ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

УХВАЛА

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Номер провадження 1-кс/711/441/19

Справа № 711/971/19

07 лютого 2019 року

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Степаненко О.М., при секретарі Чмих І.С., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Сербина О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12018250000000058 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції Сербин О.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області Лук'яненко Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №12018250000000058 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В якій просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів в яких містяться оригінали почерку та підписів зазначених осіб. Вказана документація знаходиться у приміщенні департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36. Зобов'язати службових осіб департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, видати вказану документацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином О.В. чи відповідно до доручення старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області Кравченок В.С.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 25.07.2017 департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради в ОСОБА_8 (замовник), департаментом житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в особі ОСОБА_9 (платник) та ТОВ Лимож в особі ОСОБА_10 (підрядник) укладено договір № 192 щодо закупівлі послуг з поточного ремонту вулично-дорожньої мережі міста Черкаси.

Відповідно до п. 4.2 договору платник здійснює оплату за послуги шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок підрядника на умовах відстрочки платежу до 30 (тридцяти) банківських днів з моменту підписання уповноваженими представниками платника і постачальника актів наданих послуг.

Пунктом 5.3 договору було передбачено, що підрядник може залучати до надання послуг інші (субпідрядні) організації, забезпечуючи координацію їх діяльності. В такому випадку, відповідно до ч. 1 ст. 838 Цивільного кодексу України, підрядник виступає перед Замовником як Генеральний підрядник, а перед субпідрядником - як Замовник. Тобто, Замовник перераховує кошти Генеральному підряднику, а той, на підставі договорів субпідряду перераховує кошти своїм субпідрядникам.

На виконання вказаного пункту підрядником було залучено в якості субпідрядників ТОВ "ЧЕРКАСИШЛЯХБУД-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40999565) - на підставі договору № 192/1 від 26.07.2017; ТОВ "ЛИМОЖІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41536954) - на підставі договору №192/2 від 23.08.2017; ТОВ "ЛИМОЖБУД" (код ЄДРПОУ 41536933) - на підставі договору №192/3 від 18.09.2017; ТОВ "ТРАНСБУД-2017" (код ЄДРПОУ 41536858) - на підставі договору № 192/4 від 12.10.2017.

Згідно п. 101 Постанови КМУ від 01.08.2005 № 668 Оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних генеральним підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість, і може проводитися безпосередньо генеральним підрядником або замовником, якщо це передбачено договором підряду та договором субпідряду.

З метою ухилення від сплати податків, ОСОБА_10 підписано, скріплено печаткою та направлено на адресу департаменту ЖКК Черкаської міської ради листи вих. № 54 від 28.07.2017, вих. № 63 від 01.09.2017, вих. № 2 від 24.10.2017 та вих. № 81 від 24.10.2017, у яких було викладено прохання здійснювати перерахування бюджетних коштів безпосередньо на розрахункові рахунки субпідрядників. Посадовими особами департаменту на зазначених листах було проставлено резолюції Бух-я для використання в роботі та затверджено їх підписами.

Всупереч положенням договору та вимогам чинного законодавства, посадовими особами департаменту ЖКК Черкаської міської ради, які діяли всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ Лимож , виготовлено платіжні доручення №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, на підставі яких в порушення положень договору та вимог чинного законодавства субпідрядникам ТОВ Лимож було перераховано 12 510 215 грн. до яких внесено реквізити одержувача бюджетних коштів не ТОВ Лимож , а його субпідрядників.

За результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено (висновок експерта № 9-000018 від 12.10.2018), що зазначені дії посадових осіб департаменту ЖКК дозволили ТОВ Лимож ухилитись від сплати податків на загальну суму 1 587 109,77 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження факту підписання платіжних доручень №№ 70-72 від 09.08.2017; №№ 75-76 від 05.09.2017; №№ 77-78 від 06.09.2017; №№ 81-83 від 21.09.2017; №№ 89, 90, 92 від 06.11.2017; № 94 від 15.11.2017; № 95 від 23.11.2017; №№ 98-99 від 06.12.2017, ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, а також накладення резолюцій та їх затвердження на листах ТОВ Лимож вих. № 54 від 28.07.2017, вих. № 63 від 01.09.2017, вих. № 2 від 24.10.2017 та вих. № 81 від 24.10.2017.

Враховуючи викладене, для одержання вільних зразків почерку та підписів виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів особових справ ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, заяв вказаних осіб на відпустки, а також інших документів, котрі містять зразки підписів та почерку, які зберігаються у департаменті управління сплавами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради за адресою: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 з метою використання їх у ході проведення судово-почеркознавчої експертизи в кримінальному провадженні.

Слідчий, який був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, відповідно до положень ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду поданого останнім клопотання.

Представник департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, що на теперішній час неможливо довести іншим способом.

Оскільки документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи слідчий суддя надає дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції Сербина О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину Олегу Вікторовичу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до особових справ ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів в яких містяться оригінали почерку та підписів зазначених осіб.

Зобов'язати службових осіб департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, видати вказану документацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином О.В. чи відповідно до доручення старшим о/у відділу БКОЗ УСБУ в Черкаській області Кравченок В.С.

Строк дії ухвали - до 07 березня 2019 року.

Роз'яснити посадовим особам департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О. М. Степаненко

Дата ухвалення рішення 07.02.2019
Зареєстровано 14.02.2019
Оприлюднено 14.02.2019

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону