ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2019м. ДніпроСправа № 904/3764/18

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Ільєнко Д.Ю.

за участю представників:

від позивача: Друз К.А. адвокат за ордером № 925/000048 від 25.09.2018.

від відповідача: Коваль І.О. представник за довіреністю №26 від 14.01.2019.

вільний слухач Андрєєва В.С. паспорт серія НОМЕР_1 виданий Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 31.10.2008.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку загального позовного провадження господарську справу за позовом Закритого акціонерного товариства "Квітень", м. Дніпро до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі", м. Дніпро про скасування оперативно-господарської санкції

СУТЬ СПОРУ:

Закрите акціонерне товариство "Квітень", м. Дніпро звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпропетровські електромережі", м. Дніпро про скасування оперативно-господарської санкції у вигляді нарахування Закритому акціонерному товариству "Квітень" перевищення договірної величини споживання електричної енергії за жовтень 2017 в кількості 9100кВт/год в розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величин в сумі 17 749,51 грн. та стягнення витрат по сплаті судового збору.

Ухвалою Господарського суду від 22.08.2018 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, ухвалено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням (викликом) сторін, судове засідання призначено 25.09.2018.

05.09.2018 на адресу суду від представника відповідача надійшов відзив на позов (вх.38587/18), в якому останній просить суд відмовити у задоволенні позовних вимог (а.с. 28-62).

10.09.2018 до канцелярії суду від представника відповідача надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи оригінал розрахунку суми заборгованості ЗАТ "Квітень" за електроенергію спожиту у серпні - вересні 2017 (а.с. 64-65).

В судовому засіданні 25.09.2018 оголошувалась перерва до 11.10.2018.

11.10.2018 до канцелярії суду від представника позивача надійшла відповідь на відзив відповідача (вх. 44071/18, а.с. 73-83), в позивач повідомляє суд, що відповідь стосовно зменшення договірної величини споживання електричної енергії від 04.10.2017 який направлений за адресою: АДРЕСА_1 позивачем не отриманий, а про зменшення ліміту дізналися особисто у центрі обслуговування. Надані відповідачем докази про направлення на адресу листа жодним чином не доводять, що листи позивачем отримані.

11.10.2018 на адресу суду від представника позивача заява про відкладення судового засідання призначеного на 11.10.2018 на іншу дату, у зв'язку з відрядженням (а.с.84).

Ухвалою Господарського суду від 11.10.2018 здійснено перехід від спрощеного позовного провадження до розгляду справи за правилами загального позовного провадження, призначено підготовче засідання на 30.10.2018.

В підготовчому засіданні 30.10.2018 оголошувалась перерва до 13.11.2018.

05.11.2018 до канцелярії суду від представника відповідача надійшли заперечення проти відповіді на відзив на позов (вх. 47952/18, а.с. 97-101) за змістом яких вбачається, що відповідач не погоджується зі ствердженням Позивача про його необізнаність з результатами розгляду його звернення про збільшення договірної величини споживання електроенергії у жовтні 2017, оскільки Відповідач долучив до матеріалів справи докази направлення письмового повідомлення про розгляд звернень ЗАТ Квітень про коригування договірної величини споживання електроенергії на адресу уповноваженого представника ЗАТ Квітень директора Чикало Л. Ф. Тобто, Відповідачем виконало приписи п. 4.4. ПКЕЕ щодо надання письмової відповіді на звернення Споживача щодо коригування договірної величини споживання електроенергії, як у бік зменшення так, і у бік збільшення. Стосовно зауваження Позивача, що Чикало Л. Ф. не отримувала ці листи, то Відповідач зазначає, що отримання листів є її правом, а не обов'язком. Свій обов'язок стосовно письмового повідомлення про результати розгляду звернень щодо коригування договірної величини споживання е/е Відповідачем виконано, докази чого містяться у матеріалах справи.

В підготовчому засіданні 13.11.2018 оголошувалась перерва до 04.12.2018.

Ухвалою Господарського суду від 04.12.2018 закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті на 27.12.2018.

27.12.2018 від представника відповідача до суду надійшли письмові пояснення по справі (вх. 56819/18, а.с. 115-116) стосовно адвокатського запиту на направленого на адресу відповідача. В поданих поясненнях відповідач надав відповіді на поставлені адвокатом запитання, а саме: По-першому питанню: Відповідач зазначає, що витребувані документи, зважаючи на положення ст. 76 ГПК України, є неналежними доказами по справі, оскільки, за їх допомогою не можна встановити обставини, які входять до предмету доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмету доказування. По-другому питанню: Відповідач зазначає, що банківські виписки, копії яких по оплаті ЗАТ Квітень у жовтні-листопаді 2017, просив надати адвокат, формуються банком на підставі платіжних доручень, сплачених ЗАТ Квітень . Відтак, вважаємо, що вказані документи є у наявності у Позивача, і він, якщо вважав за необхідне, міг їх долучити до матеріалів справи. Окремо зазначаємо, що розрахунки за електроенергію, спожиту у листопаді 2017, не відносяться до предмету доказування. Копії банківських виписок щодо розрахунків за електроенергію, спожиту у жовтні 2017, містяться у матеріалах справи. По-третьому питанню: відповідач зазначає, що акти звіряння взаємних розрахунків є двосторонніми документами, за їх наявності, якщо він вважає за необхідне, він може їх залучити до матеріалів. Відповідач зазначає, що у нього відсутні вказані акти звіряння взаємних розрахунків. Крім того, зауважуємо, що господарський спір, який виник між нашими Сторонами, може бути розглянутий судом і без наявності актів звіряння взаємних розрахунків, які запросив адвокат.

В судовому засіданні 27.12.2018 оголошувалась перерва до17.01.2019.

Позивач у судовому засіданні 17.01.2019 підтримав позовні вимоги та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Відповідач у судовому засідання 17.01.2019 заперечував щодо задоволення позовних вимог та просив суд відмовити.

При розгляді справи судом досліджені письмові докази, що містяться в матеріалах справи.

У судовому засіданні здійснювалось повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, відповідно до ст. 222 Господарського процесуального кодексу України.

В порядку статті 240 Господарського процесуального кодексу України в судовому засіданні 17.01.2019 оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, заслухавши пояснення позивача та відповідача, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

22.07.2008 між Акціонерним товариством ДТЕК Дніпропетровські електромережі (даді-Відповідач/Постачальник) та Закритим акціонерним товариством "Квітень" (далі-Позивач/Споживач) укладено договір на постачання електричної енергії № 7885/39-493 (далі - Договір).

Згідно з п. 1 договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача з приєднаною потужністю 68,93кВт, величини якої по площадках вимірювання та точках продажу визначені додатком Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії , а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Точка (точки) продажу електричної енергії - мережа балансової належності, на якій відбувається перехід права власності на електричну енергію, визначена додатками Акт розмежування балансової належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін та/або Загальна схема електропостачання , які є невід'ємними частинами даного договору.

Під час виконання договору, а також при вирішенні всіх питань, що не обумовлені договором, сторони зобов'язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (пункт 2.1. договору).

Договір набирає чинності з дня його підписання і укладається на строк до 31.12.2007. Договір вважається щорічно продовженим на наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії договору жодною із сторін не буде заявлено про припинення його дії або про перегляд його умов (пункти 9.8. та 9.8.1. договору).

Доказів припинення дії вказаного договору сторонами до матеріалів справи не надано, крім того, матеріалами справи та представниками позивача та відповідача підтверджується, що вказаний договір на теперішній час діє та виконується сторонами.

Пунктом 5.1 Договору встановлено, що для визначення договірних величин споживання електричної енергії та потужності на наступний рік споживач не пізніше 1 жовтня поточного року надає постачальнику відомості про обсяги очікуваного споживання електричної енергії "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу". Узгоджені сторонами обсяги очікуваного споживання електричної енергії та заявлені величини споживання електричної потужності оформлюються Додатками "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачу" і "Обсяги споживання електричної потужності споживачем" як договірні величини.

Звернення споживача щодо коригування договірних величин споживання електричної енергії та потужності протягом поточного розрахункового періоду розглядаються Постачальником протягом п'яти робочих днів від дня отримання звернення. Коригування в сторону збільшення здійснюється в разі дефіциту установлених регіону граничних величин споживання електричної енергії та потужності, відсутності заборгованості споживача, за умови своєчасних поточних платежів, виконання графіків погашення заборгованості та здійснення авансового платежу за очікуване збільшення обсягів електроспоживання (п. 5.4 Договору).

Договірні величини споживання електричної енергії на 2017 по місяцях визначені додатком №1 до договору №7885/39-493 "Обсяги споживання електричної енергії споживачу", відповідно до якого якого договірна величина споживання електричної енергії за точкою - місто Дніпро, вулиця Надії Алексеєнко (Чичеріна) будинок 112 на жовтень 2017 визначена на рівні 17 000 кВт/год. (а.с. 16-17).

Прядок розрахунків визначено Додатком №3, згідно з п. 1 якого розрахунковим періодом встановлюється місяць з 31 числа попереднього місяця до такого ж числа розрахункового місяця (а.с. 18-19).

Як свідчить з матеріалів справи, Позивач на виконання п. 5.1, п. 5.4 Договору звернувся до енергопостачальника з листом №31 від 01.10.2017 про зменшення договірної величини споживання електричної енергії до 1500 кВт*год, що відповідає підпункту 3.2.1 пункту 3.2 Договору (а.с.20).

20.10.2017 споживач звернувся до енергопостачальника з заявою про збільшення договірної величини споживання електричної енергії у жовтні 2017 до 10500 кВт*год. (а.с. 21), звернення надійшло вчасно, за 5 робочих днів до закінчення розрахункового періоду жовтень 2017, відповідно до умов Розділу 5 Договору про постачання електроенергії, п. 3.2.1. та п. 4.4. Правил користування електричною енергією (а.с. 21).

У порядку попередньої оплати за збільшення обсягу договірної величини споживання електричної енергії у жовтні 2017 споживачем сплачено 17684,61 грн., що підтверджується платіжним дорученням №102 від 19.10.2017 (а.с. 22).

Споживач сплатив попередню оплату за тарифом 1,61947 грн. за 1 кВт*год (без ПДВ) який діяв до 01.10.2017 у споживача виникла недоїмка, що склала 214, 07 грн., яка була сплачена, що підтверджується платіжним дорученням №112 від 06.11.2017 (а.с. 24).

Позивач у позовній заяві стверджує, що 23.10.2017 звернувся до енергопостачальника для складання Акту звіряння, для уникнення розбіжностей в розрахунку, але про зміну тарифу позивача не повідомили та Акт звіряння не надано. Крім того, позивача не поінформували про відмову у збільшенні договірної величини споживання до 10600 кВт/год, чим порушили п. 4.4. Правил користування електричною енергією.

Фактичне споживання електричної енергії позивачем у жовтні 2017 склало 10713 кВт/год, що не заперечується Відповідачем, за перевищення договірної величини в обсязі 113 кВт/год (10713 кВт/год - 10600 кВт/год) позивачем сплачено 446, 35 грн., що підтверджується платіжним дорученням №111 від 06.11.2017 (а.с. 23).

Таким чином, позивачем зобов'язання щодо оплати споживання електричної енергії виконано у повному обсязі.

Як вказує Позивач, лисом від 16.11.2017 №67148/1001 його повідомлено про тре, що комісія виконавчої дирекції АТ "ДТЕК Дніпропетровські електромережі" протоколом №16 від 14.11.2017 винесла рішення про оплату подвійного тарифу за жовтень 2017. Також позивач зазначає, що копія протоколу №16 від 14.11.2017 йому не надано та на засідання комісії для надання можливості відстояти свої інтереси не запрошено.

Відповідач проти позову заперечує, зазначаючи, що листи направлялися працівниками Дніпровського Центру обслуговування клієнтів ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго на адресу керівника ТОВ Квітень Чикало Л.Ф., а не на адресу юридичної особи, з причини неотримання поштової кореспонденції, яка направлялася на адресу юридичної особи, та повернення її підприємствами поштового зв'язку на адресу ПАТ ДТЕК Дніпрообленерго .

Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України та ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до п. 4.4 Правил користування електричною енергією, за результатами розгляду споживачу надсилається повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтована відмова здійснення коригування. Повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання та електричної потужності є невід'ємною частиною договору.

Подані до матеріалів справи відповідачем докази про направлення повідомлення про відмову №55615/1600 від 26.10.2017 (а.с.40) у коригуванні договірної величини споживання електричної енергії у жовтні 2017, суд не приймає як належний доказ з огляду на наступне.

Як свідчить з матеріалів справи, Відповідачем повідомлення про відмову №55615/1600 від 26.10.2017 направлено за адресою: АДРЕСА_1.

В той час, як в укладеному сторонами договорі, а саме в п. 10 "місцезнаходження та банківські реквізити сторін" адреса споживача Закритого акціонерного товариства "Квітень" вказана місто Дніпро, вулиця Чичеріна (нинішня назва Надії Алексеєнко) будинок 112.

Жодних доказів щодо зміни реквізитів сторін (шляхом укладання додаткових угод тощо) сторонами до суду не подано.

Враховуючи викладені обставини, господарський суд дійшов висновку, що Відповідачем до матеріалів справи не надано належних та допустимих доказів надіслання на юридичну адресу Позивачу повідомлення про відмову №55615/1600 від 26.10.2017 (а.с.40), у зв'язку з чим, позовні вимоги про скасування оперативно - господарської санкції у вигляді нарахування позивачу перевищення договірної величини споживання електричної енергії за жовтень 2017 в обсязі 9100 кВт/год в розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величин в сумі 17 749, 51 грн. є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

У відповідності до вимог статей 13, 74 ГПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи.

Відповідно до ч. 1 ст. 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 86 зазначеного Кодексу суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

На підставі ст. 129 Господарського процесуального кодексу України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись статтями 2, 73, 74, 76, 77-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Закритого акціонерного товариства "Квітень" (49008, місто Дніпро, вулиця Надії Алєксєєнко, будинок 112, код ЄДРПОУ 13469632) до Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, місто Дніпро, Шосе Запорізьке, будинок, 22, код ЄДРПОУ 23359034) про скасування оперативно-господарської санкції - задовольнити в повному обсязі.

Скасувати оперативно-господарську санкцію у вигляді нарахування Закритого акціонерного товариства "Квітень" перевищення договірної величини споживання електричної енергії за жовтень 2017 в обсязі 9100 кВт/год в розмірі двократної вартості різниці фактично спожитої та договірної величин в сумі 17 749, 51 грн.

Стягнути з Акціонерного товариства "ДТЕК Дніпровські електромережі" (49107, місто Дніпро, Шосе Запорізьке, будинок, 22, код ЄДРПОУ 23359034) на користь Закритого акціонерного товариства "Квітень" (49008, місто Дніпро, вулиця Надії Алєксєєнко, будинок 112, код ЄДРПОУ 13469632) судові витрати в сумі 1762, 00 гривень.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення подається протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення. Апеляційна скарга подається до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Відповідно до п.17.5 Розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Повне рішення складено 28.01.2019.

Суддя Ю.Ю. Первушин

Дата ухвалення рішення16.01.2019
Оприлюднено27.01.2019

Судовий реєстр по справі —904/3764/18

Ухвала від 02.12.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Волковицька Н.О.

Ухвала від 26.09.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Волковицька Н.О.

Судовий наказ від 15.08.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Первушин Юрій Юрійович

Постанова від 01.01.1970

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 13.08.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 30.06.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Орєшкіна Еліна Валеріївна

Ухвала від 23.05.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 01.01.1970

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дармін Михайло Олександрович

Ухвала від 13.02.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кощеєв Ігор Михайлович

Рішення від 27.01.2019

Господарське

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Первушин Юрій Юрійович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні