ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

21 січня 2019 року м. Київ № 640/1017/19

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Федорчук А.Б., ознайомившись з позовною заявою

за позовом ОСОБА_1 до третя особа Міністерства юстиції України Гуща Юлії Олександрівни Міністерство юстиції України Потілична партія " ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" Потілична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК" Центральна виборча комісія про визнання протиправними та скасування рішення та запису, зобов'язання вчинити дії,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернувся з позовом до Міністерства юстиції України, Гуща Юлії Олександрівни Міністерство юстиції України, третя особа Політична партія "ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", Політична партія " ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК", Центральна виборча комісія в якому просить суд: Визнати протиправним та скасувати рішення державного реєстратора Гущі Юлії Олександрівни про реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК , а саме: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, на підставі якого внесено запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 12241050004073100 від 28.12.2018 p.; Визнати протиправним та скасувати запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 12241050004073100 від 28.12.2018 p., що внесений державним реєстратором Гуща Юлія Олександрівна, Міністерство юстиції України щодо реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК (ідентифікаційний код юридичної особи: 39358268, місцезнаходження юридичної особи: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район, вулиця Святослава Хороброго, будинок 11, кімната 207), а саме: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни, зобов'язати Міністерство юстиції України (ідентифікаційний код юридичної особи 00015622, місцезнаходження юридичної особи: 01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, буд. 13) вилучити запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань № 12241050004073100 від 28.12.2018 року, що внесений державним реєстратором Гуща Юлія Олександрівна, Міністерство юстиції України щодо реєстрації змін до установчих документів юридичної особи Політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК (ідентифікаційний код юридичної особи: 39358268, місцезнаходження юридичної особи: 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Шевченківський район, вулиця Святослава Хороброго, будинок 11, кімната 207), а саме: зміна повного найменування, зміна скороченого найменування, інші зміни.

Ознайомившись із позовною заявою, суд встановив її невідповідність вимогам статті 160, 161 Кодексу адміністративного судочинства України з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 161 КАС України, до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Частиною другою статті 4 Закону України "Про судовий збір" передбачено, що ставка судового збору за подання адміністративного позову майнового характеру суб'єктом владних повноважень, юридичною особою складає 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, фізичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб та немайнового характеру суб'єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, фізичною особою 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно статті 8 Закону України "Про судовий збір" враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов: 2) позивачами є: а) військовослужбовці; б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів; в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю; г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї; ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

Згідно статті 133 КАС України передбачено , що Суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк; Якщо у строк, встановлений судом, судові витрати не будуть оплачені, позовна заява залишається без розгляду або витрати розподіляються між сторонами відповідно до судового рішення у справі, якщо сплату судових витрат розстрочено або відстрочено до ухвалення судового рішення у справі.

У той же час позивачем не надано жодного належного та допустимого доказу, який би доводив зазначений ним майновий стан та неможливість сплати судового збору під час подачі позову.

При цьому, згідно з п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" за подання фізичною особою до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру справляється судовий збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" у разі коли в позовній заяві об'єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Як видно з прохальної частини позовної заяви, позивачем заявлено 3 (три) вимог немайнового характеру.

Таким чином, позивачу слід надати суду належним чином оформлений документ на підтвердження оплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме у розмірі 2305,2 грн.

Відповідно до ч.1 п.2, 4, 11 ст 160 КАС України В позовній заяві зазначаються: повне найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України); реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), відомі номери засобів зв'язку, офіційна електронна адреса або адреса електронної пошти; зміст позовних вимог і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини, власне письмове підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

До позовної заяви додаються її копії, а також копії доданих до позовної заяви документів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, визначених частиною другою цієї статті (ч. 1 ст. 161 КАС України).

До матеріалів справи позивачем не додано копії позовних заяв та належним чином засвідчених копій додатків для відповідачів та третіх осіб.

Отже, позивачу слід надати позовну заяву та належним чином засвідчених копій додатків відповідно до кількості учасників справи.

Крім того, положеннями ст. 94 КАС України визначено, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору.

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Аналогічні положення визначені Національним стандартом України "Вимоги до оформлювання документів" ДСТУ 4163-2003., що затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 р. № 55.

Так, пункт 5.27 даного стандарту визначає, що відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту.

Як видно з доданих до позовної заяви документів, останні не засвідчені належним чином у визначеному законодавством порядку (не зазначено прізвище та ініціали особи, яка засвідчила копії документів).

Враховуючи вище викладене, позивачу слід надати до суду належним чином засвідчені копії документів, які містяться в додатках до позовної заяви.

Згідно з ч. 1 ст. 169 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п'яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що позовна заява не відповідає вищевказаним вимогам положень ст.ст. 160 та 161 КАС України і позивачу належить усунути вищенаведені недоліки у п'ятиденний строк з дня отримання копії цієї ухвали шляхом подання до суду: копії позовної заяви та належним чином засвідчених копій додатків відповідно до кількості учасників справи, належним чином оформлений документ на підтвердження оплати судового збору у встановленому порядку та розмірі, а саме у розмірі 2305,2 грн.

Керуючись ст.ст. 160, 161, 169, 248 КАС України, Окружний адміністративний суд м. Києва

У Х В А Л И В:

1.Залишити позовну заяву ОСОБА_1 без руху .

2. Позивачу усунути недоліки позовної заяви у п'ятиденний строк з дня отримання даної ухвали .

3. Попередити позивача про те, що у випадку не усунення недоліків позовної заяви позовна заява буде повернута йому відповідно до пункту 1 частини четвертої статті 169 Кодексу адміністративного судочинства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до частини другої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України ухвала, постановлена судом поза межами судового засідання або в судовому засіданні у разі неявки всіх учасників справи, під час розгляду справи в письмовому провадженні, набирає законної сили з моменту її підписання суддею (суддями).

Суддя А.Б. Федорчук

Дата ухвалення рішення 21.01.2019
Оприлюднено 22.01.2019

Судовий реєстр по справі 640/1017/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 22.07.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 27.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 31.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 21.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 640/1017/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону