КАСАЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

17 січня 2019 року

Київ

справа №9901/855/18

провадження №П/9901/855/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:

головуючого Коваленко Н.В.,

суддів Гімона М.М., Стародуба О.П., Мороз Л.Л., Кравчука В.М.,

за участю секретаря судового засідання Буденко В.В,

учасники справи:

представик позивача ОСОБА_1,

представник відповідача Погребняк С.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання представника позивача про витребування доказів в адміністративній справі за позовом ОСОБА_3 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним та скасування рішення від 18 вересня 2018 року №401дп-18,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Верховного Суду від 01 листопада 2018 року відкрито провадження в адміністративній справі за позовом ОСОБА_3 до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про визнання протиправним та скасування рішення від 18 вересня 2018 року №401дп-18.

18 грудня 2018 року представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування у Ради адвокатів Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 38478526, адреса: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жуковського, будинок 14) інформації стосовно внесення відомостей (зміни) адреси робочого місця адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) до Єдиного реєстру адвокатів України, починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для внесення (зміни) адреси робочого місця адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області), починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час.

В обґрунтування заявленого клопотання представник позивача зазначив, що відповідно до рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 18.09.2018 № 401-дп18 ОСОБА_3 ставиться у провину те, що він у порушення зазначених у рішенні вимог Закону незаконно провів обшук робочого місця адвоката Свінціцької Н.Д., не повідомив Раду адвокатів регіону про проведення ним цього обшуку, проігнорував клопотання адвоката Свінціцької Н.Д. з цього приводу. В позовній заяві позивачем вказано на те, що на момент проведення обшуку кабінет, в якому ним проводився обшук і де знаходилась адвокат Свінціцька Н.Д., ані до робочого місця адвоката, ані до іншого володіння, де адвокат здійснював адвокатську діяльність, не належало, остання про саме здійснення у вказаному приміщенні адвокатської діяльності не повідомляла. Також, у матеріалах дисциплінарного провадження відсутні докази, які б підтверджували факт здійснення Свінціцькою Н.Д. адвокатської діяльності у вказаному нежитловому приміщенні саме у день проведення обшуку, натомість, робоче місце адвоката значилось за іншою адресою, що також було з'ясовано відповідачем у ході проведення відповідного службового розслідування. Вказані обставини були викладені також у висновку службового розслідування від 19.07.2018 року, яким запропоновано закрити дисциплінарне провадження відносно ОСОБА_3 Позивач та його представник не можуть самостійно отримати та, як наслідок, надати суду відповідні докази. У зв'язку з чим представник позивача звернувся до суду з клопотанням про витребування доказів з урахуванням причин неможливості подачі останніх самостійно.

В судовому засіданні представник позивача просив задовольнити зазначене клопотання та витребувати докази.

Представник відповідача в судовому засіданні вирішення клопотання залишив на розсуд суду.

Вирішуючи заявлене клопотання, суд виходить з наступного.

Відповідно до частини першої статті 17 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність , Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів У країни, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Згідно з частиною другою цієї ж статті Закону, до Єдиного реєстру адвокатів України вносяться такі відомості:

1) прізвище, ім' я та по батькові адвоката;

2) номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);

3) найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв'язку;

4) адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв'язку;

5) інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю;

6) інші відомості, передбачені цим Законом.

Адресою робочого місця адвоката є місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності або адреса фактичного місця здійснення адвокатської діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми адвокатської діяльності. У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до Єдиного реєстру адвокатів України вноситься лише одна адреса робочого місця адвоката.

Згідно з правилами частини третьої статті 17 Закону України Про адвокатуру та адвокатську діяльність адвокат протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру адвокатів України, письмово повідомляє про такі зміни раду адвокатів регіону за адресою свого робочого місця, крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення кваліфікаційно- дисциплінарної комісії адвокатури.

Судом встановлено, що з метою вжиття заходів для отримання зазначених доказів самостійно, представником позивача, адвокатом ОСОБА_1, 22.10.2018 направлено на адресу Ради адвокатів Одеської області адвокатський запит за вих. №251-a/00219/2018-290/2029 (копія адвокатського запиту міститься в матеріалах справи), в якому адвокат просив:

1. Повідомити інформацію стосовно внесення відомостей (зміни) адреси робочого місця адвоката Маломанова Івана Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002603 від 21.02.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) до Єдиного реєстру адвокатів України, починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час.

2. Повідомити інформацію стосовно внесення відомостей (зміни) адреси робочого місця адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) до Єдиного реєстру адвокатів України, починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час.

3. У випадку внесення відомостей (зміни) адреси робочого місця адвоката Маломанова Івана Вікторовича (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002603 від 21.02.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) та адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) до Єдиного реєстру адвокатів України, починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час, - надати належним чином завірені копії документів, які стали підставою для внесення ( зміни) таких відомостей.

Обставини порушення прав адвоката під час проведення обушку за робочим місцем стало підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності позивача. Відтак, з'ясування приналежності приміщення, де проводився обшук адвоката, до робочого місця адвоката і місця здійснення адвокатом відповідної форми адвокатської діяльності належить до обставин, що підлягають з'ясуванню у вказаній справі.

Однак, як встановлено судом, станом на день звернення до суду із цим клопотанням про витребування доказів, Радою адвокатів Одеської області не надано витребувану інформацію та копії документів, у зв'язку із чим представник позивача звернувся до суду із указаним клопотанням та просить суд їх витребувати, оскільки у сторони виникли відповідні складнощі щодо їх збирання і подання до суду.

Відповідно до частини першої статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи, крім випадків, визначених цим Кодексом (частина третя статті 77 Кодексу адміністративного судочинства України).

Згідно із частиною першою статті 80 Кодексу адміністративного судочинства України учасник справи, у разі неможливості самостійно надати докази, вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 79 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

Виходячи з викладеного, у зв'язку з обґрунтованістю заявленого клопотання про витребування доказів та неможливістю позивача та його представника надати зазначені докази самостійно, наявні підстави для задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись статтею 77, 80 Кодексу адміністративного судочинства України,

УХВАЛИВ:

Клопотання представника позивача про витребування доказів - задовольнити.

Витребувати у Ради адвокатів Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 38478526, адреса: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жуковського, будинок 14) інформацію стосовно внесення відомостей (зміни) адреси робочого місця адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області) до Єдиного реєстру адвокатів України, починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час.

Витребувати у Ради адвокатів Одеської області (ідентифікаційний код юридичної особи: 38478526, адреса: 65000, Одеська обл., м. Одеса, вул. Жуковського, будинок 14) належним чином завірені копії документів, які стали підставою для внесення ( зміни) адреси робочого місця адвоката Свінціцької Наталії Дмитрівни (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 002413 від 05.03.2014 року, видане Радою адвокатів Одеської області), починаючи з 01.09.2017 року по теперішній час.

Запитувані документи надіслати до суду до 27 січня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили негайно після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 18.01.2019.

Головуючий суддя Н.В.Коваленко

Судді М.М.Гімон

О.П.Стародуб

Л.Л.Мороз

В.М.Кравчук

Дата ухвалення рішення 17.01.2019
Оприлюднено 23.01.2019

Судовий реєстр по справі 9901/855/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.10.2019 Велика палата Верховного Суду Адміністративне
Постанова від 08.10.2019 Велика палата Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 16.08.2019 Велика палата Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 18.06.2019 Велика палата Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 16.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 16.05.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 17.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Рішення від 17.01.2019 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне
Ухвала від 01.11.2018 Касаційний адміністративний суд Верховного Суду Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 9901/855/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону