ОДЕСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Справа № 1540/4552/18

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року м. Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Тарасишиної О.М.,

за участю секретаря: Сидорівського С.А.,

представників позивача: Бондаря О.В., Макаренка Є.В.,

представника відповідача: Копиці С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі в порядку загального позовного провадження позовну заяву Дочірнього підприємства "Палма Груп Менеджмент" до Головного управління ДФС в Одеській області про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0020421409, 0020431409, 0020441409, 0020451409, 0235031304, 0235081304, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшов адміністративний позов Дочірнього підприємства "Палма Груп Менеджмент" до Головного управління ДФС в Одеській області, в якому позивач просив суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення Головного управління ДС в Одеській області від 23.05.2018 року № 0020421409, 0020431409, 0020441409, 0020451409, 0235031304, 0235081304.

Ухвалою від 12.09.2018 року Одеським окружним адміністративним судом відкрито провадження e даній справі за правилами загального позовного провадження.

28.09.2018 року (вх. № 28709/18) представником відповідача до канцелярії суду подано відзив на позовну заяву.

17.10.2018 року (вх. № 30698/18) представником позивача до канцелярії суду подано заяву про долучення доказів до матеріалів справи.

Ухвалою від 25.10.2018 року Одеським окружним адміністративним судом закрито підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду по суті.

19.11.2018 року (вх. № ЕП/6605/18) представником позивача до канцелярії суду подано заяву про ознайомлення з матеріалами справи.

19.11.2018 року (вх. № 35215/18) представником позивача до канцелярії суду подано клопотання про ознайомлення з матеріалами справи.

22.11.2018 року (вх. № 35885/18) представником позивача до канцелярії суду подано заяву про надання запису фіксування судового засідання.

26.11.2018 року (вх. № ЕП/6812/18) представником позивача до канцелярії суду подано заяву про видачу повного судового рішення.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що за результатами документальної позапланової невиїзної перевірки складено акт, висновки якого базуються на припущеннях і не враховують докази та відомості щодо господарської діяльності Дочірнього підприємства "Палма Груп Менеджмент" у періоді, який перевірявся, та, відповідно, донарахування податкових зобов'язань та покладення на позивача відповідальності у вигляді штрафних санкцій є безпідставним та таким, що суперечить чинному законодавству. Так, позивач вказав, що має в наявності всі первинні документи, що відповідно до ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" підтверджують здійснення господарських операцій з його контрагентами, що свідчить про відсутність порушень податкового законодавства з боку позивача, необґрунтованість та протиправність винесення відповідачем оскаржуваних рішень.

Представник відповідача проти задоволення позовних вимог заперечував з підстав, наведених у відзиві на позовну заяву (т.7, а.с. 96-104), в яких в обґрунтування правової позиції зазначено, що при складанні оскаржуваних податкових повідомлень-рішень контролюючий орган діяв в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України, та вважає позовні вимоги безпідставними, необґрунтованими та такими, що не підлягають задоволенню, зокрема посилаючись на акт проведеної перевірки, та вказує, що первинні документи під час здійснення перевірки надані не у повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, всебічно та повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши надані учасниками судового процесу докази в їх сукупності, суд дійшов наступного.

Завданням адміністративного судочинства відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Згідно з ч. 1 ст. 5 КАС України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

За правилами предметної підсудності встановленими ст. 19 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на справи у публічно-правових спорах, зокрема: спорах фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи індивідуальних актів), дій чи бездіяльності, крім випадків, коли для розгляду таких спорів законом встановлено інший порядок судового провадження (п. 1 ч. 1).

За таких обставин суд дійшов висновку про підсудність позовної заяви Дочірнього підприємства "Палма Груп Менеджмент" Одеському окружному адміністративному суду.

Головним управлінням ДФС в Одеській області на підставі п.п. 78.1.7 п. 78.1 ст. 78, п. 79.1, п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України, наказу Головного управління ДФС в Одеській області від 21.03.2018 року № 1932 (т.7 а.с. 106), на підставі повідомлень від 22.03.2018 року № 1881/15-32-14-09, № 1882/15-32-14-09, № 1883/15-32-04-09 (т.7 а.с. 107-109), проведена позапланова невиїзна документальна перевірка дочірнього підприємства Палма Груп Менеджмент (код ЄДРПОУ 33915167), з питань дотримання вимог податкового ті іншого законодавства за період з 01.01.2015р. по 16.04.2018р., з питань єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011р. по 16.04.2018р.

За наслідками перевірки складено акт № 000365/15-32-14-09/33915167 від 02.05.2018р. (т.1, а.с. 97-137), відповідно до висновків якого встановлено порушення, зокрема:

1) п. 44.1 ст. 44, п.п. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134, до п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством занижено суму податку на прибуток на 1963276,00 грн., в т.ч.:

за 2015 рік на 785593 грн.,:

за 2016 рік на 733827 грн.,:

за 2017 рік на 443856 грн.,:

2) п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України, внаслідок неподання декларації з податку на прибуток за 2017 рік протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) .

3) п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями), внаслідок неподання звітів про суми податкових пільг протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року, а саме: 09.04.2015р., 10.08.2015р., 09.11.2015р., 09.02.2016р., 11.04.2016р., 09.08.2016р., 09.08.2016р., 09.11.2016р., 09.02.2017р., 10.04.2017р., 09.08.2017р., 09.11.2017р., 09.02.2018р., що тягне за собою накладення штрафу.

4) п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством занижено податок на додану вартість на 957702 грн., в т.ч.:

за січень 2015 року в сумі 22432 грн.;

за лютий 2015 року в сумі 26821 грн.;

за березень 2015 року в сумі 26821 грн.;

за квітень 2015 року в сумі 26821 грн.;

за травень 2015 року в сумі 26821 грн.;

за червень 2015 року в сумі 26821 грн.;

за липень 2015 року в сумі 25242 грн.;

за серпень 2015 року в сумі 25242 грн.;

за вересень 2015 року в сумі 25242 грн.;

за жовтень 2015 року в сумі 25242 грн.;

за листопад 2015 року в сумі 25242 грн.;

за грудень 2015 року в сумі 25242 грн.;

за січень 2016 року в сумі 35206 грн.;

за лютий 2016 року в сумі 34902 грн.;

за березень 2016 року в сумі 30041 грн.;

за квітень 2016 року в сумі 23654 грн.;

за травень 2016 року в сумі 49225 грн.;

за червень 2016 року в сумі 21342 грн.;

за липень 2016 року в сумі 25085 грн.;

за серпень 2016 року в сумі 62090 грн.;

за перенесень 2016 року в сумі 101670 грн.;

за листопад 2016 року в сумі 64256 грн.;

за грудень 2016 року в сумі 21342 грн.;

за січень 2017 року в сумі 22607 грн.;

за лютий 2017 року в сумі 21342 грн.;

за березень 2017 року в сумі 21342 грн.;

за квітень 2017 року в сумі 25896 грн.;

за травень 2017 року в сумі 38844 грн.;

за червень 2017 року в сумі 29914 грн.;

за липень 2017 року в сумі 20955 грн.;

5) не зареєстровано відповідно до п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу України податкові накладні в загальній сумі ПДВ 957702 грн.

6) п.п. 14.1.54, пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, п. 54.2 ст. 54, пп. 162.1.3 п. 162.1 ст. 162, п. 163.1 ст. 163, п.п. 168.1.2, п.п. 168.1.4 та п.п. 168.1.5, п. 168.1.6, п. 168.1, п.п. 168.4.4 п. 168.4 статті 168 п.п. а п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податкові зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб в період, що перевірявся, на загальну суму 18847,70 грн.

7) п. 51.1 ст. 51 глави 2, підпункту б пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України, пункту 3.2, 3.3, 3.4 Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і ум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 13.01.2015 року № 4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.01.2015р. за № 111/26556, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми № 1ДФ за 1 квартал 2016 року подано не у повному обсязі.

8) пп. 168.1.2, пп. 168.1.4 та пп. 168.1.5, пп. 168.1.6 п. 168.1, пп. 168.4.4. п. 168.4 ст. 168, пп. а п. 176.2 ст. 176, пп. 1.1., п. 1.4, пп. 1.5 та пп. 1.6 п. 16.1 підрозділу 10 ХХ Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податкові зобов'язання по військовому збору в періоді, що перевірявся на загальну суму 6615,71 грн.

За результатами перевірки Головним управління ДФС в Одеській області прийняті податкові повідомлення-рішення, а саме:

від 23.05.2018 року № 0020421409, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт/послуг) у сумі 1068560,00 грн., в т.ч. за податковим зобов'язаннями у сумі 854807,00 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 213709,00 грн.;

від 23.05.2018 року № 0020431409 про застосування штрафних санкцій у сумі 478856,00 грн. за відсутність реєстрації податкових накладних в ЄРПН;

від 23.05.2018 року № 0020441409, яким збільшено суму грошового зобов'язання за платежем податок на прибуток підприємств у сумі 2257693,00 грн., в т.ч. за податковими зобов'язаннями у сумі 1963273 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 294420 грн.;

від 23.05.2018 року № 0020451409 за платежем податок на прибуток підприємств застосування штрафних (фінансових) санкцій за неподання звытності у сумі 2210,00 грн.;

від 23.05.2018 року № 0235081304, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податків на зборів, у тому числі з військового збору у сумі 8749,02 грн., в т.ч. за податковим зобов'язанням 6615,71 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 1653,93 грн., пенсі у сумі 479,38 грн.;

від 23.05.2018 року № 0235031304, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб у сумі 24925, 34 грн., в т.ч. за податковим зобов'язанням 18847,70 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) у сумі 4711,93 грн., пені у сумі 1365,71 грн.

Позивач, не погоджуючись з зазначеними рішеннями контролюючого органу, оскаржив їх в адміністративному порядку, однак рішеннями Державної фіскальної служби України № 25286/6/99-99-11-01-02-25 від 02.08.2018р. та № 26067/6/99-99-11-02-01-15 було залишено скарги без задоволення, а оскаржувані податкові повідомлення-рішення без змін (т.1 а.с. 172-184).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст. 9 КАС України встановлено, що суд при вирішенні справи керується принципом законності, відповідно до якого органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їхні посадові і службові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно пп. 62.1.3 п. 62.1 ст. 62 ПК України передбачено, що податковий контроль здійснюється шляхом: перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.

Відповідно п. 75.1 ст. 75 ПК України передбачено, що контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Статтею 2 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" визначено, що сфера дії Закону поширюється на всіх юридичних осіб створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством.

Виходячи з вимог п.2 ст.3 вказаного Закону бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також п.1.2 ст.1, п.2.1 ст.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України №88 від 24.05.1995р., та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.1995р. за №168/704 (зі змінами та доповненнями), відповідно до якого первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Зокрема, ст.9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" встановлено вимоги до первинних документів, які є підставою для бухгалтерського та податкового обліку. Згідно з даною нормою, підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи. Такі первинні документи повинні мати обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Згідно з п.2.4 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України№88 від 24.05.1995р., первинні документи (на паперових і машинозчитуваних носіях інформації) для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов'язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складений документ, назва документа (форми), код форми, дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному і вартісному виразі), посади, прізвища і підписи осіб, відповідальних за дозвіл та здійснення господарської операції і складання первинного документа.

Відмова в отриманні податкової вигоди за наявності у документах платника недостовірних та суперечливих відомостей є податковим ризиком. У цілях підтвердження обґрунтованості заявлених податкових вигод має бути встановлений їх об'єктивний предметний зв'язок з фактами та результатами реальної підприємницької або іншої економічної діяльності, що слугує підставою для висновку про достовірність первинних документів, у тому числі й відносно учасників та умов господарських операцій.

У постанові від 8 вересня 2009 року (додаток до інформаційного листа Вищого адміністративного суду України від 22.04.2010 р. № 568/11/13-10) Верховний Суд України зазначив, що надання податковому органу належним чином всіх оформлених документів, передбачених законодавством про податки та збори, з метою одержання податкової вигоди є підставою для її одержання, якщо податковим органом не встановлено та не доведено, що відомості, які містяться в цих документах, неповні, недостовірні та (або) суперечливі, є наслідком укладення нікчемних правочинів або коли відомості ґрунтуються на інших документах, недійсність даних в яких установлена судом.

Сутність доктрини ділової мети полягає в тому, що передбачені податковим законодавством податкові вигоди поширюються лише на операції, які мають розумну економічну причину. При вирішенні податкових спорів презюмується добросовісність платника податку і, відповідно, обґрунтованість отриманої ним податкової вигоди (тобто зменшення податкового зобов'язання).

Однак, податковий орган може довести, що отримана платником податку податкова вигода є необґрунтованою. Так, податкова вигода може бути необґрунтованою, зокрема, якщо для цілей оподаткування враховані операції не у відповідності з їх дійсною економічною метою чи враховані операції не обумовлені розумними економічними чи іншими причинами (метою ділового характеру). При цьому діловою метою діяльності платника податку може бути отримання економічного ефекту, однак податкова вигода не є самостійною діловою метою.

Для встановлення правильності відображення у податковому обліку господарських операцій платника податку судам слід: з'ясувати реальність задекларованих господарських операцій; встановити наявність ділової мети у операціях, що досліджуються; визначити об'єктивний зміст вчинених операцій у порівнянні із задекларованим; підтвердити або спростувати добросовісність позивача, у зв'язку з тим, що його контрагенти мають дефекти правового статусу; оцінити дотримання учасниками господарської операції норм податкового законодавства щодо змісту та наслідків для податкового обліку відповідної операції.

Перевіряючи правомірність прийняття контролючим органом оскаржуваних податкових повідомлень-рішень, суд виходить з наступного.

Згідно п.44.1 ст.44 ПК України для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 ПК України).

Пунктом 44.3 ст. 44 ПК України передбачено, що платники податків зобов'язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності.

Статтею 1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999р. визначено, що первинний документ - це документ, який містить відомості про господарську операцію та підтверджує її здійснення. Отже, будь-які документи (у тому числі договори, накладні, рахунки тощо) мають силу первинних документів лише в разі фактичного здійснення господарської операції. Якщо ж фактичного здійснення господарської операції не було, відповідні документи не можуть вважатися первинними документами для цілей ведення податкового обліку навіть за наявності всіх формальних реквізитів таких документів, що передбачені чинним законодавством.

З урахуванням викладеного, суд зазначає, що для підтвердження даних податкового обліку можуть братися до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської операції.

Що стосується податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0020441409 про збільшення грошового зобов'язання з податку на прибуток на 1 963 276 грн., за основним платежем та на 294 420 грн., за штрафними санкціями та № 0020421409 про збільшення грошового зобов'язання з ПДВ на 854 807 грн. за основним платежем та на 213709,00 грн. за штрафними санкціями, суд зазначає наступне.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 статті 67 Господарського кодексу України відносини підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Пі Джі Трейд Замовник було укладено договір надання послуг № 1501 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 185-192). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник протягом дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 86-87, 100-104, 112-113, 122-123, 132-133, 142, 151-152, 161-162, 171-174, 197-198, 201-202).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Інтегровані логістичні системи Замовник було укладено договір надання послуг № 1502 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 193-200). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 90-91, 96-97, 106-107, 116-117, 126-127, 136-137, 145-146, 155-156, 165-166, 183-186, 193-194, 203-206).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Торговий дім Пальміра Замовник було укладено договір надання послуг № 1503 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 201-208). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 88-89, 94-95, 104-105, 114-115, 124-125, 134-135, 143-144, 153-154, 163-164, 175-178, 191-192, 203-204).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ПРАТ Медфарком-Центр Замовник було укладено договір надання послуг № 1504 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 209-216). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 92-93, 98-99, 110-111, 120-121, 130-131, 140-141, 149-150, 159-160, 169-170, 179-182, 199-200, 209-210).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Адреса Здоров'я Замовник було укладено договір надання послуг № 1505 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 217-224). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Мегатранс Замовник було укладено договір надання послуг № 1506 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 225-232). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 108-109, 118-119, 128-129, 138-139, 147-148, 157-158, 167-168, 187-190, 195-196, 207-208).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Термінал-2 Замовник було укладено договір надання послуг № 1507 від 01.01.2015р. (т.1 а.с. 233-239). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Інтегровані логістичні системи Замовник було укладено договір надання послуг № 1602 від 01.01.2016р. (т.1 а.с. 248-250, т.2 1-5). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 198-199, 208-209, 218-219, 228-229, 238-239, т.3 8-9, 18-19, 28-29, 40-41, 50-51, 62-63, 76-77).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Торговий Дім Пальміра Замовник було укладено договір надання послуг № 1603 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 6-13). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 196-197, 206-207, 216-217, 226-227, т.3 а.с. 6-7, 16-17, 26-27, 38-39, 58-59, 70-71, 84-85).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ПРАТ Медфарком-Центр Замовник було укладено договір надання послуг № 1604 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 14-22). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 204-205, 214-215, . 224-225, 234-235, т.3 а.с. 4-5, 14-15, 24-25, 34-35, 46-47, 56-57, 68-69, 82-83).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Мегатранс Замовник було укладено договір надання послуг № 1605 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 22-29). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 200-201, 210-211, 220-221, 230-231, 240, т.3 а.с. 1, 10-11, 20-21, 30-31, 42-43, 52-53, 64-65, 78-79).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Адреса Здоров'я Замовник було укладено договір надання послуг № 1606 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 30-37). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Термінал 2 Замовник було укладено договір надання послуг № 1607 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 38-45). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Барні Хауз Замовник було укладено договір надання послуг № 1608 від 01.01.2016р. (т.2 а.с. 46-53). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.3 а.с. 48-49, 60-61, 72-75).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Торговий Дім Пальміра Замовник було укладено договір надання послуг № 1701 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 54-61). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 126-127, 138-139, 150-151, 162, 173-174, 184-185, 194, т.3 а.с. 36-37).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Пі Джі Трейд Замовник було укладено договір надання послуг № 1702 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 62-69). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 122-123, 134-135, 146-147, 158-159, 169-170, 181-182).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Барні Хауз Замовник було укладено договір надання послуг № 1703 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 70-77). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 128-129, 140-141, 152-153, 163-164, 175-176, 186-187, 193).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ПРАТ Медфарком-Центр Замовник було укладено договір надання послуг № 1704 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 78-85). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 124-125, 136-137, 148-149, 160-161, 171-172, 183, 192, 195).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Інтегровані логістичні системи Замовник було укладено договір надання послуг № 1705 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 86-93). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), калькуляцію вартості послуг (т.2 а.с. 118-119, 130-131, 142-143, 154-155, 165-166, 177-178, 188-189).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ДП Мегатранс Замовник було укладено договір надання послуг № 1706 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 94-101). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), послуги по залучені банківського кредита (т.2 а.с. 120-121, 132-133, 144-145, 156-157, 167-168, 179-180, 190-191).

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Підрядник та ТОВ Термінал 2 Замовник було укладено договір надання послуг № 1707 від 02.01.2017р. (т.2 а.с. 102-109). Відповідно до умов укладеного договору Підрядник зобов'язується виконувати згідно завдань замовника роботи, послуги по інформаційно-консультаційному обслуговуванню, здавати результати роботи замовнику, а замовник зобов'язується прийняти результати роботи і сплатити за виконані роботи по цінам згідно до додатку до договору.

Згідно п.2.1 Підрядник зобов'язується виконувати доручення відповідно до вказівок замовника.

Підрядник на протязі дії договору:

консультує керівника і спеціалістів замовника з питань господарської діяльності замовника, приймає участь в прийнятті управлінських рішень з наданням відповідних рекомендацій;

надає консультативну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів з питань господарської діяльності замовника, веденні кадрових справ співробітників замовника;

у випадку необхідності надає консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, розробляє і доробляє відповідні програми;

виконує інші обов'язки, встановлені договором і додатками до нього.

Згідно п. 2.3 Підрядник несе відповідальність за зберігання документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих йому замовником для виконання доручення. Крім того, Підрядник повинен забезпечити недопущення розголошення конфіденційної інформації третім особам, для чого повинен забезпечити зберігання в сейфах і шафах отриманих від замовника копій і оригіналів документів, захист комп'ютерних файлів з інформацією та інше.

Однак, позивачем не було надано до суду завдань замовника, запитів на консультації і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних і вихідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих Підряднику Замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією тощо для зберігання в сейфах шафах.

Судом встановлено, що між ДП Палма Груп Менеджмент Замовник та фізичною особою ОСОБА_5 Виконавець було укладено договір надання послуг № 11/01 від 01.11.2016р. (т.3 а.с. 211-215). Відповідно до умов укладеного договору Виконавець на території Замовника, що знаходиться за адресою: 65031, Одеська область, Біляївський район, 1665 км. Автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса надає консультаційні послуги на наступні теми та в наступні строки:

Стратегія розвитку успішного бізнесу. Послуги розраховані тривалістю по 5 годин на 10 робочих днів з 01.11.2016р. по 15.11.2016р.

Як правильно вести переговори по ціні і зберігати клієнтів по 5 годин на 11 робочих днів з 16.11.2016р. по 30.11.2016р.

Конкретні умови, обов'язки Виконавця, та термін надання послуг не обумовлені цим договором визначаються додатками до нього, які є його невід'ємною частиною.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), інформаційні листи (т.3 а.с. 215-231).

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: прикази, протоколи тренінгів (т.3 а.с. 234-240).

Однак, позивачем не було надано до суду не надано переліку, інформації осіб, відповідальних за вирішення оперативних питань із замовником та виконавцем по діяльності в рамках даного договору, актів прийняття- передачі необхідних матеріалів та інформації співробітникам виконавця для надання послуг по даному договору, інформації про погодження виконавцем спеціалістів на роботу до замовника, інформації по сплаті проїзду та/або забезпечення трансферу до місця проживання і надання послуг і назад (за межами Киїєва), а також проживання співробітників виконавця на час надання послуг, вимог від виконавця результату надання консультаційних послуг, вимог від замовника надання документів та інформації, необхідність в якій виникла в період надання послуг за цим договором, письмових звернень сторін, інформації по приміщенню для проведення тренінгів, переліку учасників. Крім того, виконання п. 4.2.9 договору почалося за 5 робочих днів до початку надання послуг, замовник надає перелік учасників навчання для налаштування виконавцем облікових записів), так договорів заключено 01.11.2016 року, а тому і тренінги розпочались 01.11.2016р.

Судом встановлено, що між ДП Мегатранс Одрендодавець та ДП Палма Груп Менеджмент Орендар було укладено договір оренди від 01.02.2015р. (т.3 а.с. 232-233). Відповідно до умов укладеного договору Орендодавець на умовах цього договору передає в оренду Орендарю наступне належне йому майно:

офісне приміщення за адресою: 1665 км. Автодороги Санкт-Петербург-Київ-Одеса, загальною площею 1 193,00 кв.м.

Орендар зобов'язується прийняти зазначене майно для використання, в якості складу, офісу, юридичної адреси, а також в інших цілях, визначених Уставом Орендатора, своєчасно сплачувати орендну плату, та по закінченню терміну дії даного договору повернути отримане Орендодавцю

Однак, позивачем не надано до суду акт прийому-передачі майна, інформації щодо проведення ремонтних робіт майна, доказів сплати орендної плати.

Судом встановлено, що між ТОВ Інталєв Технології Виконавець та ДП Палма Груп Менеджмент Замовник було укладено договір № С/19-0215 від 05.02.2015 року та додатковий договір від 05.03.2015 року (т.3 а.с. 241-247). Відповідно до умов укладеного договору Виконавець зобов'язується надати замовнику консультаційні послуги в області формування концепції проекту по встановленню і автоматизації системи Казначейства, а також розробці документа Статут проекту , направленого на підвищення ефективності управління замовника, а замовник зобов'язується сплатити їх.

Згідно п. 3.1 виконавець зобов'язується:

виділити з числа своїх співробітників особу, відповідальну за вирішення оперативних питань із виконавцем по діяльності в рамках даного договору. Дана особа має право всі робочі і офіційні документи по даному договору на підставі довіреності;

надавати необхідні матеріали та інформацію співробітникам виконавця для надання послуг по даному договору;

не приймати без погодження виконавця спеціалістів виконавця на роботу до замовника;

додаткового замовник сплачує проїзд та/або забезпечує трансфер до місця проживання і надання послуг і назад (за межами Київа), а також проживання співробітників виконавця на час надання послуг.

Згідно п. 3.4. замовник має право вимагати від виконавця результату надання консультаційних послуг, а саме розроблений спільно з замовником документ в форматі МS WORD Устав проекта .

Згідно п. 4 Порядок надання послуг :

п. 4.1. - надання послуг замовнику надається виконавцем у відповідності до затвердженої програми консультацій, вказаній в додатку № 1 до договору;

п. 4.2. - послуги надаються в період з 19 по 20 лютого 2015 року на території замовника, за адресою: Одеська область, Біляївський район, 1665 км. Автошляху Санкт-Петербург-Київ- Одеса;

п. 4.3. - в період з 23 по 26 лютого 2015 року виконавець розробляє Статут проекту на своїй території;

п. 4.4. - надання результатів надається не пізніше 02.03.2015 року;

п. 4.2 - кількість і склад співробітників замовника, задіяних в наданні послуг по даному договору, узгоджується сторонами до моменту надання послуг;

п. 4.3. - всі робочі матеріали і документи по своїй діяльності, необхідні виконавцю для надання послуг по даному договору, замовник надає в вигляді оригіналів або копій, попередньо пронумерованих, під розписку представника виконавця. Після надання послуг виконавець повертає замовнику передачі документи згідно виданим розпискам.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт надання послуг, накази, устав проекту, план надання консультативних послуг, вартість послуг (т.3 а.с. 248, т.4 а.с.1- 30).

Однак, позивачем не надано до суду переліку та інформації про осіб, відповідальних за вирішення оперативних питань із замовником та виконавцем по діяльності в рамках даного договору, актів приймання-передачі необхідних матеріалів та інформації відносно співробітників виконавця для надання послуг по даному договору, інформації про погодження виконавцем спеціалістів на роботу до замовника, інформації по сплаті проїзду та/або забезпечення трансферу до місця проживання і надання послуг і назад (за межами Києва), а також проживання співробітників виконавця на час надання послуг, інформації по узгодженню кількості і складу співробітників замовника, задіяних в наданні послуг по даному договору, актів приймання-передачі всіх робочих матеріалів і документів по своїй діяльності, необхідних виконавцю для надання послуг по даному договору (у вигляді оригіналів або копій, попередньо пронумерованих, під розписку представника виконавця, учасників.

Судом встановлено, що між ТОВ Торговий дім Пальміра Орендодавець та ДП Палма Груп Менеджмент Орендар було укладено договір про оренду автотранспорту № 78635/ПГМ від 09.08.2013 року та доповнення до договору від 09.08.2013 року (т.4 а.с. 31-33). Відповідно до умов укладеного договору Орендодавець передає належне йому на праві власності автомобіль марки Toyota Avensis державний НОМЕР_9, а Орендатор приймає їх у строкове користування Технічний стан автомобілів відповідає технічному паспорту.

Згідно п. 1.1. Орендатор використовує автомобілі для ведення господарської діяльності, у відповідності зі своїм уставом.

Згідно п. 2.1. Орендна плата за автомобіль вноситься Орендатором щомісячно у розмірі 1200,00 грн. (в т.ч. НДС) відповідно виставленим рахункам.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття транспортних засобів (т.4 а.с. 34, 40-68, 82-101).

Судом встановлено, що між ДП Пі Джі Трейд Орендодавець та ДП Палма Груп Менеджмент Орендар було укладено договір про оренду автотранспорту № 25/04 від 25.04.2012 року та додаткову угоду від 02.07.2017 року (т.4 а.с. 35-36, 38). Відповідно до умов укладеного договору Орендодавець передає належне йому на праві власності автомобіль марки Шевроле Aveo державний НОМЕР_10, а Орендатор приймає їх у строкове користування Технічний стан автомобілів відповідає технічному паспорту.

Згідно п. 1.1. Орендатор використовує автомобілі для ведення господарської діяльності, у відповідності зі своїм уставом.

Згідно п. 2.1. Орендна плата за автомобіль вноситься Орендатором щомісячно у розмірі 320,00 грн. (в т.ч. НДС 53,33 грн.) відповідно виставленим рахункам.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийому транспортних засобів (т.4 а.с. 37, 39).

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акт здачі-прийняття виконаної роботи, акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) (т.4 а.с. 71-81).

Судом встановлено, що між фізичною особою ОСОБА_7 Виконавець та ДП Палма Груп Менеджмент Замвоник було укладено договір про надання послуг з технічного обслуговування і комерційного ремонту дорожньо-транспортних засобів № 2 від 05.01.2015 року (т.4 а.с. 102-104). Відповідно до умов укладеного договору Виконавець зобов'язується надати Замовнику за його замовленням послуги з технічного обслуговування і комерційного (не гарантійного) ремонту дорожньо-транспортних засобів Замовника (зазначених із вказівкою державних номерів і моделей) у Додатку № 1 до Договору, що є невід'ємною частиною даного договору, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити зазначені послуги у порядку та у строк, встановлений цим Договором.

Згідно п 2.2. Виконавець виконує роботи при наявності у представника Замовника довіреності, що виготовлена на фірмовому бланку Замовника та скріплена печаткою, що підтверджує його повноваження, у т.ч. приймати виконані роботи, підписувати Акт виконаних робіт та попередній замовлення-наряд. Належним чином завірена копія довіреності надається Замовником Виконавцю до початку виконання робіт за цим Договором. Особа, уповноважена Замовником на прийняття виконаних робіт, вважається компетентною і Замовник не має права в подальшому оскаржувати дії свого представника за мотивами його некомпетентності.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акти виконаних робіт (т.4 а.с. 105-124).

Однак, позивачем не надано до суду наряд-замовлення на надання послуг з технічного обслуговування і ремонту; акт передання-прийняття дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту, акт передачі-прийняття дорожнього транспортного засобу (ДТЗ), його складових після надання послуг з технічного обслуговування і ремонту, а також не надано доказів, що вказані транспортні засоби було пошкоджено з вини позивача.

Судом встановлено, що між ДП Мегатранс Одрендодавець та ДП Палма Груп Менеджмент Орендар було укладено договір оренди від 01.02.2012р. та доповнення до договору (т.4 а.с. 125-126, 129-130, 132). Відповідно до умов укладеного договору Орендодавець на умовах цього договору передає в оренду Орендарю наступне належне йому майно:

офісне приміщення за адресою: 1665 км. Автодороги Санкт-Петербург-Київ-Одеса, загальною площею 36 кв.м.

Орендар зобов'язується прийняти зазначене майно для використання, в якості складу, офісу, юридичної адреси, а також в інших цілях, визначених Уставом Орендатора, своєчасно сплачувати орендну плату, та по закінченню терміну дії даного договору повернути отримане Орендодавцю

Згідно п. 2.1 даний договір укладений терміном до 30.01.2015р.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акти здачі-прийому майна, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) (т.4 а.с. 127-128, 131, 155-156).

Однак, позивачем не надано до суду, будь-якої інформації щодо проведення ремонтних робіт майна.

Судом встановлено, що між ДП Мегатранс Одрендодавець та ДП Палма Груп Менеджмент Орендар було укладено договір оренди від 01.02.2015р. та доповнення до договору (т.4 а.с. 133-134, 136, 138, 140-141, 143, 145, 149, 151, 153). Відповідно до умов укладеного договору Орендодавець на умовах цього договору передає в оренду Орендарю наступне належне йому майно:

офісне приміщення за адресою: 1665 км. Автодороги Санкт-Петербург-Київ-Одеса, загальною площею 1 193,00 кв.м.

Орендар зобов'язується прийняти зазначене майно для використання, в якості складу, офісу, юридичної адреси, а також в інших цілях, визначених Уставом Орендатора, своєчасно сплачувати орендну плату, та по закінченню терміну дії даного договору повернути отримане Орендодавцю

Згідно п. 2.1 даний договір укладений терміном до 31.12.2017р.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: акти здачі-прийому майна, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) (т.4 а.с. 135, 137, 139, 142, 144, 146, 150, 152, 154, 157-186).

Однак, позивачем не надано до суду, інформації на підтвердження проведення ремонтних робіт майна.

Судом встановлено, що між ТОВ Інновер Україна Виконавець та ДП Палма Груп Менеджмент Замовник було укладено договір № IWK16003AIT від 10.05.2016 року та додаткову угоду (т.4 а.с. 187-193, 200). Відповідно до умов укладеного договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання по наданню послуг по аналізу вимог Замовника до функціональних можливостей Програмного продукту. Сторони домовились, що в рамках цієї угоди будуть проаналізовані вимоги, що стосуються реалізації в програмному продукті наступних бізнес-процесів.

На підтвердження виконання умов даного договору позивачем надано: календарний графік робіт, накази, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), звіти про виконані роботи, виписки по особовим рахункам (т.4 а.с. 194-199, 201-248, т.5 а.с. 1-81).

Крім того, на підтвердження своєї господарської діяльності позивачем було надано: акти виконаних робіт, рахунки, електронні квитки, посвідчення про відрядження, витяги з інтернету, візи, протоколи намірів, накази, звіти про використання коштів, листи, ксерокопії газети, інвойси, витяги курсів валюти НБУ, договори, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), штатний розклад, податкові накладні, квитанції, звітність, таблиці, податкові розрахунки, податкові накладні, податкові декларації, фінансовий звіт, договір, контракт, постанову, акти прийому-передачі документів, справку, диск (т. 5 а.с. 82-250, т. 6 а.с. 1-250, т. 7 а.с. 1-83,129-243, т. 8 а.с. 1-250, т. 9 а.с. 1-250, т. 10 а.с. 1-250, т. 11 а.с. 1-74).

Однак, позивачем не було надано завдань замовника, запитів на консультації, рекомендації, запитів на консультаційну і практичну допомогу в складанні, реєстрації, зберіганні і обліку вхідних документів, запитів на консультаційну і практичну допомогу ефективному використанні замовником комп'ютерної техніки і програмних продуктів, запитів на розробку і доробку відповідних програм, актів приймання-передачі документів, матеріальних цінностей і грошових коштів, наданих ДП Палма Груп менеджмент замовником для виконання доручення, актів приймання-передачі отриманих від замовника копій і оригіналів документів, комп'ютерних файлів з інформацією та інше, для зберігання в сейфах і шафах.

Так, під час перевірки , встановлено, що у перевіряємому періоді позивач мав взаємовідносини із підприємствами: ТОВ Інскай , ТОВ Транско , ТОВ ТК Свобода вибору щодо придбання авіаквитків та організації перельотів. Витрати по вищевказаним послугам включено до адміністративних витрат у сумі 582107 грн., в т.ч.; за 2015р. на 1031067 грн., за 2016р. на 399970 грн., за 2017 рік на 78970 грн.

Однак, у звітах про використання коштів та наказах про відрядження, наданих до перевірки, вказано тільки призначення авансу - (витрати на відрядження) та (ціль відрядження) - ведення переговорів. При цьому, позивач у перевіряємому періоді не заключав угоди з іноземними контрагентами. Тобто, зазначені переговори повинні були здійснені для контрагентів позивача, однак у наданих первинних документах відсутня інформація щодо підприємства, для якого велись переговори, укладались угоди тощо, що унеможливлює встановлення зв'язку придбаних авіаквитків з господарською діяльністю ДП Палма груп менеджмент .

Окрім того, позивачем не надано до суду будь-яких доказів щодо ведення будь-якої виробничої діяльності, усі господарські операції по вказаних вище контрагентів завершилися на стадії проектів та не мали фактичної та практичної реалізації.

При цьому, у судовому засіданні представник позивача пояснили, що ДП Палма груп менеджмент входять формально до складу холдингу як структура, яка надає консалтингові послуги. Однак, будь-яких доказів створення такого холдингу позивач ані під час проведення перевірки, ані під час розгляду справи у суді позивачем не надано, так само позивачем не надано до суду і під час здійснення перевірки будь-яких доказів про сумісну діяльність або надання консалтингових або інших послуг третім особам, які мають відношення до замовлення позивачем відповідних проектів тощо.

Відповідно до п. 44.2 ст. 44 ПК України для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Платники податку, які відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, ведуть облік доходів і витрат та визначають об'єкт оподаткування з податку на прибуток за такими стандартами з урахуванням положень цього Кодексу. Такі платники податку при застосуванні положень цього Кодексу, в яких міститься посилання на положення (стандарти) бухгалтерського обліку, застосовують відповідні міжнародні стандарти фінансової звітності.

За приписами п. 44.6 ст. 46 ПК України, у разі якщо до закінчення перевірки або у терміни, визначені в абзаці другому пункту 44.7 цієї статті платник податків не надає посадовим особам контролюючого органу, які проводять перевірку, документи (незалежно від причин такого ненадання, крім випадків виїмки документів або іншого вилучення правоохоронними органами), що підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності, вважається, що такі документи були відсутні у такого платника податків на час складення такої звітності.

За змістом п. 85.2 ст. 85 ПК України платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

Згідно п.п. 134.1.1 п.134.1 ст. 134 ПК України обєктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього розділу.

Відповідно до п. 135.1 ст. 135 ПК України базою оподаткування є грошове вираження обєкту оподаткування, визначеного згідно ізстаттею 134 цього Кодексу з урахуванням положень цього Кодексу.

Пунктом 137.1 ст. 137 ПК України передбачено, що податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною статтею 136 цього Кодексу, від бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 135 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 9 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Згідно з п.п.2.1, 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р., первинні документи - це документи, створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.

Господарські операції - це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов'язань і фінансових результатів.

Поряд з цим, у бухгалтерському та податковому обліку підприємства враховуються лише ті первинні документи, що складені за наслідками фактично проведеної господарської операції, тобто, зміст господарської операції превалює над її формою. Отже, правомірність формування платником відповідних показників бухгалтерського та податкового обліку має оцінюватись з урахуванням сукупності умов, визначених законодавством України як підстави для їх формування.

Так, позивач за період 2015-2017 років отримував доходи основної діяльності, а саме від надання консультаційних послуг. При цьому, позивачем в бухгалтерському обліку у складі адміністративних витрат відобразило наступні витрат: витрати на інформацію, юридичні та інші послуги, міжнародні відрядження, податки з ФОП, основна зарплата, оренда офісу.

Однак, згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 Витрати затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999 року, позивачем неправомірно включено до складу адміністративних витрат суми витрат, які повинні відноситись до складу собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг, чим завищено адміністративні витрати та водночас, загиджено собівартість наданих послуг на 10617874 грн.

Згідно п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг (у разі здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього кодексу) та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку із: придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності платника податку; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при йх імпорті, з метою подальшого використання в оподаткованих операціях у межах діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподаткованих операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Відповідно до пп. 134.1.1. п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України, об'єктом оподаткування податку на прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень цього Кодексу.

Згідно п. 135.1 ст. 135 Податкового кодексу України, базою оподаткування є грошове вираження об'єкту оподаткування, визначеного згідно ст. 134 цього Кодексу з урахуванням його положень.

Що стосується податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0020451409 про застосування штрафних санкцій у сумі 2210,00 грн. за неподання звітності, № 0020431409 про застосування штрафних санкцій у сумі 478856,00 грн., за відсутність реєстрації податкових накладних в ЄРПН, суд зазначає наступне.

Під час проведення перевірки, встановлено, зокрема порушення вимог пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України, а саме, не подано декларацію з податку на прибуток за 2017 рік та звітів про суми податкових пільг протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року.

Так, позивач декларував від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток, на яке було зменшено фінансовий результат до оподаткування за 2015, 2016, 2017 роки та не надавав звіти про суми податкових пільг протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, півріччя, трьох кварталів, року, а саме: 09.04.2015р., 10.08.2015р., 09.11.2015р., 09.02.2016р., 11.04.2016р., 09.08.2016р., 09.11.2016р., 09.02.2017р., 10.04.2017р., 09.08.2017р., 09.11.2017р., 09.02.2018р., що є підставою для накладення штрафу.

Також, перевіркою встановлено порушення вимог п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, а саме: не зареєстровано податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за 2015р., 2016р., січень-липень 2017р., які наведені в акті перевірки, на загальну суму ПДВ 957702,00 грн. При цьому, позивач з цього приводу зазначив, що згідно з Податкового кодексу України та Порядку обліку сум податків та зборів, не сплачених суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з отриманням податкових пільг, платник-пільговік зобов'язаний подавати звіт про суми податкових пільг із податку на прибуток щокварталу. Окремого порядку звітування про пільги для платників, що подають декларацію з податку на прибуток раз на рік, не передбачено. За неподання обліку в розмірі від 85 до 170 грн., а за повторне неподання, протягом року - від 170 грн. до 255 грн. (ст. 163-1 КУпАП). Таким чином, на думку позивача, вказані порушення органу в Акті перевірки не відповідають дійсності, а податкове повідомлення-рішення № 0020451409 підлягає скасуванню. Однак, суд не погоджується з доводами позивача, оскільки позивачем не було зареєстровано податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних за 2015 рік, 2016 рік, січень-липень 2017 рік, які наведені в акті перевірки, на загальну суму ПДВ в сумі 957702,00 грн., у зв'язку з чим відповідачем правомірно було винесено податкове повідомлення-рішення від 23.05.2018 року № 0020451409.

Відповідно п.п. 16.1.3 п. 16.1 ст. 16 Податкового кодексу України, платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно п.п. 16.1.6 п. 16.1 Податкового кодексу України, платник податків зобовязується подавати контролюючим органам інформацію, відомості про суми коштів, не сплачених до бюджету в зв'язку з отриманням податкових пільг (суми отриманих пільг) та напрями їх використання (щодо умовних податкових пільг - пільг, що надаються за умови використання коштів, вивільнених у суб'єкта господарювання внаслідок надання пільги, у визначеному державою порядку).

Відповідно п. 47.1 ст. 47 Податкового кодексу України, відповідальність за неподання, порушення порядку заповнення документів податкової звітності, порушення строків їх подання контролюючим органам, недостовірність інформації, наведеної у зазначених документах, зокрема несе юридичні особи, постійні представництва нерезидентів, які відповідно до цього Кодексу визначені платниками податків, а також їх посадові особи.

Згідно п. 49.1 ст. 49 Податкового кодексу України, податкова декларація подається за звітний період в установлені цим Кодексом строки контролюючому органу, в якому перебуває на обліку платник податків.

Відповідно п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу України, Платник податків зобов'язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об'єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Підпунктом 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України встановлено, що податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Згідно п. 120.1 ст. 120 Податкового кодексу України, Неподання (крім випадків, якщо податкова декларація не подається відповідно до пункту 49.2 статті 49 цього Кодексу) або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати і сплачувати податки та збори, податкових декларацій (розрахунків), а також іншої звітності, обов'язок подання якої до контролюючих органів передбачено цим Кодексом, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання. Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

Відповідно п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов'язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків: для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені, для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.

Згідно п. 120.2 ст. 120 Податкового кодексу України, відсутність реєстрації протягом граничного строку, передбаченого статтею 201 цього Кодексу, податкової накладної та/або розрахунку коригування до такої податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкової накладної, що не надається отримувачу (покупцю), складеної на постачання товарів/послуг для операцій: які звільнені від оподаткування або, які оподаткування за нульовою ставкою), що зазначена у податковому повідомленні-рішення, складеному за результатами перевірки контролюючого органу, - тягне за собою накладення на платника податку штрафу в розмірі 50 відсотків суми податкових зобов'язань з податку на додану вартість, зазначеної у такій податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної або від суми податку на додану вартість, нарахованого за операцією з постачання товарів/послуг, якщо податкову накладну на таку операцію не складено.

Що стосується податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0235081304 про збільшення грошового зобов'язання з податків і зборів, в тому числі військовий збір за основним платежем - 6615,71 грн. та штрафною санкцією у розмірі 1653,93 грн. та пеню - 479,38 грн., № 0235031304 про збільшення грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за основним платежем - 18847,70 грн. та штрафною санкцією у розмірі 4711,93 грн. та пеню - 1365,71 грн., суд зазначає наступне.

Судом встановлено, що позивачем виплачувались працівникам доходи, нараховані (сплачені) у зв'язку з відносинами трудового найму, що згідно з вимогами Закону України Про оплату праці належать до категорії заробітної плати та прирівняних до неї виплат.

Первинними документами обліку, відповідно до яких здійснюється нарахування і виплата найманим особам доходів (зарплата, інші види доходів), були: табеля обліку використання робочого часу, відомості нарахування заробітної плати, платіжні відомості на виплату коштів, видаткові касові ордери, чекова книжка, виписка з банку з розрахункових рахунків та відомості по рахунку 661 Розрахунки по заробітній платі .

Так, під час перевірки встановлено, що за період з 01.01.2015р. по 16.04.2018р. позивачем нараховано (утримано) податку на доходи фізичних осіб в сумі 925844,88 грн. Перераховано до бюджету за період з 01.01.2015р. по 16.04.2018р. в сумі 920161,41 грн. Станом на 16.04.2018р. заборгованість перед бюджетом по податку на доходи фізичних осіб в розмірі 18847,70 грн.

Крім того, за даними КОР платника форми - 15 по військовому збору за період з 01.01.2015р. по 16.04.2018р. перераховано до бюджету 77660,62 грн., військовому збору. Станом на 16.04.2018р. заборгованість позивача перед бюджетом по військовому збору складає 6615,71 грн. Зазначені податкові повідомлення-рішення є похідними від основник оскаржуваних податкових повідомлень-рішень.

Згідно п. 171.1 ст. 171 Податкового кодексу України, особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати, є роботодавець, який виплачує такі доходи на користь платника податку.

Відповідно до пп. а п. 171.2 ст. 171 Податкового кодексу України, Особою, відповідальною за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до бюджету податку з інших доходів, є: податковий агент - для оподатковуваних доходів з джерела їх походження в Україні.

Згідно пп. 168.4.1 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України, податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.

Відповідно пп. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу України, юридична особа за своїм місцезнаходженням та місцезнаходженням не уповноважених сплачувати податок відокремлених підрозділів, відокремлений підрозділ, який уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) до бюджету податок, за своїм місцезнаходженням одночасно з поданням документів на отримання коштів для виплати належних платникам податку доходів, сплачує (перераховує) суми утриманого податку на відповідні рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за місцезнаходженням відокремлених підрозділів.

Згідно пп. а п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок.

Відповідно до п. 54.2 ст. 54 Податкового кодексу України, грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов'язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IVцього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.

Підпунктом 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України встановлено, що податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.

Згідно пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України, передбачено, що, якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом трьох банківських днів з дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Відповідно пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу Украни, якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду. А саме, протягом 30 календарних днів, наступних за останнім днем місяця, за який нараховано, але не виплачено заробітну плату (пп. 49.18.1, п. 57.1 та пп. 168.1.5 Податкового кодексу України).

Підпунктом 168.1.6 п. 168.1 статті 168 Податкового кодексу України, для цілей цього розділу та пункту 54.2 статті 54 цього Кодексу під терміном "граничний термін сплати до бюджету податку" розуміються строки сплати податку, визначені цим пунктом.

За таких обставин, в порушення пп. 14.1.54, пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, п. 54.2 ст. 54, пп. 162.1.3 п. 162.1 ст. 162, п. 163.1 ст. 163, п.п. 168.1.2, п.п. 168.1.4. та п.п. 168.1.5, 168.1.6, п. 168.1, п.п. 168.4.4 п. 168.4 ст. 168 п.п. а п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, оподаткований дохід нараховувався та виплачувався податковим агентом ДП Палма Груп Менеджмент , податок на доходи фізичних осіб утримувався з нарахованого доходу, але до бюджету перераховувався не в повному обсязі, з порушенням правил сплати (перерахування) податків у джерела виплати, в зв'язку з цим нараховане грошове зобов'язання по податку на доходи фізичних осіб за період з 01.01.2015р. по 16.04.2018р. в сумі 18847,70 грн.

Враховуючи зазначене в сукупності, суд дійшов висновку, що податкові повідомлення-рішення від 23.05.2018 року № 0020421409, 0020431409, 0020441409, 0020451409, 0235031304, 0235081304 є правомірними та відсутні підстави для їх скасування.

Згідно зі ст. 242 КАС України рішення суду повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим. Законним є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права при дотриманні норм процесуального права. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи. Судове рішення має відповідати завданню адміністративного судочинства, визначеному цим Кодексом.

Згідно положень ст. 75 КАС України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. При цьому в силу положень ст. 76 КАС України достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Таким чином, особливістю адміністративного судочинства є те, що обов'язок доказування в спорі покладається на відповідача орган публічної влади, який повинен надати суду всі матеріали, які свідчать про його правомірні дії.

Відповідно до ст. 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Відповідно до ч. 5 ст. 13 Закону України Про судоустрій та статус суддів висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Згідно з ч. 6 ст. 13 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України, при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

Як зазначено колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 31.03.2015р. по справі №21-15а15: "… для підтвердження даних податкового обліку можуть братись до уваги лише ті первинні документи, які складені в разі фактичного здійснення господарської діяльності, визначальною ознакою якої є те, що вона повинна спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. За відсутності ж факту придбання товарів (робіт, послуг) відповідні суми не можуть включатись до складу податкового кредиту навіть за наявності формально складених, але недостовірних документів …".

Аналогічний висновок зроблено колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 14.03.2017р. по справі №21-1513а16: "… господарські операції для визначення податкового кредиту мають бути фактично здійсненими та підтвердженими належним чином оформленими первинними бухгалтерськими документами, які відображають реальність таких операцій, та спричиняти реальні зміни майнового стану платника податків. (…) Потрібно, щоб ці документи підтверджували і розкривали суть, внутрішню сторону господарських операцій, їх справжність, економічну вигоду (виправданість, ризик) і ділову мету. Щоб так кваліфікувати природу господарських операцій, необхідно послатися на допустимі та належні докази, якими засвідчується стан (якість) таких операцій. Без цього неможливо перевірити правильність обчислення і сплати сум податкового грошового зобов'язання на підставі таких операцій …".

Крім того, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 14.03.2017р. по справі №21-2239а16 дійшла до такого висновку: "… недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди, а покупця права на формування цієї податкової вигоди навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв'язку з цим юридично дефектних первинних документів, і незважаючи на наявність у платника податку доказів сплати продавцеві вартості товарів/послуг, якщо рух коштів не забезпечений зв'язком з господарською діяльністю учасників цих операцій. При цьому відсутність ділової мети також є підставою для відмови у наданні податкової вигоди …".

Як зазначено колегією суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України у постанові від 06.12.2016р. по справі №21-1440а16: "… Відповідно до наведеного вище визначення господарська операція пов'язана не з фактом підписання договору, а з фактом руху активів платника податків та руху його капіталу. (…) недоведеність фактичного здійснення господарської операції (нездійснення операції) позбавляє первинні документи юридичної значимості для цілей формування податкової вигоди, а покупця права на формування цієї податкової вигоди навіть за наявності правильно оформлених за зовнішніми ознаками та формою, але недостовірних та у зв'язку з цим юридично дефектних первинних документів, та незважаючи на наявність у платника податку доказів сплати продавцеві вартості товарів/послуг, якщо рух коштів не забезпечений зв'язком з господарською діяльністю учасників цих операцій. При цьому, відсутність ділової мети також є підставою для відмови у наданні податкової вигоди …".

Оцінивши кожен доказ, який є у справі щодо його належності, допустимості, достовірності та їх достатності і взаємного зв'язку у сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, та враховуючи всі наведені обставини, суд вважає позов таким, що не підлягає задоволенню.

Решта доводів та заперечень учасників справи висновків суду по суті позовних вимог не спростовують. Слід зазначити, що згідно практики Європейського суду з прав людини та зокрема, рішення у справі "Серявін та інші проти України" від 10 лютого 2010 року, заява 4909/04, відповідно до п.58 якого суд повторює, що згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов'язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються. Хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент. Міра, до якої суд має виконати обов'язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі "Руїс Торіха проти Іспанії" від 9 грудня 1994 року, серія A, N 303-A, п.29).

Відтак, суд дійшов висновку, що відповідач при винесенні оскаржуваних рішень діяв правомірно, а отже у задоволенні позовних вимог позивача про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0020421409, 0020431409, 0020441409, 0020451409, 0235031304, 0235081304 необхідно відмовити повністю.

Відповідно до ст. 139 КАС України при задоволенні позову сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи висновки суду про відмову у задоволенні позовних вимог, судові витрати з відповідача не стягуються.

Керуючись ст.ст. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 22, 139, 241, 242-246, 250, 255, 295, КАС України, суд,-

В И Р І Ш И В:

У задоволенні позовної заяви Дочірнього підприємства "Палма Груп Менеджмент" (місцезнаходження: 65031, Одеська область, Біляївський район, 1665 км. Автошляху Санкт-Петербург-Київ-Одеса; код ЄДРПОУ 33915167) до Головного управління ДФС в Одеській області (місцезнаходження: 65044, м. Одеса, вул. Семінарська, 5; код ЄДРПОУ 39398646) про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень від 23.05.2018 року № 0020421409, 0020431409, 0020441409, 0020451409, 0235031304, 0235081304 - відмовити повністю.

Рішення може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів в порядку приписів ст. 295 КАС України.

Пунктом 15.5 розділу VII Перехідні положення КАС України від 03 жовтня 2017 року визначено, що до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи зберігаються порядок подачі апеляційних скарг та направлення їх до суду апеляційної інстанції, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення.

Повний текст рішення складено та підписано 03.12.2018 р.

Суддя О.М. Тарасишина

.

Дата ухвалення рішення 03.12.2018
Оприлюднено 04.12.2018

Судовий реєстр по справі 1540/4552/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.08.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 22.07.2020 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 15.10.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 11.09.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 20.08.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 11.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Постанова від 11.07.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.03.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.01.2019 П'ятий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 03.12.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 25.10.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 12.09.2018 Одеський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1540/4552/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону