КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

Справа №204/9137/18

Провадження №1-кс/204/3071/18

УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Подвижній О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Шаповал О.О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Шаповалу Олександру Олександровичу та Бурчаку Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Чеченко С.О., групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) розрахункового рахунку №26044050207061 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку №26502050200760 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку №26552050200293 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку №26507050201032 від 10 квітня 2015 року, розрахункового рахунку №265170502000410 від 26 червня 2018 року, розрахункового рахунку №26514050200297 від 13 червня 2018 року, а саме: заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи клієнт-банк , клієнт-інтернет-банк , телефонний банкінг і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, а також фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018040680001940 відомості про яке внесені до ЄРДР 12 листопада 2018 року, за ч.3 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом намагання невстановленими особами заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325). Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 1995 році засновано ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТРАХОВИЙ БУДИНОК" . Розмір статутного капіталу вказаного товариства складає 207000000 грн., засновниками якого є акціонери у кількості 12 фізичних осіб. Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 30 жовтня 2018 року встановлено, що ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1), ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10) у квітні 2018 року надали довіреності ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11) на розпорядження цінними паперами (акціями простими бездокументарними іменними) емітента цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325), на представництво інтересів як акціонера цього Товариства, які посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_15 Під час допиту свідок ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11), який згідно даних інтернет порталу smida.gov.ua є членом наглядової ради, повідомив, що жодного відношення до акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) не має. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок останній не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ Національний депозитарій України не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Також, підчас допиту свідок ОСОБА_10 повідомив, що жодного відношення до ПрАТ Страхова Компанія Страховий Будинок (код 23364325) не має, документи необхідні для обрання його Членом Наглядової ради ПрАТ Страхова Компанія Старховий Будинок він не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія Старховий Будинок не укладав, не підписував та ні кого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ Національний депозитарій України не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував, а також довіреностей на розпорядження цінними паперами (акціями простими без документарними іменними) емітента цінних паперів ПрАТ Страхова Компанія Старховий Будинок ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11) не видавав. Крім того, з документів наданих свідком ОСОБА_10 встановлено, що у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ СТРАХОВИЙ БУДИНОК (код за ЄДРПОУ 23364325) відкриті рахунки у банківський установах: АТ "УКРЕКСІМБАНК" код ЄДРПОУ 00032112, МФО 322313 розрахунковий рахунок №26517000000448 від 19 травня 2017 року; АТ КБ "ПРИВАТБАНК" код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299 розрахунковий рахунок №26044050207061 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок №26502050200760 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок №26552050200293 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок №26507050201032 від 10 квітня 2015 року, розрахунковий рахунок №265170502000410 від 26 червня 2018 року, розрахунковий рахунок №26514050200297 від 13 червня 2018 року; АТ "АКБ "КОНКОРД" код ЄДРПОУ 34514392, МФО 307350 розрахунковий рахунок №26500001096001 від 18 червня 2015 року; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ "Ощадбанк" код ЄДРПОУ 09305480, МФО 305482, розрахунковий рахунок №26518302797220 від 07 листопада 2018 року, розрахунковий рахунок №26509300797220 від 20 червня 2018 року, розрахунковий рахунок №26510300797220 від 18 червня 2018 року; АТ "АЛЬФА-БАНК", код ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, розрахунковий рахунок №26519025634801 від 19 червня 2018 року, розрахунковий рахунок №26508025634801 від 15 червня 2018 року; АБ "УКРГАЗБАНК" код ЄДРПОУ 23697280, МФО 320478, розрахунковий рахунок №26504743585131 від 31 липня 2018 року. Отже, невстановлені особи намагаються заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325). Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПрАТ Страхова компанія Страховий будинок (код ЄДРПОУ 23364325) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку.

Прокурор Бурчак С.М. належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. До початку судового засідання прокурор Бурчак С.М. надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор в порушення п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Шаповала О.О. про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 11.12.2018
Оприлюднено 14.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 204/9137/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону