ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"22" лютого 2019 р., м. Київ Справа № 911/450/19

Господарський суд Київської області у складі судді Черногуза Андрія Федоровича, розглянувши заяву вх. №41/19 від 21.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973) про забезпечення позову,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява б/н від 11.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973) до Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) про стягнення 564591,70 грн боргу, 102446,20 грн пені, 33445,38 грн втрат від інфляції та 8678,00 грн 3%річних, що разом становить 709161,28 грн.

Ухвалою від 20.02.2019 вказану позовну заяву залишено судом без руху.

21.02.2019 через канцелярію Господарського суду Київської області від Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" надійшла заява вх. №41/19 від 21.02.2019 про забезпечення позову.

Суд, розглянувши подану заяву, встановив наступне.

21.02.2018 між ЖБК Другий будівельний 6 і ФОП Щербак Тарас Васильович укладено договір поставки №21-02/18, згідно п. 1.1 якого, ФОП Щербак Тарас Васильович зобов'язується поставити товар згідно специфікації (цегла М125) на загальну суму 564951,70 грн.

23.07.2018 між ЖБК Другий будівельний 6 та ОК "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" укладено договір відступлення права вимоги. ОК "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" повністю сплатило авансовий платіж (564591,70 грн) ФОП Щербаку Тарасу Васильовичу, проте останній не поставив товар (цеглу М125) у встановлений договором строк та розмірах.

В обґрунтування заяви про забезпечення позову позивач зазначає, що строк поставки товару сплив, отже порушено всі умови договору поставки, крім того, під час виїзду позивача на місце де розташований завод з виробництва цегли, який належить ФОП Щербаку Тарасу Васильовичу виявилось, що завод зруйновано (фото додаються до заяви). Також відповідач не перебуває за місцем розташування заводу та не відповідає на телефонні дзвінки, тим самим ухиляючись від повернення коштів.

У зв'язку з цим, на думку позивача, існує вірогідність того, що боржник перереєструє право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на іншу особу та зніме гроші зі своїх банківських рахунків. У зв'язку з чим, у разі задоволення позовних вимог, вказані обставини ускладнять або унеможливлять виконання рішення.

Отже, позивач просить суд вжити заходів забезпечення позову та накласти арешт на майно відповідача, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та інше рухоме та нерухоме майно, що буде виявлено, а також на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ФОП Щербак Тараса Васильовича у будь-яких фінансових установах України.

Зробивши витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна №157355015 від 22.02.2019, судом що нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 за ФОП Щербаком Тарасом Васильовичем не обліковується.

Статтею 140 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.

Відповідно до ст. 136 Господарського процесуального кодексу України забезпечення позову допускається як до пред'явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Суд, розглянувши подану заяву, зазначає, що достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.

Вирішуючи питання про забезпечення позову, господарський суд має оцінювати обґрунтованість доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням наявності зв'язку між конкретним заходом щодо забезпечення позову і змістом позовних вимог та обставинами, на яких вони ґрунтуються, і доказами, які наведені на їх підтвердження, та положеннями законодавства, якими позивач обґрунтовує свої права, подаючи позов (аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду України від 23.03.2010).

Статтею 124 Конституції України визначений принцип обов'язковості судових рішень, Отже, метою забезпечення позову є вжиття судом, у провадженні якого знаходиться справа, заходів щодо охорони матеріально-правових інтересів позивача від можливих недобросовісних дій із боку відповідача з тим, щоб забезпечити позивачу реальне та ефективного виконання судового рішення, якщо воно буде прийняте на користь позивача, в тому числі задля попередження потенційних труднощів у подальшому виконанні такого рішення (аналогічна правова позиція викладена в постанові Верховного суду України від 25.05.2016).

З огляду на викладене, суд вважає, що невжиття заходів забезпечення позову може утруднити або унеможливити виконання рішення у випадку задоволення позовних вимог.

Відповідно до ст. 137 Господарського процесуального кодексу України позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Відтак, враховуючи обставини встановлені з витягу №157355015 від 22.02.2019 суд вважає за необхідне задовольнити заяву вх. №41/19 від 21.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" про забезпечення позову частково та вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно відповідача та на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ФОП Щербак Тараса Васильовича у будь-яких фінансових установах України в межах 709161,28 грн.

З урахуванням наведеного, керуючись ст.ст. 136, 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву про забезпечення позову вх. №41/19 від 21.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973) задовольнити частково.

2. Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) в межах суми 709161,28 грн.

3. Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках Фізичної особи-підприємця Щербака Тараса Васильовича (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1) в межах суми 709161,28 грн.

4. В решті вимог заяви вх. №41/19 від 21.02.2019 Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973) відмовити.

Стягувач за ухвалою - Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив "Грін.Буд" (29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вул. Паркова, буд 35/1, кв. 1, код ЄДРПОУ 40042973);

Боржник за ухвалою - Фізична особа-підприємць Щербак Тарас Васильович (АДРЕСА_1, код НОМЕР_1).

Ухвала набирає законної сили з 22.02.2019.

Ухвала господарського суду оскаржується в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала є виконавчим документом та може бути пред'явлена до виконання протягом трьох років з дня її винесення.

Ухвалу підписано 22.02.2019.

Суддя А.Ф. Черногуз

Дата ухвалення рішення 22.02.2019
Оприлюднено 24.02.2019

Судовий реєстр по справі 911/450/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 17.01.2022 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 21.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 07.12.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 17.11.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 25.10.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 27.08.2021 Господарський суд Київської області Господарське
Рішення від 14.05.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 08.04.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 11.03.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 22.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 20.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське
Ухвала від 18.02.2019 Господарський суд Київської області Господарське

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 911/450/19

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону