СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

УХВАЛА

СХІДНИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

проспект Незалежності, 13, місто Харків, 61058

УХВАЛА

про відкриття апеляційного провадження та призначення справи до розгляду

16 січня 2019 року Справа № 913/444/18

Колегія суддів у складі: головуючий суддя Лакіза В.В., суддя Здоровко Л.М., суддя Мартюхіна Н.О.,

розглянувши матеріали апеляційної скарги Компанії "ING BANK N.V." (вх.№ 1473)

на ухвалу господарського суду Луганської області від 03.12.2018, постановлену суддею Ковалінас М.Ю. в м. Харкові,

у справі №913/444/18,

за заявою кредитора - Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "ЕЛЕКТРОПОСТАЧЗБУТ", м. Дніпро,

до боржника - Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат", м. Сєвєродонецьк Луганської області,

про банкрутство,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою господарського суду Луганської області від 19.10.2018 відкрито провадження у справі №913/444/18 (провадження №22б/913/444/18) про банкрутство боржника - Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат" (вул. Вілєсова, буд.20-А, м. Сєвєродонецьк Луганської області, код ЄДРПОУ 05441447) за нормами Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22.12.2011 №4212-VI (далі - Закон №4212); введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

До господарського суду Луганської області, в межах строку, встановленого ч. 1 ст. 23 Закону №4212, подано заяву від кредиторів - Компанії "ING BANK N.V.", Амстердам Зуйдоост, Нідерланди та Компанії "SOCIETE GENERALE ", м. Париж, Франція, від 21.11.2018 про визнання грошових вимог до боржника в загальному розмірі 897599035 грн.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 03.12.2018 повернуто заяву від 21.11.2018 б/н, яку подано від імені двох кредиторів, а саме: Компанії "ING BANK N.V.", Амстердам Зуйдоост, Нідерланди та Компанії "SOCIETE GENERALE ", м.Париж, Франція, з грошовими вимогами до боржника в загальну розмірі - 897599035 грн. 00 коп. Матеріали заяви від 21.11.2018 б/н - повернуто Компанії "ING BANK N.V.", Амстердам Зуйдоост, Нідерланди, на адресу для листування.

Місцевий господарський суд, постановивши оскаржувану ухвалу, посилається на положення п.п. 1,2 ч. 5 ст. 174 ГПК України, а також те, що заява з кредиторськими вимогами подана від імені Компанії "ING BANK N.V.", Амстердам Зуйдоост, Нідерланди та Компанії "SOCIETE GENERALE", м. Париж, Франція, але підписана лише уповноваженим представником одного з кредиторів - Компанії "ING BANK N.V." - ОСОБА_1, що підтверджується доданими до заяви довіреністю 2018/312 від 20.11.2018 та нотаріальним свідоцтвом від 21.11.2018.

Компанія "ING BANK N.V." з ухвалою господарського суду першої інстанції не погодилась та звернулась до Східного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Луганської області від 03.12.2018 у справі №913/444/18 та направити заяву Компанії "ING BANK N.V." про визнання грошових вимог кредиторів та всі додані до неї матеріали до господарського суду Луганської області для вирішення питання про прийняття заяви Компанія "ING BANK N.V." від 20.11.2018 за вих.№ 20-11/18 до провадження та призначення її до розгляду у судовому засіданні.

Обґрунтовуючи апеляційні вимоги, заявник вказує на те, що: по-перше, при поданні заяви про визнання кредиторських вимог агент, як один із кредиторів і одночасно представник іншого кредитора, посилається на відповідні положення кредитного договору, які дозволяють йому діяти від імені та в інтересах всіх кредиторів за кредитним договором та передбачають реалізацію прав кредиторів за кредитним договором виключно через агента; по-друге, судом не враховано, що кредитний договір, на підставі якого виникли грошові вимоги кредиторів до боржника, регулюється англійським правом, та умовами якого чітко визначено можливість агента реалізувати права кредиторів та діяти в їхніх інтересах, зокрема, через своїх представників.

З огляду на те, що заявником не надано доказів направлення копії апеляційної скарги з додатком в установленому законом порядку іншій стороні ТОВ фірма "ЕЛЕКТРОПОСТАЧЗБУТ", ухвалою Східного апеляційного господарського суду від 27.12.2018 апеляційну скаргу Компанії "ING BANK N.V." на ухвалу господарського суду Луганської області від 03.12.2018 у справі №913/444/18 залишено без руху. Встановлено Компанії "ING BANK N.V." десятиденний строк з дня вручення ухвали скаржнику для виправлення недоліків апеляційної скарги.

Крім того, судом апеляційної інстанції встановлено, що матеріали апеляційної скарги містять копії документів на підтвердження повноважень підписанта апеляційної скарги ОСОБА_1, які не засвідчені належним чином, з огляду на що, в межах строку на усунення недоліків апеляційної скарги було витребувано оригінали довіреності № 2018/312 від 20.11.2018 та нотаріального свідоцтва від 21.11.2018, а також належним чином засвідчену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 від 27.11.2008 № 3521.

В межах визначеного судом строку Компанією "ING BANK N.V." (вх.№ 411) надано опис вкладення до цінного листа, яким підтверджується направлення копії апеляційної скарги з додатками на адресу кредитора ТОВ фірма "ЕЛЕКТРОПОСТАЧЗБУТ".

Крім того, заявником надано оригінали довіреності № 2018/312 від 20.11.2018 на представника ОСОБА_1 та нотаріального свідоцтва від 21.11.2018 із нотаріально посвідченим перекладом на українську, належним чином засвідчену копію свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ОСОБА_1 від 27.11.2018 № 3521.

При цьому, матеріли заяви містять клопотання про повернення оригіналів довіреності № 2018/312 від 20.11.2018 на представника ОСОБА_1 та нотаріального свідоцтва від 21.11.2018 після їх дослідження, якщо це можливо без шкоди для розгляду справи або після набрання судовим рішенням законної сили.

Відповідно до протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 15.01.2019 у зв'язку із перебуванням судді Бородіної Л.І. у відпустці, сформовано колегію суддів у складі: головуючого судді Лакізи В.В., судді Здоровко Л.М., судді Мартюхіної Н.О.

При перевірці матеріалів апеляційної скарги, з урахуванням заяви про усунення недоліків апеляційної скарги, встановлено їх відповідність вимогам статті 258 Господарського процесуального кодексу України, а також відсутність підстав для її повернення та відмови у відкритті апеляційного провадження, у зв'язку з чим колегія суддів відповідно до вимог статті 262 Господарського процесуального кодексу України дійшла висновку про відкриття апеляційного провадження у справі.

Заперечень проти відкриття апеляційного провадження та клопотань від інших учасників справи на час постановлення ухвали не надійшло.

Оскільки судом відповідно до приписів ст. 268 Господарського процесуального кодексу України проведено усі необхідні підготовчі дії по апеляційній скарзі Компанії "ING BANK N.V.", колегія суддів апеляційної інстанції також вирішила справу призначити до судового розгляду.

Керуючись ст.ст. 120, 121, 234, 254, 256, 258, 262, 267, 268, частинами 1, 3 статті 270 Господарського процесуального кодексу України, колегія суддів Східного апеляційного господарського суду

УХВАЛИЛА:

1. Відкрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою Компанії "ING BANK N.V." на ухвалу господарського суду Луганської області від 03.12.2018 у справі №913/444/18.

2.Призначити справу № 913/444/18 до розгляду на 14.02.2019 о 16:00 год. у приміщенні Східного апеляційного господарського суду за адресою: 61058, місто Харків, пр.Незалежності, 13, 1-й поверх, в залі судових засідань № 105, про що повідомити сторін.

3. Заявнику апеляційної скарги встановити п'ятиденний строк з моменту отримання ухвали, протягом якого подати письмові пояснення щодо обставин порушення його прав та законних інтересів постановленням оскаржуваної ухвали суду, з огляду на скасування ухвали господарського суду Луганської області від 19.10.2018 у справі №913/444/18 та передачі справи №913/444/18 до господарського суду Луганської області для розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю фірми "Електропостачзбут" про відкриття провадження у справі про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат".

4. Учасникам справи встановити п'ятиденний строк з моменту отримання ухвали, протягом якого вони мають подати відзив на апеляційну скаргу, який повинен відповідати вимогам ч. 2 ст. 263 Господарського процесуального кодексу України, а також докази направлення (надання) копії відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

5. Довести до відома учасників справи, що нез'явлення у судове засідання апеляційної інстанції їх представників не тягне за собою перенесення розгляду справи на іншу дату, а також не перешкоджає розгляду справи по суті.

Інформацію у справі, що розглядається, можна отримати за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України - https://court.gov.ua/fair; https://eag.court.gov.ua; а також на офіційному веб-сайті Єдиного державного реєстру судових рішень - http://reyestr.court.gov.ua.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та не підлягає оскарженню.

Головуючий суддя В.В. Лакіза

Суддя Л.М. Здоровко

Суддя Н.О. Мартюхіна

Дата ухвалення рішення 16.01.2019
Оприлюднено 16.01.2019

Судовий реєстр по справі 913/444/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 10.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.10.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 16.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 19.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 06.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 03.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 30.11.2018 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 913/444/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону