ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ  СУД Кіровоградської області вул.В'ячеслава Чорновола, 29/32, м.Кропивницький, Україна, 25022, тел/факс: 22-09-70/24-09-91          E-mail: inbox@kr.arbitr.gov.ua УХВАЛА про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство 18 лютого 2019 року                                                  Справа № 912/242/19 Господарський суд Кіровоградської області в складі судді Коваленко Н.М. при секретарі судового засідання Філіповій А.Г. розглянувши матеріали за заявою ліквідатора боржника про порушення провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (далі – ТОВ "СКЗ"), код ЄДР 31115804, 27641, Кіровоградська область, Кіровоградський район, село Соколівське                                                           ПРЕДСТАВНИКИ: від боржника – Тарасенко О.І. (ліквідатор). За ч. 1 ст. 2 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (далі - Закон) провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України. Справи про банкрутство розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. (ст. 9 Закону) Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з'ясування наявності підстав для відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Законом. Господарський суд розглянувши у підготовчому засіданні подані документи,                                                             ВСТАНОВИВ: 05.09.2017 протоколом №1 Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ "СКЗ" прийнято рішення припинити ТОВ "СКЗ" шляхом його ліквідації в добровільному порядку та призначено ліквідатором Товариства Тарасенко О.І. Згідно з Протоколом, учасники боржника встановили чотирьохмісячний термін для заявления кредиторами своїх вимог. Кінцевий термін заявлення кредиторами своїх вимог сплив 06.01.2018. Протягом встановленого чотирьохмісячного строку до ТОВ “СКЗ” звернулося 4 кредитора, а саме: 1. ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ (реєстраційний номер: HRA 12704, Німеччина) із заявою про визнання вимог кредитора та вимогою про сплату заборгованості від 14.11.2017 за вих. № 14-11/2017 на загальну суму 1 388 917,71 евро; 2. ПрАТ “Креатив” (Ідентифікаційний код: 31146251) із вимогою від 02.10.2017 за вих. № 439 на загальну суму 59 209 239,72 грн; 3. ПП “Еллада” (Ідентифікаційний код: 32265612) із вимогою від 02.10.2017 за вих. № 3 на загальну суму 2 748 183,51 грн; 4. Корпорація “Система ССБ” (виробниче об'єднання) (Ідентифікаційний код: 23235177) із вимогою від 02.10.2017 за вих. № 440 на загальну суму 41 683,37 грн. ВСЬОГО вимог кредиторів на суму 61 999 106,6 грн та 1 388 917,71 євро. За результатами розгляду вищеперерахованих вимог кредиторів ТОВ “СКЗ” прийнято наступні рішення: 1. ЛАНДЕСБАНК БАДЕН-ВЮРТТЕМБЕРГ, відповідно до листа ТОВ “СКЗ” від 18.12.2017 за вих.№171-10 вимоги визнано частково на загальну суму 1 370 149,14 євро, що станом на дату складення листа (18.12.2017) еквівалентно 44 702 348,83 грн за курсом НБУ; 2. ПрАТ “Креатив”, відповідно до листа ТОВ “СКЗ” від 22.12.2017 за вих.№178-10 вимоги визнано повністю на загальну суму 59 209 239,72 грн; 3. ПП “Еллада”, відповідно до листа ТОВ “СКЗ” від 22.12.2017 за вих.№177-10 вимоги визнано повністю на загальну суму 2 748 183,51 грн; 4. Корпорація ССБ (виробниче об'єднання), відповідно до листа ТОВ “СКЗ” від 22.12.2017 за вих.№176-10 вимоги визнано повністю на загальну суму 41 683,37 грн; ВСЬОГО визнано вимог кредиторів на суму 106 701 455,43 грн або 61 999 106,6 грн та 1 370 149,14 євро. Також, до боржника звернулось ПАТ “Державний ощадний банк України” (Ідентифікаційний код: 00032129) із заявою з грошовими вимогами від 21.12.2017 за вих. № 55/2-07/1975/51090/2017-00 на загальну суму 277 031 052,97 грн. Враховуючи, що вимоги ПАТ “Державний ощадний банк України” обґрунтовані заставою майна Товариства та не є грошовими, заявнику запропоновано звернути стягнення на заставне майно, про що надіслано листа у відповідь від 09.01.2018 за вих.№4-10. Крім того, 30.03.2018 надійшов лист від ГУ ДФС в Кіровоградській області (Ідентифікаційний код: 39393501) за вих. №2594/10/11-28-52-05-13 від 19.03.2018 із кредиторськими вимогами на загальну суму 35 223 966, 55 грн, які не розглядалися, оскільки вони заявлені понад строки встановлені в Протоколі про ліквідацію ТОВ “СКЗ”. 17.01.2019 ліквідатором складено та подано до затвердження учасникам Товариства проміжний ліквідаційний баланс із Додатками №1 та №2, що включають відомості про склад майна та перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, відповідно до якого майновий стан Товариства наступний: - розмір вимог кредиторів становить 106 701 455,43 грн; - сума дебіторської заборгованості Товариства становить 7 338 247, 22 грн; - залишкова вартість основних засобів Товариства становить 27 119 020,59 грн; - залишок коштів на банківських рахунках боржника становить 673,68 грн. Крім того, майже всі активи боржника перебувають в заставі AT “Ощадбанк”. На підтвердження до заяви боржника додано Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта. Тобто, з наведеної інформації вбачається, що вартості майна ТОВ “СКЗ” (27 119 020,59 грн) недостатньо для задоволення вимог кредиторів (106 701 455,43 грн). Враховуючи викладені обставини, 18.01.2019 Рішенням учасника ТОВ “СКЗ” затверджено проміжний ліквідаційний баланс Товариства станом на 17.01.2019 із Додатками №1 та №2 до нього, та надано згоду ліквідатору звернутися до господарського суду із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ “СКЗ”. На виконання приписів ст. 110, 111 Цивільного кодексу України ліквідатор вжив всіх необхідних заходів для дотримання процедури ліквідації Товариства, а саме: 05.09.2017 внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення засновників (учасників) товариства про ліквідацію Товариства, що підтверджується Описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; З метою стягнення дебіторської заборгованості 25.09.2017 наступним боржникам ТОВ “СКЗ” направлені повідомлення-вимоги, копії яких разом із копіями доказів направлення додаються до заяви: 1. ТОВ “Аграрні інвестиції 2012” на суму 7 863 371,04 грн; 2. ОКВП “Дніпро-Кіровоград” на суму 499 грн; 3. ПАТ “Кіровоградобленерго” на суму 140 103,60 грн; 4. ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” на суму 7 650,62 грн; Станом на дату складення проміжного ліквідаційного балансу (17.01.2019) дебіторська заборгованість перед Товариством становить 7 337 875,56 грн., з яких: 1. ТОВ “Аграрні інвестиції 2012” 7 320 606,78 грн; 2. ОКВП “Дніпро-Кіровоград” 49,43 грн; 3. ПАТ “Кіровоградобленерго” 9 568,73 грн; 4. ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” 7 650,62 грн. Протягом процедури ліквідації ліквідатор вжив всіх заходів для закриття рахунків в фінансових установах. На підтвердження закриття рахунків до заяви додаються довідки про закриття рахунків в таких фінансових установах: ПАТ “КБ “НАДРА” Кіровоградське РУ та ПАТ “ТАСКОМБАНК”. На підтвердження неможливості закриття арештованих рахунків до заяви додано копію Постанови Відділу примусового виконання рішень Департаменту держаної виконавчої служби Міністерства юстиції України про арешт коштів боржника та довідки про залишки коштів на рахунках від наступних фінансових установ: AT “Райффайзен банк Аваль” у м. Кропивницький та ПАТ “СБЕРБАНК”. З  метою  виявлення  майна боржника ліквідатор  направила  низку  запитів  до державних органів які ведуть облік рухомого й нерухомого майна: - Державна служба України з питань праці; - Державне космічне агентство України; - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; - Держархбудінспекція; - ДП Український інститут інтелектуальної власності; - Міністерство аграрної політики та продовольства; - Державна служба України з безпеки на транспорті; - Головний сервісний центр MB C України; - Державна фіскальна служба України; - Державна авіаційна служба України. Згідно з отриманими відповідями не виявлено майна, що знаходиться поза обліком боржника  або майна що перебуває у третіх осіб. Також, 31.12.2018 проведено інвентаризацію майна Товариства. За результатами проведеної інвентаризації нестач або надлишків не виявлено. На підтвердження проведення інвентаризації до заяви додано копії: наказу про проведення інвентаризації, протоколу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційного опису основних засобів, інвентаризаційного опису грошових коштів, інвентаризаційного опису залишків по банківським рахункам, інвентаризаційного опису розрахунків з покупцями та замовниками. В процесі ліквідації, звільнено всіх працівників боржника. На підтвердження даного факту до заяви додано копію звіту Додаток № 4 Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за листопад 2018 року. Боржник не має заборгованості з виплати заробітної плати, зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, а також зі сплати податків та обов'язкових платежів. На підтвердження вказаних обставин до заяви додаються відповідні довідки з фондів. Ліквідатором подано звітність за останній період органам доходів і зборів, Пенсійному фонду України та фондам соціального страхування. 17.01.2019 ліквідатором складено проміжний ліквідаційний баланс із Додатками №1 та №2, що включають відомості про склад майна та перелік пред'явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду, який затверджено учасником боржника 18.01.2019. На виконання приписів ст. 11 Закону до заяви ліквідатора додано: - докази сплати судового збору (додаток № 1); - копія Протоколу Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ “СКЗ” №1 від 05.09.2017 (додаток №2) та копія Витягу з ЄДРЮОФОПГФ  (додаток №3) на підтвердження повноважень ліквідатора Тарасенко О.І; - установчі документи боржника - юридичної особи (додаток №35); - бухгалтерський баланс боржника на останню звітну дату (додаток №36); - перелік кредиторів боржника, вимоги яких визнаються боржником із зазначенням загальної суми грошових вимог усіх кредиторів, а також щодо кожного кредитора його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості,  заборгованості  за  основним  зобов'язанням  та суми  неустойки (штрафу,   пені)   окремо),   підстав  виникнення  зобов'язань,   а  також   строку  їх виконання згідно із законом або договором (додаток №37); - перелік майна боржника із зазначенням його балансової вартості та місцезнаходження, а також загальної балансової вартості майна (додаток №38); - перелік майна, що перебуває у заставі або є обтяженим у інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кредиторів, на користь яких вчинено обтяження майна боржника, їх ім'я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційні коди юридичних осіб або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), суми їх грошових вимог, підстави виникнення зобов'язань, а також строки їх виконання згідно із законом або договором (додаток №39); - довідка органів приватизації (органів, уповноважених управляти об'єктами державної власності) стосовно наявності або відсутності на балансі підприємства, щодо якого порушено справу про банкрутство, державного майна, що в процесі приватизації (корпоратизації) не увійшло до його статутного капіталу (додаток №40); - перелік осіб, що мають невиконані зобов'язання перед боржником, із зазначенням вартості таких зобов'язань, терміну виконання та підстав виникнення (додаток №41); - відомості про всі рахунки боржника, відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах, їх реквізити (додаток №42); - відомості про всі рахунки, на яких обліковуються цінні папери, що належать боржнику, їх реквізити (додаток №43); - протокол загальних зборів (конференції) працівників боржника, відповідне рішення  первинної профспілкової організації боржника  (за наявності  кількох первинних організацій - їхнє спільне рішення), на яких обраний представник працівників боржника для участі у справі про банкрутство, якщо такі збори (конференція) відбулися до подачі заяви боржника до господарського суду (додаток № 44); - копія спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, а в разі закінчення терміну дії такого дозволу - довідка про наявність у боржника матеріальних носіїв секретної інформації (технічної документації, виробів, їхніх дослідних зразків тощо) (додаток № 45); - рішення власника майна (органу, уповноваженого управляти майном) боржника про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження (проваджень) у справі про банкрутство (додаток № 18); - інші документи, які підтверджують неплатоспроможність боржника (додатки №16,17). Станом на 17.01.2019 у боржника наявне майно вартість якого становить 27 119 020,59 грн, якого достатньо для покриття судових витрат. Частина 1 ст. 95 Закону передбачає, що якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язаний звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. В свою чергу, відповідно до частини 2 цієї статті Закону обов'язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України. Ліквідаційною комісією боржника під час ліквідаційної процедури достовірно встановлено, що задоволення вимог одного або кількох кредиторів призведе до неможливості виконання грошових зобов'язань боржника в повному обсязі перед іншими кредиторами. Також, ліквідаційна комісія прийшла до висновку, що наявного у підприємства майна недостатньо для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, а отже є всі підстави звернутись до Господарського суду Кіровоградської області із заявою про порушення справи про банкрутство. Відповідно до вимог абз. 2 ч. 3 ст. 16 Закону у разі звернення до господарського суду боржника із заявою про порушення справи про банкрутство у підготовчому засіданні з'ясовуються ознаки неплатоспроможності боржника або її загрози. Приймаючи до уваги те, що ліквідатором, призначеним рішенням власника боржника, надані господарському суду докази проведення відповідних дій, як передумови звернення ліквідатора із заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до чинного законодавства, та встановлено, що вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, судом встановлено наявність таких ознак. Докази сплати боргу боржником повністю чи частково суду не надані. Господарський суд приходить до висновку, що боржник правомірно скористався наданим йому правом звернення до господарського суду з заявою про порушення провадження у справі про банкрутство та про наявність підстав, передбачених ст. 10, 16, 95 Закону, для відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ "СКЗ", введення мораторію на задоволення вимог кредиторів та вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів. До господарського суду 05.02.2019 надійшла заява №10-11 від 05.02.2019 призначити ліквідатором ТОВ "СКЗ" - Тарасенко О.І. Разом з тим, господарським судом враховано, що за п. 36.7. Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 28.03.2013 № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" ліквідатором боржника, що ліквідується власником, може бути голова ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначається в порядку, встановленому Законом для призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітражного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (ч. 2 ст. 95 Закону). Призначення голови ліквідаційної комісії ліквідатором боржника, що ліквідується власником, здійснюється господарським судом у виняткових випадках (в залежності від конкретних обставин справи), оскільки голова ліквідаційної комісії (ліквідатор) підпадає під ознаки заінтересованої особи стосовно боржника і відповідно до частини шостої статті 95 Закону несе солідарну відповідальність за незадоволення вимог кредиторів. Вирішення питання щодо визнання банкрутом такого боржника та призначення ліквідатора повинно здійснюватися в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі, в якому судом перевіряється поданий ліквідаційний баланс боржника та з'ясовується факт недостатності вартості майна боржника для задоволення вимог кредиторів. Ліквідатором боржника, що ліквідується власником, може бути голова ліквідаційної комісії або арбітражний керуючий, який призначається в порядку, встановленому Законом для призначення розпорядника майна, тобто кандидатура арбітражного керуючого на призначення ліквідатором визначається судом за допомогою автоматизованої системи з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство (частина друга статті 95 Закону). Автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого у справах про банкрутство з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України визначено Чикильдіну Світлану Анатоліївну (ІПН 2719012343, свідоцтво №388 від 28.02.2013, адреса: вул. Лісна, буд. 46, м. Дніпро, 49008). Керуючись ст. 1, 2, 9, 10, 11, 16, 19, 95, 114 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, ст. 3, 12, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд                                                                 УХВАЛИВ: 1. Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (код ЄДР 31115804). 2. Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Соколівський Консервний Завод" (код ЄДР 31115804). 3. Вжити заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника відчужувати основні засоби та предмети застави. 4. Справу призначити до розгляду в засіданні суду на "04" березня 2019 р.  на  15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Кіровоградської області за адресою: 25022, м. Кропивницький, вул. В'ячеслава Чорновола, 29/32, в залі суд. засідань №  206, тел. 0(522)22-09-70. 5. Зобов'язати арбітражного керуючого Чикильдіну С.А. протягом трьох днів з дня отримання даної ухвали, до дати судового засідання, надати господарському суду заяву про її участь у справі з повідомленням про те, що вона не належить до жодної з категорії осіб, зазначених у частині другій статті 114 Закону, на паперовому носії та/або в електронній формі на адресу електронної пошти, з якої  вона отримала відповідну ухвалу. Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття. Ухвала може бути оскаржена до Центрального апеляційного господарського суду в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Примірники цієї ухвали направити боржнику, Кіровоградському районному ВДВС Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, відділу примусового виконання рішень Головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області, Кіровоградській районній державна адміністрація Кіровоградської області, Головному управлінню статистики у Кіровоградській області, Головному територіальному управлінню юстиції у Кіровоградській області, Кропивницькому управлінню Головного управління ДФС у Кіровоградській області (м. Кропивницький, вул. Глинки, 2 (Кропивницька ДПІ), Кіровоградському районному суду Кіровоградської області, арбітражному керуючому Чикильдіній С.А. (адреса: вул. Лісна, буд. 46, м. Дніпро, 49008). Суддя                                                                        Н.М. Коваленко    Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості надавати інформацію про веб-адресу судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, одночасно з врученням (надсиланням/видачі) копії повного або скороченого такого рішення до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Повідомити учасників справи про відсутність у суду технічної можливості забезпечення учасникам справи права брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду до затвердження Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему та початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Веб-адреса сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається: http://court.gov.ua/fair/sud5013. Повідомити учасників справи про можливість ознайомитись з електронною копією судового рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за його веб-адресою: http://reyestr.court.gov.ua.      
Зареєстровано 19.02.2019
Оприлюднено 19.02.2019
Дата набрання законної сили 18.02.2019

Судовий реєстр по справі 912/242/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 15.01.2020 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 24.09.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 08.08.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 26.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Постанова від 10.07.2019 Центральний апеляційний господарський суд Господарське
Ухвала від 09.07.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 18.02.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське
Ухвала від 04.02.2019 Господарський суд Кіровоградської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону