КАСАЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВЕРХОВНОГО СУДУ

УХВАЛА

УХВАЛА

15 лютого 2019 року

м. Київ

Справа № 913/444/18

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Погребняка В.Я. - головуючий Катеринчук Л.Й., Пєскова В.Г.,

учасники справи:

боржник - Публічне акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат",

ініціюючий кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Електропостачзбут",

арбітражний керуючий - Карасюк Олександр Володимирович,

заявник касаційної скарги - Товариство з обмеженою відповідальністю "Рєгєнза",

розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Рєгєнза"

на постанову Східного апеляційного господарського суду

від 19.12.2018

у складі суддів: Здоровко Л.М. (головуючий), Лакіза В.В., Плахов О.В.,

у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю фірма "Електропостачзбут",

до Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат"

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рєгєнза" (далі - ТОВ "Рєгєнза", заявник) 15.01.2019 звернулось з касаційною скаргою до Верховного Суду на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 у справі № 913/444/18 Господарського суду Луганської області.

Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 913/444/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Пєсков В.Г., суддя - Катеринчук Л.Й., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 05.02.2019.

Подана ТОВ "Рєгєнза" касаційна скарга підлягає поверненню без розгляду з наступних підстав.

Стаття 129 Конституції України встановлює основні засади судочинства, якими, зокрема, є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках - на касаційне оскарження судового рішення (п. 8 ч. 1 цієї статті).

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України), судочинство у судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до статті 287 Господарського процесуального кодексу України, яка регламентує право касаційного оскарження, учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки, мають право подати касаційну скаргу у випадках передбачених пунктами 1-4 вказаної статті.

Положеннями статті 1 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013, передбачено, що учасниками у справі про банкрутство є сторони (конкурсні кредитори (представник комітету кредиторів), боржник (банкрут)), забезпечені кредитори, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, державний орган з питань банкрутства, Фонд державного майна України, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника, уповноважена особа засновників (учасників, акціонерів) боржника, а також у випадках, передбачених цим Законом, інші особи, які беруть участь у провадженні у справі про банкрутство.

Статтею 23 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 визначено порядок пред'явлення кредиторами вимог до боржника у справі про банкрутство, провадження у якій здійснюється за загальною процедурою. Так, конкурсні кредитори за вимогами, які виникли до дня порушення провадження у справі про банкрутство, зобов'язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство, а забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення.

Положеннями ч. 6 ст. 23 та ч. 2 ст. 25 Закону про банкрутство в редакції з 19.01.2013 на господарський суд покладено обов'язок щодо розгляду у попередньому засіданні суду заяв з вимогами конкурсних кредиторів та забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких були заперечення боржника чи інших кредиторів, а також тих, що визнані боржником та внесені розпорядником майна до реєстру вимог кредиторів, та щодо вирішення питання про затвердження реєстру вимог кредиторів. За результатами розгляду зазначених заяв господарський суд визнає чи відхиляє (повністю або частково) вимоги таких кредиторів, про що виносить ухвалу, в якій зазначаються відомості про кожного кредитора, розмір його вимог за грошовими зобов'язаннями, черговість задоволення кожної вимоги, а також розмір та перелік не визнаних судом вимог кредиторів.

Отже, законодавством про банкрутство (в редакції, яка діє з 19.01.2013 року), яке допускає участь у справі про банкрутство багатьох учасників провадження з різними повноваженнями, передбачено певну процедуру набуття кредиторами статусу учасника провадження у справі про банкрутство, яка дозволяє таким кредиторам оскаржувати прийняті у справі судові рішення, оскаржувати дії боржника, розпорядника майном, керуючого санацією, ліквідатора, звертатися про визнання недійсними угод боржника. Визнання такого статусу формалізується ухвалою суду про визнання поданих вимог кредитора боржника.

Як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Господарського суду Луганської області від 19.10.2018 відкрито провадження у справі № 913/444/18 про банкрутство Публічного акціонерного товариства "Алчевський металургійний комбінат".

Ухвалою Господарського суду Луганської області від 22.11.2018 у справі № 913/444/18 прийнято до провадження заяву ТОВ "Рєгєнза" про визнання грошових вимог до боржника, вирішення питання щодо призначення до розгляду заяви ТОВ "Рєгєнза" відкладено до повернення до Господарського суд Луганської області матеріалів справи № 913/444/18 з суду апеляційної інстанції.

Постановою Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 апеляційну скаргу ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" задоволено, ухвалу Господарського суду Луганської області від 19.10.2018 скасовано, справу передано до Господарського суду Луганської області для розгляду заяви ТОВ фірма "Електропостачзбут" про відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" в іншому складі суду.

За таких обставин, станом на момент звернення з касаційною скаргою, за відсутності визнаних кредиторських вимог до боржника, з урахуванням приписів ч. 4 ст. 287 ГПК України, ТОВ "Рєгєнза" не набула права на звернення з касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду від 29.12.2018 у справі № 913/444/18.

На підставі викладеного та керуючись статтями 234, 235, 287, 292 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України №2147-VІІІ від 03.10.2017 року, Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, -

У Х В А Л И В:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Рєгєнза" на постанову Східного апеляційного господарського суду від 19.12.2018 у справі № 913/444/18 повернути скаржнику без розгляду разом з доданими до неї матеріалами.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Головуючий В.Я. Погребняк

Судді Л.Й. Катеринчук

В.Г. Пєсков

Дата ухвалення рішення 15.02.2019
Оприлюднено 19.02.2019

Судовий реєстр по справі 913/444/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 15.09.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 18.01.2022 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 13.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 10.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 03.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 01.12.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 27.10.2021 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 15.02.2019 Касаційний господарський суд Верховного Суду Господарське
Ухвала від 23.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 16.01.2019 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 27.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Ухвала від 26.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське
Постанова від 19.12.2018 Східний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 12.12.2018 Господарський суд Луганської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 913/444/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону