КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Справа № 369/8872/18

Провадження № 2/369/3276/18

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

Іменем України

22.10.2018 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

Головуючої судді: Дубас Т.В.,

при секретарі Ріпка Л.Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження в місті Києві цивільну справу за позовом Державного підприємства Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договорами безвідсоткової позики, -

В С Т А Н О В И В:

У липні 2018 року ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНІХ ТОВАРНИХ РИНКІВ" звернулось до суду з указаним позовом, просить стягнути з відповідача заборгованість у розмірі 31 034,20 грн. за договорами безвідсоткових позик та судові витрати.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що між Державним підприємством Державний інформаційно - аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків та ОСОБА_2 були укладені договори безвідсоткової позики від 08.06.2015 р. №5-8 та 10.07.2015 р. №5-13.

Згідно з п. 2.1. Договорів суми позик становили 60 000,00 грн. та 40 000,00 грн. відповідно. За умовами зазначених договорів Позичальник повинен був з 01.01.16 р. здійснювати часткове погашення боргу шляхом внесення грошових сум, а саме за Додатковою угодою 1 до Договору №5-8 це - 2 068,97 грн., та відповідно до Додаткової угоди 1 до Договору №5-13 це - 1 379,32 грн.

Позивач надав Відповідачу позики 100 000,00 (сто тисяч) гривень шляхом переказу коштів на зарплатний рахунок та готівкою через касу відповідно. Станом на 01.08.2017 р. відповідно до даних бухгалтерського обліку Відповідач здійснив оплату в розмірі 200 (двісті) гривень на рахунок Позивача.

Заборгованість Відповідача станом на 01.08.2016 року становила 27 386,32 грн. (двадцять сім тисяч триста вісімдесят шість гривень 32 коп.), що підтверджується даними бухгалтерського обліку. 29.11.2016 року заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області з ОСОБА_2 на користь Підприємства стягнуто суму заборгованості за договором позики в розмірі 27 385, 32 гривень.

Заборгованість Відповідача станом на 01.08.2017 року (за період з 01.08.2016 по 01.08.2017) становить 41 379,48 грн. (сорок одна тисяча триста сімдесят дев'ять гривень 48 копійок), що підтверджується даними бухгалтерського обліку.

На момент подання до суду позовної заяви сума заборгованості не змінилась (виписка по оборотам рахунку НОМЕР_2) і на вимогу Позивача, яка направлена 12.06.2018 року за №1004/1265-Л (копія додається) Відповідачем не ліквідована.

Таким чином, Відповідач у вищевказаний строк позику не повернув, чим порушив свої договірні зобов'язання.

Позивача у встановленому порядку повідомлено про відкриття провадження у справі, в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, проти розгляду справи в заочному порядку не заперечує.

Відповідач повторно в судове засідання не з'явилася, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, а саме: шляхом направлення кореспонденції на зареєстроване в установленому законом порядку місце проживання; розміщення оголошень про виклик відповідача на 22 жовтня 2018 року на сайті суду.

Оскільки суд вжив всіх можливих заходів для повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи, тому останній вважається таким, що повідомлений належним чином.

Відзивів та заперечень від відповідача до суду не надходило.

Зі згоди представника позивача суд ухвалює заочне рішення в справі на підставі наявних в справі доказів, що відповідає вимогам ст.ст. 280-282 ЦПК України.

Дослідивши письмові матеріали справи та докази в їх сукупності, на підставі повного, об'єктивного та всебічного дослідження, суд встановив наступні обставини справи та відповідні їм правовідносини.

Судом установлено, що між Державним підприємством Державний інформаційно - аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків та ОСОБА_2 були укладені договори безвідсоткової позики від 08.06.2015 р. №5-8 та 10.07.2015 р. №5-13.

Згідно з п. 2.1. Договорів суми позик становили 60 000,00 грн. та 40 000,00 грн. відповідно. За умовами зазначених договорів Позичальник повинен був з 01.01.16 р. здійснювати часткове погашення боргу шляхом внесення грошових сум, а саме за Додатковою угодою 1 до Договору №5-8 це - 2 068,97 грн., та відповідно до Додаткової угоди 1 до Договору №5-13 це - 1 379,32 грн.

Позивач надав Відповідачу позики 100 000,00 (сто тисяч) гривень шляхом переказу коштів на зарплатний рахунок та готівкою через касу відповідно. Станом на 01.08.2017 р. відповідно до даних бухгалтерського обліку Відповідач здійснив оплату в розмірі 200 (двісті) гривень на рахунок Позивача.

Заборгованість Відповідача станом на 01.08.2016 року становила 27 386,32 грн. (двадцять сім тисяч триста вісімдесят шість гривень 32 коп.), що підтверджується даними бухгалтерського обліку. 29.11.2016 року заочним рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області з ОСОБА_2 на користь Підприємства стягнуто суму заборгованості за договором позики в розмірі 27 385, 32 гривень.

Заборгованість Відповідача станом на 01.08.2017 року (за період з 01.08.2016 по 01.08.2017) становить 41 379,48 грн. (сорок одна тисяча триста сімдесят дев'ять гривень 48 копійок), що підтверджується даними бухгалтерського обліку.

На момент подання до суду позовної заяви сума заборгованості не змінилась (виписка по оборотам рахунку НОМЕР_2) і на вимогу Позивача, яка направлена 12.06.2018 року за №1004/1265-Л (копія додається) Відповідачем не ліквідована.

Таким чином, Відповідач у вищевказаний строк позику не повернув, чим порушив свої договірні зобов'язання.

Згідно ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутись до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до положень ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень, крім випадків, встановлених цього Кодексу.

За ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором чи законом.

Згідно ст. 1046 ЦК України за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Відповідно до ст. 1047 ЦК України договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Згідно з ст. 545 ЦК України прийнявши виконання зобов'язання, кредитор повинен на вимогу боржника видати йому розписку про одержання виконання частково або в повному обсязі. Якщо боржник видав кредиторові борговий документ, кредитор, приймаючи виконання зобов'язання, повинен повернути його боржникові. У разі неможливості повернення боргового документа кредитор повинен вказати про це у розписці, яку він видає. Наявність боргового документа у боржника підтверджує виконання ним свого обов'язку.

За правилами ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини другої статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За змістом ст. ст. 526, 527 ЦК України належним виконанням зобов'язання є, зокрема, виконання його належними сторонами або уповноваженими особами, під якими слід розуміти будь-яку особу, яка має повноваження сторони зобов'язання, про що може бути зазначено у договорі або виданій відповідно до закону довіреності.

Оскільки судом установлено, що позивач виконав свої обов'язки за договором безпроцентної позики (поворотної фінансової допомоги) № 5-8 від 08 червня 2015 року перед відповідачем, надав відповідачу позику в розмірі 60 000,00 гривень відповідно до умов договору, та договору безпроцентної позики ( поворотної фінансової допомоги) за № 5-13 від 10 липня 2015 року перед відповідачем, надав відповідачу позику в розмірі 40 000,00 гривень, а відповідач взяті по договору обов'язки не виконав, позику, плату за позику та інші комісії відповідно до умов договору не повернув, у зв'язку з чим має заборгованість перед позивачем на загальну суму - 31 034,20 гривень, суд робить висновок про задоволення позову у заявленому позивачем розмірі.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України та Закону України Про судовий збір судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У зв'язку з повним задоволенням позовних вимог, з ОСОБА_2 на користь Державного підприємства "Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків" підлягають стягненню судові витрати в розмірі 1762,00 грн.

Керуючись ст. ст. 81, 83, 89, 264-266, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 6, 15, 16, 192, 509, 526, 533, 549, 550, 610, 611, 624, 625, 627, 627, 1048, 1049, 1050 ЦК України, ЗУ Про судовий збір , суд-

У Х В А Л И В :

Позов Державного підприємства Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договорами безвідсоткової позики - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь Державного підприємства Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків ( 03150, м. Київ, вул. Загородня, буд. 15, код ЄДРПОУ 20062351) заборгованість за договорами безпроцентної позики в розмірі - 31 034,20 грн. (тридцять одна тисяча тридцять чотири грн. двадцять коп).

Стягнути з ОСОБА_1, (РНОКПП НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1) на користь Державного підприємства Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків ( 03150, м. Київ, вул. Загородня, буд. 15, код ЄДРПОУ 20062351) судовий збір в розмірі 1762 грн коп. (одна тисяча сімсот шістдесят дві грн.).

Враховуючи складність справи складання повного рішення суду відкласти на строк не більше як десять днів.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення, до Київського апеляційного суду або через Києво-Святошинський районний суд Київської області.

Суддя: Дубас Т.В.

Зареєстровано 07.02.2019
Оприлюднено 07.02.2019
Дата набрання законної сили 22.10.2018

Судовий реєстр по справі 369/8872/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 22.10.2018 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Рішення від 22.10.2018 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 14.08.2018 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне
Ухвала від 30.07.2018 Києво-Святошинський районний суд Київської області Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону