ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"11" лютого 2019 р.м. Одеса справа № 916/2695/18

Господарський суд Одеської області у складі судді Петренко Н.Д.,

за участю секретаря судового засідання Бачур А.В.,

розглянувши справу № 916/2695/18

за позовом: державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» /65059, АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 23211596, e-mail: Odessa@ucrf.gov.ua/

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Етер» /01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літ. «А» , ЄДРПОУ 22969500/

про стягнення заборгованості у розмірі 5 102,71 грн.

за участю представників:

від позивача: не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі;

від відповідача: не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

ВСТАНОВИВ:

30.11.2018 року державне підприємство «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» звернулося до господарського суду Одеської області з позовною заявою /вх. № 2903/18/ до товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Етер» про стягнення заборгованості у розмірі 5 102,71 грн., з яких: 4 584,00 грн. - основний борг, 518,71 грн. - пеня.

Ухвалою суду від 03.12.2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 916/2695/18; постановлено справу розглядати за правилами спрощеного позовного провадження; судове засідання для розгляду справи по суті з повідомленням сторін призначено на 21.12.2018 року.

У судовому засіданні 21.12.2018 року судом була оголошена протокольна ухвала про відкладення судового засідання на 23.01.2019 року.

23.01.20129 року судове засідання у справі № 916/2695/18 не відбулося у зв'язку із знаходженням судді на лікарняному з 21.01.2019 року по 01.02.2019 року включно. Після виходу судді з лікарняного ухвалою суду від 11.02.2019 року призначено судове засідання по справі в межах строків, визначених положеннями ст. 248 Господарського процесуального кодексу України, на 11.02.2019 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що 01.12.2014 року між сторонами було укладено договір № 14-1044/7, за умовами якого позивач повинен здійснювати роботи з радіочастотного моніторингу параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінюючих пристроїв (ВП), а відповідач - на підставі Закону України Про радіочастотний ресурс України повинен виконувати свої зобов'язання щодо використання РЧР, а також здійснювати оплату вказаних робіт на рахунок філії.

Однак відповідач всупереч положень договору не сплатив виставлені позивачем у 2018 році рахунки за надані послуги на загальну суму 4584,00 грн. У зв'язку із чим позивач на підставі п. 3.6 договору нарахував пеню у розмірі 518,71 грн. Вказані обставини зумовили звернення позивача із позовом на підставі ст.ст. 526-527 ЦК України, ст. 188 ГК України.

До судового засідання представник позивача державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі. У ході розгляду справи представник позивача ОСОБА_1 позовні вимоги підтримувала та просила позов задовольнити у повному обсязі.

Представник відповідача ТОВ «Телерадіокомпанія «Етер» до судового засідання не з'явився, повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

До повноважень господарських судів не віднесено з'ясування фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб-учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Всі ухвали суду по справі № 916/2695/18, зокрема про відкриття провадження у справі від 03.12.2018 року (а.с. 1-3), про виправлення описки від 17.12.2018 року /а.с. 108-110/ та про відкладення розгляду справи від 21.12.2018 року /а.с. 117-118/, а також про відкладення розгляду справи від 04.02.2018 року /а.с. 123-124/ направлялись учасникам справи в порядку, визначеному положеннями Господарського процесуального кодексу України, зокрема відповідачу, за адресою, вказаною в позовній заяві (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літ. «А» , ЄДРПОУ 22969500), яка є його місцезнаходженням, що підтверджується Витягом в Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), про що свідчить відтиск штампу вихідної кореспонденції на зворотньому боці другої сторінки цих ухвал з зазначенням адреси відповідача, рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначкою на конверті „Судова повістка» .

Відповідно до п. 4 ч. 6 ст. 242 ГПК днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, повідомленою цією особою суду.

Ухвалу суду про відкриття провадження у справі відповідач по справі отримав 19.12.2018 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6511910565148, яке одержано судом 28.12.2018 року (а.с. 111).

Ухвалу суду про виправлення описки відповідач по справі отримав 02.01.2019 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6511910543225, яке одержано судом 08.01.2019 року (а.с. 113).

Ухвалу суду про відкладення розгляду справи від 21.12.2018 року відповідач по справі отримав 10.01.2019 року, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 6511910619531, яке одержано судом 15.01.2019 року (а.с. 120).

Також необхідно зазначити, що за змістом ст. 2 Закону України "Про доступ до судових рішень" кожен має право на доступ до судових рішень у порядку, визначеному цим Законом. Усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі.

Ухвалу господарського суду Одеської області від 04.02.2019 року було оприлюднено 06.02.2019 року у Єдиному державному реєстрі судових рішень ( http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79587391 ), а тому відповідач, достеменно обізнаний про розгляд справи № 916/2695/18, міг ознайомитися з текстом цієї ухвали.

Оскільки відповідач по справі, отримавши ухвалу суду про відкриття провадження у справі не надав суду відзив на позовну заяву у строк, встановлений судом, суд в порядку ч. 9 ст. 165 ГПК України вирішує справу за наявними матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення заявлених позовних вимог у повному обсязі, виходячи з наступного.

Як встановлено у судовому засіданні при безпосередньому дослідженні доказів, 01.12.2014 року між державним підприємством «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» /Філія/ та товариством з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Етер» /замовник/ укладено договір № 14-1044/7 /а.с. 13-15/.

Відповідними розділам договору сторони погодили предмет договору, обов'язки сторін, вартість робіт, порядок розрахунків і строки оплати, відповідальність сторін, форс-мажор, термін дії договору, особливі умови.

Положеннями п. 1 договору передбачено, що філія на підставі п. 4 ст. 16 Закону України Про радіочастотний ресурс України та Положення про Південну філію Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» виконує роботи (послуги) з радіочастотного моніторингу параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінюючих пристроїв (ВП), а замовник на підставі Закону України Про радіочастотний ресурс України виконує свої зобов'язання щодо використання РЧР, а також здійснювати оплату вказаних робіт на рахунок філії.

Згідно п. 3.1 договору, вартість робіт (послуг) по цьому договору визначається згідно тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» , пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених рішенням НКРЗ № 1256 від 11.12.2018 року та зареєстрованих Міністерством юстиції України 25.12.2018 року за № 1238/15929.

Відповідно до п. 3.5. договору, роботи (послуги) філії вважаються виконаними в повному обсязі у разі забезпечення ЕМС РЕЗ та ВП, які належать замовнику та при відсутності скарг замовника на радіозавади, які не були опрацьовані філією у відповідності до вимог нормативної документації, а також у разі виконання вимог нормативної документації у сфері РЧР. Скарги замовника на радіозавади, які виникли з вини самого замовника не є підставою вважати роботи не виконаними.

Положеннями п. 3.6. договору визначено, що замовник сплачує філії за роботи (послуги) по договору шляхом перерахування суми вартості робіт на розрахунковий рахунок філії до 25-го числа наступного місяця, слідуючого за розрахунковим періодом, на підставі виставленого філією рахунку.

Згідно п. 3.7. договору, виконання робіт (послуг) підтверджується відповідним двостороннім актом виконаних робіт. Друга сторона повинна підписати такий акт протягом 5 (п'яти) робочих днів з часу надходження або надати мотивовану відмову від підписання акту. У випадку коли, замовник не надіслав підписаний акт у вищевказаний термін та не надав мотивованої відмови, акт автоматично вважається узгодженим, а роботи(послуги) виконаними та такими, що підлягають оплаті.

Судом встановлено, що позивачем за період 2018 року виставлено відповідачу рахунки на загальну суму 4584,00 грн., що підтверджується:

- рахунком № 742 від 24.01.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 17/ та актом № 18-14-742 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за січень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 27/;

- рахунком № 1563 від 22.02.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 18/ та актом № 18-14-1563 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за лютий 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 28/;

- рахунком № 2267 від 22.03.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 19/ та актом № 18-14-2267 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за березень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 29/;

- рахунком № 2894 від 23.04.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 20/ та актом № 18-14-2894 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за квітень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 30/;

- рахунком № 4212 від 23.05.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 21/ та актом № 18-14-4212 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за травень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 31/;

- рахунком № 4613 від 20.06.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 22/ та актом № 18-14-4613 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за червень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 32/;

- рахунком № 5928 від 24.07.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 23/ та актом № 18-14-5928 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за липень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 33/;

- рахунком № 6762 від 23.08.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 24/ та актом № 18-14-6762 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за серпень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 34/;

- рахунком № 7605 від 25.09.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 25/ та актом № 18-14-7605 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за вересень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 35/;

- рахунком № 8141 від 23.10.2018 року на суму 458,40 грн. /а.с. 26/ та актом № 18-14-8141 виконаних робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіочастотних засобів (РЕЗ) за жовтень 2018 року згідно з договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 36/.

Відповідно до п. 3.6 договору, починаючи з 26 числа у разі несплати, нараховується пеня у розмірі подвійного облікової ставки НБУ, яка діяла на той період. По виставленим рахункам за роботи(послуги), вказані у п.п. 2.1.2. договору, замовник здійснює оплату не пізніше 7-ми днів з дня одержання такого рахунку.

Судом встановлено, що 16.07.2018 року позивач направив на адресу письмову претензію № Ф51/32-2.1.-03/1132 з вимогою сплатити заборгованість за договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року /а.с. 37/.

Оскільки, відповідач не здійснив погашення заборгованості за договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року у строк, визначений у договорі, то суд приходить до висновку, що права інтереси позивача порушені, що призвело до звернення позивача до суду за захистом.

Положеннями ст. 526 ЦК України, які кореспондуються з положеннями ст. 193 ГК України визначено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

У ході розгляду справи судом не виявлено норм права, на які посилався позивач, що не підлягають застосуванню до даних правовідносин.

Судом досліджено та перевірено наданий позивачем розрахунок пені у порядку п. 3.6 договору № 14-1044/7 від 01.12.2014 року, відповідно до якого позивачем розраховано пеню у розмірі 518,71 грн. /а.с. 97/.

У відповідності до приписів ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 14 ГПК України визначено, що суд розглядає справи не інакше як за зверненнями особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Проаналізувавши встановлені обставини, суд приходить до висновку, що позовні вимоги державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» підлягають задоволенню у повному обсязі.

Стосовно вимог позивача про розподіл судових витрат, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України, судовий збір покладається у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших підстав - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Позивач при пред'явленні позову сплатив судовий збір у розмірі 1762,00 грн., що вбачається із платіжного доручення № 9284 від 26.11.2018 року /а.с. 12/.

Таким чином, враховуючи висновок суду про задоволення позовних вимог державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» у повному обсязі, судовий збір у розмірі 1762,00 грн. підлягає стягненню з відповідача.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 74-75, 129, 237-241, 248-252 Господарського процесуального кодексу України суд

ВИРІШИВ:

1 . Позовні вимоги державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» - задовольнити у повному обсязі.

2 . Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Етер» /01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літ. «А» , ЄДРПОУ 22969500/ на користь державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» /65059, АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 23211596, e-mail: Odessa@ucrf.gov.ua/ заборгованість за договором № 14-1044/7 від 01.12.2014 року у розмірі 5 102,71 грн. /п'ять тисяч сто дві гривні 71 копійка/, з яких: 4 584,00 грн. - основний борг, 518,71 грн. - пеня.

3 . Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Етер» /01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літ. «А» , ЄДРПОУ 22969500/ на користь державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в особі Південної філії державного підприємства «Український державний центр радіочастот» /65059, АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 23211596, e-mail: Odessa@ucrf.gov.ua/ судовий збір у розмірі 1762,00 грн. /одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок/.

Рішення набирає законної сили в порядку, передбаченому ст. 241 ГПК України.

Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повний текст рішення складено 14 лютого 2019 р.

Суддя Н.Д. Петренко

Дата ухвалення рішення 11.02.2019
Оприлюднено 14.02.2019

Судовий реєстр по справі 916/2695/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 11.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 04.02.2019 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 21.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 17.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське
Ухвала від 03.12.2018 Господарський суд Одеської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 916/2695/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону