Рішення
від 03.12.2018 по справі 914/1505/18
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2018 Справа №914/1505/18

За позовом: дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія , м. Львів, до відповідача:товариства з обмеженою відповідальністю ЗАХІД ЕНЕРГОРЕСУРС , м. Стрий, про: стягнення 133523,39 грн. (з яких: 131529,16 грн. - основного боргу, 1215,68 грн. - пені, 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. - інфляційних втрат). Суддя Березяк Н.Є. Секретар судового засідання Кравець О.І. За участю представників сторін: позивача:ОСОБА_1 - представник (довіреність №01-1457/13 від 16.08.2018), відповідача:не з'явився.

Суть спору: на розгляд Господарського суду Львівської області подано позов дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія до товариства з обмеженою відповідальністю ЗАХІД ЕНЕРГОРЕСУРС про стягнення 102887,13 грн. (з яких: 100892,90 грн. - основний борг, 1215,68 грн. - пеня, 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. - інфляційні втрати).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15.08.2018 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 05.09.2018. В подальшому підготовче засідання відкладалось на 08.10.2018 та на 05.11.2018.

04 жовтня 2018 року позивачем подано до суду заяву про збільшення позовних вимог, згідно з якою він просить стягнути з відповідача 133523,39 грн. (з яких: 131529,16 грн. - основного боргу, 1215,68 грн. - пені, 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. інфляційних втрат).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 05.11.2018 закрито підготовче засідання та призначено справу до розгляду по суті на 03.12.2018.

В судовому засіданні для розгляду справи по суті позивач позовні вимоги підтримав в повному обсязі з урахуванням заяви про збільшення позовних вимог. Свої вимоги обґрунтовує тим, що відповідач у порушення умов Договору оренди індивідуально визначеного майна від 29.06.2016 не здійснював оплати за користування орендованим майном протягом тривалого часу, а тому просить стягнути з відповідача суму основного боргу та штрафні санкції, передбачені Договором.

Відповідач ні в підготовче засідання, ні у засідання для розгляду справи по суті не з'явився, причин повторного неприбуття не повідомив, хоч був належним чином та завчасно повідомлений про час, місце та дату розгляду справи, що підтверджується повідомленнями про вручення поштових відправлень, які долучені до матеріалів справи, проти позову не заперечив, відзив на позовну заяву не подав.

Відповідно до частини 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

В судовому засідання 03.12.2018 оголошену вступну та резолютивну частини рішення.

Суд заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та оцінивши докази в їх сукупності, встановив наступне:

29 червня 2016 року між Дочірнім підприємством Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія та товариством з обмеженою відповідальністю ЗАХІД ЕНЕРГОРЕСУРС укладено Договір оренди індивідуального визначеного майна (надалі - Договір). За умовами цього Повірений (позивач у справі) зобов'язується передати, а Орендар (відповідач у справі) зобов'язується прийняти в строкове платне користування окреме індивідуально-визначене майно, а саме: свердловина №1 Північнозаводська (надалі - Свердловина або Майно), яка розташована за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, є власністю національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія (п. 1.1. Договору).

Згідно з п. 2.1. Договору Орендар вступає у строкове платне користування Майном з дати підписання Акту приймання-передачі Майна між Повіреним та Орендарем.

Відповідно до пунктів 3.1., 3.2., 3.4. Договору до моменту введення свердловини в дослідно-промислову експлуатацію/ промислову експлуатацію орендна плата визначається за домовленістю Сторін, починаючи від дати підписання Акту приймання-передачі свердловини та становить 10000,00 грн. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за місяць оренди. В разі дефляції індексація за даний місяць не проводиться. Орендна плата перераховується на рахунок Первісного не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем оренди, за який проводиться оплата.

Додатком №1 до Договору сторони підписали Акт прийому-пердачі від 29.06.2016. Так, Орендодавець передав, а Орендар прийняв у строкове платне користування свердловину №1 Північнозаводська (Майно).

На виконання умов Договору між позивачем та відповідачем підписувались Акти приймання-передачі наданих послуг, а також виставлялись рахунки на оплату, зокрема:

- Акт від 31.01.2018 та рахунок №15 від 31.01.2018 на суму 14897,14 грн.;

- Акт від 28.02.2018 та рахунок №47 від 28.02.2018 на суму 15031,21 грн.;

- Акт від 31.03.2018 та рахунок №86 від 31.03.2018 на суму 15196,56 грн.;

- Акт від 30.04.2018 та рахунок №114 від 30.04.2018 на суму 15318,13 грн.;

- Акт від 31.05.2018 та рахунок №146 від 31.05.2018 на суму 15318,13 грн.;

- Акт від 30.06.2018 та рахунок №180 від 30.06.2018 на суму 15318,13 грн.;

- Акт від 31.07.2018 та рахунок №205 від 31.07.2018 на суму 15318,13 грн.;

- Акт від 31.08.2018 та рахунок №240 від 31.08.2018 на суму 15318,13 грн.

Актом звірки станом на 01.07.2018 підписаним та скріпленим печатками підприємств, сторони визнали заборгованість відповідача в розмірі 100892,90 грн. (з них: 66813,60 грн. борг на 01.01.2018 та 91079,30 грн. - за період з 01.01.2018 по 31.06.2018). Крім того, з даного акту встановлено, що 18.01.2018 та 17.05.2018 відповідачем було проведено оплату в розмір 52000,00 грн. та 5000,00 грн. відповідно. Проте така оплата зарахована позивачем за попередні періоди, тобто в рахунок погашення боргу за 2017 рік.

Так, позивач звернувся до суду з позовом про стягнення 131529,16 грн. - орендної плати за період з 01.01.2018 по 31.08.2018, 1215,68 грн. - пені, 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. інфляційних втрат.

Відповідач проти позову не заперечив, відзив на позов не подав, доказів оплати боргу суду не надав.

Проаналізувавши всі обставини та матеріали справи, суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтовані.

При ухваленні рішення, суд виходив з наступного.

Правовідносини, які виникли між сторонами, регулюються нормами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів. Відповідно до частин 1, 2 статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків є договори та інші правочини. Як установлено судом, між сторонами у справі на підставі укладеного Договору оренди індивідуального визначеного майна виникли взаємні права та обов'язки (зобов'язання) з приводу оренди свердловини №1 Північнозаводська, яка розташована за адресою: Україна, Львівська область, Стрийський район, є власністю національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія .

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Аналогічне положення передбачено частиною 1 пункту 1 статті 193 Господарського кодексу України: суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Як встановлено з матеріалів справи, відповідач прийняв у строкове платне користування свердловину №1 Північнозаводська відповідно до Акту приймання-передачі від 29.06.2016.

Згідно зі статтею 283 Господарського кодексу України до відносин оренди застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом. Одним із основних обов'язків орендаря у зобов'язанні з оренди майна є своєчасне та у повному обсязі внесення орендної плати.

Відповідно до частини першої статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно з пунктами 3.1., 3.2., 3.4. Договору до моменту введення свердловини в дослідно-промислову експлуатацію/ промислову експлуатацію орендна плата визначається за домовленістю Сторін, починаючи від дати підписання Акту приймання-передачі свердловини та становить 10000,00 грн. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за місяць оренди. В разі дефляції індексація за даний місяць не проводиться. Орендна плата перераховується на рахунок Первісного не пізніше 15 числа місяця, наступного за місяцем оренди, за який проводиться оплата.

В силу положень статті 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання). Частиною 1 статті 612 Цивільного кодексу України встановлено, що боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Так, між сторонами існують правовідносини щодо оренди свердловини, даний факт підтверджується Договором, Актами надання послуг та виставленими рахунками на оплату, долученими до матеріалів справи. Як встановлено судом, кореспондуючий обов'язок з оплати відповідач не виконав. Відтак, суд розглянувши вимоги позивача щодо стягнення 131529,16 грн. основного боргу такими, що підлягають до задоволення.

Відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 9.2. Договору Орендар, який прострочив виконання грошових зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, на вимогу Повіреного/Орендодавця зобов'язаний сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення вказаних платежів, включаючи день оплати, а також сплатити суму заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та 5 % річних від простроченої суми за кожен день прострочення.

Суд перевіривши розрахунки позивача щодо стягнення 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. інфляційних втрат зазначає, що такі здійснено правильно, а тому зазначені вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до вимог статті 611 Цивільного кодексу України та статті 230 Господарського кодексу України у разі порушення зобов'язання настають наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки. Статтею 549 Цивільного кодексу України передбачено, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пунктом 9.2. Договору встановлено, що Орендар, який прострочив виконання грошових зобов'язань, передбачених умовами цього Договору, на вимогу Повіреного/Орендодавця зобов'язаний сплатити йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення вказаних платежів, включаючи день оплати.

Так, суд розглянувши розрахунок позивача щодо стягнення 1215,68 грн. пені зазначає, що такий розрахунок здійснено не вірно, адже при розрахунку позивачем не використано подвійно ставку НБУ. Так правильним є нарахування в розмірі 2430,68 грн., однак суд обмежений виходить за межі заявлених вимог, тому вимоги про стягнення 1215,68 грн. пені підлягають до задоволення в повному обсязі.

Частиною 1 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Відповідно до статті 76 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Згідно з статтею 86 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Судові витрати на підставі статей 129 Господарського процесуального кодексу України покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Відтак судовий збір покладається на відповідача в розмірі 2002,85 грн.

З огляду на викладене, виходячи з положень чинного законодавства України, матеріалів та обставин справи, враховуючи практику застосування законодавства вищими судовими інстанціями, керуючись ст.ст. 10, 12, 20, 73, 74, 75, 76, 79, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд , -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю ЗАХІД ЕНЕРГОРЕСУРС (82400, Львівська область, місто Стрий, вулиця Крива, будинок 41 б ; ідентифікаційний код 36742729) на користь Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії Надра України Західукргеологія (79000, місто Львів, площа Міцкевича, будинок 8; ідентифікаційний код 301432606) 131529,16 грн. - основного боргу, 357,59 грн. - п'ять процентів річних, 420,96 грн. - інфляційних втрат, 1215,68 грн. - пені та 2002,85 грн. відшкодування витрат на оплату судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Рішення може бути оскаржене до Західного апеляційного господарського суду в порядку та строки передбачені розділом IV Господарським процесуальним кодексом України.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено та підписано 04.12.2018.

Суддя Березяк Н.Є.

Дата ухвалення рішення03.12.2018
Оприлюднено04.12.2018
Номер документу78279068
СудочинствоГосподарське
Суть: стягнення 133523,39 грн. (з яких: 131529,16 грн. - основного боргу, 1215,68 грн. - пені, 357,59 грн. - п'ять процентів річних та 420,96 грн. - інфляційних втрат

Судовий реєстр по справі —914/1505/18

Рішення від 03.12.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

Рішення від 05.11.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

Ухвала від 11.10.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

Ухвала від 08.10.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

Ухвала від 05.09.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

Ухвала від 15.08.2018

Господарське

Господарський суд Львівської області

Березяк Н.Є.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні