ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

РІШЕННЯ

Суддя Бабенко Ю. П.

Справа № 644/7232/17

Провадження № 2/644/369/19

18.01.2019

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова в складі: головуючого - судді Бабенко Ю.П., за участю секретаря - Ткаченко Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові справу за позовом ОСОБА_1 до ТОВ Українська технологічна компанія , ТОВ ДІЛА ЛТД про визнання договору купівлі-продажу нежитлової будівлі недійсним,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду із позовною заявою у якій просить суд визнати недійсним договір від 05.04.2016 року купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303. Також просить суд стягнути з відповідача судові витрати у сумі 1920 грн. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що 06.03.2015 року на електронних торгах, що проводились Державним підприємством Інформаційний центр , позивачем було придбано за 6235 грн. нежитлову будівлю літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, яка належала ТОВ Українська технологічна компанія . Навідавшись до вказаної будівлі позивач виявив там сторонніх осіб, які представились власниками приміщення. Виявилося, що 05.04.2016 року ТОВ ДІЛА ЛТД придбали у ТОВ Українська технологічна компанія нежитлову будівлю літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, про що було укладено відповідний договір купівлі-продажу, який був посвідчений нотаріально. Правоохоронними органами за зверненням позивача було проведено перевірку та відмовлено в притягненні винних осіб до відповідальності, оскільки існує вказаний договір купівлі-продажу. Позивач вважає договір купівлі-продажу приміщення від 05.04.2016 року недійсним та таким, що укладений в супереч вимогам діючого законодавства. Також позивач зазначає, що ТОВ Українська технологічна компанія продала ТОВ ДІЛА ЛТД нежитлову будівлю, яка не належала ТОВ Українська технологічна компанія , а з березня 2015 року належала позивачу.

За клопотанням позивача судове провадження по даній справі здійснювалось у режимі відеоконференції з Уманським міськрайонним судом Черкаської області за участю позивача.

Під час судового розгляду позивач пояснив, що він на електронних торгах придбав приміщення за адресою: м.Харків пр.Московський, 303. У зв'язку з віддаленістю місця проживання позивач не оформив належним чином своє право власності на вказане приміщення, а лише отримав акт про реалізацію предмета іпотеки.

Представник відповідача ТОВ Українська технологічна компанія в судове засідання не з'явився, про слухання справи повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав.

Представник відповідача ТОВ ДІЛА ЛТД надала суду відзив на позов (а.с.29-31), у якому ТОВ ДІЛА ЛТД заперечують проти позову та вказують на те, що позивачем не надано повний пакет документів щодо проведених електронних торгів, зокрема відсутній протокол, який складається за результатами проведення електронних торгів та підписується уповноваженим представником організатора торгів, відсутнє свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів, відсутні докази належної реєстрації права власності на приміщення за позивачем. Крім того, представник відповідача зазначив, що спірний договір на момент його вчинення не суперечив вимогам законодавства, зокрема вчинений уповноваженими особами, нотаріально посвідчений, відповідав волевиявленню сторін правочину, був спрямований на реальне настання правових наслідків тощо. На момент вчинення правочину нерухоме майно належало на праві власності ТОВ Українська технологічна компанія , що було перевірено нотаріусом у відповідних реєстрах.

Під час судового розгляду представник відповідача ТОВ ДІЛА ЛТД ОСОБА_2 надала пояснення, які тотожні викладеним у відзиві на позов аргументам.

Судом встановлено, що 06.03.2015 року Державним підприємством Інформаційний центр Міністерства Юстиції України було проведено електронні торги. Реалізованим майном була нежитлова будівля літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, що належала відповідачу ТОВ Українська технологічна компанія . Переможцем торгів став позивач ОСОБА_1, який сплатив за вказане приміщення грошові кошти у загальному розмірі 6235 грн. Вказані обставини підтверджуються актом № 42869062 про реалізацію предмета іпотеки, який затверджено 28.04.2015 року начальником відділу примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби ГТУЮ у Харківській області (а.с.119). 18.05.2015 року вказаний акт було направлено позивачу (а.с.118).

05.04.2016 року ТОВ Українська технологічна компанія продало ТОВ ДІЛА ЛТД нежитлову будівлю літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303. Продаж було здійснено шляхом укладання договору купівлі-продажу нежитлової будівлі, який посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_3 Відповідно до п.1.2 вказаного договору право власності ТОВ Українська технологічна компанія на вказану нежитлову будівлю підтверджено договором купівлі-продажу від 24.11.2005 року та відповідним Витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно (а.с.4, 32-33).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 05.04.2016 року нежитлова будівля літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, належить ТОВ ДІЛА ЛТД на підставі описаного вище договору купівлі-продажу (а.с.34).

10.07.2017 року позивач ОСОБА_1 звертався до Індустріального ВП ГУНП в Харківській області із зверненням з приводу заподіяння матеріальної шкоди з боку невідомих за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, проведено перевірку, обставин на підтвердження вчинення кримінального правопорушення не встановлено, між позивачем та ТОВ Українська технологічна компанія виникли цивільно-правові відносини (а.с.8).

Згідно ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Згідно ч.1 ст. 13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Відповідно до ст. 16 Цивільного кодексу України кожна особа має право звернутись до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Відповідно до ст. 203 ЦК України волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, а правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

Згідно ст. 204 ЦК України правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

Відповідно до ч.1 ст. 215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, п'ятою та шостою ст. 203 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 п. 3 ст. 331 Цивільного Кодексу України якщо право власності на нерухоме майно відповідно до закону підлягає державній реєстрації, право власності виникає з моменту державної реєстрації.

Відповідно до частини 1 статті 5 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень , у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: підприємства як єдині майнові комплекси, житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Відповідно до розділу Х Порядку реалізації арештованого майна шляхом проведення електронних торгів документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, у випадках, передбачених законодавством, є акт про проведені електронні торги, який видається державним виконавцем на підставі протоколу про проведення електронних торгів. У випадку придбання нерухомого майна документом, що підтверджує виникнення права власності на придбане майно, є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, яке видається нотаріусом на підставі акта про проведені електронні торги.

Судом встановлено, що позивач отримав акт про проведені електронні торги, однак своє право власності на нерухоме майно належним чином не зареєстровав, зокрема не отримав свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, тобто позивач не набув право власності на нерухоме майно, яке було предметом реалізації з електронних торгів - нежитлове приміщення літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, та належало відповідачу ТОВ Українська технологічна компанія на праві власності. Таким чином, посилання позивача на те, що він є власником вказаного приміщення, не знайшли свого підтвердження під час судового розгляду.

Оскільки позивач не набув право власності на вищевказане нерухоме майно, оспорюваний ним правочини, укладений між відповідачами, предметом відчуження за яким виступав вищевказаний об'єкт нерухомого майна, відповідає вимогам ст. 203 ЦК України та не може бути визнаний судом недійсним, а тому відсутні підстави для задоволення позовних вимог.

Керуючись ст.ст.265, 268, 354 ЦПК України, - суд

ВИРІШИВ:

В задоволенні позовних вимог ОСОБА_1 (зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код - НОМЕР_1) про визнання договору купівлі-продажу нежитлової будівлі літ. Т-1 , що розташована за адресою: м.Харків пр.Московський, 303, від 05.04.2016 року недійсним, - відмовити.

Повний текст рішення складено 24 січня 2019 року.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення безпосередньо до Харківського апеляційного суду або через Орджонікідзевський районний суд м.Харкова.

СУДДЯ:

Дата ухвалення рішення 18.01.2019
Оприлюднено 27.01.2019

Судовий реєстр по справі 644/7232/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Постанова від 08.09.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 23.07.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 14.06.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 11.02.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Ухвала від 21.01.2021 Касаційний цивільний суд Верховного Суду Цивільне
Постанова від 04.11.2020 Харківський апеляційний суд Цивільне
Постанова від 04.11.2020 Харківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 19.10.2020 Харківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 09.09.2020 Харківський апеляційний суд Цивільне
Ухвала від 19.08.2020 Харківський апеляційний суд Цивільне
Рішення від 18.01.2019 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова Цивільне
Рішення від 18.01.2019 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 08.11.2017 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова Цивільне
Ухвала від 08.11.2017 Орджонікідзевський районний суд м.Харкова Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 644/7232/17

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону