ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 61022 м. Харків, пр. Науки, буд.5, тел./факс 702-10-79 inbox@lg.arbitr.gov.ua _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УХВАЛА

04 лютого 2019 року Справа № 10/211б

Господарський суд Луганської області в складі головуючого судді Яресько Б.В.

розглянувши у судовому засіданні справу за заявою кредиторів-фізичних осіб: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, м. Красний Луч Луганської області

до боржника - Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобуд-індустрія", м. Луганськ

Про банкрутство

Представники сторін не прибули.

обставини справи: банкрутство, ліквідаційна процедура відповідно до положень розділу ІІІ Закону України від 14.05.1992 р. №2343-ХІІ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", (в редакції Закону від 30.06.1999 р. №784-ХІV), розгляд заяви від 19.09.2018 р. №3982/06-1 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора у справі

в с т а н о в и в :

За заявою кредиторів - фізичних осіб 11.11.2003 р. господарським судом Луганської області порушено провадження у справі №10/211б про банкрутство боржника, Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, відповідно до положень ст. ст. 6, 7 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Ухвалою суду від 13.08.2004 р. по справі №10/211б введено процедуру санації боржника, АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія", терміном на 12 місяців, та призначено керуючим санацією арбітражного керуючого Седляра О.П., якого зобов'язано надати суду звіт про виконання плану санації, відповідно до вимог ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", 11.02.2005 р. по справі №10/211б судом затверджено план санації боржника.

Постановою господарського суду Луганської області від 29.11.2007 р. №10/211б за клопотанням комітету кредиторів (протокол б/н від 28.11.2007 р.) достроково припинено процедуру санації Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, визнано останнього банкрутом, введено ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 29.11.2008 р., та призначено ліквідатором арбітражного керуючого Седляра О.П.

В подальшому термін ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора Седляра О.П. судом продовжено.

Як вбачається із матеріалів справи, на адресу суду надійшла заява від 03.08.2011 р. № 34 ліквідатора Седляра О.П. з проханням звільнити останнього від виконання обов'язків ліквідатора по даній справі, у зв'язку із неможливістю їх виконувати.

За таких обставин, суд за ухвалою від 29.08.2011 р. зобов'язав ліквідатора Седляра О.О. звітувати про виконану роботу у ліквідаційній процедурі на засіданні комітету кредиторів, протокол засідання комітету кредиторів надати суду, надати суду фінансовий звіт за весь період ліквідаційної процедури, матеріали по оцінці та реалізації майна.

Крім того, до суду надійшов лист від 16.09.2011 р. № 1643 Відділу з питань банкрутства в Луганській області з повідомленням про те, що до Відділу звернувся арбітражний керуючий Бохан Олександр Сергійович, ліцензія АВ № 347253 від 17.10.2007 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_1, з заявою від 15.09.2011 р. про призначення ліквідатором по справі № 10/211б про банкрутство АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, у зв'язку з чим Відділ спрямував вказану заяву на адресу суду.

У судовому засіданні 19.09.2011 р. ліквідатор Седляр О.П. надав пояснення від 19.09.2011 р. № 38 про наступне.

У квітні 2011 року ліквідатором було подано адміністративний позов до Луганського окружного адміністративного суду про визнання неправомірної бездіяльності МКП "БТІ" у м. Луганську в частині ігнорування розгляду заяви № 633 та зобов'язання МКП "БТІ" в м. Луганську здійснити реєстрацію права власності на 44/100 нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 149-а.

У червні 2011 року Луганський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні вимог, у зв'язку з чим ліквідатором Седляром О.П. подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Постановою від 14.06.2011 р. по справі № 2а-3178/11/1270 Луганським окружним адміністративним судом у задоволенні вимог ліквідатора було відмовлено, у зв'язку з чим ліквідатором подано апеляційну скаргу до Донецького апеляційного адміністративного суду.

Донецький апеляційний адміністративний суд 17.11.2011 р. апеляційну скаргу Седляра О.П. по справі №2а-9562/09/1270 залишив без задоволення.

Ліквідатор повідомив, що звіт про проведення ліквідаційної процедури скласти не має можливості у зв'язку з вилученням у нього документів банкрута працівниками УБОЗ.

Як вбачається із матеріалів справи, ліквідатор Седляр О.П. надав суду звіт від 10.11.2011 р. № 50 про наступне.

У листопаді 2010 року у відповідності з вимогами ст. 16 Закону України "Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень", ліквідатором Седляром О.П. подано заяву № 633 до МКП "БТІ" м. Луганська про реєстрацію права власності на 44/100 нерухомого майна, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 149-А.

Луганське МКП "БТІ" вказану заяву не розглянуло і рішення про видачу або про відмову у видачі свідоцтва про реєстрацію права власності на нерухоме майно у відповідності з вимогами розділу IV Закону України "Про реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень", не прийняло.

У зв'язку з відсутністю грошових коштів та неможливістю здійснити в подальшому ліквідаційну процедуру даного підприємства, ліквідатором Седляром О.П. подано заяву до господарського суду Луганської області про припинення його повноважень, як ліквідатора АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія".

Седляр О.П. повідомив, що документація підприємства, бухгалтерські та касові документи були вилучені у ліквідатора Седляра О.П. Луганським УБОЗ при проведенні обшуку, 07.11.2008 р., без складання опису вилучення.

Враховуючи зазначене, суд задовольнив заяву арбітражного керуючого Седляра О.П., припинив його повноваження по виконанню обов'язків ліквідатора банкрута та призначив ліквідатором у справі арбітражного керуючого Бохана Олександра Сергійовича, ліцензія АВ № 347253 від 17.10.2007 р., ідентифікаційний номер НОМЕР_1, що мешкає за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до ч. 2 ст. 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" суд зобов'язав арбітражного керуючого Седляра О.П. протягом 15-ти днів з дня призначення нового ліквідатора передати бухгалтерську і іншу документацію АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, печатки і штампи, матеріальні і інші цінності банкрута ліквідатору Бохану О.С.

В подальшому термін повноважень ліквідатора Бохана О.С. судом продовжено.

Як свідчать матеріали справи, знаходження тривалий час, з 07.11.2008 р., документації банкрута Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", ідентифікаційний код 05803867, в Управлінні по боротьбі з організованою злочинністю у Луганській області унеможливлює завершення ліквідаційної процедури банкрута згідно вимог ст. 32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", та порушує права кредиторів.

Відповідно до ст. 38 Господарського процесуального кодексу України, якщо наданих сторонами доказів недостатньо, господарський суд зобов'язаний витребувати від підприємств і організацій, незалежно від їх участі в справі, документи і матеріали, необхідні для вирішення спору.

З огляду на ч. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя в необхідних випадках зобов'язує сторони, інші підприємства, організації, установи, державні та інші органи, їх посадових осіб виконати певні дії, витребує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору.

Враховуючи зазначене, суд керуючись ст. 38, ч. 4 ст. 65 Господарського процесуального кодексу України, зобов'язав Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Луганській області у термін до 27.12.2012 р. надати інформацію щодо наявності в Управлінні документації АТЗТ "Луганськшахтобудіндустрія", вилученої у ліквідатора Седляра О.П. 07.11.2008 р., у разі наявності, надати суду копії документів, засвідчених належним чином.

На виконання ухвали господарського суду від 26.11.2012 р. надано лист від 05.12.2012 р. №21/4-7044 Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУ МВС України у Луганській області про наступне.

Працівниками УБОЗ в межах кримінальної справи, порушеної відносно арбітражного керуючого Седляра О.П. за дорученням Перевальської районної прокуратури Луганської області 07.11.2008 р. проведено обшук за місцем мешкання останнього. За результатами проведеного обшуку було виявлено та вилучено документацію стосовно діяльності арбітражного керуючого Седляра О.П., яка в подальшому передана до прокуратури Перевальського району Луганської області для залучення до матеріалів кримінальної справи.

Ухвалой господарського суду від 07.12.2015 р., суд здійснив заміну кредитора у справі - Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Красний Луч Луганської області його правонаступником Відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Старобільському районі Луганської області (код ЕДРПОУ 25938440) та Стахановський міський центр зайнятості, на Троїцький районний центр зайнятості (код ЕДРПОУ 13392378) та зобов'язав ліквідатора Бохана О.С. внести відповідні зміни до реєстру кредиторів.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 08.02.2016 р., суд здійснив заміну кредитора по справи №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, Первомайський міський центр зайнятості, на Лисичанський міський центр зайнятості (код ЕДРПОУ 13391634) та зобов'язав ліквідатора Бохана О.С. внести відповідні зміни до реєстру кредиторів.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 11.04.2016 р., суд здійснив заміну кредитора по справи №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, Управління Пенсійного фонду України в м. Красному Лучі Луганської області на його правонаступника Управління Пенсійного фонду України в Кремінському районі Луганської області (92900, м. Кремінна, пл. Красна, 2) та зобов'язав ліквідатора Бохана О.С. внести відповідні зміни до реєстру кредиторів.

Ухвалою господарського суду Луганської області від 01.08.2016 р., суд здійснив заміну кредитора по справи №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", м. Луганськ, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Стаханові Луганської області, на Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Станично-Луганському районі Луганської області (код ЄДРПОУ 05803867) та управління Пенсійного фонду України в м. Стаханові Луганської області на управління Пенсійного фонду України в Міловському районі.

Ухвалою суду від 07.11.2016 р. суд здійснив заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство боржника АТЗТ "Луганськшахтобуд-індустрія", м. Луганськ, з Стахановської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Луганскій області (код ЄДРПОУ 38696308) її правонаступником Луганською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Луганській області (код ЄДРПОУ 39892287, 93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72).

Ухвалою від 26.07.2017 р. суд здійснив заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", з Ленінської об'єднаної державної податкової інспекції у м. Луганську ГУ Міндоходів у Луганській області на Луганську об'єднаної державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Луганській області (93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, б. 72, ідентифікаційний код 39892287)

Ухвалою від 23.10.2017 р. суд здійснив заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство боржника банкрутство боржника АТЗТ "Луганськшахтобуд-індустрія", м. Луганськ, з Первомайської ОДПІ у Луганській області на Первомайську об'єднаної державну податкову інспекцію ГУ ДФС у Луганській області (93301, Луганська область, м. Попасна, вул. Менжинського, 2-6, ідентифікаційний код 38817895).

Ухвалою від 11.12.2017 р. суд здійснив заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", з Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Старобільському районі Луганської області на Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в особі Сватівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (код ЄДРПОУ 41457883, адреса: 92600, пров. Заводський, б. 9, м. Сватово, Луганської області).

Ухвалою від 06.12.2019 р. суд здійснив заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", з Луганської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Луганській області, код ЄДРПОУ 39892287, та Первомайської об'єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Луганській області, код ЄДРПОУ 38817895, на - Головне управління ДФС у Луганській області (код ЄДРПОУ 39591445, адреса: 93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, буд. 72).

24 вересня 2018 року на адресу Господарського суду Луганської області надійшла заява від 19.09.2018 р. №3982/06-1 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", за якою просить суд здійснити заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія" з управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області в особі Сватівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області на управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (код ЄДРПОУ 41313100).

Також, 24 вересня 2018 року на адресу Господарського суду Луганської області надійшла заява від 19.09.2018 р. №3983/06-1 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", аналогічна заяві від 19.09.2018 р. №3982/06-1 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія".

В обґрунтування поданих заяв заявник посилається на те, що відповідно до наказу управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області від 20.04.2018 р. №217-од та передавальним актом від 11.05.2018 р. Сватівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області передало управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області особові справи страхувальників України у Луганській області, справи з відновлення втрачених судових та виконавчих проваджень.

Ухвалою суду від 01.10.2018 суд призначив розгляд заяв на 04.02.2019 р. та зобов'язав Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області надати відомості щодо суми заборгованості, ліквідатора Бохана О.С. надати відзив або заперечення (при наявності) на заяву від 19.09.2018 р. №3983/06-1 та від 19.09.2018 р. №3982/06-1 Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора.

29.01.2019 р. на адресу суду надійшов лист Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України, за яким повідомили, що за період з 01.01.2014 р. по 25.01.2018 р. грошових надходжень на рахунок Фонду для погашення кредиторських вимог, АТЗТ Луганськшахтобудіндустрія не здійснювало та надали звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України АТЗТ Луганськшахтобудіндустрія роздрукований з ЄІАС.

Ліквідатором, за клопотанням від 01.02.2019 р. №01-10/27, до суду надано поточний звіт від 01.02.2019 р. №01-10/24 з якого слід, що наразі ліквідатором вживаються заходи спрямовані на завершення ліквідаційної процедури, також ліквідатор надав відзив від 01.02.2019 р. №01-10/26 на заяву управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області про заміну кредитора у справі, за яким не заперечує щодо заміни кредитора.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.

Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

За таких обставин клопотання про замну кредитора правонаступником є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі.

У судове засідання 04.02.2019 р. представники сторін не прибули, витребуванні судом документи не надали.

У зв'язку з не завершенням ліквідаційної процедури, суд, керуючись ст. 77 Господарського процесуального кодексу України, відкладає розгляд справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 1, 3 1 , 5, 6, 7, 12, 22-32, Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст. ст. 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

п о с т а н о в и в:

1. Відкласти розгляд справи на 27 травня 2019 року, на 15 годин 00 хвилин, у приміщенні господарського суду Луганської області за адресою: м. Харків, проспект Науки, 5, каб. 205.

2. Зобов'язати ліквідатора Бохана О.С. прийняти невідкладні заходи по виявленню, оцінці та реалізації майна банкрута, ліквідації структурних підрозділів банкрута у встановленому Законом порядку, погашенню кредиторської заборгованості, надати суду звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, інші матеріали відповідно до вимог ст. ст. 16, 22-32 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", № 2343-ХІІ та ст. ст. 43, 49, 57 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції Закону від 22.12.2011 №4212-VI, попередньо розглянувши їх на засіданні комітету кредиторів, в тому числі довідки відповідних установ про відсутність у банкрута рухомого, нерухомого майна сільськогосподарської та спеціальної техніки , земельних ділянок.

3. Зобов'язати комітет кредиторів розглянути на засіданні комітету кредиторів звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута, протокол з зазначених питань надати суду.

4. Здійснити заміну кредитора у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія", з управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області в особі Сватівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області на управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (93411, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Гвардійський, 30, код ЄДРПОУ 41313100).

5. Зобов'язати ліквідатора Бохана О.С. внести відповідні зміни до реєстру вимог кредиторів у справі №10/211б про банкрутство Акціонерного товариства закритого типу "Луганськшахтобудіндустрія".

Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Інформація про час і місце судового засідання додатково розміщена на сторінці суду офіційного веб-порталу "Судова влада в Україні" в мережі Інтернет (https://court.gov.ua/fair).

Ухвала набрала законної сили з моменту підписання та підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали підписано 06.02.2019 р.

Суддя Б.В. Яресько

Зареєстровано 07.02.2019
Оприлюднено 07.02.2019
Дата набрання законної сили 04.02.2019

Судовий реєстр по справі 10/211б

Проскрольте таблицю вліво →
Судові справи, в яких компанія згадана у тексті
Рішення Суд Форма
Ухвала від 04.02.2019 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 06.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.06.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.03.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 11.12.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 23.10.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 25.09.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.07.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 12.06.2017 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 20.02.2017 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру