ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"05" грудня 2018 р.м. Одеса Справа № 916/2086/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Погребна К.Ф.

при секретарі судового засідання Арзуманян В. А.

розглянувши справу №916/2086/18

за позовом: Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» (65011, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 33312301)

до відповідача: Одеської міської ради (65004, м. Одеса, пл.. Думська, 1, код ЄДРПОУ 26597691)

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 комунальної власності Одеської міської ради. (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1).

про внесення змін до договору оренди землі

Представники сторін:

Від позивача: ОСОБА_2 за довіреністю від 18.02.2016р.

Від відповідача: не з'явився;

Від третьої особи: ОСОБА_3 за довіреністю №01-36/24 від 12.07.2018р.

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» звернулось до господарського суду Одеської області з позовною заявою до Одеської міської ради про зміни до договору оренди землі від 01.06.2011 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» та Одеською міською радою, щодо оренди земельної тділянки площею 7 098 кв.м. за адресою: м. Одеса, пляж Аркадія , 27, з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скеледрому, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстр. № 1581, який зареєстрований в Управлінні Держзему у місті Одеса 24.06.2011 р. за № 511010004000051, шляхом викладення п. 2.3 і п. 4.1 договору в наступній редакції:

- п. 2.3 договору: „Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01 січня 2017 року становить: 3 328 928 (три мільйони триста двадцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять вісім)грн.. 13коп., з урахуванням індексації за 2016 рік, згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одесі № 1409/86-17 від 03.02.2017 року, складеної Управлінням Держгеокадастру у м. Одесі Одеської області Головного управління Держгеокадастру в Одеській області» ;

- п. 4.1 договору: „Орендна плата за земельну ділянку площею 7098 кв.м розрахована у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки та починаючи з 01 січня 2017р. складає: 99 867 (дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот шістдесят сім)грн. 84коп. на рік, » .

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.10.2018р. провадження по справі №916/2086/18 було відкрито. Розгляд справи призначено за правилами загального позовного провадження. Крім того відповідною ухалою суду до участі у справі в якості особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на сторні відповідача було залучено ОСОБА_1 комунальної власності Одеської міської ради.

Ухвалою Господарського суду Одеської області від 22.10.2018р. підготовче провадження було закрито, розгляд справи призначено по суті в судовому засіданні.

Відповідач про місце, дату та час судових засідань повідомлявся судом за юридичною адресою, що підтверджується поштовими повідомлення про вручення 05.10.2018р. (вх. ГСОО №40894/18 від 23.10.2018), від 30.10.2018р. (вх. ГСОО №44225/18 від 13.11.2018р.), від 19.11.2018р. (вх.ГСОО №46825/18 від 27.11.2018р.). Відзив на позовну заяву від відповідача до суду не надходив.

Відповідно до ч.9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Третя особа надала письмові пояснення від 24.10.2018р. за №21745/18 згідно яких, третя особа позовні вимоги вважає необґрунтованим та просить суд в задоволені позову відмовити повністю.

Судом після повернення з нарадчої кімнати, в порядку ст. 240 ГПК України, було проголошено вступну та резолютивну частину рішення.

Розглянувши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

01 червня 2011 року між Одеською міською радою та Товариством з обмеженою

відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» укладено договір оренди землі, зареєстрований у Управлінні Держкомзему у місті Одеса 29 червня 2011 року за №511010004000051, за умовами якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове, платне користування земельну ділянку площею 0,7098 га., що знаходиться у місті Одесі, плаж Аркадія , 27, для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скелодрому, згідно з планом земельної ділянки, який є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до п.2.3. Договору, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 5 122 981грн. 50коп., згідно довідки-витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси №3484/П від 27.09.2010 р., складеної Управлінням Держземагенства у м. Одеса.

Та згідно п. 4. 1. Договору оренди орендна плата за земельну ділянку площею 7098 кв.м. розрахована у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки та складає 153689,45 гривень на рік. Орендна плата вносить Орендарем у грошовій безготівковій формі.

Згідно п. 4.5. Договору оренди передбачено, що розмір орендної плати переглядається у разі зокрема із введенням в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси.

В п. 6.3 договору передбачено, що передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 3-х денний термін після державної реєстрації цього договору за актом приймання-передачі.

Відповідно до умов п. 14.1 договору останній набирає чинності після нотаріального посвічення та державної реєстрації права оренди земельної ділянки та згідно п.14.3 договору, невід'ємними частинами договору є:

- план земельної ділянки, яка передається в оренду:

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у їх використанні та встановлених земельних сервітутах;

- акт визначення меж земельної ділянки;

- акт приймання передачі обєктв оренди

Як вбачається зі змісту договору, цей договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.06.2011 року та зареєстровано в реєстрі за № 1581.

29.06.2016 р. Одеською міською радою прийнято рішення №756-УІІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси» , яке вступило в дію з 01 січня 2017 року.

Однак, не зважаючи на дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси з 01 січня 2017 року, Одеською міською радою не здійснено дій щодо зміни розміру орендної плати за договором оренди землі від 01.06.2011р.

У відповідності до Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси від 03.02.2017 року №1405/86-17 нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 7098 кв.м., розташованою за адресою м. Одеса, пляж Аркадія , 27, з цільовим призначенням для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скелодрому становить 3328928,13грн.

Як зазначає позивач, 19.07.2017 року ТОВ «АЛЬПКЛУБ» звернулося до Одеської міської ради з заявою щодо внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2011 року в частині зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати.

Оскільки, вимоги Рішення Одеської міської ради від 29.06.2016 р. №756-VII «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель

міста Одеси» самою ж Одеською міською радою не виконані, а саме, станом на момент подачі позову Відповідачем не підписано зміни договору оренди землі Позивач звернувся

до суду за захистом своїх порушених прав та інтересів.

Дослідивши матеріали справи, проаналізувавши наявні у справі докази у сукупності та давши їм відповідну правову оцінку, суд дійшов наступних висновків:

Відповідно до ст.15 Цивільного кодексу України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства. Згідно ст.16 цього Кодексу кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, зміна правовідношення.

Відповідно до ст.1 Закону України „Про оренду землі» оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності. За приписами ст.4 зазначеного Закону орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, які відповідно до закону передають земельні ділянки у власність або користування.

Згідно ст.13 Закону України „Про оренду землі» договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Стаття 15 зазначеного Закону визначає істотні умови договору оренди землі , якими є: об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної ділянки); строк дії договору оренди; орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу та умов розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату. За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови.

Як вбачається з матеріалів справи 01 червня 2011 року між Одеською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» укладено договір оренди землі, зареєстрований у Управлінні Держкомзему у місті Одеса 29 червня 2011 року за №511010004000051, за умовами якого Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове, платне користування земельну ділянку площею 0,7098 га., що знаходиться у місті Одесі, пляж Аркадія , 27, для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скелодрому, згідно з планом земельної ділянки, який є невід'ємною частиною договору.

Відповідно до п.2.3. Договору, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 5 122 981грн. 50коп., згідно довідки-витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси №3484/П від 27.09.2010 р., складеної Управлінням Держземагенства у м. Одеса.

Та згідно п. 4. 1. Договору оренди орендна плата за земельну ділянку площею 7098 кв.м. розрахована у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки та складає 153689,45 гривень на рік. Орендна плата вносить Орендарем у грошовій безготівковій формі.

Згідно п. 4.5. Договору оренди передбачено, що розмір орендної плати переглядається у разі зокрема із введенням в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси.

В п. 6.3 договору передбачено, що передача земельної ділянки орендарю здійснюється у 3-х денний термін після державної реєстрації цього договору за актом приймання-передачі.

Відповідно до умов п. 14.1 договору останній набирає чинності після нотаріального посвічення та державної реєстрації права оренди земельної ділянки та згідно п.14.3 договору, невід'ємними частинами договору є:

- план земельної ділянки, яка передається в оренду:

- кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень у їх використанні та встановлених земельних сервітутах;

- акт визначення меж земельної ділянки;

- акт приймання передачі обєктв оренди

Як вбачається зі змісту договору, цей договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 01.06.2011 року та зареєстровано в реєстрі за № 1581.

На підставі укладеного акту прийому-передачі відповідач як орендодавець передав, а позивач як орендар прийняв на підставі акту визначення меж земельної ділянки в натурі земельну ділянку площею 0,7098 га., що розташована за адресою: що знаходиться у місті Одесі, плаж Аркадія , 27 в оренду терміном до 29.02.2015р. для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скелодрому

Враховуючи викладене, суд доходить до висновку про набуття відповідачем права оренди на вищевказану земельну ділянку згідно договору оренди від 01.06.2011 року.

За умовами п.2.3. Договору, нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить: 5 122 981грн. 50коп., згідно довідки-витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси №3484/П від 27.09.2010 р., складеної Управлінням Держземагенства у м. Одеса, а згідно п. 4. 1. Договору оренди орендна плата за земельну ділянку площею 7098 кв.м. розрахована у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки та складає 153689,45 гривень на рік. Орендна плата вносить Орендарем у грошовій безготівковій формі.

Згідно п. 4.2. договору розмір орендної плати встановлюється за домовленістю сторін згідно рішення Одеської міської ради у відповідності до розрахунку розміру орендної плати та може збільшуватися Одеською міською радою в межах передбачених законодавством.

Відповідно до п. 4.3 договору орендна плата вноситься орендарем рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю , щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця на вказані реквізити ГУДКУ в Одеській області. При цьому орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації.

За умовами п. 4.4 договору орендар не звільняється від орендної плати і сплачує її незалежно від результатів його господарської діяльності.

Відповідно п. 4.5 договору розмір орендної плати переглядається у разі:

- зміни розміру земельного податку відповідно до чинного законодавства України;

- введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси, яка затверджується рішенням Одеської міської ради;

- зміни функціонального призначення будівлі або її частини;

- в інших випадках, передбачених, законодавством України;

У цих випадках розмір орендної плати змінюється Орендодавцем.

Так, 29 червня 2016 року Одеською міською радою за результатами розгляду технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси, розробленої Державним підприємством Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя, та висновку Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 23.05.2016 р. за № 410-16 було прийнято рішення № 756-VІІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси» . Згідно цього рішення ОМР нормативна грошова оцінка, зазначена в пункті 1 рішення Одеської міської ради № 576-VII від 29.06.2016 р., яка розроблена Державним підприємством Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» ім. Ю.М. Білоконя станом на 01.01.2016 р., застосовується з 1 січня 2017 р.

ОСОБА_1 комунальної власності Одеської міської ради № 01-13/6873 від 27.12.2016 р. ТОВ «АЛЬПКЛУБ» було проінформовано про введення в дію з 01.01.2017 р. нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси та необхідності отримання витягу про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

Згідно отриманого ТОВ «АЛЬПКЛУБ» витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси № 1405/86-17 від 03.02.2017р., нормативна грошова оцінка земельної ділянки кадастровий номер: 5110137500:48:003:0002, оренда якої є предметом укладеного між сторонами договору оренди землі від 01.06.2011 року, складає 3328929,13гривень.

Як зазначає позивач, 19.07.2017 року ТОВ «АЛЬПКЛУБ» звернулося до Одеської міської ради з заявою щодо внесення змін до договору оренди землі від 01.06.2011 року в частині зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати.

В свою чергу листом ОСОБА_1 комунальної власності Одеської міської ради № 01-18/1297-09-01 від 11.08.2017 р. надав відповідь ТОВ «АЛЬПКЛУБ» про те, внесення змін до договору можливо після прийняття відповідного рішення Одеської міської ради.

Проте, як з'ясовано судом, Одеською міською радою рішення про внесення відповідних змін до спірного договору оренди землі не прийнято, що стало підставою для звернення позивача до суду із заявленим позовом про внесення змін до вказаного договору щодо розміру орендної плати.

Наразі суд зазначає, що внесення змін щодо розміру орендної плати у договір оренди земельної ділянки у зв'язку з проведенням нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки відповідає як вимогам чинного законодавства, так і умовам укладеного між сторонами договору оренди земельної ділянки, з огляду на таке.

За приписами ст. 1 Закону України «Про оренду землі» , ст. 93 Земельного кодексу України визначено, що оренда землі - це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Статтею 792 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором найму (оренди) земельної ділянки наймодавець зобов'язується передати наймачеві земельну ділянку на встановлений договором строк у володіння та користування за плату. Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема, Законом України «Про оренду землі» .

Положеннями ст. 13 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Істотними умовами договору оренди землі є, зокрема, орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату (ч. 1 ст. 15 Закону України «Про оренду землі» ).

За приписами ч. 1, 2 ст. 21 Закону України «Про оренду землі» визначено, що орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (ч. 5 ст. 5 Закону України «Про оцінку земель» ).

Статтею 632 Цивільного кодексу України визначено, що ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Для визначення розміру орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності проводиться обов'язкова нормативна грошова оцінка земельних ділянок (ст. 13 Закону України «Про оцінку земель» ).

За результатами, зокрема, нормативної грошової оцінки земельних ділянок складається технічна документація, яка, відповідно до ст. 23 Закону затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою (ст. 20 Закону України «Про оцінку земель» ).

Так, згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одеси № 1405/86-17 від 03.02.2017 р., який розроблено Управлінням Держгеокадастру у м. Одеса Одеської області, нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 7098 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, плаж Аркадія , 27 становить 3328928,13 гривень.

З огляду на зазначене, розмір орендної плати за орендовану позивачем земельну ділянку площею 7098 кв.м, що розташована за адресою: м. Одеса, плаж Аркадія , 27 урахуванням вимог чинного законодавства має складати саме 3% від нормативної грошової оцінки землі в рік, тобто 99867,84 гривень на рік (3328928,13 грн. х 3%).

Положеннями ст. 30 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується у судовому порядку.

Згідно п. 12.1. договору зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін, яка підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв'язується у судовому порядку.

Також за умовами п. 4.5 спірного договору оренди сторонами передбачена можливість перегляду розміру орендної плати у разі, зокрема, зміни розміру земельного податку, введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель міста Одеси, яка затверджується рішенням Одеської міської ради, зміни функціонального призначення будівлі або її частини, в інших випадках, передбачених законодавством України. Саме у цих випадках обов'язок зміни розміру орендної плати покладено на орендодавця, тобто відповідача.

У відповідності з положеннями ч. 1, 2 ст. 651 Цивільного кодексу України зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.

Відповідно до ч. 1 статті 652 Цивільного кодексу України у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору, договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або не випливає із суті зобов'язання. Зміна обставин є істотною, якщо вони змінилися настільки, що, якби сторони могли це передбачити, вони не уклали б договір або уклали б його на інших умовах.

В силу приписів ч. 2 ст. 652 Цивільного кодексу України, якщо сторони не досягли згоди щодо приведення договору у відповідність з обставинами, які істотно змінились, або щодо його розірвання, договір може бути розірваний, а з підстав, встановлених частиною четвертою цієї статті, - змінений за рішенням суду на вимогу заінтересованої сторони за наявності одночасно таких умов:

1) в момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане;

2) зміна обставин зумовлена причинами, які заінтересована сторона не могла усунути після їх виникнення при всій турботливості та обачності, які від неї вимагалися;

3) виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б заінтересовану сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору;

4) із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе заінтересована сторона.

Наразі нормами чинного законодавства та договору передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом.

Виходячи з аналізу положень договору, сторонами було досягнута домовленість про зміну умов договору у випадку зміни розміру земельного податку та у разі коригування грошової оцінки земель міста Одеси.

Так, у даному випадку обставинами, які стали винятковими для внесення змін в умови спірного договору, є зміна нормативної грошової оцінки земель міста Одеси, від якої розраховується розмір орендної плати за землю.

Згідно зі ст. 188 Господарського кодексу України зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо інше не передбачено законом або договором. Сторона договору, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, повинна надіслати пропозиції про це другій стороні за договором. Сторона договору, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, у двадцятиденний строк після одержання пропозиції повідомляє другу сторону про результати її розгляду. У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності даним рішенням, якщо іншого строку набрання чинності не встановлено за рішенням суду.

Положеннями ст. 60 та ч. 5 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що право комунальної власності на землю належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах, від імені та в інтересах яких права суб'єкта комунальної власності здійснюють відповідні ради.

Статтею 144 Конституції України встановлено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Пунктом 2.19 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 17.05.2011р. № 6 «Про деякі питання практики розгляду спорів, що виникають із земельних відносин» роз'яснено у разі прийняття уповноваженим органом рішення про внесення змін до ставок орендної плати за землю та затвердження нових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку орендної плати за земельні ділянки, такі обставини можуть не братися судом до уваги лише у разі скасування відповідного рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування в установленому законом порядку.

Матеріали справи не містять доказів скасування та/або визнання недійсним рішення Одеської міської ради від 29.06.2016р. № 756-VІІ «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Одеси» , а тому в силу приписів ст. 144 Конституції України, ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування» є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Враховуючи відсутність прийнятого з боку відповідача відповідного рішення про внесення змін до укладеного між сторонами договору оренди землі, суд вважає обґрунтованими доводи позивача, що Товариство позбавлене можливості привести положення договору в частині визначення розміру орендної плати до вимог чинного законодавства, інакше як за рішенням суду про внесення змін до договору оренди землі.

У відповідності до частини першої статті 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов'язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Відтак, на підставі ретельної правової оцінки умов укладеного між сторонами договору та інших доказів по справі суд доходить до висновку про наявність обставин, з якими закон пов'язує можливість зміни спірного договору оренди за рішенням суду згідно чинного законодавства.

Також слід зазначити, що згідно з ч. 3 ст. 653 Цивільного кодексу, якщо договір змінюється або розривається у судовому порядку, зобов'язання змінюється або припиняється з моменту набрання рішенням суду про зміну або розірвання договору законної сили.

За таких обставин, суд вважає обґрунтованими позовні вимоги Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» про внесення змін до укладеного між позивачем та відповідачем договору оренди земельної ділянки від 01 червня 2011 року щодо розміру орендної плати з огляду на діючу нормативну грошову оцінку спірної земельної ділянки.

Судові витрати зі сплати судового збору за подання позовної заяви покладаються на відповідача відповідно до приписів ст. 129 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 129, 232, 233, 236-238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

1. Позов Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» (65011, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 33312301) до Одеської міської ради (65004, м. Одеса, пл.. Думська, 1, код ЄДРПОУ 26597691) за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: ОСОБА_1 комунальної власності Одеської міської ради. (65039, м. Одеса, вул. Артилерійська, 1) про внесення змін до договору землі - задовольнити повністю.

2 Внести зміни до договору оренди землі від 01.06.2011 р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» та Одеською міською радою, щодо оренди земельної тділянки площею 7 098 кв.м. за адресою: м. Одеса, пляж Аркадія , 27, з цільовим призначенням: для експлуатації та обслуговування учбової тренувальної бази скеледрому, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за реєстр. № 1581, який зареєстрований в Управлінні Держзему у місті Одеса 24.06.2011 р. за № 511010004000051, шляхом викладення п. 2.3 і п. 4.1 договору в наступній редакції:

- п. 2.3 договору: „Нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01 січня 2017 року становить: 3 328 928 (три мільйони триста двадцять вісім тисяч дев'ятсот двадцять вісім)грн.. 13коп., з урахуванням індексації за 2016 рік, згідно витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки м. Одесі № 1409/86-17 від 03.02.2017 року, складеної Управлінням Держгеокадастру у м. Одесі Одеської області Головного управління Держгеокадастру в Одеській області» ;

- п. 4.1 договору: „Орендна плата за земельну ділянку площею 7098 кв.м розрахована у розмірі 3% від нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки та починаючи з 01 січня 2017р. складає: 99 867 (дев'яносто дев'ять тисяч вісімсот шістдесят сім)грн. 84коп. на рік, » .

3. Стягнути з Одеської міської ради (65004, м. Одеса, пл. Думська, буд. 1, код ЄДРПОУ 26597691) на користь Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬПКЛУБ» (65011, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ 33312301) витрати по сплаті судового збору в розмірі 1762/одна тисяча сімсот шістдесят дві/грн. 00 коп.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Відповідно до ст. ст. 254, 256 ГПК України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне рішення складено 13 грудня 2018 р.

Суддя К.Ф. Погребна

Дата ухвалення рішення 05.12.2018
Зареєстровано 13.12.2018
Оприлюднено 13.12.2018

Судовий реєстр по справі 916/2086/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 14.11.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 24.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 02.10.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону