ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА

РІШЕННЯ

  ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД  міста КИЄВА01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ м. Київ 18.02.2019Справа №  910/16299/18 Господарський суд міста Києва у складі судді Грєхової О.А., розглянувши у спрощеному провадженні справу за позовом Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Інстал» про стягнення пені за прострочення виконання етапів робіт за Договором у розмірі 51 560 грн. Без повідомлення (виклику) сторін. ОБСТАВИНИ СПРАВИ:             Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління звернулось до Господарського суду міста Києва із позовними вимогами до Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Інстал» про стягнення пені за прострочення виконання етапів робіт за Договором у розмірі 51 560 грн. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням відповідачем зобов'язань за Договором підряду на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Бердичів, Житомирська область, військове містечко № 1 (шифр 2018-13) № 190 від 16.05.2018, в частині виконання робіт у строки, визначені Договором. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.12.2018 судом залишено позовну заяву без руху, надано позивачу строк для усунення недоліків та встановлено спосіб їх усунення. 19.12.2018 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про усунення недоліків, відповідно до якої, позивачем усунуто недоліки, зазначені в ухвалі Господарського суду міста Києва від 06.12.2018. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.12.2018 позовну заяву прийнято судом до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/16299/18. Приймаючи до уваги малозначність справи в розумінні частини 5 статті 12 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи ціну позову, характер спірних правовідносин та предмет доказування, господарським судом вирішено розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін, у зв'язку з чим надано відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву, а позивачу – для подання відповіді на відзив. Ухвалою Господарського суду м. Києва від 17.01.2019 позовну заяву залишено без руху. 31.01.2019 до відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшла заява позивача про усунення недоліків, відповідно до якої, позивачем усунуто недоліки, зазначені в ухвалі Господарського суду міста Києва від 17.01.2019. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.02.2019 постановлено продовжити розгляд справи № 910/16299/18. З метою повідомлення відповідача про розгляд справи судом та про його право подати відзив на позовну заяву, на виконання приписів Господарського процесуального кодексу України, ухвала суду про відкриття провадження у справі від 20.12.2018 була направлена судом рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження відповідача, зазначену в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Однак, конверт з ухвалою суду було повернуто до суду відділенням поштового зв'язку із відміткою «вибув». Відповідно до п. 99 постанови КМУ від 5 березня 2009 р. N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», рекомендовані поштові відправлення, у тому числі рекомендовані листи з позначкою «Судова повістка», які не були вручені під час доставки, повторні повідомлення про надходження реєстрованих поштових відправлень, під час доставки за зазначеною адресою або під час вручення в об'єкті поштового зв'язку вручаються адресату. У разі відсутності адресата до абонентської поштової скриньки адресата вкладається повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення. Відповідно до п. 116 розділу «Строк зберігання поштових відправлень, поштових переказів» постанови КМУ від 5 березня 2009 р. N 270 «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв'язку», у разі невручення рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» з поважних причин рекомендований лист разом з бланком повідомлення про вручення повертається за зворотною адресою не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня надходження листа до об'єкта поштового зв'язку місця призначення із зазначенням причини невручення. З пунктів 99 та 116 указаних Правил вбачається, що повернення поштою рекомендованого листа з позначкою «Судова повістка» з зазначенням причини «за закінченням терміну зберігання» можливо тільки у разі, якщо під час доставки поштою його не можна було вручити адресату або його уповноваженому представнику (відправлення не вручене під час доставки), та якщо на вкладене до абонентської скриньки адресата повідомлення про надходження зазначеного реєстрованого поштового відправлення адресат не відреагував – не звернувся на пошту для отримання судової повістки, проте відправлення чекало адресата (зберігалося) на пошті встановлений законом строк, і лише після його сплину було повернуто за зворотною адресою. Відповідно до ч. 7 ст. 120 ГПК України учасники судового процесу зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місцезнаходження чи місця проживання під час розгляду справи. У разі відсутності заяви про зміну місця проживання ухвала про повідомлення чи виклик надсилається учасникам судового процесу, які не мають офіційної електронної адреси, та за відсутності можливості сповістити їх за допомогою інших засобів зв'язку, які забезпечують фіксацію повідомлення або виклику, за останньою відомою суду адресою і вважається врученою, навіть якщо відповідний учасник судового процесу за цією адресою більше не знаходиться або не проживає. Враховуючи наведене, оскільки відповідачем не повідомлено суд про зміну місцезнаходження та не забезпечено внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, суд дійшов висновку, що неотримання листа з ухвалою суду відповідачем та повернення його до суду з поміткою «вибув» є наслідком свідомого діяння (бездіяльності) відповідача щодо його належного отримання, тобто є власною волею відповідача. У даному випаду судом також враховано, що за приписами частини 1 статті 9 Господарського процесуального кодексу України ніхто не може бути позбавлений права на інформацію про дату, час і місце розгляду своєї справи або обмежений у праві отримання в суді усної або письмової інформації про результати розгляду його судової справи. Будь-яка особа, яка не є учасником справи, має право на доступ до судових рішень у порядку, встановленому законом. Відповідно до частини 2 статті 2 Закону України «Про доступ до судових рішень» усі судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в   електронній   формі   не   пізніше  наступного  дня  після  їх виготовлення   і   підписання. Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень. Єдиний державний реєстр судових рішень – автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. Судові рішення, внесені до Реєстру, є відкритими для безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі судової влади України (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про доступ до судових рішень»). Враховуючи наведене, господарський суд зазначає, що відповідач не був позбавлений права та можливості ознайомитись, зокрема, з ухвалою про відкриття провадження у справі від 20.12.2018 у Єдиному державному реєстрі судових рішень (www.reyestr.court.gov.ua). Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. Згідно з ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами. Згідно з ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи. Оскільки відповідач не скористався своїм правом на подання відзиву, справа розглядається за наявними матеріалами у відповідності до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України. Розглянувши подані документи і матеріали, з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об'єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, господарський суд міста Києва,    ВСТАНОВИВ: 16 травня 2018 року між Міністерством оборони України в особі Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (далі – позивач, замовний) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ-Інстал» (далі – відповідач, генпідрядник) укладено Договір на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) № 3, м. Бердичів, Житомирська область, військове містечко № 1 (шифр 2018-13) (далі – Договір), за умовами якого, замовник доручає, а підрядник забезпечує відповідно до проектної документації та умов Договору виконання робіт із Будівництва будівлі казарми поліпшеного планування (житлового комплексу) №3, м. Бердичів, Житомирська область, військове містечко №1 (шифр 2018-13), за адресою: м. Бердичів, Житомирська область, вул. Є.Старікова (далі – об'єкт), що виконується за рахунок коштів Державного бюджету України. Відповідно до пунктів 1.2-1.5 Договору генпідрядник зобов'язується у строк, що не перевищує 210 календарних днів з дати укладання Договору, виконати роботи з будівництва об'єкту та передати їх замовнику, а замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об'єкт). Кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт викладено у Додатку № 1 до цього Договору. Власником об'єкту є Замовник. Обсяги робіт по об'єкту можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника. Пунктом 2.3 Договору обумовлено, що замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконаних робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором. Згідно з пунктами 3.1 та 3.2 Договору договірна ціна становить 14 048 000,00 грн., у тому числі ПДВ – 2  341  333,33 грн. Зазначена Договірна ціна є твердою, складається генпідрядником на підставі наданої ним цінової пропозиції згідно з вимогами нормативних документів, у сфері ціноутворення в будівництві. Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, розраховуються виходячи зі строків будівництва, виду будівництва, структури робіт, вартості трудових та матеріально-технічних ресурсів, врахованих у ціні пропозиції (договірній ціні), та на підставі прогнозованих рівнів інфляції на наступні періоди, що схвалюються Кабінетом Міністрів України. Відповідно до пунктів 4.1.1 - 4.1.3 Договору розрахунки за виконані роботи по об'єкту проводяться на підставі “Актів приймання виконаних будівельних робіт” за формою КБ-2в та “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою КБ-3. При взаєморозрахунках за виконані роботи підрядник складає розрахунок у довільній формі виходячи з номенклатури та обсягів виконаних у звітному місяці робіт, зазначених в Акті приймання виконаних будівельних робіт (примірка форма № КБ-2в), нормативної кількості матеріальних ресурсів на виконані обсяги робіт, поточних ринкових цін їх придбання в зіставленні з цінами цих же ресурсів, врахованих договірній ціні. Після виконання Генпідрядником робіт по об'єкту (повністю або частково) та надання замовнику документів, зазначених в пп. 4.1.1 Розділу IV Договору, замовник встановленим порядком приймає ці роботи, якщо вони повністю відповідають визначеним умовами Договору щодо якості та об'єму, в іншому випадку акти повертаються генпідряднику для усунення зауважень та коригування. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються генпідрядником та передаються замовнику, який зобов'язаний протягом 3 (трьох) календарних днів після отримання цих документів приступити до їх перевірки та приймання виконаних робіт. За умовами п. 5.1 Договору термін завершення виконання робіт по об'єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання Договору, а саме до 12.12.2018, у тому числі за етапами: 1) 1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 30.06.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - земляні роботи; - улаштування фундаменту; - улаштування монолітного поясу по фундаментам; - улаштування вводів інженерних мереж; - розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0; - улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0. 2) 2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 04.08.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху; - монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками. 3) 3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 13.09.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху; - монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками; - монтаж вікон 1-го поверху; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху; - монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом. 4) 4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати у укладання договору підряду, а саме до 23.10.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних горища; - улаштування покрівлі; - монтаж вікон 2-го поверху та горища; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 2-му поверсі; - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху; - улаштування зовнішніх сходів. 5) 5 етап: не пізніше ніж через 200 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 02.12.2018 - повинні бути завершені наступні, будівельні роботи: - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху; - утеплення та оздоблення фасаду; - улаштування зливової системи; - встановлення внутрішніх дверей; - внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо); - встановлення сантехнічних приладів; - улаштування світильників та електрофурнітури; - благоустрій території; - інші будівельні роботи згідно проекту. 6) 6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання договору підряду, а саме до 12.12.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж тепло-, електро-, водопостачання та каналізації; - наведення порядку на об'єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо); - підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об'єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві); - усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об'єкта. З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються Замовником та є невід'ємною частиною цього Договору, у двох форматах: 1) Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання; 2) Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об'єкті та термін їх виконання. У відповідності до п. 5.1.2 Договору місце виконання робіт: 13302, вул. Є.Старікова, військове містечко № 1, м. Бердичів, Житомирська область. Пунктом 5.1.3 Договору визначено, що генпідрядник зобов'язаний: - розпочати виконання робіт на об'єкті за Договором протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати підписання Договору обома сторонами та отримання від замовника проектної документації на об'єкт; - забезпечити введення об'єкта в експлуатацію; - завершити виконання робіт та передати об'єкт замовнику відповідно до умов Договору не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати укладання Договору, з виконавчою документацією по об'єкту, у тому числі надати “Акт приймання виконаних будівельних робіт” за формою КБ-2в та “Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат” за формою КБ-3. Згідно з пунктами 5.1.4-5.1.7 Договору генпідрядник за згодою замовника може завершити виконання робіт, а також забезпечити введення об'єкта в експлуатацію і передати його Замовнику достроково. Зміна строків виконання робіт та передачі об'єкта замовнику здійснюється шляхом підписання сторонами відповідної додаткової угоди до Договору (з обґрунтуванням обставин, що його спричинили). Обставинами, які надають генпідряднику право вимагати від замовника зміни строків виконання робіт, введення в експлуатацію закінченого об'єкту є обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) та обставини, за які відповідає замовник (незабезпечення об'єкту затвердженою проектною чи дозвільною документацією, несвоєчасне виконанні Замовником зобов'язань за Договором, внесення змін до проектно-кошторисної документації). При цьому генпідрядник зобов'язаний письмово повідомити замовника про наявність відповідних обставин протягом 3 (трьох) календарних днів з дати їх настання. У разі необхідності замовник має право прийняти рішення про уповільнення, зупинення або прискорення темпів виконання робіт по об'єкту, про що письмово повідомляє генпідрядника протягом 5-ти робочих днів з дня прийняття такого рішення. Прийняття такого рішення замовником є підставою для укладення сторонами додаткової угоди до Договору, в тому числі внесення змін до Календарного графіку виконання робіт (Додаток № 3), зміни Договірної ціни Договору, тощо. У відповідності до п. 5.2 Договору приймання-передача виконаних робіт по об'єкту здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, якими регламентовано прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію. Якщо при здійсненні будівництва об'єкту, при введенні його в експлуатацію чи передачі замовнику виникнуть зауваження до стану (якості) робіт по об'єкту, сторони зобов'язані скласти Акт виявлених недоліків та дефектів з переліком і кількісним визначенням виявлених недоліків (недоробок і порушень) та строків щодо їх усунення. Якщо генпідрядник відмовиться взяти участь у складанні чи підписанні вказаного акту, Замовник має право скласти цей акт за участю інженера з технічного нагляду, що має відповідний кваліфікаційний сертифікат. Визначені у цьому акті зауваження щодо недоліків, недоробок або порушень (якщо такі будуть виявлені) та терміни їх усунення (виправлення) є обов'язковими до виконання генпідрядником, а також є підставою застосування до генпідрядника передбачених Договором штрафних санкцій та відшкодування завданих Замовнику внаслідок порушення умов Договору збитків. Передача виконаних робіт по об'єкту генпідрядником та їх приймання замовником оформлюється Актом приймання виконаних будівельних робіт та Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-2В, КБ-3) з обов'язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем, тощо. З Актами приймання виконаних будівельних робіт, генпідрядник зобов'язаний надавати підтверджуючі бухгалтерські документи на інші витрати (відрядження, перевезення працівників, тощо). Недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі їх приймання-передачі та при введенні об'єкта в експлуатацію, які виникли з вини генпідрядника, повинні бути усунуті Генпідрядником протягом строків, визначених робочою комісією, яка приймає об'єкт. У разі відмови генпідрядника усунути такі недоліки, замовник може, усунути їх самостійно або із залученням третіх осіб. При цьому витрати, пов'язані з усуненням недоліків, компенсуються генпідрядником протягом п'яти календарних днів з дня пред'явлення замовником письмової вимоги до генпідрядника. Якщо виявлені недоліки не можуть бути усунені генпідрядником, замовником або третьою особою, замовник має право відмовитися від приймання об'єкта та вимагати компенсації збитків. Відповідно до п. 5.3 Договору забезпечення робіт по об'єкту проектною документацією здійснюється замовником. Передача некомплектної проектної документації, а також проектної документації, що не відповідає Державним будівельним нормам та Державним стандартам України не дозволяється. Генпідрядник зобов'язаний забезпечувати виконання робіт по об'єкту необхідними матеріально-технічними (зокрема - будівельними матеріалами, обладнанням, устаткуванням, виробами, механізмами та конструкціями тощо) та енергетичними ресурсами. При цьому генпідрядник відповідає за їх належну якість та відповідність вимогам чинного законодавства, проектній документації, умовам Договору. Згідно з п. 5.4 Договору генпідрядник за погодженням з замовником може залучати до виконання робіт інших осіб (субпідрядників); Генпідрядник відповідає перед субпідрядниками за невиконання або неналежне виконання замовником своїх зобов'язань за Договором, а перед замовником - за невиконання зобов'язань субпідрядниками; Генпідрядник координує виконанім робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює належні умови та контролює виконання ними договірних зобов'язань; Субпідрядники, що залучаються генпідрядником до виконання робіт, повинні відповідати кваліфікаційним та іншим вимогам (мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт, визначених договором субпідряду, досвід виконання аналогічних робіт та ресурси, достатні для їх виконання, тощо). У відповідності до п. 6.1 Договору замовник зобов'язаний, зокрема своєчасно та в повному обсязі оплатити виконані роботи; приймати виконані роботи згідно типових форм № КБ-3 “Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат”, та № КБ-2в “Акт приймання виконаних будівельних робіт”; протягом 5 (п'ять) календарних днів після підписання сторонами Договору передати генпідряднику з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по об'єкту та проектну документацію на об'єкт; своєчасно, відповідно до умов Договору здійснювати фінансування об'єкта; приймати у встановленому порядку виконані роботи шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних генпідрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації. У відповідності до п. 6.3 Договору генпідрядник зобов'язаний, зокрема протягом 5 (п'яти) календарних днів після підписання сторонами Договору прийняти від замовника з оформленням відповідного акту приймання-передачі будівельний майданчик для виконання робіт по об'єкту та проектну документацію на об'єкт; забезпечувати виконання робіт, якість яких відповідає умовам Договору та вимогам чинного законодавства у строки, встановлені Договором; у разі невиконання своїх зобов'язань за Договором сплатити замовнику визначені умовами Договору штрафні санкції, а також повернути замовнику відповідну частку сплачених останнім за умовами Договору коштів; інформувати замовника про виконання робіт за Договором, наявність обставин, що перешкоджають їх виконанню, сприяють погіршенню якості робіт, а також про заходи, необхідні для їх усунення. Пунктом 7.4 Договору сторонами узгоджено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за Договором: - за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2% від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт; - за виконання робіт неналежної якості - штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт; - за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами ті діє до 30.12.2018, а в частині свої зобов'язань та розрахунків до їх повного виконання сторонами (п. 10.1 Договору). Додатком № 2 до Договору сторонами узгоджено поетапний календарний графі виконання робіт. Додатковою угодою № 1/72 від 22.06.2018 до Договору, сторонами погоджено внесення змін до Договору, зокрема визначено, що замовником по Договору виступає Північне територіальне квартирно-експлуатаційне управління. Додатково угодою № 2/94 від 31.07.2018 до Договору сторони дійшли згоди викласти п. 5.1 Договору в новій редакції. Згідно з п. 5.1 Договору (в редакції Додаткової угоди № 2/94 від 31.07.2018) термін завершення виконання робіт по об'єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, початок виконання будівельних робіт з 19.05.2018, а завершення робіт по об'єкту до 14.12.2018, у тому числі за етапами: 1) 1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 02.07.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - земляні роботи; - улаштування фундаменту; - улаштування монолітного поясу по фундаментам; - улаштування вводів інженерних мереж; - розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0; - улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0. 2) 2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 06.08.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху; - монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками. 3) 3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 15.09.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху; - монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками; - монтаж вікон 1-го поверху; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху; - монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом. 4) 4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 25.10.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних горища; - улаштування покрівлі; - монтаж вікон 2-го поверху та горища; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі; - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху; - улаштування зовнішніх сходів. 5) 5 етап: не пізніше ніж через 2000 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 04.12.2018 - повинні бути завершені наступні, будівельні роботи: - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху; - утеплення та оздоблення фасаду; - улаштування зливової системи; - встановлення внутрішніх дверей; - внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо); - встановлення сантехнічних приладів; - улаштування світильників та електрофурнітури; - благоустрій території; - інші будівельні роботи згідно проекту. 6) 6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме до 14.12.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж електро-, водопостачання та каналізації; - наведення порядку на об'єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо); - підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об'єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві); - усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об'єкта. З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються Замовником та є невід'ємною частиною цього Договору, у двох форматах: 1) Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання; 2) Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об'єкті та термін їх виконання. Також, сторонами викладено в новій редакції Додатки № 2 та № 3. Як зазначає позивач, станом на 23.08.2018, ТОВ «Київ-Інстал» не виконано зобов'язання відповідно до умов Договору, а саме положень пунктів 5.1, 5.1.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 6.3.2 щодо завершення 2-го етапу виконання робіт в строки до 06.08.2018, та не виконані будівельні роботи щодо улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками; улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху; монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками. Позивач зазначає, що станом на 23.08.2018 велися роботи по улаштуванню стін цегляних 1-го поверху, а відставання від графіку виконання робіт 2-го етапу становило 17 днів, у зв'язку з чим, позивач звернувся до відповідача із Претензією № 1/190 від 29.08.2018 на суму 13  860,20 грн. Також, позивач зазначає, що станом на 04.10.2018, ТОВ «Київ-Інстал» велися роботи лише з улаштування стін цегляних 2-го поверху та не виконано зобов'язання щодо завершення 3-го етапу виконання робіт в строки до 15.09.2018, в зв'язку з чим, позивач звернувся до відповідача із Претензією № 2/190 від 08.10.2018 на суму 37  699,80 грн. Однак, означені претензії залишені відповідачем без відповіді та задоволення, в зв'язку з чим, позивач вимушений був звернутись з позовом до суду. Оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов наступного висновку. Відповідно до ст. 11, 629 Цивільного кодексу України договір є однією з підстав виникнення зобов`язань та є обов'язковим для виконання сторонами. Зобов`язання в силу вимог ст. 525, 526 Цивільного кодексу України має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог даного Кодексу і інших актів законодавства. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Аналогічна за змістом норма міститься у п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України. Укладений між сторонами правочин за своєю правовою природою є договором підряду, а відповідно до ч. 1 ст. 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Строки виконання роботи або її окремих етапів встановлюються у договорі підряду. Якщо у договорі підряду не встановлені строки виконання роботи, підрядник зобов'язаний виконати роботу, а замовник має право вимагати її виконання у розумні строки, відповідно до суті зобов'язання, характеру та обсягів роботи та звичаїв ділового обороту (ст. 846 ЦК України). Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Згідно з п. 5.1 Договору (в редакції Додаткової угоди № 2/94 від 31.07.2018) термін завершення виконання робіт по об'єкту - не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, початок виконання будівельних робіт з 19.05.2018, а завершення робіт по об'єкту до 14.12.2018, у тому числі за етапами: 1) 1 етап: не пізніше ніж через 45 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 02.07.2018 - повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - земляні роботи; - улаштування фундаменту; - улаштування монолітного поясу по фундаментам; - улаштування вводів інженерних мереж; - розведення мереж каналізації та водопостачання нижче відм. 0; - улаштування підлоги по ґрунту до відм. 0. 2) 2 етап: не пізніше ніж через 80 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 06.08.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 1-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 1-го поверху; - монтаж плит перекриття 1-го поверху з монолітними ділянками. 3) 3 етап: не пізніше ніж через 120 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 15.09.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних 2-го поверху з перемичками; - улаштування монолітного поясу по стінам 2-го поверху; - монтаж плит перекриття 2-го поверху з монолітними ділянками; - монтаж вікон 1-го поверху; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 1-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж тепло-, водопостачання та каналізації на 1-му поверсі; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 1-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 1-го поверху; - монтаж сходів між 1-м та 2-м поверхом. 4) 4 етап: не пізніше ніж через 160 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 25.10.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - улаштування стін цегляних горища; - улаштування покрівлі; - монтаж вікон 2-го поверху та горища; - прокладка внутрішніх мереж електропостачання на 2-му поверсі; - прокладка внутрішніх мереж водопостачання та каналізації на 2-му поверсі; - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 1-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 1-го поверху; - улаштування внутрішніх стін (перегородок) 2-го поверху; - улаштування бетонної стяжки підлоги 2-го поверху; - улаштування зовнішніх сходів. 5) 5 етап: не пізніше ніж через 2000 календарних днів з дати початку будівельних робіт, а саме до 04.12.2018 - повинні бути завершені наступні, будівельні роботи: - внутрішня штукатурка та облицювання керамічною плиткою стін 2-го поверху; - монтаж профілів підвісних стель 2-го поверху; - утеплення та оздоблення фасаду; - улаштування зливової системи; - встановлення внутрішніх дверей; - внутрішні оздоблювальні роботи (монтаж стельового гіпсокартону, штукатурка стін та стель, улаштування підлоги, монтаж армстронгу, поклейка шпалер, фарбування та покриття лаком тощо); - встановлення сантехнічних приладів; - улаштування світильників та електрофурнітури; - благоустрій території; - інші будівельні роботи згідно проекту. 6) 6 етап: не пізніше ніж через 210 календарних днів з дати фактичного початку виконання будівельних робіт, а саме до 14.12.2018 – повинні бути завершені наступні будівельні роботи: - під'єднання будівлі до зовнішніх інженерних мереж електро-, водопостачання та каналізації; - наведення порядку на об'єкті та прилеглій території (вивіз усього будівельного сміття, очищення конструкцій об'єкту від бруду та пилу тощо); - підготовка будівлі до передачі в експлуатацію замовнику (передача виконавчої, технічної та іншої документації на об'єкт, будівельні матеріали та конструкції, що використовувались при його будівництві); - усунення недоліків, виявлених замовником при прийнятті об'єкта. З урахуванням зазначених етапів робіт та граничних строків їх виконання генпідрядником розробляються календарні графіки виконання робіт, які погоджуються Замовником та є невід'ємною частиною цього Договору, у двох форматах: 1) Поетапний (Додаток № 2 до Договору), в якому зазначаються етапи виконання робіт, вартість кожного з етапів та строки завершення їх виконання; 2) Деталізований (Додаток № 3 до Договору), в якому зазначаються усі роботи, що необхідно виконати на об'єкті та термін їх виконання. Також, сторонами узгоджено Додатки № 2 та № 3 до Договору. Таким чином, роботи з по другому етапу мали бути виконані відповідачем в строк до 06.08.2018, а по третьому етапу у строк до 15.09.2018. Однак, будь-яких доказів на підтвердження виконання робіт всіх обумовлених робіт та у строки як за другим етапом, так і за третім етапом, матеріали справи не містять, а відповідачем не надано. Відповідно до частин 1, 2, 7 статті 193 ГК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк. Одностороння відмова від виконання зобов'язань не допускається. За змістом статей 525-527 ЦК України зобов'язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк відповідно до умов договору, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається. Відтак, як встановлено судом, відповідачем допущено порушення взятих на себе зобов'язань за Договором, в частині виконання робіт за другим етапом у строки, обумовлені Договором. Згідно з частиною 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом. Відповідно до статей 216, 218 ГК України порушення зобов'язання є підставою для застосування господарських санкцій в порядку, передбаченому законодавством та договором. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 611 Цивільного кодексу України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема сплата неустойки. Штрафними санкціями у Господарському кодексі України визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання (частина 1 статті 230 Господарському кодексі України). У відповідності до норм частини 1 статті 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Суд зазначає, що за порушення у сфері господарювання учасники господарських відносин несуть господарсько-правову відповідальність шляхом застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених ГК України, іншими законами та договором (частина друга статті 193, частина перша статті 216 та частина перша статті 218 ГК України). Одним із видів господарських санкцій згідно з частиною другою статті 217 ГК України є штрафні санкції, до яких віднесено пеню. Розмір штрафних санкцій відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України встановлюється законом, а в разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в передбаченому договором розмірі. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або в певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Такий вид забезпечення виконання зобов'язання (та одночасно вид відповідальності за неналежне виконання/невиконання зобов'язання) як пеня та механізм її нарахування  встановлено частиною третьою статті 549 ЦК України, частиною шостою статті 231 ГК України та частиною шостою статті 232 ГК України. Відповідно до ч. 3 ст. 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Пунктом 7.4 Договору сторонами узгоджено види порушень та штрафні санкції, які застосовуються до генпідрядника за Договором: - за порушення строків виконання робіт по будь-якому із етапів, визначених пунктом 5.1 Договору, стягується пеня у розмірі 0,2% від вартості робіт, з яких допущено прострочення невиконання за кожний день прострочення, а за прострочення виконання робіт понад 20 (двадцять) календарних днів додатково стягується штраф у розмірі 7 % від вартості таких робіт; - за виконання робіт неналежної якості - штраф в розмірі 25 % від вартості неякісно виконаних робіт; - за порушення строків повернення попередньої оплати (її частини) або надання письмового звіту щодо використання попередньої оплати - пеня у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. Таким чином, оскільки як встановлено судом, відповідачем допущено порушення умов Договору в частині виконання робіт за другим та третім етапами, доказів виконання яких у строки обумовлені сторонами, матеріали справи не містять, здійснивши перерахунок пені, з урахуванням заявлених позивачем періодів, судом встановлено, що стягненню з відповідача підлягає пеня в розмірі 51 560 грн. Статтею 13 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов'язків, передбачених цим Кодексом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Статтею 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог та заперечень. Відповідно до ст.ст. 76, 77 Господарського процесуального кодексу України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування. Відповідач під час розгляду справи не надав суду жодних доказів, які б спростовували заявлені позовні вимоги та свідчили про відсутність у нього обов'язку сплатити заявлені до стягнення суми пені. За таких обставин, оцінивши подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному, всебічному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог, з покладенням судового збору на відповідача в порядку ст. 129 Господарського процесуального кодексу України. Керуючись ст.ст. 74, 76-80, 129, 236 – 242 Господарського процесуального кодексу України, суд, ВИРІШИВ: 1. Позов задовольнити повністю. 2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ-Інстал» (01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 83; ідентифікаційний код: 32847950) на користь Північного територіального квартирно-експлуатаційного управління (14038, м. Чернігів, вул. О.Молодчого, 17; ідентифікаційний код: 24982019) пеню в розмірі 51 560 (п'ятдесят одна тисяча п'ятсот шістдесят) грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 1 762 (одна тисяча сімсот шістдесят дві) грн. 00 коп. 3. Після набрання рішенням Господарського суду міста Києва законної сили видати відповідний наказ. Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Згідно з ч. 1 ст. 256 та підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу XI «Перехідні положення»  Господарського процесуального кодексу України апеляційна скарга на рішення суду подається до апеляційного господарського суду через відповідний місцевий господарський суд протягом двадцяти днів з дня його проголошення.                      Повне рішення складено: 18.02.2019.            Суддя                                                                                                         О.А. Грєхова

Дата ухвалення рішення 18.02.2019
Зареєстровано 18.02.2019
Оприлюднено 19.02.2019

Судовий реєстр по справі 910/16299/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 18.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 04.02.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 17.01.2019 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 20.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське
Ухвала від 06.12.2018 Господарський суд міста Києва Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону