РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

і м е н е м У к р а ї н и

28 листопада 2018 року м. Рівне №1740/2221/18

Рівненський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Дорошенко Н.О. за участю секретаря судового засідання Янчар О.П. та сторін і інших осіб, які беруть участь у справі:

позивача: представник адвокат ОСОБА_1,

відповідача: представник Кокіль І.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТОЙС" доУправління Держпраці у Рівненській області про визнання протиправною та скасування постанови, - В С Т А Н О В И В:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТОЙС" (далі - ТОВ "ГРАНД ТОЙС", позивач) звернулось до адміністративного суду з позовом до Управління Держпраці у Рівненській області (далі - відповідач) про визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами № РВ 59/956/000239/ТД-ФС від 17.05.2018, винесену ОСОБА_4, заступником начальника Управління Держпраці у Рівненській області, якою накладено на позивача штраф у розмірі 111690,00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказав на безпідставність висновку відповідача щодо допущення ОСОБА_5 до роботи без укладення трудового договору, оскільки за результатом проведеного інспекційного відвідування позивача вказані обставини не знайшли свого підтвердження. Вважає, що виявлення відповідної обставини 24.04.2018 за результатом інспекційного відвідування іншої юридичної особи не може слугувати підставою для накладення на позивача штрафу. Ствердив, що ОСОБА_5 ніколи не працював та не працює у позивача та йому не відомо, з яких підстав вказаною особою поза межами інспекційного відвідування позивача (26-27.04.2018) було надано уповноваженим особам відповідача пояснення щодо проходження стажування у ТОВ "ГРАНД ТОЙС". Враховуючи, що в акті інспекційного відвідування позивача не зафіксовано ознаки порушення законодавства про працю, застосування штрафу на підставі спірної постанови вважає протиправним.

Ухвалою від 21.08.2018 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі, визначено справу до розгляду за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 21.08.2018 за заявою позивача про забезпечення позову зупинено стягнення на підставі виконавчого документа - постанови Управління Держпраці у Рівненській області № РВ 59/956/000239/ТД-ФС від 17.05.2018 про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, - до набрання судовим рішенням в справі №1740/2221/18 законної сили.

Відповідач позову не визнав з підстав, наведених у відзиві на позовну заяву (а.с.54-58). Вказав, що позивачем було допущено до роботи 24.04.2018 працівника ОСОБА_5, який здійснював обов'язки охоронця в приміщенні ТОВ "ГРАНД ТОЙС" без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, чим допущено порушення вимог частини третьої статті 24 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП України). Покликався на те, що ОСОБА_5 24.04.2018 надав письмові пояснення, що він проходить стажування у ТОВ "ГРАНД ТОЙС" за адресою: м.Рівне, вул. Млинівська, 20. Відповідач зазначив, що Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, передбачено, що під час підготовки до проведення інспекційного відвідування інспектор праці може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування від об'єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства по працю, що приєднується до матеріалів інспекційного відвідування, відтак твердження позивача щодо перевищення відповідачем повноважень є безпідставними.

За наведених обставин, відповідач вважає, що при прийнятті оскаржуваної постанови про накладення на позивача штрафу за порушення законодавства про працю відповідач діяв відповідно до вимог чинного законодавства та у межах повноважень, а тому просив відмовити в позові повністю.

Позивач подав відповідь на відзив (а.с.60-62), в якій зазначив, що в письмових поясненнях ОСОБА_5 відсутні будь-які записи про те, що він виконує обов'язки охоронця у ТОВ "ГРАНД ТОЙС". Також позивач вказав, що наданні 24.04.2018 пояснення ОСОБА_5 не можуть вважатися такими, які отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування, оскільки наказ про його проведення було видано лише 25.04.2018, що дає підстави стверджувати, що відповідна підготовка почала проводитись з 25.04.2018. Позивач переконаний, що притягнення до відповідальності та накладення штрафу на підставі слів невстановленої особи ґрунтується на припущеннях, відтак є протиправним.

Окрім того, представник позивача подав додаткові пояснення (а.с.92-94), у яких, покликаючись до положень пункту 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, зазначив, що відповідачем не було чітко вказано, за результатом аналізу якої інформації встановлено наявність підстав для прийняття керівником органу контролю рішення про проведення інспекційного відвідування, що призвело до винесення оскаржуваної постанови про застосування штрафу.

В судовому засіданні представник позивача позовні вимоги підтримав з підстав, наведених в заявах по суті справи, просив суд позов задовольнити.

Представник відповідача у судовому засіданні заперечував проти позовних вимог та просив відмовити у позові повністю.

Заслухавши пояснення представників сторін, з'ясувавши доводи та аргументи сторін, наведені в заявах по суті справи, обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги та заперечення, дослідивши зібрані у справі докази, суд встановив такі фактичні обставини справи.

Матеріалами справи підтверджується, що ТОВ "ГРАНД ТОЙС", код ЄДРПОУ 40247933, зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 02.02.2016; місцезнаходження юридичної особи: м. Рівне, вул. Млинівська,20; основний вид діяльності: 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення (а.с.32).

Суд встановив, що відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці від 1947 року № 81 "Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі", ратифікованої Законом України 08.09.2004 № 1956-IV, Конвенції Міжнародної організації праці від 1969 року № 129 "Про інспекцію праці в сільському господарстві", ратифікованої Законом України 08.09.2004 №1986-IV, Закону України "Про основні засади здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 3 пункту 5 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295, Порядку повідомної реєстрації інспекційних відвідувань та рішень інспектора праці про відвідування роботодавця, затвердженого наказом Держпраці від 22.06.2017 № 76, Положення про Управління Держпраці у Рівненській області, затвердженого наказом Державної служби України з питань праці від 22.06.2017 № 75, наказу Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2012 за № 1500/31368, начальником Управління Держпраці у Рівненській області 25.04.2018 видано наказ № 304 "Про інспекційне відвідування з питань додержання законодавства про працю в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Гранд Тойс" (логотип товариства Grand Toys) (далі - наказ №304 від 25.04.2018)" (а.с.22).

25.04.2018 Управлінням Держпраці у Рівненській області видано направлення на інспекційне відвідування № 259-Н/09-27 на проведення інспекційного відвідування з питань додержання вимог законодавства про працю в Товаристві з обмеженою відповідальністю "Гранд Тойс" (логотип товариства Grand Toys), в якому зазначено, що під час інспекційного відвідування буде перевірено розділи 3, 4, 5, 6,9 та 11 Акту, форма якого затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 18.08.2017 № 1338 (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.2017 №1500/31368). Інспекційне відвідування буде проведене: з 26 квітня по 27 квітня 2018 року включно (а.с.12).

Судом встановлено, що інспектором праці ОСОБА_6, службове посвідчення №956, за участю головних державних інспекторів відділу з питань здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ОСОБА_7, службове посвідчення № 958, ОСОБА_8, службове посвідчення № 949, ОСОБА_9, службове посвідчення № 954, відповідно до статті 259 Кодексу законів про працю України, частини третьої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пунктів 19, 31 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 295, у присутності представника товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТОЙС" ОСОБА_1 проведено інспекційне відвідування у Товаристві з обмеженою відповідальністю "Гранд Тойс", результати якого оформлені актом інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю, від 27.04.2018 № РВ59/956/АВ (далі - акт інспекційного відвідування) (а.с.14-16).

За результатом проведеного заходу встановлено: В порушення вимог частини третьої статті 24 КЗпП України ТОВ "ГРАНД ТОЙС" було допущено до роботи 24.04.2018 працівника ОСОБА_5, який здійснював обов'язки охоронця в приміщенні "Гранд Тойс", не оформлено наказом, розпорядженням власника або уповноваженого органу та не повідомлено центральний орган виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.

В розділі ІІ акту інспекційного відвідування серед іншого зазначено:

"При інспекційному відвідуванні ТОВ "ІГРОМАНІЯ" 24.04.2018 за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська,20, було встановлено, що за вищевказаною адресою здійснює діяльність ТОВ "ГРАНД ТОЙС". Працівник ОСОБА_5, який здійснював обов'язки охоронця в приміщенні ТОВ "ГРАНД ТОЙС" 24.04.2018 надав пояснення про те, що він проходить стажування у ТОВ "ГРАНД ТОЙС" за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська,20 (додаток 7 пояснення).

В ході інспекційного відвідування у ТОВ "ГРАНД ТОЙС" жодних пояснень, трудового договору (договору стажування) та договору цивільно-правового характеру з ОСОБА_5 надано не було" (а.с.15).

Судом досліджено пояснення від 24.04.2018 громадянина ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, не працює, місце проживання: АДРЕСА_1 Зі змісту пояснення встановлено, що пояснення прийняли інспектори праці Управління Держпраці в Рівненській області ОСОБА_10, ОСОБА_7, ОСОБА_6, інспектор праці управління праці та соціального захисту Рівненської міської ради ОСОБА_11 та три представники поліції м. Рівне. По суті заданих запитань ОСОБА_5 пояснив: "Що за адресою Млинівська,20 проходжу стажування за ТОВ "Гранд Тойз" (а.с.23).

04.05.2018 ТОВ "ГРАНД ТОЙС" було подано заперечення на акт інспекційного відвідування № РВ 59/956/АВ від 27.04.2018 (а.с.17-18), проте 07.05.2018 Управлінням Держпраці у Рівненській області надано відповідь за вих. №04-16/2713, згідно з якою аргументи, наведені в заперечені ТОВ "ГРАНД ТОЙС", не спростовували порушення, зазначені в акті РВ 59/956/АВ від 27.04.2018 (а.с.19).

Суд встановив, що заступником начальника Управління Держпраці у Рівненській області ОСОБА_4, за результатами розгляду справи про накладення штрафу та на підставі акта інспекційного відвідування від 27.04.2018 № РВ59/956/АВ, у зв'язку з порушенням, зазначеним в акті інспекційного відвідування, на підставі статті 259 КЗпП України, статті 53 Закону України "Про зайнятість населення", частини третьої статті 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 8 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509, абзацу 2 частини другої статті 265 КЗпП України, прийнято постанову № РВ 59/956/000239/ТД-ФС від 17.05.2018 про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами, якою на ТОВ "ГРАНД ТОЙС" накладено штраф у розмірі 111690 грн. (а.с.11).

Не погодившись з постановою про накладення штрафу, позивач оскаржив її до суду.

Вирішуючи публічно-правовий спір по суті, суд враховує таке.

Згідно з частиною другою статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до пункту 1 Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 (далі Положення № 96), Державна служба України з питань праці (Держпраці) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра соціальної політики, і який реалізує державну політику у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, на випадок безробіття (далі - загальнообов'язкове державне соціальне страхування) в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Пунктом 7 Положення № 96 встановлено, що Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.

На утворені територіальні органи Держпраці може покладати виконання завдань за міжрегіональним принципом.

Згідно з підпунктом 9 пункту 4 Положення № 96 Держпраці відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення в частині дотримання прав громадян під час прийому на роботу та працівників під час звільнення з роботи; використання праці іноземців та осіб без громадянства; наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця; дотримання прав і гарантій стосовно працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; провадження діяльності з надання послуг з посередництва та працевлаштування.

Держпраці для виконання покладених на неї завдань має право безперешкодно проводити відповідно до вимог закону без попереднього повідомлення в будь-яку робочу годину доби перевірки виробничих, службових, адміністративних приміщень та об'єктів виробництва фізичних та юридичних осіб, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, та у разі виявлення фіксувати факти порушення законодавства, здійснення нагляду та контролю за додержанням якого віднесено до повноважень Держпраці (підпункт 5 пункт 6 Положення № 96).

За приписами статті 259 КЗпП України Державна служба України з питань праці реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України та здійснює державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами - підприємцями, які використовують найману працю.

Процедуру здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю юридичними особами (включаючи їх структурні та відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами) та фізичними особами, які використовують найману працю встановлено Порядком здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 295 (далі Порядок № 295).

Згідно з пунктом 2 Порядку № 295 державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці, зокрема, Держпраці та її територіальних органів.

Інспекційні відвідування проводяться, зокрема, за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4 - 7 цього пункту (підпункт 3 пункту 5 Порядку № 295).

Відповідно до пункту 6 Порядку № 295 під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування інспектор праці, якщо тільки він не вважатиме, що це завдасть шкоди інспекційному відвідуванню або невиїзному інспектуванню, може одержати інформацію та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування чи невиїзного інспектування, від об'єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.

Документи, отримані під час підготовки до проведення інспекційного відвідування або невиїзного інспектування, що містять інформацію про порушення об'єктом відвідування вимог законодавства про працю, долучаються до матеріалів інспекційного відвідування або невиїзного інспектування.

Згідно із пунктом 19 Порядку № 295 за результатами інспекційного відвідування або невиїзного інспектування складаються акт і у разі виявлення порушень законодавства про працю - припис про їх усунення.

Посадові особи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, винні у порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством (частина перша статті 265 КЗпП України).

У відповідності до абзацу 2 частини першої статті 265 КЗпП України юридичні та фізичні особи - підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

З акту інспекційного відвідування, відзиву на позов та пояснень представника відповідача в судовому засіданні встановлено, що висновки відповідача про допуск позивачем ОСОБА_5 до роботи без оформлення трудового договору та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу ґрунтуються на поясненнях ОСОБА_5, відібраних при інспекційному відвідуванні ТОВ "ІГРОМАНІЯ" (стор.3 акту інспекційного відвідування ТОВ "ГРАНД ТОЙС" від 27.04.2018 №РВ59/956/АВ; а.с.15).

Разом з тим, відповідач не надав до матеріалів адміністративної справи акта інспекційного відвідування ТОВ "ІГРОМАНІЯ". Більш того, представник відповідача в судовому засіданні ствердив, що за наслідками інспекційного відвідування ТОВ "ІГРОМАНІЯ" 24.04.2018 відповідний акт не складався.

За таких обставин, суд відхиляє доводи відповідача щодо отримання відповідної інформації у порядку підготовки до проведення інспекційного відвідування позивача, та зазначає, що пунктом 6 Порядку № 295, на який спирається відповідач у відзиві на позов, визначено, що відповідна інформація та/або документи, що стосуються предмета інспекційного відвідування, може бути отримана від об'єкта відвідування, державних органів, а також шляхом проведення аналізу наявної (загальнодоступної) інформації про стан додержання законодавства про працю.

Однак, в спірній ситуації пояснення від імені громадянина ОСОБА_5 не було отримане від об'єкта відвідування ТОВ "ГРАНД ТОЙС" чи від державних органів, а також не може вважатися отриманим внаслідок аналізу наявної (загальнодоступної) інформації.

При цьому суд враховує, що пояснення від імені ОСОБА_5 від 24.04.2018 не відображає жодних відомостей щодо отримання такого пояснення під час інспекційного відвідування будь-якого підприємства, установи, організації чи фізичної особи-підприємця, в той час як наказ № 304 та направлення № 259-Н/09-27 на проведення інспекційного відвідування позивача датовані 25.04.2018. Такі обставини свідчать на користь того, що підготовка до проведення інспекційного відвідування позивача, про що стверджує відповідач, проводилась за відсутності рішення на проведення заходу державного контролю за додержанням законодавства про працю, тобто до існування підстав проведення інспекційного відвідування позивача, що виключає отримання 24.04.2018 такої інформації у порядку підготовки до проведення інспекційного відвідування.

Суд враховує, що з наданих на обґрунтування позову доказів встановлено, що за відомостями відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Рівненській області громадянин ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований з 15.05.2005 за адресою: с. Колоденка, вул. Виноградна,8, Рівненського району Рівненської області (а.с.20).

Таким чином, дата народження та адреса місця проживання особи, зазначені в поясненні від 24.04.2018, не відповідають офіційним відомостям щодо вказаних обставин стосовно громадянина ОСОБА_5

Враховуючи, що пояснення від 24.04.2018 не містить відомостей про документ, на підставі якого встановлено особу громадянина, в якого було відібране таке пояснення, а також відсутній підпис, прізвище, посада уповноваженої особи (осіб), якою пояснення було отримане, суд дійшов висновку про неможливість ідентифікувати особу, в якої відповідне пояснення було відібране, а також і конкретну уповноважену особу, яка отримала таке пояснення.

За приписами частини першої статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Статтею 73 КАС України встановлено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Сторони мають право обґрунтовувати належність конкретного доказу для підтвердження їхніх вимог або заперечень.

Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Відповідно до частини першої статті 74 КАС України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Згідно зі статтею 75 КАС України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Встановлені в судовому засіданні обставини справи дають суду підстави критично оцінити та відхилити як доказ, поданий відповідачем на підтвердження правомірності оскарженого рішення, пояснення від 24.04.2018 від імені громадянина ОСОБА_5, позаяк означене пояснення не відповідає вимогам належності та допустимості доказів та не дає можливості встановити дійсні обставини справи.

Механізм накладення на суб'єктів господарювання та роботодавців штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, передбачених частиною другою статті 265 Кодексу законів про працю України та частинами другою сьомою статті 53 Закону України "Про зайнятість населення", визначений Порядком накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2013 № 509 (далі Порядок № 509).

За приписами пункту 2 Порядку № 509 штрафи накладаються Головою Держпраці, його заступниками, начальниками управлінь і відділів Держпраці та їх заступниками (з питань, що належать до їх компетенції), начальниками територіальних органів Держпраці та їх заступниками, керівниками виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад та їх заступниками.

Штрафи можуть бути накладені, зокрема, на підставі акта про виявлення під час перевірки суб'єкта господарювання або роботодавця ознак порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, складеного посадовою особою Держпраці чи її територіального органу, виконавчого органу міської ради міста обласного значення та сільської, селищної, міської ради об'єднаної територіальної громади.

Судом встановлено та не заперечувалося сторонами, що на момент інспекційного відвідування позивача ОСОБА_5 в приміщенні ТОВ "ГРАНД ТОЙС" не було, пояснення вказаної особи не відбиралися.

Будь-які фактичні обставини, які підтверджували б доводи відповідача, що встановлена 24.04.2018 при інспекційному відвідуванні ТОВ "ІГРОМАНІЯ" за адресою: м. Рівне, вул. Млинівська,20, особа, персональні дані якого не з'ясовано та пояснення якого під час проведення інспекційного відвідування у ТОВ "Ганд Тойс" 26-27.04.2018 не відібрано, дійсно перебувала у фактичних трудових відносинах з позивачем, - в матеріалах справи відсутні.

При цьому представник позивача пояснив, що ТОВ "ІГРОМАНІЯ" за місцезнаходженням ТОВ "Грант Тойс" відсутнє, приміщення не орендує, будь-якої діяльності не здійснює, а за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ІГРОМАНІЯ" ЄДРПОУ 41178798 знаходиться за адресою м.Рівне, вул. Княгині Ольги,5. Зазначені доводи позивача відповідачем не спростовані.

Встановлені в судовому засіданні фактичні обставини справи в сукупності свідчать про порушення відповідачем процедури інспекційного відвідування та документування його результатів, що призвело до необґрунтованих висновків про порушення позивачем вимог частини третьої статті 24 КЗпП України та спричинило протиправне накладення на позивача штрафу.

Відповідно до статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

У таких справах суб'єкт владних повноважень не може посилатися на докази, які не були покладені в основу оскаржуваного рішення, за винятком випадків, коли він доведе, що ним було вжито всіх можливих заходів для їх отримання до прийняття оскаржуваного рішення, але вони не були отримані з незалежних від нього причин.

В ході судового розгляду адміністративної справи відповідач не виконав процесуального обов'язку доказування та не підтвердив правомірності своєї поведінки у спірних правовідносинах. Натомість позовні вимоги відповідають обставинам справи, ґрунтуються на вимогах закону та підтверджені належними й допустимими доказами.

За встановлених обставин суд дійшов висновку, що постанова Управління Держпраці у рівненській області про накладення штрафу № РВ 59/956/000239/ТД-ФС від 17.05.2018 не відповідає встановленим у частині другій статті 2 КАС України критеріями правомірності, обґрунтованості, добросовісності та розсудливості, порушує права та законні інтереси позивача, які підлягають судовому захисту шляхом визнання протиправним та скасування протиправного рішення суб'єкта владних повноважень.

Відтак, позовні вимоги слід задовольнити повністю.

Документально підтверджені судові витрати по сплаті судового збору (а.с.3) суд присуджує на користь позивача відповідно до статті 139 КАС України.

Керуючись статтями 241-246, 255, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

В И Р І Ш И В :

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "ГРАНД ТОЙС" (33024 Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська,20, код ЄДРПОУ 40247933) до Управління Держпраці у Рівненській області (33028 м. Рівне, вул. Лермонтова,7, код ЄДРПОУ 39780243) про визнання протиправною та скасування постанови задовольнити повністю.

Визнати протиправною та скасувати постанову про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами № РВ 59/956/000239/ТД-ФС від 17.05.2018.

Стягнути на користь позивача ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРАНД ТОЙС" (33024 Рівненська обл., м. Рівне, вул. Млинівська,20, код ЄДРПОУ 40247933) з Державного бюджету за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень Управління Держпраці у Рівненській області (33028 м. Рівне, вул. Лермонтова,7, код ЄДРПОУ 39780243) судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1762,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Апеляційна скарга подається до Восьмого апеляційного адміністративного суду через Рівненський окружний адміністративний суд.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 07 грудня 2018 року.

Суддя Дорошенко Н.О.

Дата ухвалення рішення 28.11.2018
Оприлюднено 08.12.2018

Судовий реєстр по справі 1740/2221/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 18.02.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 24.01.2019 Восьмий апеляційний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.11.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Рішення від 28.11.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 16.11.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 17.09.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.08.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 21.08.2018 Рівненський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 1740/2221/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону