказу зазначеного до суду відповідачем надано не було.

Крім того, суд зазначає, що з огляду на принцип персональної відповідальності платника податку право на податковий кредит не може ставитись у пряму залежність від додержання податкової дисципліни третіми особами.

Окрім цього відповідно до ст. 61 Конституції України, юридична відповідальність особи має індивідуальний характер, тому позивач не може нести відповідальність за можливі протиправні дії інших юридичних осіб, а факти вчинення злочину, в тому числі у вигляді фіктивного підприємництва чи ухилення від сплати податків можуть встановлюватись виключно відповідним рішенням суду.

При цьому, відповідачем доказів проведення перевірок зазначених контрагентів позивача, які б свідчили про нереальність вказаних господарських операцій з позивачем до суду не надано.

Щодо встановлено контролюючим органом у ході проведення перевірки показників у рядку 03 Декларацій за 2015 та 2016 рік Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України встановлено їх завищення всього у сумі

- 213339,00грн., суд зазначає наступне.

ТОВ ВК МЕТАЛІКА разом із податковою Декларацією податку на прибуток на 2014 рік надано до контролюючого органу розрахунок податкових зобов'язань за звітний(податковий) період, що уточнюється, 2013 рік (а.с.51-58 т.2) та визначено об'єкт оподаткування за 2013 рік у розмірі -154156,00грн. .

Відповідно до положень п.140.4.2 п.140.4 ст.140 Податкового кодексу України фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років.

Враховуючи викладене та те, що прибуток звітного періоду зменшується на суму від'ємного значення минулих періодів, фінансовий результат за 2014 рік визначений ТОВ ВК МЕТАЛІКА у розмірі -125523,00грн., який був врахований у деклараціях на прибуток на наступні податкові періоди. ( Так, чистий прибуток склав 28634,00грн., від'ємне значення 2013р.- -154156,00грн. , відповідно фінансовий результат -125523,00грн. ).

Таким чином, висновки контролюючого органу щодо завищення ТОВ "ВК МЕТАЛІКА" у розмірі - 213339,00грн., є безпідставними та спростовуються матеріалами справи.

У зв'язку з викладним судвважаж, що адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ВК МЕТАЛІКА» підлягає задоволенню, а податкові повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) від 23.06.2018р. №0025711405, НОМЕР_1 є протиправними та підлягають скасуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Враховуючи викладене, суд вважає, що адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ВК МЕТАЛІКА» підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 241-246, 250, 255, 295 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю «ВК МЕТАЛІКА» (код ЄДРПОУ 38572898)-задовольнити.

Визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області (код ЄДРПОУ 39398646) від 23.06.2018р. №0025711405, НОМЕР_1.

Рішення набирає законної сили згідно ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими ст.ст. 293, 295 та п. 15-5 розділу VII Кодексу адміністративного судочинства України.

Повний текст рішення виготовлено 30.11.2018р.

Суддя К.О. Танцюра

.

Дата ухвалення рішення 30.11.2018
Зареєстровано 02.12.2018
Оприлюднено 02.12.2018

Судовий реєстр по справі 1540/3484/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 23.01.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.12.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 22.11.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 26.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 05.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.02.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 15.01.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 30.11.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.11.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 03.10.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.09.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 01.08.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 18.07.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону