ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 січня 2019 року Справа № 915/1126/18

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Алексєєва А.П.,

при секретарі судового засідання Степановій І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: державного підприємства «Адміністрація морських портів України» , 01135, м. Київ, пр-т Перемоги, 14 (код ЄДРПОУ 38727770),

в особі Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту),

54020, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23 (код ЄДРПОУ 38728444),

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю «Ойлтранстермінал» , 54058, м. Миколаїв, вул. Проектна, 3-А (код ЄДРПОУ 36486404),

про стягнення 8850,59 грн.

за участю представників сторін:

від позивача: ОСОБА_1, довіреність №1850 від 08.12.2018 року;

від відповідача: представник не з'явився;

СУТЬ СПОРУ.

12.10.2018 року державне підприємство «Адміністрація морських портів України» в особі Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту) звернулась до господарського суду Миколаївської області із позовом № 18-01-02.01-5746 від 10.10.2018 року до товариства з обмеженою відповідальністю «Ойлтранстермінал» про стягнення грошових коштів у розмірі 8850,59 грн., з яких:

- 521,45 грн. - адміністративний збір,

- 8329,14 грн. - корабельний збір.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ.

Ухвалою суду від 17.10.2018 року позовну заяву залишено без руху, у зв'язку з наявністю недоліків та зазначено, що строк для усунення недоліків не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

26.10.2018 року позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Ухвалою суду від 06.11.2018 року позовну заяву прийнято до розгляду за правилами загального позовного провадження, відкрито провадження у справі, підготовче засідання призначено на 07.12.2018 року.

07.12.2018 року підготовче провадження закрито та призначено справу до розгляду по суті на 02.01.2019 року.

Відповідач явку повноважного представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, про що свідчить підпис представника відповідача на повідомленні від 07.12.2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 202 ГПК України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи за умови, що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті.

02.01.2019 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

15.10.2015 року до операційної акваторії причалу № 6 терміналу Філії публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» (ПАТ СК «Укррічфлот» ) зайшло морське іноземне судно « MIRZAGA KHALILOV» , що підтверджується загальною декларацією про прихід від 15.10.2015 року (а.с. 19).

Відповідачем у період з 16.10.2015 року по 17.10.2015 року здійснені вантажні операції по навантаженню іноземного морського судна « MIRZAGA KHALILOV» , для чого у зазначений період до операційної акваторії причалу № 6 заходили річкові судна відповідача з вантажем, які виходили з акваторії після здійснення завантаження, що підтверджується журналом чергового про прихід/вихід (а.с. 18).

Завантаження морського іноземного судна « MIRZAGA KHALILOV» здійснювали наступні річкові судна відповідача: буксири «БТ-431» , «Володя Дубинин» , баржі ДМ-2268, ДМ-2351, ДМ-2328, УРФ-3.

Морське іноземне судно « MIRZAGA KHALILOV» 18.10.2015 року вийшло з операційної акваторії з 5249,97 тонн вантажу, що підтверджується загальною декларацією про вихід 18.10.2015 року (а.с. 20).

Позивач зазначає, що відповідно до наказу Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті від 23.07.2014 року № 331 операційна акваторія причалу № 6 входить до меж зони нагляду з безпеки судноплавства морського порту Миколаїв, а тому при здійсненні навантаження іноземного морського судна в операційній акваторії 6-го причалу ПАТ СК «Укррічфлот» відповідач отримав від ДП «АМПУ» в особі Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» послуги із забезпечення безпеки мореплавства, які оплачуються портовими зборами, а саме адміністративним та корабельним.

АРГУМЕНТИ СТОРІН.

В обґрунтування позову позивач зазначає, що у зв'язку із заходженням суден відповідача на зовнішній рейд для здійснення вантажних операцій, у нього в силу положень нормативно-правових актів виникло зобов'язання по сплаті портових зборів, а саме корабельного та адміністративного.

Як на правову підставу своїх вимог позивач послався на приписи ст. 20 Кодексу торговельного мореплавства України; ст.ст. 15, 16 Закону України «Про морські порти України» ; ст. 67 Господарського кодексу України; Порядок справляння та розміри ставок портових зборів, який затверджений наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 року № 316; п. 37 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України, ст.ст. 525, 526, 530 Цивільного кодексу України.

27.11.2018 року до суду надійшов відзив (а.с. 129-134), в якому відповідач проти позову заперечує з наступних підстав.

На підтвердження надання послуг відповідачу позивачем не надані первинні документи, а саме акти приймання-передачі наданих послуг. Надані позивачем рахунки не є первинними документами і складені в односторонньому порядку, носять лише інформативний характер. Таким чином, позивачем не доведено наявність повноважень нарахування портових зборів за вхід суден до операційної акваторії причалу № 6 ПАТ СК «Укррічфлот» та не надано доказів звернення відповідача до позивача з відповідною заявою (завданням) на надання послуг, не підтверджено належними та допустимими доказами надання послуг, вказаних у позові.

Заходження суден відповідача до операційної акваторії причалу № 6 терміналу ПАТ СК «Укррічфлот» не є підставою для нарахування позивачем корабельного та адміністративного збору, оскільки операційна акваторія причалу № 6 не входить до меж акваторії Миколаївського морського порту.

ВИСНОВКИ СУДУ.

Суд не вбачає підстав для задоволення позову з огляду на наступне.

Предметом спору у даній справі є обов'язок відповідача сплатити корабельний збір у сумі 8329,14 грн. та адміністративний збір у сумі 521,45 грн., а підставою є факт входу/виходу суден відповідача до/з операційної акваторії 6-го причалу Філії «Миколаївський річковий порт» АСК «Укррічфлот» під час виконання вантажних операцій.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини, настання певної події, інші юридичні факти, акти цивільного законодавства.

Приписами ст. 22 Закону України «Про морські порти України» встановлено, що у морському порту справляються такі портові збори: корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний. Розміри ставок портових зборів для кожного морського порту встановлюються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту, відповідно до затвердженої нею методики. Порядок справляння, обліку та використання коштів від портових зборів, крім використання коштів від адміністративного збору, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах морського і річкового транспорту. Портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом. Корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності цим Законом.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 27.05.2013 року № 316 затверджено «Порядок справляння та розміри ставок портових зборів» (далі - Порядок).

Відповідно до п. 1.2 Порядку згідно з частинами третьою - п'ятою статті 22 Закону України "Про морські порти України" портові збори сплачуються адміністрації морських портів України, крім випадків, визначених цим Законом, а саме, зокрема, корабельний збір справляється на користь користувача портової акваторії, а також власника операційної акваторії причалу (причалів), збудованої до набрання чинності Законом України "Про морські порти України".

Портові збори (корабельний, причальний, якірний, канальний, маяковий, адміністративний та санітарний) справляються в морських портах із суден і плавучих споруд, що плавають під Державним Прапором України та іноземними прапорами, за групами згідно з додатком 1 до цього Порядку (п. 1.3 Порядку).

Пунктом 1.4 Порядку передбачено, що сплата портових зборів у морських портах здійснюється до виходу судна з морського порту, а за транзитний прохід каналами - шляхом попередньої оплати або безпосередньо на вході у канал.

Відповідно до п. 2.1 Порядку із суден груп А, Б і Г корабельний збір справляється за одиницю умовного об'єму судна (за 1 куб. м об'єму судна) за кожний вхід в акваторію морського порту, операційну акваторію причалу (причалів), а також вихід з акваторії порту, операційної акваторії причалу (причалів) за ставками, наведеними у додатку 2 до цього Порядку.

У відповідності до п. 2.7 Порядку, із суден групи В корабельний збір справляється за кожне заходження в морський порт і вихід з нього за такими ставками:

1) у закордонному плаванні:

64 долари США - із судна, буксира;

32 долари США - з одиниці (баржа, ліхтер);

2) у каботажному плаванні:

16 доларів США - із судна, буксира;

8 доларів США - з одиниці (баржа, ліхтер).

Згідно з п. 7.1 Порядку із суден груп А, Б, В і Г адміністративний збір справляється під час кожного заходження судна у порт за ставкою 0, 0022 долара США за 1 куб. м умовного об'єму судна - із суден у каботажному плаванні.

Отже, підставою справляння адміністративного та корабельного зборів є настання певної події, а саме заходження у морський порт або вихід судна з морського порту.

Згідно позовної заяви та наданого позивачем розрахунку корабельного збору (а.с. 17) судна відповідача віднесені до групи В, нарахування здійснено відповідно до п. 2.7 Порядку.

Нарахування адміністративного збору (а.с. 16) здійснено відповідно до п. 7.1 Порядку.

До позовної заяви позивачем долучено рахунок № 57572526 від 17.10.2015 року на оплату адміністративного та корабельного зборів, в яких замовником послуг зазначена Філія публічного акціонерного товариства «Судноплавна компанія «Укррічфлот» «Миколаївський річковий порт» , а платником - відповідач, та відомості-розрахунки за надані послуги (а.с. 26-39).

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень Закону України «Про морські порти» державні підприємства - морські порти, інші підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну "морський термінал", в яких на день набрання чинності цим Законом здійснюється надання послуг, вважаються відкритими незалежно від дня внесення відомостей про них до Реєстру морських портів України. Відомості про морські порти, функціонування яких організовано відповідно до цього Закону, та морські термінали вносяться до Реєстру морських портів України в установленому законодавством порядку.

Підприємства морського транспорту, на які на день набрання чинності цим Законом поширюється визначення терміну «морський термінал» , незалежно від їх місця знаходження в межах або за межами існуючих державних підприємств - морських портів, підлягають включенню до меж морського порту, акваторією якого вони користуються, або до меж найближчого морського порту.

Територія таких морських терміналів, у тому числі територіально відокремлена від основної території морського порту, включається в межі відповідного морського порту.

У пункті 7 статті 1 Закону України «Про морські порти» вказано, що морський термінал - розташований у межах морського порту єдиний майновий комплекс, що включає технологічно пов'язані об'єкти портової інфраструктури, у тому числі причали, підйомно-транспортне та інше устаткування, які забезпечують навантаження-розвантаження та зберігання вантажів, безпечну стоянку та обслуговування суден і пасажирів.

Відповідно до статті 8 цього Закону межами морського порту є межі його території та акваторії.

Межі території морського порту визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України, виходячи з положень Земельного кодексу України.

Межі акваторій морських портів визначаються і змінюються Кабінетом Міністрів України без порушення меж акваторій суміжних морських рибних портів та річкових портів. Відведення акваторії морського порту (надання в користування) адміністрації морських портів України здійснюється на підставі рішення Кабінету Міністрів України відповідно до закону.

Інформація про межі морського порту публікується в Повідомленнях мореплавцям України.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.10.2008 року № 934 визначено межі акваторії морського порту Миколаїв та постановлено Державному підприємству Адміністрація морських портів України забезпечити безпеку мореплавства в межах визначеної акваторії.

При цьому, згідно вищезазначеної Постанови в межі акваторії морського порту Миколаїв не включено операційну акваторію 6-го причалу ПАТ СК «Укррічфлот» , а також будь-яку іншу територію (акваторію) ПАТ СК «Укррічфлот» .

Отже, законодавством передбачено, що межі морського порту визначаються лише Кабінетом Міністрів України, який повинен, застосовуючи положення законодавства, зокрема, про морські порти, винести відповідне рішення про межі порту, а інформація про межі морського порту публікується в Повідомленнях мореплавцям України.

При цьому, пункт 7 статті 1 Закону України «Про морські порти» містить критерії віднесення майнового комплексу до морських терміналів, що не характеризують причал 6, оскільки він не знаходиться у межах морського порту і не доведено, що вказаний майновий комплекс включає технологічно пов'язані об'єкти інфраструктури морського порту.

Враховуючи викладене, положення пункту 3 Прикінцевих положень Закону України "Про морські порти" та пункту 7 статті 1 цього Закону не дають правових підстав вважати, що за наявності встановлених офіційних меж морського порту позивача, які не включають 6-й причал ПАТ СК «Укррічфлот» , суд має право включити ці причали в межі морського порту, оскільки законодавством таке право для суду не визначено, а передбачено, що за статтею 8 ч. 2 Закону України «Про морські порти» його реалізує Кабінет Міністрів України.

Аналогічна позиція викладена у постановах Вищого господарського суду України від 17.02.2016 року по справі №915/567/15 та від 15.03.2016 року по справі 915/566/15.

Статтею 73 ГПК України встановлено, що доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Обов'язок доказування і подання доказів віднесено на сторони. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень (ст. 74 ГПК України).

Відповідно до ст. 78 ГПК України достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи. Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування (ст. 79 ГПК України).

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності (ст. 86 ГПК України).

Оскільки відповідачем доведено, а матеріалами справи підтверджено той факт, що акваторія причалу № 6 входить до меж акваторії Миколаївського річкового порту, а не до меж морського порту Миколаїв, підстави для стягнення з останнього адміністративного та корабельного зборів відсутні.

Таким чином, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні позовних вимог Державного підприємства "Адміністрація морських портів України" в особі Миколаївської філії державного підприємства "Адміністрація морських портів України", з покладенням судового збору в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України на позивача.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 237, 238, 241 ГПК України

ВИРІШИВ:

Відмовити у задоволенні позову державного підприємства «Адміністрація морських портів України» в особі Миколаївської філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрація Миколаївського морського порту) до товариства з обмеженою відповідальністю «Ойлтранстермінал» про стягнення 8850,59 грн.

Рішення може бути оскаржене до Південно-Західного апеляційного господарського суду в порядку визначеному главою 1 розділу 4 ГПК України із врахуванням його перехідних положень.

Рішення набирає законної сили згідно положень ст. 241 ГПК України.

Повний текст рішення складено і підписано 16.01.2019 року.

Суддя А.П. Алексєєв

Зареєстровано 16.01.2019
Оприлюднено 16.01.2019
Дата набрання законної сили 02.01.2019

Судовий реєстр по справі 915/1126/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 02.01.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 06.11.2018 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 17.10.2018 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону