КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Кропивницький Справа № 1140/3301/18

Кіровоградський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Сагуна А.В., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Кіровоградській області до приватного підприємства КЛЄВЄР 4 про стягнення коштів за податковим боргом, -

ВСТАНОВИВ:

Головне управління ДФС у Кіровоградській області звернулось до суду з позовною заявою, в якій просить стягнути з приватного підприємства КЛЄВЄР 4 на користь державного бюджету України заборгованість з податку на додану вартість в сумі 46152,39 грн., в т.ч. 44523,92 грн. основного зобов'язання, 1574,45 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 54,02 грн. пені з рахунків у банках, що обслуговують такого платника та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Свій позов позивач мотивує тим, що відповідачем вказана заборгованість у встановленому порядку не сплачена.

Враховуючи те, що протягом строку, встановленого ч.1 ст.261 КАС України, до суду не надійшло відзиву відповідача на позовну заяву або ж його заява про визнання позову, суд вважає необхідним здійснення розгляду справи за наявними в матеріалах справи доказами.

Розглянувши справу в порядку письмового провадження, дослідивши письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, надані та зібрані докази, суд встановив такі обставини та дійшов до таких висновків.

Дослідивши подані документи і матеріали, з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Приватне підприємство КЛЄВЄР 4 20.08.2014 р. зареєстроване Олександрівською районною державною адміністрацією Кіровоградської області як юридична особа та взяте на облік як платник податків (а.с.6-8).

Відповідно до пп.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно п.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із п.54.1 ст.54 Податкового кодексу України крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

Згідно з п. 56.1 ст. 56 Податкового кодексу України, не підлягає оскарженню грошове зобов'язання, самостійно визначене платником податків.

Пунктом 57.1 статті 57 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що ПП КЛЄВЄР 4 має узгоджену суму податкового зобов'язання за поданими податковими деклараціями з податку на додану вартість, відповідно до яких ним самостійно обчислено суму податку.

Так, 16.04.2018 року ПП КЛЄВЄР 4 подало до контролюючого органу податкову декларацію з податку на додану вартість за березень 2018 року, задекларувавши позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації), яке сплачується до державного бюджету у розмірі 49961,00 грн. (рядок 18) (а.с.14).

16.07.2018 року відповідачем також подано податкову декларацію з податку на додану вартість за червень 2018 року, задекларувавши позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації), яке сплачується до державного бюджету - 2873,00 грн. (рядок 18) (а.с.15).

Згідно поданої до контролюючого органу відповідачем податкової декларації 17.09.2018 року з податку на додану вартість за серпень 2018 року, судом вбачається, що останній задекларував позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації), яке сплачується до державного бюджету у розмірі 1992,00 грн. (рядок 18) (а.с.16).

З даних облікової картки суд встановив, що відповідач 01.08.2018 року частково сплатив заборгованість з податку на додану вартість, що було нараховано згідно податкової декларації з податку на додану вартість від 16.04.2018 року за березень 2018 року в сумі 2073,00 грн.; 13.08.2018 року - в сумі 800,00 грн. та 14.09.2018 року - в сумі 2000,00 грн. (а.с.11-13).

Таким чином, сума податкового боргу за податковою декларацією з податку на додану вартість за березень 2018 року становить 45088,00 грн. (49961,00 грн. - 2073,00 грн. - 800,00 грн. - 2000,00 грн.).

Також судом встановлено, що 12.09.2018 року контролюючий орган провів перевірку податкової звітності відповідача про несвоєчасну сплату податкових зобов'язань, за результатами якої було складено акт № 002405/11-28-53-01/38884488 (а.с.17).

Так, вбачається, що актом перевірки було встановлено порушення п.п.203.2 ст.203 Податкового кодексу України, а саме несвоєчасно сплачено податок на додану вартість за березень 2018 року в сумі 7803,00 грн. (а.с.17).

На підставі акту перевірки № 001675002405/11-28-53-01/38884488, 12.09.2018 року контролюючим органом було сформоване податкове повідомлення-рішення № 0071425301, згідно якого відповідачу було визначено грошове зобов'язання за платежем податок на додану вартість за штрафними (фінансовими) санкціями в розмірі 1560,60 грн., що становить 20% від суми 7803,00 грн. (а.с.18).

Окрім того, суд встановив, що 11.09.2018 року контролюючий орган провів камеральну перевірку щодо несвоєчасної реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних за податковий період червень 2018 р., за результатами якої було складено акт № 002008/11-28-53-01/38884488 (а.с.19).

Вбачається, що актом перевірки було встановлено порушення п.201.10 ст.201 Податкового кодексу України, а саме: порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201 Податкового кодексу України (а.с.19).

На підставі акту перевірки №002008/11-28-53-01/38884488 контролюючим органом 11.09.2018 року було сформоване податкове повідомлення-рішення № 0071275301, згідно якого відповідачу було визначено грошове зобов'язання за платежем податок на додану вартість штрафними (фінансовими) санкціями в розмірі 13,85 грн. (а.с.20).

Судом встановлено, що копії зазначених вище податкових повідомлень-рішень направлялись відповідачеві рекомендованим поштовим відправленням, однак поштою на адресу контролюючого органу було повернуто поштовий конверт з даними рішеннями з причин не можливості його вручення адресату (а.с.22-23).

З даних облікової картки вбачається, що відповідачеві за несвоєчасну сплату податкового зобов'язання з ПДВ нараховано пеню у розмірі: 2,98 грн (за прострочення сплати 2073,00 грн. боргу); 5,75 грн. (за прострочення сплати 800,00 грн. боргу); та 45,29 грн. (37,40 грн. + 7,89 грн.) (за прострочення сплати 2000,00 грн. боргу) (а.с.11-13).

Також, з даних облікової картки вбачається, що станом на 30.04.2018 року відповідач мав переплату з податку на додану вартість в сумі 472,00 грн. (11-13).

З огляду на вкладене вбачається, що податковий борг приватного підприємства КЛЄВЄР 4 становить 51109,47 грн. (45088,00 грн. + 2873,00 грн. + 1992,00 грн. + 1560,60 грн. + 13,85 грн. + 2,98 грн. + 5,75 грн. + 45,29 грн. - 472,00), з яких 49481,00 грн. - основного зобов'язання, 1574,45 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 54,02 грн. пені (з урахуванням переплати).

Згідно п.95.2 ст.95 Податкового кодексу України, стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

03.05.2018 року податковим органом виставлено податкову вимогу форми Ю №39289-53 (а.с.24), яка направлялась відповідачу у встановленому законом порядку та отримана останнім 17.05.2018 року (а.с.25).

Згідно п.95.1. ст.95 Податкового кодексу України, контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а в разі їх недостатності - шляхом продажу майна такого платника податків, яке перебуває у податковій заставі.

Позивач, звернувшись до суду з даним адміністративним позовом, просив стягнути з відповідача заборгованість з податку на додану вартість в сумі 46152,39 грн., в т.ч. 44523,92 грн. основного зобов'язання, 1574,45 грн. штрафних (фінансових) санкцій та 54,02 грн. пені, в обґрунтування чого надав відповідні докази, зокрема, довідку про заборгованість, розрахунок податкового боргу з податку на додану вартість (а.с.3-5, 9-10).

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КАС України, суд розглядає адміністративні справи не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до цього Кодексу, в межах позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог, якщо це необхідно для ефективного захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб'єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб'єктів владних повноважень.

Таким чином, на підставі викладеного, враховуючи не заперечення відповідачем проти позовних вимог та ненадання ним доказів сплати заборгованості в розмірі 46152,39 грн. або інших доказів в обґрунтування її відсутності, суд вважає позовні вимоги позивача про стягнення з приватного підприємства КЛЄВЄР 4 податкового боргу у вищевказаному розмірі такими, що підлягають задоволенню.

Згідно ч.2 ст.139 КАС України, при задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи те, що позивачем свідки у справі не залучались, експертизи не проводились, судові витрати з відповідача на стягуються.

Керуючись ст.ст.139, 241-246, 250, 251 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Головного управління Державної фіскальної служби у Кіровоградській області (вул. Велика Перспективна, 55 м. Кропивницький, 25006, код ЄДРПОУ 39393501) до приватного підприємства "КЛЄВЄР 4" (вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кіровоградська область, 27300, код ЄДРПОУ 38884488) про стягнення коштів за податковим боргом - задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства КЛЄВЄР 4 на користь державного бюджету України заборгованість з податку на додану вартість в сумі 46152,39 грн. (сорок шість тисяч сто п'ятдесят дві грн. 39 коп.), в т.ч. 44523,92 грн. (сорок чотири тисячі п'ятсот двадцять три грн. 92 коп.) основного зобов'язання, 1574,45 грн. (одна тисяча п'ятсот сімдесят чотири грн. 45 коп.) штрафних (фінансових) санкцій та 54,02 грн. (п'ятдесят чотири грн. 02 коп.) пені з рахунків у банках, що обслуговують такого платника та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

Рішення набирає законної сили у порядку та строки, встановлені статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України, та може бути оскаржене у порядку та строки, встановлені статтями 293, 295-296 та пунктом 15.5 Перехідних положень цього Кодексу.

Суддя Кіровоградського

окружного адміністративного суду А.В. Сагун

Дата ухвалення рішення16.01.2019
Оприлюднено19.01.2019

Судовий реєстр по справі —1140/3301/18

Рішення від 19.01.2019

Адміністративне

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

А.В. Сагун

Ухвала від 06.12.2018

Адміністративне

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

А.В. Сагун

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні