ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

======================================================================

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року Справа № 915/1368/18

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Алексєєва А.П.,

при секретарі судового засідання Степановій І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, 03179, м. Київ, Святошинський район, проспект Перемоги, 151 (код ЄДРПОУ 01181765),

в особі Південної філії державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 14, к. 33 (код ЄДРПОУ 23211596),

до відповідача: товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Етер”, 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літера “А” (код ЄДРПОУ 22969500),

про: стягнення 3929,14 грн.,

представники сторін у судове засідання не з'явилися

СУТЬ СПОРУ.

03.12.2018 року державне підприємство “Український державний центр радіочастот” звернулось до господарського суду Миколаївської області із позовом № Ф51/32-2.1-02/2004 від 26.11.2018 року до товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Етер” про стягнення грошових коштів у сумі 3929,14 грн., з яких:

- 3438,00 грн. – основна заборгованість за договором № 13-2183 від 01.12.2014 року;

- 491,14 грн. – пеня.

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ.

Ухвалою суду від 07.12.2018 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи призначено за правилами спрощеного позовного провадження в судовому засіданні на 08.01.2019 року без виклику сторін.

08.01.2019 року розгляд справи не відбувся у зв'язку із знаходженням головуючого судді на лікарняному.

Ухвалою суду від 16.01.2019 року розгляд справи призначено на 04.02.2019 року.

Сторони явку повноважних представників у судове засідання не забезпечили, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про що свідчать рекомендовані повідомлення про вручення поштового відправлення та витяг з сайту Укрпошти.

04.02.2019 року судом оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

АРГУМЕНТИ СТОРІН.

Як на підставу позовних вимог позивач посилається в тому числі на неналежне виконання відповідачем умов договору № 13-2183 від 01.12.2014 року щодо своєчасної оплати виконаних робіт.

Відповідач відзив по суті спору не надав.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ.

01.12.2014 року між державним підприємством “Український державний центр радіочастот” в особі Південної філії (філія) та товариством з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Етер” (замовник) був укладений договір № 13-2183 (далі – Договір), відповідно до п. 1 якого філія на підставі п. 4 ст. 16 Закону України “Про радіочастотний ресурс України” та Положення про Південну філію Державного підприємства “Український державний центр радіочастот” виконує роботи (послуги) з радіочастотного моніторингу параметрів випромінювання та забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ) та випромінюючих пристроїв (ВП), а замовник на підставі Закону України “Про радіочастотний ресурс України” виконує свої зобов'язання щодо використання РЧР, а також здійснює оплату вищезгаданих робіт на рахунок філії. Код за КВЕД - 2010: 61.90. “інша діяльність у сфері електрозв'язку”. (а.с. 11-13)

Відповідно до п. 2.2.3 Договору замовник зобов'язується своєчасно здійснювати оплату філії згідно умов цього Договору.

Відповідно до п. 3.1 Договору вартість робіт (послуг) по цьому Договору визначається згідно Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства “Український державний центр радіочастот”, пов'язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та виділенням номерного ресурсу, затверджених Рішенням НКРЗ № 1256 від 11.12.2008 року та зареєстрованих Міністерством юстиції України 25.12.2008 року за № 1238/15929 (далі - тарифи).

Відповідно до п. 3.2 Договору перелік РЕЗ та ВП, що підлягають нагляду відповідно до умов Договору, надається у Додатку 1 до Договору, який є його невід'ємною частиною.

Відповідно до п. 3.5 Договору роботи (послуги) філії вважаються виконаними в повному обсязі у разі забезпечення ЕМС РЕЗ та ВП, які належать замовнику та при відсутності скарг замовника на радіозавади, які не були опрацьовані філією у відповідності до вимог нормативної документації, а також у разі виконання вимог нормативної документації у сфері РЧР. Скарги замовника на радіозавади, які виникли з вини самого Замовника, не є підставою вважати роботи невиконаними.

Відповідно до п. 3.6 Договору замовник сплачує філії за роботи (послуги) по Договору шляхом перерахування суми вартості робіт на розрахунковий рахунок філії до 25-го числа наступного місяця, наступного за розрахунковим періодом, на підставі виставленого філією рахунку. Починаючи з 26 числа у разі несплати нараховується пеня у розмірі подвійного облікової ставки НБУ, яка діяла на той період.

Відповідно до п. 3.7 Договору виконання робіт (послуг) підтверджується відповідним двостороннім актом виконаних робіт. Друга сторона повинна підписати такий акт протягом 5 (п'яти) робочих днів з часу надходження або надати мотивовану відмову від підписання акту. У випадку коли замовник не надіслав підписаний акт у вищевказаний термін та не надав мотивованої відмови, акт автоматично вважається узгодженим, а роботи (послуги) виконаними та такими, що підлягають оплаті.

Відповідно до п. 6.1 Договору Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31.12.2015 року, а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов'язань відповідно до умов Договору.

Позивачем та відповідачем були підписані наступні акти про виконання робіт, пов'язаних з радіочастотним моніторингом та забезпеченням електромагнітної сумісності (ЕМС) радіоелектронних засобів (РЕЗ):

№ 17-14-8784 від 30.11.2017 року за листопад 2017 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 25);

№ 17-14-9845 від 29.12.2017 року за грудень 2017 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 26);

№ 18-14-309 від 31.01.2018 року за січень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 27);

№ 18-14-1262 від 28.02.2018 року за лютий 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 28);

№ 18-14-1991 від 30.03.2018 року за березень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 29);

№ 18-14-3119 від 27.04.2018 року за квітень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 30);

№ 18-14-3891 від 31.05.2018 року за травень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 31);

№ 18-14-4714 від 27.06.2018 року за червень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 32);

№ 18-14-5573 від 31.07.2018 року за липень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 33);

№ 18-14-6262 від 31.08.2018 року за серпень 2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 34).

На підставі зазначених актів позивачем були виставлені відповідачу наступні рахунки на загальну суму 3438,00 грн.:

№ 8784 від 21.11.2017 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 15);

№ 9845 від 22.12.2017 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 16);

№ 309 від 22.01.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 17);

№ 1262 від 20.02.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 18);

№ 1991 від 21.03.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 19);

№ 3119 від 23.04.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 20);

№ 3891 від 21.05.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 21);

№ 4714 від 21.06.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 22);

№ 5573 від 23.07.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 23);

№ 6262 від 21.08.2018 року на суму 343,80 грн. з ПДВ (а.с. 24).

Позивач надіслав на адресу відповідача претензію № Ф51/32-2.1-03/1132 від 16.07.2018 року щодо оплати заборгованості за виконані роботи, яку відповідач отримав 08.08.2018 року (а.с. 35).

Доказів надання відповіді на претензію або оплати заборгованості суду не надано.

У зв'язку з неналежним виконанням відповідачем умов договору № 13-2183 від 01.12.2014 року щодо своєчасної оплати виконаних робіт позивач звернувся з даним позовом до суду.

ВИСНОВКИ СУДУ.

На підставі ст. ст. 11, 202, 509 ЦК України між сторонами на підставі договору виникло господарське зобов'язання, яке в силу ст. ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Враховуючи викладене, вимога позивача про стягнення з відповідача основної заборгованості за договором № 13-2183 від 01.12.2014 року в сумі 3438,00 грн. є обґрунтованою.

Щодо вимоги про стягнення з відповідача пені в сумі 491,14 грн., слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. ст. 610, ч. 1 ст. 612 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Стаття 549 ЦК України встановлює, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

За приписами ч. 1 ст. 231 ГК України законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов'язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов'язання мало бути виконано.

Згідно ст. 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань” розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Як зазначено вище, відповідно до п. 3.6 Договору замовник сплачує філії за роботи (послуги) по Договору шляхом перерахування суми вартості робіт на розрахунковий рахунок філії до 25-го числа наступного місяця, слідуючого за розрахунковим періодом, на підставі виставленого філією рахунку. Починаючи з 26 числа у разі несплати, нараховується пеня у розмірі подвійного облікової ставки НБУ, яка діяла на той період.

Перевіривши розрахунок розміру пені, судом встановлено, що позивачем здійснено нарахування пені за період з 26.12.2017 року по 26.11.2018 року, по кожному окремому зобов'язанню.

Розрахунок пені здійснено арифметично правильно відповідно до вимог чинного законодавства та умов Договору. Нарахування здійснено позивачем, виходячи з подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, та в межах шестимісячного строку. Період нарахування визначено позивачем вірно. Детальний розрахунок пені наявний в матеріалах справи (а.с. 87).

Враховуючи викладене, позовні вимоги є обгрунтованими та підлягають задоволенню.

Судовий збір у сумі 1762,00 грн. відповідно до ст. 129 ГПК України слід стягнути з відповідача на користь позивача.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 237, 238, 241 ГПК України

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Етер” (01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 5/1, літера “А”, код ЄДРПОУ 22969500) на користь державного підприємства “Український державний центр радіочастот” (код ЄДРПОУ 01181765) в особі Південної філії державного підприємства “Український державний центр радіочастот” (65059, м. Одеса, вул. Краснова, 14, к. 33, код ЄДРПОУ 23211596):

- 3438,00 грн. – основну заборгованість за договором № 13-2183 від 01.12.2014 року;

- 491,14 грн. – пеню;

- 1762,00 грн. – судовий збір.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

          

          Рішення може бути оскаржене до Південно-Західного апеляційного господарського суду в порядку визначеному главою 1 розділу 4 ГПК України із врахуванням його перехідних положень.

          Рішення набирає законної сили згідно положень ст. 241 ГПК України.

          Повний текст рішення складено і підписано 14.02.2019 року.

Суддя                                                                      А.П. Алексєєв

Дата ухвалення рішення 04.02.2019
Оприлюднено 15.02.2019

Судовий реєстр по справі 915/1368/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Судовий наказ від 07.03.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Рішення від 04.02.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 16.01.2019 Господарський суд Миколаївської області Господарське
Ухвала від 07.12.2018 Господарський суд Миколаївської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 915/1368/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону