КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 565/234/19

Провадження № 1-кс/565/70/19

У Х В А Л А

11 лютого 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області Горегляд О.І.

з участю секретаря судового засідання - Алексейчик А.О.,

розглянувши в залі засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000017 14 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_1 (далі по тексту - слідчий) подав у суд клопотання про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019180050000017 від 14 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Із змісту вказаного клопотання слідчого і доданих до нього документів слідує, що під час обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Кузнецовського міського суду Рівненської області від 23 січня 2019 року (справа №565/151/19, провадження №1-кс/565/46/19), 25 січня 2019 року у приміщенні квартири №10 будинку №7 по мікрорайону Вараш м.Вараш Рівненської області, де фактично проживає ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час якого виявлено та вилучено: чотири паперові згортки та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному з яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які були упаковані у сейф-пакет з надписом Національна поліція України та індивідуальним номером №ЕХР0133447; поліетиленовий пакет білого кольору з надписом PROSTOR , в якому містяться один поліетиленовий пакет чорного кольору та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які було упаковано у сейф-пакет з надписом Національна поліція України Головне слідче управління та індивідуальним номером №4393956; три скляні банки, в кожній із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які було упаковано у сейф-пакет з надписом Україна МВС Експертна служба та індивідуальним номером №1643760; паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, який було упаковано у сейф-пакет з надписом Україна Національна поліція та індивідуальним номером №0035251. Вказаний обшук проведено в рамках кримінального провадження №12019180050000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, з попередньою правовою кваліфікацією - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення приналежності речовин, виявлених і вилучених 25 січня 2019 року під час обшуку квартири №10 будинку №7 по мікрорайону Вараш м.Вараш Рівненської області, до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів необхідні спеціальні знання.

Будучи належним чином повідомленим про час, дату і місце розгляду клопотання, слідчий у судове засідання не з'явився.

Згідно з ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.

З врахуванням вказаних положень ч.3 ст.244 КПК України та відсутності підстав для визнання участі слідчого в розгляді поданого клопотання обов'язковою, слідчий суддя вважає за належне здійснити розгляд клопотання про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів у відсутності слідчого на підставі наданих матеріалів.

З'ясувавши доводи слідчого, наведені в клопотанні, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

Такий висновок слідчого судді ґрунтується на наступних підставах.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.

Згідно з ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Частиною 6 ст.244 КПК України визначено, що слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулась з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №12019180050000017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України.

Матеріали, додані до клопотання слідчого, свідчать, що під час обшуку 25 січня 2019 року у приміщенні квартири №10 будинку №7 по мікрорайону Вараш м.Вараш Рівненської області, де фактично проживає ОСОБА_2, виявлено та вилучено: чотири паперові згортки та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному з яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору; поліетиленовий пакет білого кольору з надписом PROSTOR , в якому містяться один поліетиленовий пакет чорного кольору та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору; три скляні банки, в кожній із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору; паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору.

Для встановлення даних про те, чи є вказані речовини наркотичним засобом, психотропною речовиною, їх аналогом або прекурсором потрібні спеціальні знання. Отже, для вирішення цих питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експертів у галузі криміналістики.

Наведені обставини вказують на обґрунтованість клопотання слідчого про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів та наявність підстав для його задоволення.

Підстав для невключення в порядку ч.7 ст.244 КПК України запитань, поставлених слідчим на вирішення експерта, не встановлено.

Проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, слідчий суддя вважає за належне доручити експертам Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.242-244, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1 про проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів - задоволити.

У кримінальному провадженні №12019180050000017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, доручити експертам Рівненського Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованому по вулиці Гагаріна, будинок 39 у м.Рівне, провести судову експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів - речовин, вилучених під час обшуку 25 січня 2019 року у приміщенні квартири №10 будинку №7 по мікрорайону Вараш м.Вараш Рівненської області.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:

- Чи є представлена на експертизу суха, подрібнена речовина зеленого кольору, виявлена та вилучена під час обшуку у приміщенні квартири №10 будинку №7 по мікрорайону Вараш м.Вараш Рівненської області, наркотичним засобом, психотропною речовиною чи прекурсором?

- Якщо так, то які саме і яка їх маса?

Надати у розпорядження експерта: чотири паперові згортки та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному з яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які були упаковані у сейф-пакет з надписом Національна поліція України та індивідуальним номером №ЕХР0133447; поліетиленовий пакет білого кольору з надписом PROSTOR , в якому міститься один поліетиленовий пакет чорного кольору та один прозорий поліетиленовий пакет, в кожному із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які було упаковано у сейф-пакет з надписом Національна поліція України Головне слідче управління та індивідуальним номером №4393956; три скляні банки, в кожній із яких наявна суха подрібнена речовина зеленого кольору, які було упаковано у сейф-пакет з надписом Україна МВС Експертна служба та індивідуальним номером №1643760; паперовий згорток із сухою подрібненою речовиною зеленого кольору, який було упаковано у сейф-пакет з надписом Україна Національна поліція та індивідуальним номером №0035251; у разі необхідності - матеріали кримінального провадження №12019180050000017 від 14 січня 2019 року за ч.1 ст.309 КК України.

Дозволити судовому експерту повне або часткове пошкодження (знищення) досліджуваного об'єкту, якщо такі дії передбачені чинними методиками проведення даного виду експертиз.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків за ст.ст.384, 385 КК України.

Зобов'язати експертів після виконання судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів надати висновок експертів та досліджувані матеріали СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області (м.Вараш Рівненської області, вулиця Правика, 5).

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О.І.Горегляд

Зареєстровано 12.02.2019
Оприлюднено 12.02.2019
Дата набрання законної сили 11.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру