ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

05 лютого 2019 року № 640/356/19

Окружний адміністративний суд міста Києва, у складі головуючого судді Вовка П.В., розглянув в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг , -

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі також - Національна комісія, Нацкомфінпослуг, позивач) до публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг (далі також - НАК Укрсвітлолізинг , відповідач), в якому позивач просить суд стягнути з відповідача штраф у розмірі 17 000, 00 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем порушено вимоги п. 3, 5 розділу ІІ, п. 1 розділу IV Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 26 вересня 2017 року № 3840 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 жовтня 2017 року за № 1294/31162 (далі також - Порядок), а саме не подано звітні дані за 2 квартал 2018 року.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 15 січня 2019 року прийнято вказану вище позовну заяву до розгляду, відкрито провадження в адміністративній справі та встановлено, що справа буде розглядатись одноособово суддею Вовком П.В. в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні).

Крім того, ухвалою суду від 15 січня 2019 року, зокрема, запропоновано відповідачам у п'ятнадцятиденний строк з дня вручення їм даної ухвали надати суду відзив на позовну заяву, який повинен відповідати вимогам статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України (далі також - КАС України).

Зазначена ухвала суду була направлена на адресу відповідача, вказану у тому числі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань рекомендованим з повідомленням про вручення поштовим відправленням, проте була повернута із позначкою за закінченням терміну зберігання .

У встановлений судом строк НАК Укрсвітлолізинг не надано відзиву на позовну заяву, чи інших заяв по суті справи, з яких можливо встановити його ставлення до заявлених позовних вимог.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд -

В С Т А Н О В И В:

Як встановлено матеріалами справи, НАК Укрсвітлолізинг (код ЄДРПОУ 38519070) знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченка, будинок 16, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, набуло статусу фінансової установи шляхом внесення до Державного реєстру фінансових установ, який ведеться Національною комісією та є суб'єктом нагляду.

Національною комісією за результатами перевірки відповідача складено акт про правопорушення, вчинені НАК Укрсвітлолізинг на ринку фінансових послуг від 30 серпня 2018 року № 106/16-3/13, який направлено на адресу відповідача разом із запрошенням прийняти участь керівника товариства у розгляді справи Національною комісією 21 вересня 2018 року.

Вказаним актом встановлено, що товариством не надано до Нацкомфінпослуг звітні дані за 2 квартал 2018 року.

За результатом розгляду справи про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені відповідачем Національною комісією складено постанову від 21 вересня 2018 року № 760/1106/16-3/13-П про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, якою до НАК Укрсвітлолізинг застосовано штрафну санкцію у розмірі 17 000, 00 грн., а також зобов'язано письмово повідомити Нацкомфінпослуг у термін до 12 жовтня 2018 року про виконання або про відмову від добровільного виконання такої постанови з одночасним наданням, у разі сплати, підтверджуючих документів (оригінал квитанції або іншого платіжного документу).

Вказана постанова була скерована на адресу відповідача рекомендованим з повідомленням про вручення поштовим відправленням 24 вересня 2018 року.

Оскільки відповідач у добровільному порядку вимоги постанови від 21 вересня 2018 року не виконав та не сплатив суму штрафу, Національна комісія звернулась до суду з позовом про стягнення штрафу у судовому порядку.

Оцінивши належність, допустимість і достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні, суд прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог виходячи з наступного.

Відповідно до п. 10 ч. 1 статті 28 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг (далі також - Закон), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції, у разі порушення законодавства про фінансові послуги, нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу та накладає адміністративні стягнення.

Положеннями ч. 1 статті 39 Закону передбачено, що у разі порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує заходи впливу відповідно до закону.

Згідно з п. 3 ч. 1 статті 40 Закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг може застосовувати такі заходи впливу, зокрема, накладати штрафи в розмірах, передбачених статтями 41 і 43 цього Закону.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації - у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (п. 2 ч. 1 статті 41 Закону).

Відповідно до ч. 3 статті 41 Закону, штрафи, накладені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг стягуються у судовому порядку.

Жодних доказів щодо оскарження постанови Нацкомфінпослуг від 21 вересня 2018 року № 760/1106/16-3/13-П або сплати визначеного цією постановою штрафу у добровільному порядку відповідачем суду не надано.

Згідно зі статтею 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Частиною 2 статті 73 КАС України передбачено, що предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Вимогами статті 76 КАС України передбачено, що достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Суд прийшов до висновку, що позивачем надано належні та допустимі докази правомірності застосування до відповідача штрафних санкцій, а також надано докази належного повідомлення НАК Укрсвітлолізинг про прийняту постанову від 21 вересня 2018 року № 760/1106/16-3/13-П про застосування штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг, а тому, виходячи з меж заявлених позовних вимог та системного аналізу положень законодавства України, суд вважає наявними правові підстави для задоволення позову в повному обсязі.

Відповідно до статті 244 КАС України, під час ухвалення рішення суд вирішує, зокрема:

1) чи мали місце обставини (факти), якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються;

2) чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження.

Згідно положень статті 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об'єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності.

Частинами 1 статті 77 КАС України передбачено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Отже, виходячи з меж заявлених позовних вимог, системного аналізу положень чинного законодавства України, матеріалів справи, суд приходить до висновку про те, що вимоги позивача підлягають задоволенню.

Згідно з ч. 2 статті 139 КАС України, при задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Враховуючи те, що під час судового розгляду справи не залучались свідки та не були проведені експертизи, з відповідача не стягуються на користь Національної комісії судові витрати.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 5-11, 19, 72-77, 90, 241-246, 250, 255 КАС України суд, -

В И Р І Ш И В:

Адміністративний позов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, місто Київ, вулиця Б.Грінченка, будинок 3; код ЄДРПОУ 38062828) до публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг (01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 16; код ЄДРПОУ 38519070) про стягнення коштів - задовольнити.

Стягнути з публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія Укрсвітлолізинг до Державного бюджету України (на рахунок територіального управління Державної казначейської служби України за місцем знаходження платника на балансовий рахунок 3111 Надходження до загального фонду державного бюджету , код бюджетної класифікації за доходами 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції , символ звітності 106) штраф у розмірі 17 000, 00 грн. (сімнадцять тисяч гривень).

Рішення суду, відповідно до ч. 1 статті 255 КАС України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Рішення суду може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції протягом тридцяти днів за правилами, встановленими статтями 293-297 КАС України.

Відповідно до п/п. 15.5 п. 15 Розділу VII Перехідні положення КАС України в редакції Закону №2147-VIII, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя П.В. Вовк

Зареєстровано 07.02.2019
Оприлюднено 07.02.2019
Дата набрання законної сили 05.02.2019

Судовий реєстр по справі 640/356/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 05.02.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне
Ухвала від 15.01.2019 Окружний адміністративний суд міста Києва Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону