ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Житомир справа № 240/5460/18

категорія 111020300

Житомирський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді Єфіменко О.В.,

секретаря судового засідання Коваля О.В.,

за участю представника позивача ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Головного управління ДФС у Житомирській області до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕЛАКСІ КАР" про стягнення 365400,00 грн, -

встановив:

23.11.2018 Головне управління ДФС у Житомирській області звернулось із позовом, в якому просить стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕЛАКСІ КАР" (далі - ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР") податкову заборгованість у сумі 365400,00 грн з рахунків у банку, що обслуговують платника податків, з підстав порушення норм податкового законодавства.

В обґрунтування позовних вимог посилається на те, що ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" перебуває на обліку в Андрушівській ОДПІ ГУ ДФС у Житомирській області та є платником податків і зборів. За ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" рахується податкова заборгованість у сумі 365400,00 грн зі сплати штрафних санкцій за порушення граничних термінів реєстрації податкових накладних. Просить стягнути з ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" 365400,00 грн податкової заборгованості з рахунків у банках обслуговуючих платника.

Ухвалою судді Житомирського окружного адміністративного суду від 28.11.2018 відкрите провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження з проведенням судового засідання та повідомленням (викликом) учасників справи на 18.12.2018 на 15:15 та встановлено відповідачу строк для надіслання відзиву на адміністративний позов.

Відповідно до довідки у справі від 18.12.2018 судове засідання відкладено на 24.01.2019 на 15:30 у зв'язку із неприбуттям представників сторін (а.с. 22).

24.01.2019 розгляд справи відкладено на 19.02.2019 на 12:30 з метою належного повідомлення представника відповідача про дату, час та місце наступного судового засідання (а.с. 41-42).

19.02.2019 у судове засідання прибула представник позивача, яка позовні вимоги підтримала у повному обсязі та просила їх задовольнити з підстав, що викладені у позовній заяві.

У судове засідання 19.02.2019 представник відповідача не прибув, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений вчасно та належним чином (а.с. 53, 56-57), про причини свого неприбуття у судове засідання суду не повідомив, у встановлений судом строк не надіслав відзив на адміністративний позов.

Перевіривши матеріали справи, заслухавши представника позивача, вирішивши питання чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, чи є інші фактичні дані, які мають значення для вирішення справи, та докази на їх підтвердження, яку правову норму належить застосувати до цих правовідносин, суд дійшов висновку про те, що позов підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" зареєстроване як юридична особа 24.12.2014 Володарсько-Волинською районною державною адміністрацією Волинської області за №11961020000001254 та перебуває на обліку як платник податків в Андрушівському відділенні Бердичівської ОДПІ з 25.12.2014 за №030114166991 (а.с. 11).

Відповідно до п.п.16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з п.п.14.1.39 п.14.1 ст.14 ПК України встановлено, що грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Відповідно до п.54.3 ст.54 ПК України контролюючий орган зобов'язаний самостійно визначити суму грошових зобов'язань, зменшення (збільшення) суми бюджетного відшкодування та/або зменшення (збільшення) від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток або від'ємного значення суми податку на додану вартість платника податків, передбачених цим Кодексом або іншим законодавством, якщо згідно з податковим та іншим законодавством особою, відповідальною за нарахування сум податкових зобов'язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових) санкцій та пені, у тому числі за порушення у сфері зовнішньоекономічне діяльності, є контролюючий орган.

Судом встановлено, що за висновками акта перевірки №196/17-00-14-08/39653402 від 23.08.2016 встановлено порушення підприємством термінів реєстрації податкових/розрахунків коригування до податкових накладних, визначених статтею 201 ПК України.

На підставі статті 120-1 ПК України, нараховано ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" грошове зобов'язання за штрафними санкціями 365400,00 грн податковим повідомленням-рішенням №0002931408 від 08.09.2016 (а.с. 12), що було надіслано на адресу відповідача (а.с. 13-15).

Відповідно до абзацу першого п.57.3 ст.57 ПК України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Згідно з п.58.1 ст.58 ПК України контролюючий орган надсилає (вручає) платнику податків податкове повідомлення-рішення, якщо сума грошового зобов'язання платника податків, передбаченого податковим або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, розраховується контролюючим органом відповідно до статті 54 цього Кодексу.

Загальна сума заборгованості ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" зі сплати податкової заборгованості складає 365400,00 грн.

Абзацом першим п.59.1 ст.59 ПК України у разі коли у платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з п.59.5 ст.59 ПК України у разі якщо у платника податків, якому надіслано (вручено) податкову вимогу, сума податкового боргу збільшується (зменшується), погашенню підлягає вся сума податкового боргу такого платника податку, що існує на день погашення. У разі якщо після направлення (вручення) податкової вимоги сума податкового боргу змінилася, але податковий борг не був погашений в повному обсязі, податкова вимога додатково не надсилається (не вручається).

Головним управлінням ДФС у Кіровоградській області, на обліку в якій перебував на той час платників податків, відповідно до положень ст.59 ПК України на адресу ТОВ "ГЕЛАКСІ КАР" надсилалася податкова вимога форми Ю від 15.03.2018 №1075-50 на суму 365400,00 грн (а.с. 16).

Відповідно до п.п.14.1.175 п.14.1 ст.14 ПК України встановлено, що податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків у встановлений цим Кодексом строк, та непогашеної пені, нарахованої у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно з п.п.20.1.34 п.20.1 ст.20 ПК України контролюючі органи мають право звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.95.3 ст.95 ПК України стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, та з рахунків платників податків у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, відкритих в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання контролюючим органам, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

Позивачем на підтвердження суми заборгованості відповідача додано до позовної заяви зведений розрахунок сум податкового боргу (а.с. 10), згідно з яким заборгованість відповідача складає 365400,00 грн.

Згідно з ч.1 ст.77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Відповідач відзив на позовну заяву у строк, встановлений судом, не подав та про причини не подання відзиву суд не повідомив.

Враховуючи наведене, а також те, що на час розгляду справи заборгованість не сплачена, суд задовольняє адміністративний позов.

Враховуючи положення до ч.2 ст.139 КАС України та відсутність судових витрат суб'єкта владних повноважень, пов'язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, судові витрати по сплаті судового збору, понесені позивачем, з відповідача не стягуються.

Керуючись статтями 77, 90, 139, 242-246, 250-251, 295 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

вирішив:

Адміністративний позов Головного управління ДФС у Житомирській області (вул. Юрка Тютюнника, 7, м. Житомир, 10003. РНОКПП/ЄДРПОУ: 39459195) до Товариства з обмеженою відповідальністю "ГЕЛАКСІ КАР" (вул. Яновського, 14, с. Мала П'ятигірка, Андрушівський район, Житомирська область, 13453. РНОКПП/ЄДРПОУ: 39563402) про стягнення 365400,00 грн - задовольнити.

Стягнути з рахунків у банках обслуговуючих Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЕЛАКСІ КАР" на користь Головного управління Державної фіскальної служби у Житомирській області податкову заборгованість у сумі 365400,00 грн (триста шістдесят п'ять тисяч чотириста гривень) 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене до Сьомого апеляційного адміністративного суду за правилами, встановленими статтями 295-297 Кодексу адміністративного судочинства України, з урахуванням приписів підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII "Перехідні положення" Кодексу адміністративного судочинства України.

Повне судове рішення складене 25 лютого 2019 року.

Головуючий суддя О.В. Єфіменко

Дата ухвалення рішення 19.02.2019
Зареєстровано 27.02.2019
Оприлюднено 28.02.2019

Судовий реєстр по справі 240/5460/18

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Рішення від 19.02.2019 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне
Ухвала від 28.11.2018 Житомирський окружний адміністративний суд Адміністративне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 240/5460/18

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону