ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

  ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД  міста КИЄВА01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі 07 грудня 2018 року № 640/18680/18 Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Кузьменко А.І., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами Державної авіаційної служби України до третя особа Товариства з обмеженою відповідальністю «Анева Індастрі»,Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),Департаменту з питань державного архітектурно – будівельного контролю Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) про зобов'язання виконати рішення, визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов'язання вчинити дії В С Т А Н О В И В : Державна авіаційна служби України (далі по тексту – позивач, Державіаслужба) звернулася до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Анева Індастрі», Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту з питань державного архітектурно – будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), третя особа – Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), в якому просить: - зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Анева Індастрі» виконати рішення Державіаслужби від 05 жовтня 2018 року №125; - визнати протиправною бездіяльність Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в частині не погодження об'єкта будівництва за адресою: місто Київ, Голосіївський район, вулиця Васильківська, 1 з Державіаслужбою та зобов'язати вчинити дії щодо погодження вищезазначеного будівництва; - визнати протиправними дії Департаменту з питань державного архітектурно – будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо видачі повідомлення про початок виконання підготовчих робіт №КВ 010180710694 та Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо видачі містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки по об'єкту будівництва за адресою: місто Київ, Голосіївський район, вулиця Васильківська, 1, та скасувати їх.                  Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 27 листопада 2018 року позовна заява Державної авіаційної служби України залишена без руху та останньому наданий строк для усунення виявлених судом недоліків. 03 грудня 2018 року представником Державної авіаційної служби України через канцелярію Окружного адміністративного суду міста Києва подано заяву про усунення недоліків разом з документом про сплату судового збору у розмірі 7048,00 грн. Тобто недоліки, зазначені в ухвалі суду від 27 листопада 2018 року, усунені в повному обсязі. Для забезпечення всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи протягом розумного строку, суд дійшов висновку про наявність підстав для її розгляду справи за правилами загального позовного провадження та необхідність призначення дати, часу і місця проведення підготовчого засідання. Керуючись статтями 160-165, 171, 241-243, 248, 287 Кодексу адміністративного судочинства України, суд – У Х В А Л И В: 1. Відкрити провадження в адміністративній справі за позовом Державної авіаційної  служби України (01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 14, код ЄДРПОУ 375360262924521371) до Товариства з обмеженою відповідальністю «Анева Індастрі» (03039, місто Київ, провулок Червоноармійський, будинок 14, корпус 5, офіс 5, код ЄДРПОУ 40205521), Департаменту містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 32, код ЄДРПОУ 26345558), Департаменту з питань державного архітектурно – будівельного контролю Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), третя особа – Комунальне підприємство Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) про зобов'язання виконати рішення, визнання дій та бездіяльності протиправними, зобов'язання вчинити дії. 2. Запропонувати відповідачам у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відзив на позовну заяву, відповідні докази, на які кожен з відповідачів посилається при його обґрунтуванні проти наведених позивачем обставин та правових підстав позову, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України, та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду. 3. Зобов'язати Департамент містобудування та архітектури Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі до Окружного адміністративного суду міста Києва належним чином завірені копії містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки по об'єкту будівництва за адресою: місто Київ, Голосіївський район, вулиця Васильківська, 1. 4. Зобов'язати Департамент з питань державного архітектурно – будівельного контролю Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) подати у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії ухвали про відкриття провадження у справі до Окружного адміністративного суду міста Києва належним чином завірену копію повідомлення про початок виконання підготовчих робіт №КВ 010180710694 по об'єкту будівництва за адресою: місто Київ, Голосіївський район, вулиця Васильківська, 1. 5. Запропонувати позивачу у п'ятиденний строк з дня одержання копії відзиву кожного з відповідачів на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва відповідь на відзив на позовну заяву, оформлений відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду. 6. Запропонувати відповідачам у п'ятиденний строк з дня одержання відповіді позивача на відзив на позовну заяву подати до Окружного адміністративного суду міста Києва заперечення проти відповіді на відзив, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) заперечень до суду. 7. Запропонувати третій особі протягом десяти днів з дня вручення копії позову та/або копії відзиву на позовну заяву подати через канцелярію суду пояснення до позову та/або відзиву, оформлені відповідно до положень частин 2-4 статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України та докази надіслання (надання) іншим учасникам справи одночасно з надісланням (наданням) пояснень до суду. 8. Призначити підготовче засідання, яке буде здійснено суддею  Кузьменко А.І., на 29 січня 2019 року о 10 год. 50 хв. Підготовче засідання відбудеться в приміщенні Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал №6. 9. В підготовче засідання викликати повноважних представників сторін. 10. Визнати явку повноважних представників сторін обов'язковою. 11. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надіслати сторонам, разом з витягом про їхні процесуальні права і обов'язки. 13. Інформацію по справі можна отримати на офіційному веб-порталі судової влади  України за адресою: http://court.gov.ua/fair/sud2670/ Ухвала в частині порушення правил підсудності відповідно до частини 1 статті 294 Кодексу адміністративного судочинства України може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 293-297 Кодексу адміністративного судочинства України. В іншій частині ухвала оскарженню не підлягає. Суддя                                                                                                     А.І. Кузьменко Витяг про процесуальні права і обов'язки сторін, учасників справи та осіб, які беруть участь у справі, встановлені статтею 44, статтею 47 Кодексу адміністративного судочинства України. Стаття 44.  Права та обов'язки учасників справи 1. Учасники справи мають рівні процесуальні права та обов'язки. 2. Учасники справи зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. 3. Учасники справи мають право: 1) ознайомлюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, одержувати копії судових рішень; 2) подавати докази; брати участь у судових засіданнях, якщо інше не визначено законом; брати участь у дослідженні доказів; ставити питання іншим учасникам справи, а також свідкам, експертам, спеціалістам; 3) подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 4) ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти; 5) оскаржувати судові рішення у визначених законом випадках; 6) користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. 4. Учасники справи можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них. 5. Учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом. 6. За введення суду в оману щодо фактичних обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом. 7. Документи (в тому числі процесуальні документи, письмові та електронні докази тощо) можуть подаватися до суду, а процесуальні дії вчинятися учасниками справи в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, за винятком випадків, визначених цим Кодексом. 8. Процесуальні документи в електронній формі мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення форм процесуальних документів відповідно до Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 9. Учасник справи звільняється від обов'язку надсилати іншим учасникам справи або подавати до суду копії документів відповідно до кількості учасників справи, якщо він подає документи до суду в електронній формі. У такому разі копії відповідних документів іншим учасникам справи направляє суд. Якщо обсяг документів є надмірним, суд направляє учасникам справи тільки копії процесуальних документів та повідомлення про можливість ознайомитися з іншими матеріалами в приміщенні суду або через Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему. 10. Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в електронній формі, такі документи скріплюються електронним цифровим підписом учасника справи (його представника). Якщо документи подаються учасниками справи до суду або надсилаються іншим учасникам справи в паперовій формі, такі документи скріплюються власноручним підписом учасника справи (його представника). 11. Якщо позов, апеляційна, касаційна скарга подані до суду в електронній формі, позивач, особа, яка подала скаргу мають подавати до суду заяви по суті справи, клопотання та письмові докази виключно в електронній формі, крім випадків, коли судом буде надано дозвіл на їх подання в паперовій формі. Стаття 47.  Процесуальні права та обов'язки сторін 1. Крім прав та обов'язків, визначених у  статті 44  цього Кодексу, позивач має право на будь-якій стадії судового процесу відмовитися від позову. Позивач має право змінити предмет або підстави позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог шляхом подання письмової заяви до закінчення підготовчого засідання або не пізніше ніж за п'ять днів до першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження. 2. У разі направлення справи на новий розгляд до суду першої інстанції зміна предмета, підстав позову не допускаються, крім випадків, визначених цією статтею. 3. Зміна предмета або підстав позову при новому розгляді справи допускається в строки, встановлені частиною першою цієї статті, лише у випадку, якщо це необхідно для захисту прав позивача у зв'язку із зміною фактичних обставин справи, що сталася після закінчення підготовчого засідання, або, якщо справа розглядалася за правилами спрощеного позовного провадження - початку першого судового засідання при первісному розгляді справи. 4. Крім прав та обов'язків, визначених у  статті 44  цього Кодексу, відповідач має право визнати позов повністю або частково, подати відзив на позовну заяву. 5. Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії судового процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі. 6. Суд не приймає відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси. 7. У разі подання будь-якої заяви, визначеної частиною першою або третьою цієї статті, до суду подаються докази направлення копії такої заяви та доданих до неї документів іншим учасникам справи. У разі неподання таких доказів суд не приймає до розгляду та повертає заявнику відповідну заяву, про що зазначає у судовому рішенні. 8. Відповідач, який не є суб'єктом владних повноважень, може пред'явити зустрічний позов відповідно до положень  статті 177  цього Кодексу. Стаття 51.  Права та обов'язки третіх осіб 1. Крім прав та обов'язків, визначених у  статті 44  цього Кодексу, треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору, мають права позивача. 2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов'язки, визначені у  статті 44  цього Кодексу.

Дата ухвалення рішення 07.12.2018
Зареєстровано 11.12.2018
Оприлюднено 12.12.2018

Судовий реєстр по справі 640/18680/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 05.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 07.12.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.11.2018 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону