КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа № 204/8806/18

Провадження № 1-кс/204/2959/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

05 грудня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Дружинін К.М., за участю секретаря Старостенка Т.В., розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

встановив:

В провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12018040680001940 відомості про яке внесені до ЄРДР 12.11.2018 р., за ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом намагання невстановленими особами заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325)

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 1995 році засновано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" . Розмір статутного капіталу вказаного товариства складає 207 000000 грн., засновниками якого є акціонери у кількості 12 фізичних осіб.

Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 30.10.2018 встановлено, що ОСОБА_2 (ідн НОМЕР_1), ОСОБА_3 (інд НОМЕР_2), ОСОБА_4 (інд НОМЕР_3), ОСОБА_5 (інд НОМЕР_4), ОСОБА_6 (інд НОМЕР_5), ОСОБА_7 (інд НОМЕР_6), ОСОБА_8 (інд НОМЕР_7), ОСОБА_9 (інд НОМЕР_8), ОСОБА_10 (інд НОМЕР_9), ОСОБА_11 (інд НОМЕР_10) у квітні 2018 року надали довіреності ОСОБА_12 (інд НОМЕР_11) на розпорядження цінними паперами (акціями простими бездокументарними іменними) емітента цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325), на представництво інтересів як акціонера цього Товариства, які посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_13

Під час допиту свідок ОСОБА_12 (інд НОМЕР_11), який згідно даних інтернет порталу smida.gov.ua є членом наглядової ради, повідомив, що жодного відношення до акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) не має. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок останній не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ Національний депозитарій України не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував.

Також, під час допиту свідок ОСОБА_8 повідомив, що жодного відношення до ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок (код 23364325) не має, документи необхідні для обрання його Членом Наглядової ради ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок він не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок не укладав, не підписував та ні кого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ Національний депозитарій України не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував, а також довіреностей на розпорядження цінними паперами (акціями простими без документарними іменними) емітента цінних паперів ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок (код 23364325) ОСОБА_12 (іпн.3226504630) не видавав.

Крім того, з документів наданих свідком ОСОБА_8 встановлено, що у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) відкриті рахунки у банківський установах:

АТ "УКРЕКСІМБАНК" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 розрахунковий рахунок №26517000000448 від 19.05.2017 р.;

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299розрахунковий рахунок №26044050207061 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок №26502050200760 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок №26552050200293 від 22.10.2014 р., розрахунковий рахунок №26507050201032 від 10.04.2015 р., розрахунковий рахунок №265170502000410 від 26.06.2018, розрахунковий рахунок №26514050200297 від 13.06.2018 р.;

АТ "АКБ "КОНКОРД" код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350 розрахунковий рахунок №26500001096001 від 18.06.2015 р.;

Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк"код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, розрахунковий рахунок №26518302797220 від 07.11.2018 р., розрахунковий рахунок №26509300797220 від 20.06.2018 р., розрахунковий рахунок №26510300797220 від 18.06.2018 р.;

АТ "АЛЬФА-БАНК", код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, розрахунковий рахунок № 26519025634801 від 19.06.2018 р., розрахунковий рахунок № 26508025634801 від 15.06.2018 р.;

АБ "УКРГАЗБАНК" код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, розрахунковий рахунок №26504743585131 від 31.07.2018 р.

Отже, невстановлені особи намагаються заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку. Зазначені документи необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12018040680001940 та можуть бути використані, як докази у ньому, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз та встановлення місцезнаходження майна.

За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено осіб, які намагаються заволодіти грошовими коштами, а також місце перебування грошових коштів, якими шляхом обману заволоділи невстановлені особи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно матеріалів клопотання прокурором доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. Документи, щодо яких клопоче прокурор про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" , мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками; відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_1 та ОСОБА_14, слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15, групі прокурорів та групі слідчих в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належно засвідчених копій, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ "УКРЕКСІМБАНК" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313, а саме: копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) розрахункового рахунку № 26517000000448 від 19.05.2017 року, а саме: заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час.

Надати фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.М. Дружинін

Дата ухвалення рішення 05.12.2018
Оприлюднено 10.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 204/8806/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону