ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

РІШЕННЯ

Справа № 727/405/19

Провадження № 2/727/518/19

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2019 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого судді Волошина С.О.

секретар судових засідань ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Чернівці цивільну справу за позовом ОСОБА_2 (м.Чернівці, вул.Федьковича, 52-а/9) до ОСОБА_3 Телерадіокомпанія ТВА (м.Чернівці, вул.Героїв Майдану, 31) про стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних за весь час прострочення,-

встановив:

Позивач ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м.Чернівці з позовом до відповідача ОСОБА_3 Телерадіокомпанія ТВА про стягнення індексу інфляції та трьох процентів річних за весь час прострочення .

В обґрунтування позовних вимог зазначав, що згідно рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по справі за № 344/9113/13-ц від 05 вересня 2013 року було вирішено стягнути з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) кошти у розмірі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

На підставі даного рішення був виданий виконавчий лист Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 07.11.2013 року щодо стягнення з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_2 кошти у розмірі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок) та судовий збір у розмірі 770 грн. (сімсот сімдесят гривень).

По даному виконавчому провадженні із боржника виконавчою службою було стягнуто та перераховано на його рахунок 1364,43 грн., про що йому стало відомо 05.10.2015. Отже, сума фактично невідшкодованих йому коштів на 05.10.2015 становила 76 405, 57 грн. (сімдесят шість тисяч чотириста п'ять гривень 57 копійок).

Відповідач зобов'язаний сплатити йому суму індексу інфляції за весь час прострочення у розмірі 4 602,49 грн., а також 3 проценти річних від простроченої суми у розмірі 1 664,00 грн., згідно розрахунку.

Посилаючись на ст.ст. 509, 901, 526, 625 Цивільного кодексу України, просив стягнути з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 31 (код ЄДРПОУ 14260868) на його користь суму інфляційних втрат 4 602,49 грн. та три проценти річних загальною сумою 1 664,00 грн. , а також суму витрат по сплаті судового збору у розмірі 768,40 грн.

18.01.2019 року ухвалою судді Шевченківського районного суду м.Чернівці по справі відкрито спрощене провадження та призначено справу до розгляду по суті з викликом сторін. Згідно ухвали судді відповідачу наданий термін в п'ятнадцять днів для подачі відзиву на позовну заяву (а.с.1).

29.01.2019 року представником відповідача ОСОБА_3 Телерадіокомпанія ТВА ОСОБА_5 спрямовано на адресу суду клопотання про приєднання до справи доказу, а саме надав розрахунок суми боргу з урахуванням індексу інфляції, де інфляційне збільшення суми боргу складає - 3321,79 грн.

Позивач в судове засідання не з'явився, до початку розгляду справи спрямував на адресу суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, позовні вимоги підтримує в повному обсязі, позов просив задовольнити повністю.

Представник відповідача в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, про поважність причин неявки суд не повідомили, а тому вважаю за можливе розгляд справи проводити у їх відсутність.

У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, суд, у відповідності з ч.2 ст.247 ЦПК України, ухвалив здійснювати судове засідання без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Згідно ч.1 ст.3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Відповідно до ч.1 ст.11 ЦПК України суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, поданим відповідно до цього Кодексу , в межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до положень ст.ст.12, 13, 81 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу , в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках, а кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом.

В тому числі, суд враховує вимоги ст.80 ЦПК України, зокрема достатність доказів для вирішення справи, наданих до суду.

Враховуючи, що в матеріалах справи достатньо даних про права та взаємовідносини сторін, суд вважає можливим вирішити справу на підставі наявних у ній матеріалів та ухвалити рішення.

Суд, виходячи з даних вимог закону, вивчивши матеріали справи, розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно звЂ�ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно дослідивши і оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, вважає, що позов обґрунтований і підлягає до задоволення частково, з наведених нижче підстав.

Судом встановлено, що рішенням Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області по справі за № 344/9113/13-ц від 05 вересня 2013 року, стягнуто з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1) кошти у розмірі 77 000,00 грн. та судовий збір у розмірі 770 грн. Рішення суду набрало законної сили 24.10.2013 року (а.с.5).

При цьому, відповідно до вимог ч.4 ст.82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

На виконання рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області, виданий 07.11.2013 року виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.31 на користь ОСОБА_2 кошти у розмірі 77 000,00 грн. та судовий збір у розмірі 770 грн. (а.с.6).

Згідно постанови старшого державного виконавця Бушкевича А.В. від 05.10.2015р. виконавчий лист №344/9115/2013 виданий 07.11.2013 року повернуто стягувачу. Зі змісту даної постанови вбачається, що з рахунків боржника ОСОБА_3 Телерадіокомпанія ТВА частково стягнуто борг в сумі 1582,41грн., перераховано стягувану 1364, 43грн. (а.с.8).

З огляду на наведене, суд вважає доведеним факт наявності заборгованості відповідача перед позивачем ОСОБА_2 на загальну суму 76405,57 грн.

При цьому, відповідно до вимог ч.3 ст. 61 ЦПК України обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

Відповідно до частини першої статті 509 ЦК України зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторонни (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від вчинення певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку.

В силу ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до частини першої статті 527 ЦК України , боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до ст. 530 ЦК України якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк ( термін).

Статтею 610 ЦК України передбачено, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

У відповідності до статті 611 ЦК України, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Згідно з ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Частиною другою статті 625 ЦК України передбачено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За своєю правовою природою суми інфляційних втрат не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Для застосування наслідків порушення грошового зобов'язання, передбачених частиною другою статті 625 ЦК України , необхідно, щоб оплату було здійснено поза межами порядку і строків, встановлених договором.

Судом встановлено, що відповідач порушив строки оплати грошових коштів, а тому існують обґрунтовані підстави для стягнення на користь позивача на підставі статті 625 ЦК України інфляційних втрат.

Проте, розмір боргу з урахуванням індексу інфляції визначається виходячи з суми боргу, що існувала на останній день місяця, в якому платіж мав бути здійснений, помножений на індекс інфляції, за період прострочення починаючи з місяця, наступного за місяцем, у якому мав бути здійснений платіж, і за будь-який місяць (місяці) у якому (яких) мала місце інфляція (частина 3 пункту 3.2. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 14 від 17.12.2013 "Про деякі питання практики застосування законодавства про відповідальність за порушення грошових зобов'язань").

Індекс інфляції розраховується не на кожну дату місяця, а в середньому на місяць. Тому, якщо термін прострочення виконання боржником грошового зобов'язання становить менше ніж місяць, то індекс інфляції при визначенні заборгованості не нараховується.

Відтак, показник індексу інфляції за квітень 2018 року не застосовується, оскільки борг виник 21.04.2018 року. Здійснивши власний розрахунок інфляційних втрат за вказаними періодами, оскільки ні розрахунок позивача, а ні розрахунок відповідача є невірними, суд дійшов висновку, що сума інфляційних втрат на суму боргу в розмірі 76 405 грн. становить 1,051 грн., за період з травня по грудень 2018 року (включно).

Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відносно цих вимог закону судом встановлено, що сума інфляційних витрат з 01 травня 2018 року по 31 грудня 2018 року розраховується за формулою: 100,0% * 100,0% * 99,3% * 100,0% * 101,9% * 101,7% *101,4%*100,8%, що дорівнює 1,051, при цьому, 76405*1,051-76405 становить 3896,65 грн.

Три проценти річних від простроченої суми розраховується за формулою: 76405/365*265*3% (з 01 травня 2018 року по 31 грудня 2018 року) та становить 1664,16 грн. Задовольняючи позовні вимоги в частині стягнення з відповідачів 3% річних та інфляційних витрат, суд враховує і той факт, що від відповідача належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, письмових заперечень на позов не надходило.

Так, судом встановлено, що сума інфляційних витрат за період з 01.05.2018 року по 31.12.2018 року, враховуючи сукупний індекс інфляції за даний період в розмірі 1,051 та суми боргу 76 405,00 гривень становить 3896,65 гривень.

Три відсотки річних від вказаної суми за період з 01.05.2018 року по 31.12.2018 року розраховується за формулою: 76405*3%/365*265 та становить 1664,16 грн.

Таким чином, загальний розмір заборгованості відповідача по інфляційних втратах та три відсотки річних за вказаний період складають 5 560, 81 гривень.

Згідно ч. 1 ст. 13 ЦПК України , суд розглядає цивільні справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу , в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим кодексом випадках.

За положеннями ст.ст. 76-81 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються на підставі письмових, речових і електронних доказів, висновків експертів, показаннями свідків. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до вимог ч.1 ст.77 ЦПК України , кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених статтею 78 цього Кодексу .

Згідно ст. 89 ЦПК України суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв'язок доказів у їх сукупності. Сторонам надано можливість повно реалізувати процесуальні права, надані їм законом, в тому числі надати докази.

На підставі викладеного, оцінюючи повно, всебічно докази по справі суд вважає, що позовні вимоги підлягають до задоволення частково, а саме: з відповідача ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , слід стягнути на користь позивача ОСОБА_2 суму інфляційних втрат в розмірі 3 896,65 грн. та три проценти річних в розмірі 1 664,00 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 141 ЦПК України , судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Таким чином, приймаючи до уваги, що позовні вимоги задоволені повністю, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір за подачу позову до суду в розмірі 768,40 грн.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.509, 526, 527, 530, 610, 611, 625, 629 ЦК України, ст.ст. 3, 4, 11, 12, 13, 19, 76, 80, 81, 141 , 258-259, 263, 265, 268, 274-279, 354, ЦПК України , ч.1 п.15 п.п.15.5 розділу ХІІ. Перехідних положень ЦПК України, суд, -

В И Р І Ш И В :

Позов ОСОБА_2 - задовольнити частково .

Стягнути з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 31, код ЄДРПОУ 14260868 на користь ОСОБА_2 , що проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 суму інфляційних втрат в розмірі 3 896 (три тисячі вісімсот дев'яносто шість) гривень 65 коп. та три проценти річних в розмірі 1 664 (однієї тисячі шістсот шістдесят чотири) гривні 00 коп.

Стягнути з ОСОБА_4 з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія ТВА , що знаходиться за адресою: 58 000, м.Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд.31, код ЄДРПОУ 14260868 на користь ОСОБА_2 суму витрат по сплаті судового збору у розмірі 768,40 грн.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

На рішення суду може бути подано апеляційну скаргу (в порядку вимог ст.352, 354 ЦПК України) до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Чернівців або безпосередньо до апеляційної інстанції протягом 30 - ти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

СУДДЯ : С.О. Волошин

Зареєстровано 21.02.2019
Оприлюднено 21.02.2019
Дата набрання законної сили 12.02.2019

Судовий реєстр по справі 727/405/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 12.02.2019 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 18.01.2019 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне
Ухвала від 15.01.2019 Шевченківський районний суд м. Чернівців Цивільне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону