ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/440/19

Справа № 711/970/19

07 лютого 2019 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018250000000058 від 15 березня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції Сербин О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області Лук'яненком Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12018250000000058 від 15 березня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів платіжних доручень №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, а також карток із зразками підписів та відбитків печатки і документів, які містять відомості щодо осіб, котрі мали право підпису фінансово-господарських документів від імені департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради у період з 25.07.2017 по 06.12.2017, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів. Вказана документація знаходиться у приміщенні Управління державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36. Зобов'язати службових осіб Управління державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, видати вказану документацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином О.В. чи відповідно до доручення старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області Кравченок В.С.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2017 департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради в особі ОСОБА_4 (замовник), департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в особі ОСОБА_5 (платник) та ТОВ Лимож в особі ОСОБА_6 (підрядник) укладено договір № 192 щодо закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси.

Відповідно до п. 4.2 договору платник здійснює оплату за послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками платника і постачальника актів наданих послуг.

Пунктом 5.3 договору було передбачено, що підрядник може залучати до надання послуг інші (субпідрядні) організації, забезпечуючи координацію їх діяльності. В такому випадку, відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України, підрядник виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як Замовник. Тобто, Замовник перераховує кошти Генеральному підряднику, а той, на підставі договорів субпідряду перераховує кошти своїм субпідрядникам.

На виконання вказаного пункту підрядником було залучено в якості субпідрядників ТОВ "ЧЕРКАСИШЛЯХБУД-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40999565) - на підставі договору № 192/1 від 26.07.2017; ТОВ "ЛИМОЖІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41536954) - на підставі договору №192/2 від 23.08.2017; ТОВ "ЛИМОЖБУД" (код ЄДРПОУ 41536933) - на підставі договору №192/3 від 18.09.2017; ТОВ "ТРАНСБУД-2017" (код ЄДРПОУ 41536858) - на підставі договору № 192/4 від 12.10.2017.

Згідно п. 101 Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість, і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником або замовником, якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду.

Всупереч положенням договору та вимогам чинного законодавства, посадовими особами департаменту ЖКК Черкаської міської ради виготовлено платіжні доручення №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, на підставі яких в порушення положень договору та вимог чинного законодавства субпідрядникам ТОВ Лимож було перераховано 12 510 215 грн. до яких внесено реквізити одержувача бюджетних коштів не ТОВ Лимож , а його субпідрядників.

За результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено (висновок експерта № 9-000018 від 12.10.2018), що зазначені дії посадових осіб департаменту ЖКК дозволили ТОВ Лимож ухилитись від сплати податків на загальну суму 1 587 109,77 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів платіжних доручень №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, а також карток із зразками підписів та відбитків печатки і документів, які містять відомості щодо осіб, котрі мали право підпису фінансово-господарських документів від імені департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради у період з 25.07.2017 по 06.12.2017. Вказані документи зберігаються у службових приміщеннях, які займає Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36, з можливістю вилучення, з метою попередження можливого їх знищення або внесення будь-яких змін до вищевказаної документації та використання їх в подальшому в якості речових доказів, та призначення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Представник Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового слідства виправдовують надання тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, а також карток із зразками підписів та відбитків печатки і документів, які містять відомості щодо осіб, котрі мали право підпису фінансово-господарських документів від імені департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради у період з 25.07.2017 по 06.12.2017.

Оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий суддя надає дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітана поліції Сербина Олега Вікторовича про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до оригіналів платіжних доручень №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, а також карток із зразками підписів та відбитків печатки і документів, які містять відомості щодо осіб, котрі мали право підпису фінансово-господарських документів від імені департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради у період з 25.07.2017 по 06.12.2017, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів.

Зобов'язати службових осіб Управління державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, видати вказану документацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином О.В. чи відповідно до доручення старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області Кравченок В.С.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2019 року.

Роз'яснити службовим особам Управління державної казначейської служби України у м. Черкасах Черкаської області, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко

Дата ухвалення рішення 07.02.2019
Зареєстровано 14.02.2019
Оприлюднено 14.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону